Program

15. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2020 From Evidence to Action
5-7 października 2020 | ON-LINE

Program  |  Prelegenci  |  Warunki udziału  |   PDF file Final Programme
Archiwum:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019   |  Galerie:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2015  2016  2017  2018  2019

Dzień 1  |  poniedziałek, 5 października 2020
9.00–11.30 + 13.30–15.30 (+ 16.30–17.30)

Czas

Sesje / Wykłady

Zaproszeni prelegenci

9.00-11.30
poniedziałek, 5 października 2020 | Poranny blok transmisyjny

Sesja 1: Ocena innowacyjności technologii medycznych

10 min.

Wykład otwierający

Magdalena Władysiuk

25 min.

Ocena technologii medycznych i ich innowacyjności w Polsce

przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

30 min.

MCDA dla leków w chorobach rzadkich

przedstawiciel Konsorcjum

25 min.

Ocena innowacyjności rozwiązań z obszaru e-zdrowia w Niemczech

gość z Niemiec

20 min.

Ocena innowacyjności na świecie – podsumowanie rozwiązań międzynarodowych

Magdalena Władysiuk

45 min.

Dyskusja

Moderator: Magdalena Władysiuk

11.30-13.30
poniedziałek, 5 października 2020 | przerwa w transmisjach

Videorozmowy w prywatnych pokojach

13.30-15.30
poniedziałek, 5 października 2020 | Popołudniowy blok transmisyjny

Sesja 2: HTA a nowe typy technologii medycznych

13.30
25 min.

Podejście GRADE do oceny niepewności jakości dowodów w ocenie technologii medycznych

Holger Schünemann*

13.55
25 min.

Dezinwestycje. Co, jak i przez kogo. Czego nauczył nas projekt „The Disinvestment Toolkit”

Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea*

14.20
25 min.

Punkty końcowe w hematonkologii – perspektywa kliniczno-systemowa a HTA

Krzysztof Giannopoulos, Mariusz Kordecki

14.45
25 min.

Adaptacyjne HTA a innowacyjne, wszczepialne wyroby medyczne

Oriana Ciani*
Aleksandra Torbica*

15.10
20 min.

Dyskusja

Moderator: Robert Plisko

Dzień 2  |  wtorek, 6 października 2020
9.00-11.30 + 13.30-16.00 (+ 16.30-17.30)

Czas

Sesje / Wykłady

Zaproszeni prelegenci

9.00-11.30
wtorek, 6 października 2020 | Poranny blok transmisyjny

Sesja 3: Polityka zdrowotna, polityka lekowa
– od strategii do wdrożenia

20 min.

Wskaźniki jakości w onkologii – wyniki pilotaży sieci onkologicznej

Adam Maciejczyk

30 min.

Nowoczesna opieka zdrowotna

Maciej Krawczyk

25 min.

Ocena wyrobów medycznych – wyzwania praktyczne

Przemysław Ryś

25 min.

Dyskusja

Moderator: Magdalena Władysiuk

11.30-13.00
wtorek, 6 października 2020 | przerwa w transmisjach

Videorozmowy w prywatnych pokojach

13.30-16.00
wtorek, 6 października 2020 | Popołudniowy blok transmisyjny

Sesja 4. Kto odpowiada za pacjenta w systemie opieki zdrowotnej?

13.30
30 min.

Tworzenie globalnego, publicznego rejestru danych o doświadczeniach pacjentów

gość ze Szwajcarii

14.00
25 min.

Metody angażowania pacjentów

Victoria Thomas

14.25
25 min.

Dane onkologiczne w Polsce – przedstawienie raportu

Maria Libura

14.50
25 min.

Zaangażowanie pacjentów w procesy polityki zdrowotnej w Polsce

Magdalena Władysiuk

15.15
45 min.

Dyskusja

Moderator: Maria Libura

Dzień 3  |  środa, 7 października 2020
9.00-11.30 + 13.30-15.30

Czas

Sesje / Wykłady

Zaproszeni prelegenci

9.00-11.30
środa, 7 października 2020 | Poranny blok transmisyjny

Sesja 5. Akademia samorządowca

9.00
25 min.

Wyzwania samorządów w świetle pandemii Covid-19

Chris Brookes*

9.25
25 min.

Ocena efektywności programów samorządowych

Anna Dela

9.50
25 min.

Realia we wdrażaniu programów polityki zdrowotnej

Roman Kolek

10.15
25 min.

Problemy samorządów w świetle pandemii Covid-19

Maria Piętak-Frączek

10.40
25 min.

Grypa – programy polityki zdrowotnej w świetle pandemii

Tomasz Jan Prycel

11.05
25 min.

Dyskusja

Moderator: Tomasz Jan Prycel

11.30-13.00
środa, 7 października 2020 | przerwa w transmisjach

Videorozmowy w prywatnych pokojach

13.30-16.00
środa, 7 października 2020 | Popołudniowy blok transmisyjny

Sesja 6. From data to big data

13.30
25 min.

Przykład współpracy między HTA a zamówieniami publicznymi

gość z Irlandii

13.55
25 min.

E-KRN – wzmocnienie systemu i opieki zdrowotnej w oparciu o dane

przedstawiciel Centrum Onkologii-Instytut

14.20
25 min.

Jakie dane są niezbędne w ocenie wartości w e-zdrowiu?

Line Helen Linstad*

14.45
25 min.

HIP – model oceny wpływu na system dla leków stosowanych w wielu wskazaniach

Robert Plisko

15.10
20 min.

Dyskusja

Moderator: Robert Plisko

Partnerzy
15. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2020

Przejdź do zakładki Partnerzy

Dzień 1  |  poniedziałek, 7 października 2019
9:30-16:20

czas

sesje / wykłady *
* tematy niepotwierdzone

zaproszeni prelegenci *
* udział niepotwierdzony

08:30

Rejestracja & kawa

 9:30
11:10

Sesja 1.
Better value care

Ze względu na szczególny walor edukacyjny wstęp na pierwszą sesję jest bezpłatny. Chcemy w ten sposób zachęcić do uczestnictwa tych, którzy nie mogą wziąć udziału w całym Sympozjum.

09:30
10 min.

Otwarcie 14. Sympozjum EBHC

Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk

CEESTAHC

09:35
50 min.

Wykład otwierający:
Dlaczego tak ważne jest wzmacnianie trzech wymiarów wartości (triple value) w powszechnych systemach opieki zdrowotnej?

Erica Ison

Erica Ison

UK

10:25
30 min.

System Opieki Zdrowotnej w Polsce oparty o wartości – projekty, zadania i perspektywa AOTMiT

Roman Topór-Mądry

Roman
Topór-Mądry

AOTMiT

11:10
10 min.

Coffee Break

11:20
13:10

Sesja 2.
Innovative model of health technology reimbursement

11:15
30 min.

Doświadczenie krajów Beneluksu oraz value based pricing w Belgii

Francis Arickx

Francis Arickx

Belgium

11:45
25 min.

Innowacyjne modele płatności dla drogich innowacyjnych leków

Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk

CEESTAHC

12:10
45 min.

Panel dyskusyjny

Roman Topór-Mądry

Roman
Topór-Mądry

AOTMiT

13:10
60 min.

Lunch

14:10
16:20

Sesja 3.
Evidence or value - new models of health care services

14:10
15 min.

Dowody czy wartości: nowe modele usług opieki zdrowotnej

Michał Rataj

Michał Rataj

Poland

14:25
15 min.

Just health care dla chorób ultrarzadkich w Polsce - wyniki badania nad rodzinami z ceroidolipofuscynozą neuronalną typu 2 (CLN2)

Małgorzata Skweres- Kuchta

Małgorzata Skweres-Kuchta

Poland

14:40
25 min.

Przestrzeń na zmiany w systemie opieki nad chorymi z hemofilią w Polsce. Opinie pacjentów i lekarzy

Stefan Bogusławski

Stefan Bogusławski

Poland

15:05
10 min.

Coffee Break

15:15
20 min.

Optymalizacja opieki nad chorym ze stwardnieniem rozsianym w Polsce - od EBM do VBHC

Jakub Gierczyński

Jakub Gierczyński

Poland

15:35
15 min.

Czy można poprawić efektywność funkcjonowania szpitali?

Rafał Zasiewski

Rafał Zasiewski

Poland

15:50
20 min.

Opłacalność programu przesiewowego w kierunku HCV w Polsce

Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk

CEESTAHC
pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski