Prelegenci

15. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2020 From Evidence to Action
5-7 października 2020 | ON-LINE

Program  |  Prelegenci  |  Warunki udziału  |   PDF file Final Programme
Archiwum:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019   |  Galerie:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2015  2016  2017  2018  2019

Zaproszeni prelegenci

Chris Brookes
Chris Brookes Chris posiada bogate doświadczenie w zakresie międzynarodowego zdrowia publicznego, rozwoju biznesowego oraz projektowania i zarządzania projektami; pracował w obszarze zdrowia publicznego przez 16 lat, a wcześniej przez 10 lat zajmował się rozwojem, w tym jako menadżer ds. ustawowego finansowania przez darczyńców w dużej brytyjskiej organizacji charytatywnej działającej na rzecz rozwoju. Jego działalność koncentrowała się przede wszystkim na zwalczaniu problemu nierówności zdrowotnych na arenie międzynarodowej; był przewodniczącym Equity Action, wspólnego planu działania ministerstw zdrowia w UE w zakresie nierówności zdrowotnych w latach 2010-2013. Podejmował również ścisłą współpracę z międzynarodowymi ekspertami służącą zwalczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu. Ponadto Chris pełnił funkcję krajowego przedstawiciela w Programie Zdrowia Publicznego Komisji Europejskiej. do góry
Oriana Ciani

Oriana Ciani

Oriana Ciani is Associate Professor of Practice, Public Management and Policy Group, Health Economics & HTA at SDA Bocconi School of Management. Her research interests are centred around the use and impact of Health Technology Assessment (HTA) on decision-making in healthcare, on the methodological aspects of the evaluation of health technologies, particularly medical devices, and on the use of evidence synthesis techniques to inform policy decisions and health policies evaluation. She is also Research Fellow at the University of Exeter Medical School (UK) where she received her PhD with a thesis focusing on the evaluation of surrogate endpoints in HTA, which remains one of her main research topics. Oriana has been involved in many national and international research projects. Oriana is author of several publications in HTA, health economics and health services research and reviewer for many international academic journals. She is member of the Early Career Committee of the European Health Economics Association (EuHEA), member of HTAi, of the International Association of Health Economics (iHEA), of the International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), of the Italian Association of Health Economics (AIES), of the International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and of the Italian Association of Clinical Engineers (AIIC). Oriana holds a MSc in Biomedical Engineering from Politecnico di Milano and MSc in Healthcare Management and Economics from Bocconi University. do góry

Joanna Didkowska

Joanna Didkowska

Od początku pracy zawodowej związana z Zakładem Epidemiologii Centrum Onkologii w Warszawie, obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów oraz kierownika Krajowego Rejestru Nowotworów. Od 2016 roku dyrektor WHO Collaborating Center for Tobacco Control oraz członkini Krajowej Rady do spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia. Przedstawicielka Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w Rządowej Radzie Ludnościowej. W ostatnich latach brała udział w pracach międzynarodowego espołu MADAME (Mathematical Methods and Modelling in the Sciences 2000-2003). Uczestniczyła w badaniach populacyjnych czynników ryzyka zachorowalności na nowotwory złośliwe (tytoń, alkohol, dieta, procesy demograficzne) oraz w monitorowaniu geograficznego zróżnicowania zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce. Była inicjatorką i współautorką opracowań dotyczących analizy przeżywalności polskich pacjentów. Jest współautorką rocznego biuletynu dotyczącego nowotworów złośliwych w Polsce oraz opracowania dotyczącego prognoz epidemiologicznych. Jest członkinią Polskiego Komitetu TNM International Union Against Cancer oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiej Unii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi. Od 2011 jest redaktorką działu w czasopiśmie „NOWOTWORY Journal of Oncology”, a od 2016 członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Oncology in clinical practice”. Autorka ponad 60 publikacji. do góry

Filomena Fortinguerra
Filomena Fortinguerra do góry
Krzysztof Giannopoulos

Krzysztof Giannopoulos

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos jest kierownikiem Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i lekarzem kierującym Oddziałem Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli. Został powołany na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2020-2024. Jest ekspertem z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej. W badaniach naukowych zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Wyniki pierwszych prób klinicznego stosowania immunoterapii oraz leczenia lekami immunomodulującymi chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, szpiczaka plazmocytowego oraz ostre białaczki szpikowe zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach min.: Blood, Leukemia, Haematologica, British Journal of Cancer, British Journal of Haematology. Jest autorem i współautorem zaleceń dotyczących leczenia chorych na nowotwory hematologiczne oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych. Dorobek naukowy został wyróżniony licznymi nagrodami min.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, POLITYKI, Międzynarodowego Towarzystwa Hematologów (ISH) oraz Bene Meritus Terrae Lubliniensi. Indeks Hirscha całości dorobku naukowego wynosi 23. Prezentował prace naukowe na najważniejszych konferencjach hematologicznych w kraju i zagranicą. Był kierownikiem grantów naukowych Fundacji Else-Kröner-Fresenius, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej min.: HARMONIA, OPUS, START, POWROTY, KOLUMB oraz FOCUS, tego ostatniego na tworzenie zespołu badawczego w dziedzinie onkologii. Przebywał łącznie 3 lata na stypendiach naukowych finansowanych przez DAAD, KAAD oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na III Oddziale Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Ulm (Niemcy) kierowanym przez Prof. Hartmuta Döhnera.

Prof. Krzysztof Giannopoulos jest współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym sekcji młodych Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji, współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, reprezentantem Prezydium Polskiej Grupy Szpiczakowej, członkiem zarządu Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Rady Programowej kierunku Biomedycyna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Rady Społecznej ds. Ochrony Zdrowia województwa lubelskiego. W latach 2011-2019 był Redaktorem Naczelnym Acta Haematologica Polonica. W 2019 roku otrzymał „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości” za wybitne osiągnięcia w sektorze ochrony zdrowia oraz został zaliczony do grona 100 najbardziej wpływowych osób w medycynie w Polsce. do góry

Muir Gray
Muir Gray Muir Gray is the Founding Director of the Oxford Centre for Triple Value Healthcare, and a Director of the Optimal Ageing Programme.  He is also an adviser to Public Health England and the Chair of the NHS Health and Social Care Digital service, which is responsible for maintaining the NHS Choices website.  Muir’s work focuses on providing training to healthcare professionals on value based healthcare. Sir Muir has worked for the National Health Service in England since 1972, occupying a variety of senior positions during that time, including serving as the Director of Research and Development for Anglia and Oxford Regional Health Authority, and first establishing and  then being the  Director of the UK National Screening Committee. He founded the National Library for Health, and was the Director of Clinical Knowledge, Process, and Safety for the NHS (England) National Programme for IT, serving as the Director of the National Knowledge Service.  He was the first person to hold the post of Chief Knowledge Officer of the NHS (England), also serving as the co-Director of the Department of Health’s Quality Innovation Productivity and Prevention  (QIPP) Right Care Programme.  Together with Sir Iain Chalmers, Muir was instrumental in establishing the Cochrane Collaboration. Sir Muir is an internationally renowned authority on healthcare systems and has advised governments of several countries outside the UK including Australia, New Zealand, Italy, Spain and Germany and regularly delivers plenary sessions at international events, the most recent being the 2014 World Health Summit in Berlin, the Big Data in Pharma conference in London in 2015 and the 2015 Transplantation meeting at the Karolinska Institute in Stockholm. Sir Muir is also a Professor in the Nuffield Department of Surgery at the University of Oxford.  He received the CBE in 2000 and was knighted in 2005 for services to the National Health Service. do góry
Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea

Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea

Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea is the Knowledge Manager and Coordinator of the early awareness and alert system of Osteba, the Basque Office for HTA. He is member of the HTAi ISG on information resources, the HTAi ISG group on Membership and dissemination and chairs the HTAi-ISG on disinvestment of technologies of low-added value. Currently, he is the chairman of EuroScan, the International Network for the identification and assessment of new and emerging health technologies. He is also professor at the Nursing School of the Basque Health Service Osakidetza and collaborates with the University of the Basque Country and the University Oberta of Catalonia in different academic activities. Iñaki collaborates with the Spanish Ministry of Industry and the Spanish Observatory of Technological Prospective Studies . He is also considered as liaison technical person on Health Technology Assessment to aid in the process of convergence between EU and Mexico and is member and co-coordinator of the Spanish National TaskForce on Genomics. In addition, he is associate editor of the Open Access Journal Frontiers in Pharmacoeconomics and Health Outcomes and HTAi coordinator of the Journal International Journal of Technology Assessment in Health Care. do góry

Kathleen Rose Harkin

Kathleen Rose Harkin

do góry

Catherine Holliday

Catherine Holliday

Catherine Holliday is Chief Executive of the Centre for Community-Driven Research (CCDR), a non- profit organisation driving a more person-centred health sector. Catherine’s professional work has focused on developing solutions to health system challenges and she has been actively involved in developing more equitable and systematic approaches to community engagement in HTA and all parts of the health system. At CCDR, Catherine is leading the development of a global repository of patient experience data, global patient organisation networks, and piloting various ways for patients to better engage in decision-making and increase their access to treatments and services. She currently serves as a Board Director at Health Technology Assessment International (HTAi). Catherine has significant experience working with government, industry, not- for-profit organisations as well as research and international organisations including working in Geneva, Switzerland with the Australian Department of Foreign Affairs and Trade, the International Organisation for Migration, UNICEF and the GAVI Alliance. She has also worked as a nurse and researcher in Australia and the USA with roles including Head of Research at Cancer Council NSW Australia and Head of Policy and Strategy at the Kinghorn Cancer Centre (Sydney, Australia). Catherine holds a Bachelor of Nursing degree, a graduate diploma in nutrition, a Masters in Health Promotion, a Masters in Health Science and her PhD thesis investigated the relationship between the global, social and economic drivers of research and how to translate results into policy, practice and population health. do góry

Michał Jachimowicz

Michał Jachimowicz

Ekspert w dziedzinie ekonomiki rynku świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń lekowych, chirurg stomatolog, posiada doświadczenie zawodowe w pracy jako lekarz w szpitalu i w niepublicznej służbie zdrowia, założyciel firmy MAHTA, zajmującej się oceną technologii medycznych pod względem ich skuteczności, bezpieczeństwa i opłacalności oraz sposobach ich finansowania w różnych modelach systemów ubezpieczeń zdrowotnych. do góry

Michał Jakubczyk

Michał Jakubczyk
Dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH, pracuje w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), jak również jest współwłaścicielem firmy konsultingowej HealthQuest (www.healthquest.pl). Ma wykształcenie ekonomiczne (mgr, dr i hab. w SGH) i matematyczne (lic na Uniwersytecie Warszawskim). Spędził rok w Center for Operations Research and Econometrics w Louvain-la-Neuve w Belgii (stypendium Marie-Curie) oraz semestr w Tippie College of Business, University of Iowa w Iowa City, Iowa, USA (stypendium Fulbright Senior Award). Jego zainteresowania naukowe obejmują badanie preferencji dotyczących zdrowia, szczególnie w kontekście nieprecyzyjnego opisu tych preferencji. Opublikował liczne artykuły naukowe z obszaru wspomagania decyzji, ekonomii zdrowia i teorii decyzji w ogólności (m.in. w Annals of Operations Research, Central European Journal of Operations Research, Health Economics, Pharmacoeconomics, Quality of Life Research, Value in Health, por. http://michaljakubczyk.pl). Jest członkiem stowarzyszeń naukowych The EuroQol Group oraz International Academy of Health Preference Research (IAHPR). Kierował zwycięską drużyną w ogólnoświatowym konkursie na modelowanie preferencji i wyborów w obszarze zdrowia, organizowanym przez IAHPR (http://iahpr.org/eq-dce-competition/). Prowadzi wykłady z obszaru analizy decyzji na poziomie licencjackim, magisterskim i MBA oraz szkolenia dla różnych instytucji (np. Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, firm prywatnych). Współkieruje programem MBA oferowanym wspólnie przez SGH i Warszawski Uniwersytet Medyczny. do góry

Roman Jacek Kolek

Roman Jacek Kolek

Polski samorządowiec, lekarz i działacz mniejszości niemieckiej, od 2010r. wicemarszałek województwa opolskiego.

W latach 1999–2002 pozostawał dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W 2002 przeszedł na stanowisko wicedyrektora Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych ds. medycznych, następnie objął analogiczne stanowisko w opolskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Działał także społecznie, biorąc udział w konsultacjach dotyczących zmian w polityce zdrowotnej państwa i w programie racjonalizacji antybiotykoterapii. Zaangażował się politycznie w działania mniejszości niemieckiej w ramach Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. W 2002, 2014 i 2018 uzyskiwał mandat radnego sejmiku opolskiego II, V i VI kadencji. W sejmiku pełnił funkcję przewodniczącego klubu radnych Mniejszości Niemieckiej. W 2015 bez powodzenia kandydował do Sejmu z drugiego miejsca listy Mniejszości Niemieckiej (zdobył 3395 głosów) , a w 2019 do Senatu, zajmując 3. miejsce w okręgu. W 2010 objął urząd wicemarszałka województwa opolskiego, pozostawał na stanowisku po wyborach w 2014 i 2018 W 2017 wraz innymi działaczami MN współtworzył partię „Regionalna. Mniejszość z Większością”, w 2018 został zastępcą jej przewodniczącego. Prowadził zajęcia na kursach dla lekarzy, a także w ramach Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego na Politechnice Warszawskiej. Opublikował prace naukowe z zakresu zdrowia publicznego i finansów służby zdrowia, a także analizy kosztów wydatków świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz ubezpieczonych oraz wykłady dla lekarzy w ramach szkoleń i kursów z zakresu zdrowia publicznego oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Współorganizował  wiele konferencji z zakresu polityki zdrowotnej i finansowania świadczeń zdrowotnych w tym Brytyjsko-Polskiego Forum Ochrony Zdrowia, Polsko-Ukraińskiego Forum Ochrony Zdrowia, Polsko-Niemieckiego Forum Zdrowia. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu zdrowia publicznego i finansowania świadczeń zdrowotnych. Jestem członkiem grupy roboczej przy Związku Pracodawców RP opracowywania kierunków zmian w polityce zdrowotnej państwa w ramach inicjatywy „Akademia Zdrowia 2013. do góry

Mariusz Kordecki

Mariusz Kordecki

Ekspert i praktyk w obszarze projektów medycznych, CRO, EBM i HTA. Z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej oraz instytucjach publicznych. CEO w firmie HTA Registry. Współautor publikacji naukowych, wykładowca zewnętrzny CMUJ, ekspert kliniczny TUV NORD, aktywny szkoleniowiec. Absolwent CMUJ IZP w Krakowie. do góry

Dorota Korycińska

Dorota Korycińska

Dorota Korycińska jest psychologiem społecznym. Od 20 lat zaangażowana w działania na rzecz pacjentów i rodzin obciążonych chorobami rzadkimi oraz osób niepełnosprawnych. Współzałożyciel i od 2009 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska (dawniej Stowarzyszenie Pacjentów z chorobą Recklinghausena i innymi schorzeniami z grupy fakomatoz). Od lat nie ustaje w wysiłkach, by zapewnić chorym z neurofibromatozami systemową opiekę zdrowotną. Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. do góry

Maciej Krawczyk

Maciej Krawczyk

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, mgr rehabilitacji ruchowej, doktor nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie rehabilitacji, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista fizjoterapii. Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Reprezentuje Krajową Izbę Fizjoterapeutów wobec podmiotów zewnętrznych, koordynuje prace KIF, realizującej zadania wyznaczone przez I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, mianuje przewodniczących i członków zespołów tematycznych KIF, dba o warunki dla działania Sądu Dyscyplinarnego KIF, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIF, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej KIF i jego zastępców oraz Komisji Rewizyjnej KIF. Zainteresowania zawodowe: neurologia odtwórcza, antropologia, kinezjologia. do góry

Line Helen Linstad

Line Helen Linstad

Line Helen Linstad, pełniąca obowiązki Kierownika działu, pracuje w Norweskim Centrum Badań E-Zdrowia (Norwegian Centre for E-Health Research) od 2002 roku. W 1994 roku trzymała tytuł magistra nauk politycznych na Uniwersytecie w Oslo. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku zarządzanie w Norweskiej Szkole Handlowej (BI), kursy zarządzania projektami w BI Tromsø oraz kursy z zarządzania wewnętrznego w Szpitalu Uniwersyteckim Północnej Norwegii (UNN). Posiada doświadczenie w zarządzaniu i zarządzaniu projektami. Członkini HIMSS Europe Governing Council w latach 2015-2017. Członkini Rady Dyrektorów ETHEL przez dwie kadencje w latach 2011-2015. Doradczyni w Barcelona Mobile World mHealth Centre. Wcześniej pracowała jako planista ds. zdrowia w Regionalnej Radzie Zdrowia i Opieki Społecznej dla Regionalnego Urzędu Zdrowia Norwegii Północnej oraz jako badaczka w Norweskiej Federacji Organizacji ds. osób niepełnosprawnych (FFO). do góry

Maria Libura

Maria Libura

Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem Pradera-Willego.  Członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. do góry

Adam Maciejczyk

Adam Maciejczyk

Onkolog, specjalista z zakresu radioterapii onkologicznej oraz dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, kierownik Kliniki Radioterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Specjalizuje się w terapii nowotworów wieku dziecięcego. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO), a także koordynatorem Sekcji Radioterapii Pediatrycznej w Polskiej Pediatrycznej Grupie Guzów Litych. Jest również członkiem European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), Pediatric Radiation Oncology Society (PROS). Jest członkiem Krajowej Rady ds. Onkologii z ramienia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W 2019 r. został powołany przez Ministra Zdrowia do uczestnictwa w pracach Zespołu do spraw opracowania Narodowej Strategii Onkologicznej. Jest również nauczycielem akademickim. W 2019 r. był współautorem licznych prac i streszczeń, w tym m.in. prac pt. The effect of YAP expression in tumor cells and tumor stroma on the prognosis of patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity floor and oral surface of the tongue, czy „The effect of the population-based cervical cancer screening program on 5-year survival in cervical cancer patients in Lower Silesia”. do góry

Maciej Niewada

Maciej Niewada

Farmakolog kliniczny, neurolog; adiunkt w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  W 1997 roku ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim. Równolegle studiował w Szkole Głównej Handlowej, gdzie w 2000 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii. Od 1997 roku pracuje w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w której w 2013 roku uzyskał specjalizację z farmakologii klinicznej. Wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, specjalista w Komitecie Terapii i Nauk o Leku V Wydziału Nauk Medycznych PAN. Od 2009 roku pełni funkcję Prezesa firmy konsultingowej – HealthQuest, działającej w obszarze oceny technologii medycznych i refundacji. Jest współautorem wytycznych w zakresie oceny technologii medycznych przyjętych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych a także współautorem raportów oceny technologii medycznych, analiz kosztów, badań epidemiologicznych oraz dotyczących jakości życia i użyteczności. Należy również do założycieli Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (ISPOR Poland Chapter), w którym pełni obecnie funkcję Prezesa Elekta. Ponadto współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz medycznymi towarzystwami naukowymi. Zainteresowania naukowe: ocena technologii medycznych, farmakoepidemiologia, profilaktyka chorób naczyniowych mózgu. do góry

Maria Piętak-Frączek

Maria Piętak-Frączek

Kierownik Referatu Ds. Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. do góry

Robert Plisko

Robert Plisko
Prezes HTA Consulting od 2006 roku, jeden z założycieli firmy. Magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Swoją pracę rozpoczynał w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Autor wielu publikacji z zakresu HTA i ochrony zdrowia. Jako doradca Banku Światowego uczestniczył w realizacji projektów prowadzonych w Serbii. Kieruje Działem Analiz Ekonomicznych firmy HTA Consulting i realizuje projekty w Azji i Australii. Spokój i zdrowy rozsądek to drugie i trzecie imię Roberta. do góry

Tomasz Jan Prycel

Tomasz Jan Prycel

Sekretarz i Dyrektor Zarządzający CEESTAHC. Absolwent Wydziału Lekarskiego Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego i Podyplomowego Studium Zarządzania w Ochronie Zdrowia  w Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera. Ekspert w obszarze współpracy i tworzenia projektów zdrowotnych z jednostkami samorządu terytorialnego, z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu platform edukacyjnych wspomagających proces tworzenia wysokiej jakości programów zdrowotnych w istotnych obszarach zdrowia publicznego. Prezes Europejskiej Fundacji Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych. Współtwórca projektu edukacyjnego „ZdrowieCzłowiekProfilaktyka” adresowanego do środowisk samorządowych oraz pracodawców. Inicjator portalu ww.dobreprogramyzdrowotne.pl zawierającego Kreator Programów Zdrowotnych oraz materiały edukacyjne dla twórców programów polityki zdrowotnej. do góry

Przemysław Ryś
Dyrektor Działu Analiz Klinicznych Firmy HTA Consulting. Lekarz z wykształcenia – ukończył Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował w Szpitalu im. Dietla oraz w Szpitalu Uniwersytecki w Krakowie. Przemysław prowadzi Dział Analiz Klinicznych, kieruje projektami realizowanymi w Polsce oraz w Europie. Jest autorem publikacji klinicznych oraz metodycznych, a także recenzentem czasopism naukowych. Doskonały detalista, posiada też umiejętność zadawania trafnych pytań klinicznych i metodycznych. do góry

Holger Schünemann

Holger Schünemann

Prof. Schünemann is Chair of the Department of Health Research Methods, Evidence, and Impact (formerly “Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics”). He is director of Cochrane Canada, co-director of the McMaster University WHO collaborating center for evidence informed policy-making (until 2018) and the McMaster GRADE center, co-chair of the Guidelines International Network and International Network of Health Technology Agencies (GINATHA) working group. He has served as methods lead on over 20 European Commission and WHO expert guideline committees and served as adviser to member countries.  From 2005 to 2009 he was at the Italian National Cancer Center in Rome, Italy, serving as interim chair of the department of Epidemiology from 2007 to 2009, before moving to McMaster University as full-time Professor and to become Chair of Clinical Epidemiology and Biostatistics. He completed his second and final term a chair in June 2019 and focuses now on research and implementation projects related to guidelines and systematic reviews.  He has been advisor to ministries of health, other governmental organisations and numerous professional societies for their knowledge synthesis and guideline programs and is co-chair of the GRADE working group (www.gradeworkinggroup.org) where he was instrumental in the creation of 16 GRADE centers and networks globally. His scientific work focuses on evidence synthesis, quality of life research and the presentation and development of health care recommendations spanning clinical medicine to public health. He has authored or co-authored over 600 peer-reviewed publications, has been named by Thomson Reuters as one of the most influential 3,000 scientific minds of current times yearly since 2015, and is on the list of the 1500 most cited scientists of all times. As editor in Chief, he leads the journal Health and Quality of Life Outcomes. Maintaining an active internal medicine practice fulfills his passion for patient care and ensures his research is people-oriented. do góry

Victoria Thomas

Victoria Thomas

Head of Public Involvement at the National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Victoria has worked for NICE since 2001 and has a long-standing interest in patient involvement in healthcare quality improvement activities. do góry

Aleksandra Torbica

Aleksandra Torbica

Aleksandra Torbica is Associate Professor of the Department of Social and Political Sciences at Bocconi University, Milan, Italy. Aleksandra earned a Degree in Pharmacy from the University of Belgrado (summa cum laude) and a Ph.D. in Economics and Management of Public Administrations, from University of Parma, Italy. Since 2017, she is the Director of Centre for Research on Health and Social Care Management (CERGAS) within Government, Health & Non Profit Division of SDA Bocconi. The intersection between three disciplines applied to healthcare sector: policy, economics and management. She is interested in exploring different methodologies stemming from these disciplines to investigate how economic evaluation analysis can influence and shape decision-making processes at macro (policy) and micro (management) levels in different contexts. More generally, her research activities focus on economic evaluation analysis of healthcare programmes, health policy, healthcare management, health technology assessment, health economics and budget impact analysis. Aleksandra is author of numerous publications in HTA, health economics and health services research and reviewer for many international academic journals such as Social Science and Medicine, Value in Health, Health Economics, Health Care Management Review, Pharmacoeconomics, Health Policy. She is the Principal Investigator of the European project H2020 «COMED – Pushing the boundaries of Cost and Outcome Analysis of Medical Technologies. She is an active member of the International Association of Health Economics (IHEA), the European Health Economics Association (EuheA), the International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research (ISPOR) and a member of the Executive Committee of the Italian Association of Health Economics. Since 2017 she is Co-Editor of Value in Health, one of the leading international journals in the field of health economics and health policy. do góry

Francesco Trotta

Francesco Trotta

do góry

Chris Brookes

NAME

bio do góry

Roman Topór-Mądry
Roman Topór-Mądry

Roman Topór-Mądry
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Lekarz, specjalista zdrowia publicznego, epidemiolog. Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego w województwie małopolskim. Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uczestnik i koordynator wielu projektów naukowych, pracował w zespołach doradczych m.in. Ministerstwa Zdrowia, towarzystw naukowych, samorządów lokalnych, Komisji Europejskiej, Banku Światowego. do góry

Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk
Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Prezes Zarządu MedInvest Scanner, Wiceprezes firmy HTA Consulting, w której odpowiedzialna jest za strategiczny rozwój firmy. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości informacji i danych w oparciu o EBM i HTA. Podejmuje działania nie tylko na terenie Polski, ale także w Europie i Azji. Jej kluczowym zadaniem jest poprawa wyników leczenia pacjentów poprzez podejmowanie lepszych decyzji leczniczych.
W CEESTAHC jest odpowiedzialna za przygotowanie i zapewnienie platformy do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych grup interesów w sektorze opieki zdrowotnej. Misją CEESTAHC jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w oparciu o dowody.
Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Ekonomii i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W latach 2006-2008 była członkiem corocznych spotkań HTAi. do góry

Wojciech Wysoczański

Wojciech Wysoczański

Zastępca dyrektora Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej w AOTMiT (Oddział zamiejscowy we Wrocławiu). Lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, dr n. med., mgr ekonomii (program MBA). Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Absolwent studiów doktoranckich w Klinice Chorób Wewnętrznych i Alergologii. Przedstawiciel Naukowy w GlaxoSmithKline, były ordynator oddziałów Chorób wewnętrznych w Szpitalach w Jeleniej Górze i Środzie Śląskiej, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w Centrali NFZ i DOW NFZ. Pełnił funkcję Pełnomocnika dyrektora do spraw rozliczeń i marketingu, oraz doradcy ds. Akredytacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Był Prezesem PFL Polska sp. z o.o. i wiceprezesem FLC Pharma sp. z o.o., pracował jako lekarz rodzinny. W latach 2015-2017 Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych AOTMiT. do góry

Partnerzy
15. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2020

Przejdź do zakładki Partnerzy
pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski