Sesje

Uwaga! Strona w budowie

17. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2022 Trust in Health Care
10-11 października 2022 | stacjonarnie + ONLINE

Program  |  Prelegenci  |  Partnerzy  |  Warunki udziału  |  PDF file Preliminary Programme PL – 3 MB  |  PDF file Final Programme PL – 4,5 MB

Archiwum:  200620072008200920102011 |  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Galerie:  20062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Sesja 2: Zaufanie do polityki lekowej a skuteczne leczenie
- Sine qua non conditione confido est

Dzień 1: poniedziałek, 10 października 2022, godz. 10.30-12.10

Ocena technologii medycznych (HTA) przeprowadzana jest wielodyscyplinarnie, z zachowaniem wysokiego poziomu rygoru naukowego; jej głównym celem jest wspieranie procesu podejmowania decyzji związanych z opieką zdrowotną dotyczących technologii i interwencji medycznych. Opinia publiczna nie zawsze będzie darzyła tych decyzji zaufaniem, z wielu różnych powodów. Utrzymanie rygoru naukowego, ustrukturyzowane zaangażowanie interesariuszy, przejrzystość i sprawiedliwe procesy – to wszystko sprawia, że HTA ma potencjał, aby zbudować zaufanie do decyzji i wypełnić lukę pomiędzy rzeczywistymi decyzjami a odbiorem społecznym na temat ich dostępu do wartościowych technologii. Samo HTA być może będzie musiało stawić czoła wyzwaniom odnośnie tego jak to zapewnić, a równocześnie będzie informowanie oraz angażowanie opinii publicznych i inni interesariuszy. Celem HTA jest budowanie zaufania, natomiast pytania jak zapewnić zaufanie społeczeństwa oraz jak potencjalnie poradzić sobie z wyzwaniami w celu zbudowania dalszego zaufania do decyzji pozostają aktualne.

Wzrost obciążenia chorobami oraz kosztów związanych z diagnozą i leczeniem zapoczątkował debaty nad kosztami i jakością leków w Azerbejdżanie na początku XXI wieku. Pandemia przyczyniła się do kwestii bezpieczeństwa, wydajności i skuteczności szczepionek wyprodukowanych i rozpowszechnionych w celu opanowania COVID-19. Wszystkie te problemy miały ciągły wpływ na kształtowanie się zaufania pacjentów do leków i zaufania opinii publicznej do jakości dostępnych leków oraz szczepionek. Przemiany w systemach opieki zdrowotnej w poradzieckich państwach, w tym w Azerbejdżanie, zmusiły rząd do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w kwestii jakości oraz dostępności leków, jako że na początku XXI wieku zostały one poluzowane, a zaufanie opinii publicznej ucierpiało.

Rozprzestrzenienie się podrobionych lub sfałszowanych leków oraz wzrost zapotrzebowania z uwagi na zwiększoną długość życia, a także COVID-19 wraz z wykryciem leków zawierających rakotwórcze zanieczyszczenia w kilku powszechnie używanych lekach zmieniło priorytety krajowych agencji ds. leków oraz świadczeniodawców, zapewniając wzmożoną kontrolę leków, stosowanie rygorystycznych polityk oraz standardów w celu utrzymania jakości i bezpieczeństwa leków.

Poza kwestią bezpieczeństwa i jakości leków Azerbejdżan zmaga się także z wyzwaniami dotyczącymi dostępności i kosztów tych leków. Aby utrzymać kontrolę nad cenami farmaceutyków, rząd Azerbejdżanu wprowadził regulacje oraz środki kontroli jakości oparte na najlepszych praktykach Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz Agencji Żywności i Leków (FDA), a także krajowe regulacje cen większości zarejestrowanych leków w Azerbejdżanie poprzez Radę ds. Taryfikacji podległej Radzie Ministrów. System ten, który pomaga w rozwiązaniu problemów związanych z cenami, stoi przed pewnymi wyzwaniami, aby mógł przekształcić rynek farmaceutyczny i praktykę kliniczną w Azerbejdżanie oraz całkowicie zmienić zaufanie opinii publicznej w tym zakresie.

Prelegenci: Nabil Seyidov, Azejberdzan  |  Rabia Kahveci, Ukraine  |  Krzysztof Łanda, Poland

Partnerzy

17. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2022 Trust in Health Care
10-11 października 2022 | stacjonarnie + ONLINE
Przejdź do zakładki Partnerzy
pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski