Program

19. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2024 Shaping the future of sustainable healthcare
10-11 października 2024 | stacjonarnie + ONLINE
Dzień 1
poniedziałek, 9 października 2023
9.00–17.00
Sesja 1. Otwarcie Sympozjum 9.00 –10.30

Otwarcie Sympozjum

Magdalena Władysiuk

10 min.

Wyznaczając kurs: droga ku przyszłości HTA

Daniel Ollendorf

20 min.

Ewolucja postrzegania pojęcia wartości

Michael Schlander

20 min.

Dyskusja: Maciej Miłkowski*, Jacek Siwiec

40 min.

Sesja 2. Międzynarodowy rozwój HTA 10.45 –12.45

JCA – wspólna ocena kliniczna

Magdalena Władysiuk

20 min.

Europejska Przestrzeń Danych Zdrowotnych (EHDS) – cyfrowa przyszłość opieki zdrowotnej?

Marta Musidłowska, Jan Zygmuntowski

25 min.
Rozwój HTA z perspektywy przemysłu

Michał Byliniak

20 min.

Współpraca w celu opracowania wiarygodnych RWE wspierających procesy podejmowania decyzji

Karen Facey

20 min.

Integracja danych i dowodów w HTA. Dokąd zmierzamy?

Clifford Goodman

20 min.

Dyskusja

15 min.
Sesja 3. Wyzwania dla samorządów – czas trudnych decyzji, czas wyborów… 13.45 –16.00
Profilaktyka chorób przewlekłych. Finansowanie zadań samorządów w ramach Funduszu Medycznego

Maciej Miłkowski*

10 min.

Przyszłość programów polityki zdrowotnej w diabetologii

Tadeusz Jędrzejczyk

10 min.

Prewencja chorób zakaźnych jako wyzwanie do 2030 roku – na przykładzie HCV

Krzysztof Tomasiewicz

10 min.

Ścieżki finansowania szczepień dla dorosłych – na przykładzie półpaśca
(wykład edukacyjny firmy GSK)

Michał Seweryn

20 min.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dorosłych. Grupa ryzyka: onkologia

Marcin Pasiarski

10 min.

W tej sesji po każdym wystąpieniu zaplanowana jest osobna dyskusja z wykładowcami i ekspertami dziedziny, której poświęcone jest dane wystąpienie.
Sesja 4. Polska i Ukraina – wspólne wyzwania w zdrowiu 16.15 –17.15
Formy opieki zdrowotnej dla uchodźców.
Dane liczbowe i fakty nt. opieki zdrowotnej dla uchodźców w wybranych schorzeniach, w tym HCV i HIV

Maciej Miłkowski*

10 min.

Opieka zdrowotna w Polsce z perspektywy uchodźców z Ukrainy

Inna Ivanenko

10 min.

Serhii Pekh

10 min.

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich w obliczu kryzysu uchodźczego

Maria Piętak-Frączek

10 min.

Dyskusja
20 min.
Dzień 2
wtorek, 10 października 2023
9.00–15.45
Sesja 5. Potrzeba innowacji w HTA 9.00 –11.00

Wydajne przeszukiwanie literatury dt. HTA

Justin Clark

20 min.

Ramy HTA dla technologii cyfrowych. Perspektywa australijskiego systemu ochrony zdrowia

Magdalena Ruth Moshi

20 min.

Od RWD do RWE poprzez modelowanie w ekonomice zdrowia

Mark Parker

20 min.

Niepewność w HTA

Bonny Parkinson

20 min.

Dyskusja

40 min.
Sesja 6. Dobre praktyki dla integracji opieki 11.15 –12.45

Poprawa opieki pacjentów hematologicznych – sieć hematologiczna w Polsce

Ewa Lech-Marańda
20 min.

Sieć kardiologiczna – doświadczenia 2 lat

Tomasz Hryniewiecki

20 min.

Koordynacja opieki onkologicznej – doświadczenia polskich pacjentów

Magdalena Władysiuk

20 min.

Zintegrowane HTA dla oceny złożonych technologii
Wija Oortwijn
20 min.

Dyskusja

10 min.
Sesja 7. Wartość opieki medycznej - perspektywa pacjenta 13.45 –15.45

Pacjent w świecie cyfryzacji

Maria Libura

20 min.
Rola punktów końcowych pochodzących od pacjentów w ocenie efektywności opieki - na przykładzie opieki zintegrowanej

Ewa Bandurska

20 min.
Implementacja i rezultaty projektu prediabetes – perspektywa pacjenta. Jak powielić sukces?

Grażyna Cieślak

20 min.
EU Heatlh Data Space – wtórne wykorzystanie danych z perspektywy pacjentów

Michał Chodorek

20 min.

Dyskusja końcowa i zakończenie Sympozjum
40 min.

Dzień 1  |  czwartek, 10 października 2024

9.00–15.50

Czas

Sesje / Wykłady

Zaproszeni prelegenci
* udział niepotwierdzony

9.00-10.30
1 godz. 30 min.
czwartek, 10 października 2024
10 min.
Otwarcie sympozjum
Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk

Prezes CEESTAHC // Poland

Tomasz Jan Prycel

Tomasz Jan Prycel

Dyrektor zarządzający CEESTAHC // Poland

20 min.
Wyznaczając kurs: droga ku przyszłości HTA
20 min.
Ewolucja postrzegania pojęcia wartości
40 min.
Dyskusja

Uczestnicy:

Moderator:

Maciej Miłkowski
Maciej Miłkowski*
Jacek Siwiec
Jacek Siwiec
Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk

Prezes CEESTAHC // Poland

10:45-12:45
2 godz.
czwartek, 10 października 2024
20 min.
Wspólna Ocena Kliniczna (JCA)
Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk

Prezes CEESTAHC // Poland

25 min.
Europejska Przestrzeń Danych Zdrowotnych (EHDS) – cyfrowa przyszłość opieki zdrowotnej?
20 min.
Rozwój HTA z perspektywy przemysłu
20 min.
Współpraca w celu opracowania wiarygodnych RWE wspierających procesy podejmowania decyzji
Karen Facey

Karen Facey

Scotland

20 min.
Integracja danych i dowodów w HTA. Dokąd zmierzamy?
15 min.
Dyskusja

Moderator:

Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk

Prezes CEESTAHC // Poland

13:45 - 16:00
2 godz. 15 min.
10 min. + dyskusja
Profilaktyka chorób przewlekłych. Finansowanie zadań samorządów w ramach Funduszu Medycznego
10 min. + dyskusja
Przyszłość programów polityki zdrowotnej w diabetologii
10 min. + dyskusja
Prewencja chorób zakaźnych jako wyzwanie do 2030 roku – na przykładzie HCV
20 min.
Ścieżki finansowania szczepień dla dorosłych – na przykładzie półpaśca
(wykład edukacyjny firmy GSK)
10 min. + dyskusja
Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dorosłych. Grupa ryzyka: pacjenci onkologiczni
Dyskusja

W tej sesji po każdym wystąpieniu zaplanowana jest osobna dyskusja z wykładowcami i ekspertami dziedziny, której poświęcone jest dane wystąpienie.

Moderatorzy:

Tomasz Jan Prycel

Tomasz Jan Prycel

Dyrektor zarządzający CEESTAHC // Poland

Marek Wójcik

Marek Wójcik

Związek Miast Polskich // Poland

Roman Kolek
Roman Kolek
Maciej Miłkowski
Maciej Miłkowski*
Marcin Pasiarski
Marcin Pasiarski
Krzysztof Tomasiewicz
Krzysztof Tomasiewicz
16:15-17:15
1 godz.
poniedziałek, 9 października 2023
10 min.
Formy opieki zdrowotnej dla uchodźców
Dane liczbowe i fakty nt. opieki zdrowotnej dla uchodźców w wybranych schorzeniach, w tym HCV i HIV
10 min.
Opieka zdrowotna w Polsce z perspektywy uchodźców z Ukrainy
Inna Ivanenko

Inna Ivanenko

Patients of Ukraine

10 min.
Opieka zdrowotna w Polsce z perspektywy uchodźców z Ukrainy
Serhii Pekh

Serhii Pekh

Fundacja Wellcome EU

10 min.
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich w obliczu kryzysu uchodźczego
Maria Piętak-Frączek

Maria Piętak-Frączek

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich // Poland

20 min.
Dyskusja

Dyskusja obejmująca:

  1. praktyczne aspekty interakcji z uchodźcami i ich problemy z perspektywy polskiej i ukraińskiej,
  2. dobre przykłady rozwiązań lokalnych,
  3. kluczowe kryteria dla rozwiązań długofalowych,
  4. pomysły i rekomendacje na skuteczną edukację zdrowotną i systemową.

Prelegenci: Magdalena Władysiuk, Barbara Pepke, Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, Maria Piętak-Frączek.

W debacie wezmą też udział paneliści z sesji samorządowej oraz zaproszeni goście specjalni.

Moderatorzy:

Tomasz Jan Prycel

Tomasz Jan Prycel

Dyrektor zarządzający CEESTAHC // Poland

Marek Wójcik

Marek Wójcik

Związek Miast Polskich // Poland

Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk
Barbara Pepke
Barbara Pepke
Magdalena Ankiersztejn-Bartczak
Magdalena
Ankiersztejn-Bartczak
Maria Piętak-Frączek
Maria Piętak-Frączek

Dzień 2  |  wtorek, 10 października 2023

9.00-15.45

Czas

Sesje / Wykłady

Zaproszeni prelegenci
* udział niepotwierdzony

9.00-11.00
2 godz.
wtorek, 10 października 2023
20 min.
Wydajne przeszukiwanie literatury dot. HTA
Justin Clark

Justin Clark

Australia

20 min.
Ramy HTA dla technologii cyfrowych. Perspektywa australijskiego systemu ochrony zdrowia
20 min.
Od RWD do RWE poprzez modelowanie w ekonomice zdrowia
20 min.
Niepewność w HTA
40 min.
Dyskusja

Moderator:

Robert Plisko

Robert Plisko

HTA Consulting // Poland

11.15-12.45
1 godz. 30 min.
wtorek, 10 października 2023
20 min.
Poprawa opieki pacjentów hematologicznych – sieć hematologiczna w Polsce
20 min.
Sieć kardiologiczna – doświadczenia 2 lat
20 min.
Koordynacja opieki onkologicznej – doświadczenia polskich pacjentów
Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk

Prezes CEESTAHC // Poland

20 min.
Zintegrowane HTA dla oceny złożonych technologii
Wija Oortwijn

Wija Oortwijn

The Netherlands

10 min.
Dyskusja

Moderator:

Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk

Prezes CEESTAHC // Poland

13.45-15.45
2 godz.
20 min.
Pacjent w świecie cyfryzacji
Maria Libura

Maria Libura

Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego // Poland

20 min.
Rola punktów końcowych pochodzących od pacjentów w ocenie efektywności opieki - na przykładzie opieki zintegrowanej
20 min.
Implementacja i rezultaty projektu prediabetes – perspektywa pacjenta. Jak powielić sukces?
20 min.
EU Health Data Space – wtórne wykorzystanie danych z perspektywy pacjentów
40 min.
Dyskusja i zakończenie Sympozjum

Moderator:

Maria Libura

Maria Libura

Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego // Poland

Partnerzy

18. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2023 Integrating evidence for enhanced outcomes
9-10 października 2023 | stacjonarnie + ONLINE
pl_PLPolski