Program

15. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2020 From Evidence to Action
5-7 października 2020 | ONLINE

Program  |  Sesje  |  Prelegenci  |  Warunki udziału  |   PDF file Final Programme  |  PDF file Prezentacje wykładów 2020  |  Video Nagrania wykładów 2020
Archiwum:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019   |  Galerie:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2015  2016  2017  2018  2019

Dzień 1  |  poniedziałek, 5 października 2020
9.00–11.30 + 13.30–16.00

Czas

Sesje / Wykłady

Zaproszeni prelegenci
* udział niepotwierdzony

9.00-11.30
poniedziałek, 5 października 2020 | Poranny blok transmisyjny

Sesja 1: Ocena innowacyjności technologii medycznych

9.00
10 min.

Wykład otwierający

9.10
35 min.

Ocena technologii medycznych i ich innowacyjności w Polsce

9.45
35 min.

eZdrowie w Niemczech. Rozważania nad e-zdrowiem z uwzględnieniem nowych przepisów (DVG / DIGAV) i oceny technologii medycznych (HTA)

10.20
35 min.

Wielokryterialna analiza decyzyjna (MCDA, Multi-Criteria Decision Analysis) w ocenie technologii stosowanych w nieonkologicznych chorobach rzadkich

10.55
25 min.

Ocena innowacyjności na świecie – podsumowanie rozwiązań międzynarodowych

11.20
10 min.

Dyskusja

11.30-13.30
poniedziałek, 5 października 2020 | przerwa w transmisjach
13.30-16.00
poniedziałek, 5 października 2020 | Popołudniowy blok transmisyjny

Sesja 2: HTA a nowe typy technologii medycznych

13.30
30 min.

Adaptacyjne HTA a innowacyjne, wszczepialne wyroby medyczne

Zmiana technologii medycznych w praktyce

14.00
30 min.

Zastępcze punkty końcowe w hematologii – perspektywa systemowa

Punkty końcowe w hematonkologii – perspektywa kliniczno-systemowa a HTA

14.30
30 min.

Telemonitoring urządzeń wszczepialnych

15.00
30 min.

Ocena wyrobów medycznych – wyzwania praktyczne

15.30
30 min.

Dyskusja

Moderator: Robert Plisko

Dzień 2  |  wtorek, 6 października 2020
9.00-11.30 + 13.30-16.00

Czas

Sesje / Wykłady

Zaproszeni prelegenci
* udział niepotwierdzony

9.00-11.30
wtorek, 6 października 2020 | Poranny blok transmisyjny

Sesja 3: Polityka zdrowotna, polityka lekowa – od strategii do wdrożenia

9.00
35 min.

SMA – zmiany w zakresie opieki z perspektywy klinicznej

9.35
25 min.

Szczepienia w systemach ochrony zdrowia – wyzwania

10.00
30 min.

Nowoczesna opieka zdrowotna

10.30
30 min.

Wskaźniki jakości w onkologii – wyniki pilotaży sieci onkologicznej

11.00
30 min.

Dyskusja

11.30-13.30
wtorek, 6 października 2020 | przerwa w transmisjach

Videorozmowy

60 min.

Maciej Krawczyk – prezes Krajowej Izby Fizjoterapteutów (KIF)

120 min.

Ikar PRO – platforma danych o lekach refundowanych

Jakub Rutkowski, Grzegorz Wójcik, Anna Pac
13.30-16.00
wtorek, 6 października 2020 | Popołudniowy blok transmisyjny

Sesja 4. Kto odpowiada za pacjenta w systemie opieki zdrowotnej?

13.30
25 min.

Objaśniamy użycie GRADE w ocenie technologii medycznych

14.05
30 min.

Ustalanie priorytetów i strategii – w jaki sposób pacjenci i społeczeństwo uczestniczą w krajowym procesie decyzyjnym

14.35
30 min.

Projekt ECHO: transfer wiedzy w oparciu o case-based learning i telementoring

15.05
30 min.

Neurofibromatozy – przykład organizacji opieki koordynowanej w rzadkich chorobach

15.35
25 min.

Dyskusja

Moderator: Maria Libura

Dzień 3  |  środa, 7 października 2020
9.00-11.30 + 13.00-14.50

Czas

Sesje / Wykłady

Zaproszeni prelegenci
* udział niepotwierdzony

9.00-11.30
środa, 7 października 2020 | Poranny blok transmisyjny

Sesja 5. Akademia samorządowca

9.00
20 min.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowane przez JST. Ujęcie ilościowe i jakościowe

9.20
20 min.

Programy polityki zdrowotnej z perspektywy AOTMiT

9.40
20 min.

Wyzwania samorządów w świetle pandemii Covid-19

10.00
20 min.

Realia we wdrażaniu programów polityki zdrowotnej z perspektywy samorządu województwa opolskiego. Wsparcie obszaru zdrowia w ramach RPO WO 2014-2020

10.20
20 min.

Dlaczego warto być Zdrowym Miastem? Problemy samorządów w świetle pandemii Covid

10.40
20 min.

Grypa – programy polityki zdrowotnej w świetle pandemii

11.00
30 min.

Dyskusja

11.30-13.00
środa, 7 października 2020 | przerwa w transmisjach

Videorozmowy

11.30
60 min.

Tomasz Tatara – przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Tomasz Tatara

11.30
90 min.

Ikar PRO – platforma danych o lekach refundowanych

Jakub Rutkowski, Grzegorz Wójcik, Anna Pac
13.00-14.50
środa, 7 października 2020 | Popołudniowy blok transmisyjny

Sesja 6. From data to big data

13.00
20 min.

HTA w cyfrowym zdrowiu. From data to big data

13.20
20 min.

Krajowy Rejestr Nowotworów – szansa dla polskiej onkologii

13.40
20 min.

Dane onkologiczne w Polsce – przedstawienie raportu

14.00
20 min.

HIP – model oceny wpływu na system dla leków stosowanych w wielu wskazaniach

14.20
30 min.

Dyskusja

Moderator: Robert Plisko

Partnerzy

15. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2020 From Evidence to Action
5-7 października 2020 | ON-LINE
Przejdź do zakładki Partnerzy

Dzień 1  |  poniedziałek, 7 października 2019
9:30-16:20

czas

sesje / wykłady *
* tematy niepotwierdzone

zaproszeni prelegenci *
* udział niepotwierdzony

08:30

Rejestracja & kawa

 9:30
11:10

Sesja 1.
Better value care

Ze względu na szczególny walor edukacyjny wstęp na pierwszą sesję jest bezpłatny. Chcemy w ten sposób zachęcić do uczestnictwa tych, którzy nie mogą wziąć udziału w całym Sympozjum.

09:30
10 min.

Otwarcie 14. Sympozjum EBHC

Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk

CEESTAHC

09:35
50 min.

Wykład otwierający:
Dlaczego tak ważne jest wzmacnianie trzech wymiarów wartości (triple value) w powszechnych systemach opieki zdrowotnej?

Erica Ison

Erica Ison

UK

10:25
30 min.

System Opieki Zdrowotnej w Polsce oparty o wartości – projekty, zadania i perspektywa AOTMiT

Roman Topór-Mądry

Roman
Topór-Mądry

AOTMiT

11:10
10 min.

Coffee Break

11:20
13:10

Sesja 2.
Innovative model of health technology reimbursement

11:15
30 min.

Doświadczenie krajów Beneluksu oraz value based pricing w Belgii

Francis Arickx

Francis Arickx

Belgium

11:45
25 min.

Innowacyjne modele płatności dla drogich innowacyjnych leków

Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk

CEESTAHC

12:10
45 min.

Panel dyskusyjny

Roman Topór-Mądry

Roman
Topór-Mądry

AOTMiT

13:10
60 min.

Lunch

14:10
16:20

Sesja 3.
Evidence or value - new models of health care services

14:10
15 min.

Dowody czy wartości: nowe modele usług opieki zdrowotnej

Michał Rataj

Michał Rataj

Poland

14:25
15 min.

Just health care dla chorób ultrarzadkich w Polsce - wyniki badania nad rodzinami z ceroidolipofuscynozą neuronalną typu 2 (CLN2)

Małgorzata Skweres- Kuchta

Małgorzata Skweres-Kuchta

Poland

14:40
25 min.

Przestrzeń na zmiany w systemie opieki nad chorymi z hemofilią w Polsce. Opinie pacjentów i lekarzy

Stefan Bogusławski

Stefan Bogusławski

Poland

15:05
10 min.

Coffee Break

15:15
20 min.

Optymalizacja opieki nad chorym ze stwardnieniem rozsianym w Polsce - od EBM do VBHC

Jakub Gierczyński

Jakub Gierczyński

Poland

15:35
15 min.

Czy można poprawić efektywność funkcjonowania szpitali?

Rafał Zasiewski

Rafał Zasiewski

Poland

15:50
20 min.

Opłacalność programu przesiewowego w kierunku HCV w Polsce

Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk

CEESTAHC
pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski