Stowarzyszenie CEESTAHC zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://sympozjum.ceestahc.org/

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-20.

1. Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niedostępne elementy i treści

  • Występują grafiki zawierające treści merytoryczne (streszczenia wykładów), które nie mają rozwinięcia tekstowego – niezgodność z wytyczną 1.1 WCAG 2.1. Stworzenie takich opisów do tych materiałów jest bardzo trudne, bo grafiki zawierają metafory i humor kontekstowy, w których rysunki i tekst tworzą trudną do oddania słowami kombinacje skojarzeń u odbiorców. Dodatkowo narracja tych grafik jest nieliniowa, więc nawet umieszczenie atrybutów „title” w poligonalnych mapach obrazu nie poprawi znacząco ich czytelności.

  • Brak mapy strony – niezgodność z wytyczną 2.4.4 WCAG 2.1. Strona ma na tyle prostą i powtarzalną strukturę, że uznaliśmy utrzymywanie mapy strony za niezasadne.

  • Brak okna wyszukiwania – niezgodność z wytyczną 2.4.4 WCAG 2.1. Okno wyszukiwania powodowało w używanym obecnie szablonie problemy z układem menu na urządzeniach mobilnych. Ale działają narzędzia wyszukiwania dostępne z poziomu przeglądarki.

2. Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-11-22. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

3. Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

4. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową strony prosimy zgłaszać do sekretariatu Stowarzyszenie CEESTAHC tel. +48 12 357 76 34 W zgłoszeniu podaj:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • adres strony internetowej, na której występuje problem z dostępnością,
  • opis problemu z dostępnością.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością Na zgłoszenia odpowiemy nie później niż w ciągu 14 dni. Poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie rozwiązać zgłoszonego problemu zaproponujemy alternatywny dostęp do wskazanych treści. Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające, można zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

5. Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie CEESTAHC mimo zajmowania się problemami ochrony zdrowia nie świadczy usług dla ludności w swojej siedzibie, więc nie ma potrzeby spełniania kryteriów dostępności architektonicznej.

6. Aplikacje mobilne

Stowarzyszenie CEESTAHC nie korzysta z aplikacji mobilnych.

7. Informacje dodatkowe

Materiały filmowe, które publikujemy w serwisach streamingowych nie posiadają transkrypcji, bo w większości są to wykłady, które zawierają screeny prezentacji. Dodanie do nich napisów ograniczyło by czytelność tych materiałów.
pl_PLPolski