Archiwum prelegentów

Międzynarodowego Sympozjum EBHC 2017-2019

Archiwum:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019
Galerie:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2015  2016  2017  2018  2019

Paweł Adamkiewicz, Poland | Francis Arickx, Belgium | Małgorzata Bała, Poland | Stefan Bogusławski, Poland | André Broekmans, Netherlands  | Myriam de Chalendar, France  | John Eric Chaplin, Sweden | Marcin Czech, Poland | Dávid Dankó, Hungary | Jaroslaw Duba, Czech Republic | Dominik Dziurda, Poland | Karen Facey, UK | Carla Fernández Barceló, Spain | Kamilla Gaitova, Kazakhstan | Jakub Gierczyński, Poland | John Gillespie, Australia | Brian Godman, UK  | Sylwia Grzesiak-Ambroży, Poland | Alan Haycox, UK  | Erica Ison, UK | Urszula Jaworska, Poland | Michał Jakubczyk, Poland | Tadeusz Jędrzejczyk, Poland | Bradley Johnston, Canada | Grzegorz Juszczyk, Poland | Paulina Kieszkowska-Knapik, Poland  | Miloslav Klugar, Czech Republic  | Martin Kolek, Czech Republic | Anna Kordecka, Poland | Zbigniew Król, Poland | Dušan Krstić, Czech Republic | Anna Kupiecka, Poland | Brygida Kwiatkowska, Poland | Maria Libura, Poland | Joanna Łapa, Poland | Maciej Małecki, Poland | Piotr Merks, Poland | Piotr Miazga, Poland | Wija Oortwijn, Netherlands | Vinciane Pirard, Belgium  | Robert Plisko, Poland | Tadeusz Popiela, Poland | Csilla Pozsgay, Hungary  | Michał Rataj, Poland | Paulina Rolska-Wójcik, Poland | Przemysław Ryś, Poland | Katarzyna Sabiłło, Poland  | Stefan Sauerland, Germany | Ad R. Schuurman, Netherlands  | Markus Siebert, Belgium | Steven Simoens, Belgium  | Iwona Skrzekowska-Baran, Poland | Małgorzata Skweres-Kuchta, Poland | Agnieszka Słowik, Poland | Mitchell Sugarman, USA  | Wojciech Szefke, Poland  | Andrzej Śliwczyński, Poland | Bartosz Świdrak, Poland  | Roman Topór-Mądry, Poland | Ewa Warmińska, Poland  | Wojtek Wiercioch, Canada  | Magdalena Władysiuk, Poland | Rafał Zasiewski, Poland
Paweł Adamkiewicz
Paweł Adamkiewicz

Paweł Adamkiewicz  |  Prelegent edycji:  2018

Prezes Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A Sp.K. Kierownik Podmiotu Leczniczego PCRF prowadzącego program zdrowotny w ramach NFZ leczenie i rehabilitacja pacjentów dorosłych w śpiączce. Wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapii. Przewodniczący zespołu do spraw budżetowych przy Krajowej Izbie Fizjoterapii.
Wieloletni wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w Zakładzie Rehabilitacji w neurologii i psychiatrii. Fizjoterapeuta z ponad 20 letnim stażem pracy w rehabilitacji pacjentów z urazami wielonarządowymi głównie z urazami czaszkowo-mózgowymi.
Absolwent wielu szkoleń uznanych międzynarodowo w zakresie rehabilitacji neurologicznej i nie tylko. Członek Stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych. Prelegent na konferencjach naukowych i twórca artykułów w zakresie rehabilitacji neurologicznej. do góry

Francis Arickx
Francis Arickx

Francis Arickx  |  Prelegent edycji:  2017 2019

Przewodzi dyrektoriatowi ds. Refundacji leków i polityki lekowej Departamentu Opieki Zdrowotnej Narodowego Instytutu Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Niepełnosprawności (NIHDI RIZIV/INAMI) w Belgii. Zarządza departamentami odpowiedzialnymi za administrację oraz ocenę naukową i wartościującą wniosków refundacyjnych dla leków, w tym leków sierocych oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.
Był sekretarzem generalnym Komisji Refundacji Leków, działa także jako przedstawiciel/ekspert Instytutu oraz Belgii w licznych krajowych i Europejskich platformach (NM CAPR, MEDEV, MoCA). Jest jednym z koordynatorów krajowych inicjatywy BeNeLuxA www.beneluxa.org.
Francis ukończył studia farmaceutyczne na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii i wykłada politykę zdrowotną w Departamencie Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu w Antwerpii. do góry

Małgorzata Bała
Małgorzata Bała

Małgorzata Bała  |  Prelegent edycji:  2017 2019

Dr hab. Małgorzata Bała, prof. UJ jest pracownikiem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z zagadnieniami evidence-based healthcare jest związana od początku swojej pracy zawodowej. Jest współautorką rozdziałów w podręczniku pt. „Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny” (2008) oraz autorem wielu publikacji z zakresu przeglądów systematycznych. do góry

Stefan Bogusławski
Stefan Bogusławski

Stefan Bogusławski  |  Prelegent edycji:  2019

Lekarz, ekspert rynku zdrowia, specjalizujący się w zagadnieniach finansowania i strategii oraz w rynku farmaceutycznym.
Stefan Bogusławski ma prawie 30 lat doświadczenia w badaniach rynku i doradztwie na rynku ochrony zdrowia. Przez 10 lat zarządzał Sequence i PEX PharmaSequence, przedtem, w latach 1991-2007 kierował polskim i środkowoeuropejskim oddziałem IMS Health oraz zarządzał firmą badawczą Azyx.
Wielokrotnie występował na konferencjach branżowych w Polsce i innych krajach, jest również autorem publikacji w specjalistycznych i masowych mediach dotyczących polskiego rynku ochrony zdrowia, w szczególności rynku leków.
Stefan Bogusławski jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tytuł lekarza uzyskał w 1985 roku. do góry

Prelegent
André W. Broekmans

André W. Broekmans MD PhD  |  Prelegent edycji:  2017

André Broekmans odpowiada za innowacyjność w sprawach regulacyjnych w Lygature, niezależnej holenderskiej fundacji zajmującej się rozwojem partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju leków oraz technologii medycznych. Przewodzi projektowi Escher. Obecnie André jest koordynatorem projektu Inicjatywy Leków Innowacyjnych IMI – ADAPT SMART.
André zdobywał doświadczenie regulacyjne zarówno w europejskiej agencji – jako Naczelnik ds. Oceny Klinicznej (Head of Clinical Assessment) oraz dyrektor zarządzający (CEO) Holenderskiej Rady Oceny Leków – a także w największych firmach farmaceutycznych (wyższe stanowiska zarządzające w MSD, Schering Plough, Organon). do góry

Prelegent
Myriam de Chalendar

Myriam de Chalendar PhD  |  Prelegent edycji:  2017

Dr Myriam de Chalendar jest obecnie project managerem zajmującym się wrodzonymi wadami rozwojowymi głowy, szyi i zębów Francuskiej Narodowej Sieci Zdrowia dla Chorób Rzadkich (French National Health Network for Rare Diseases) w Paryżu.
Sieć koordynuje działania wszystkich interesariuszy tej grupy chorób rzadkich na poziomie krajowym, przede wszystkim w celu poprawy opieki nad pacjentami, stymulowania prac badawczych i opracowywania informacji, szkoleń i edukacji. Pracuje w szczególności nad klasyfikacjami medycznymi i kodowaniem chorób rzadkich oraz poprawą opieki społecznej. Po uzyskaniu doktoratu z molekularnej i komórkowej biologii rozwoju, Myriam przez 3 lata wykładała genetykę molekularną oraz embriologię na francuskim uniwersytecie. Następnie przez kilka lat pracowała dla przemysłu, specjalizując się w informacji naukowej, w szczególności klasyfikacji danych oraz kontrolowanych słownikach w medycynie. W latach 2010-2015 prowadziła projekt Orphanet dotyczący niepełnosprawności w siedzibie Orphanet, międzynarodowego portalu dla chorób rzadkich oraz leków sierocych. Współpracuje z EURORDIS, europejskim zrzeszeniem organizacji pacjentów cierpiących na choroby rzadkie, wspierając naukowo poprawę opieki społecznej oraz promując włączanie chorób rzadkich do polityk społecznych oraz polityk wszystkich państw europejskich. do góry

John Eric Chaplin
John Eric Chaplin

John Eric Chaplin  |  Prelegent edycji:  2019

John Chaplin jest profesorem nadzwyczajnym i psychologiem pracującym dla Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych i Regionów (Swedish Association of Local Authorities and Regions, SALAR) oraz Sahlgrenska Academy na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji. Kieruje projektem w zakresie tłumaczenia i wdrażania systemu PROMIS (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System) do szwedzkiego systemu opieki zdrowotnej i szwedzkich rejestrów jakości. Nadzoruje projekt badawczy dotyczący opracowania zorientowanego na pacjentów zestawu narzędzi, który pomoże im ocenić poziom swojej opieki zdrowotnej i zaangażuje ich do współtworzenia systemu opieki. Pracował nad krajowymi i międzynarodowymi projektami związanymi z podnoszeniem jakości życia oraz zgłaszanych przez pacjentów wskaźników skuteczności, takimi jak DISABKIDS, KIDSCREEN czy PROMIS. Był głównym badaczem w projektach europejskich, w tym w projekcie EU RESPECT oceniającym potrzeby dzieci w badaniach klinicznych. Obecnie jest współprzewodniczącym International Society for Quality of Life’s Special Interest Group for Children [ISOQOL, Grupa Specjalnych Interesów Dzieci w ramach Międzynarodowego Towarzystwa ds. Jakości Życia] oraz liderem Narodowego Centrum PROMIS w Szwecji. do góry

Marcin Czech
Marcin Czech

Marcin Czech  |  Prelegent edycji:  2017 2018

Wiceminister Zdrowia
Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji. Nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich. Nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.
Jest profesorem Politechniki Warszawskiej, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada 2 specjalizacje: w zakresie epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Ukończył program Master of Business Administration (International MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania, odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University, University of Liverpool w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie. Jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przez 9 lat pracował jako adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 10 lat jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, pełniąc w przeszłości rolę Prezesa, a obecnie Prezesa-elekta tej organizacji. Aktywnie działa w międzynarodowym towarzystwie naukowym International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Jest członkiem założycielem oraz członkiem władz Polskiego Towarzystwa Opieki Koordynowanej. Brał udział w tworzeniu wytycznych oceny technologii medycznych AOTMiT. Jest autorem ponad 200 prac i doniesień z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich. Był promotorem ponad 100 prac magisterskich i dyplomowych, jest członkiem grup roboczych (m.in. Polskiej Akademii Nauk), rad redakcyjnych oraz naukowych czasopism specjalistycznych, pełni rolę recenzenta prac badawczych (m.in. jako ekspert Narodowego Centrum Nauki), prac doktorskich i książek, artykułów naukowych, brał udział w realizacji grantów naukowych m. in. pochodzących z Unii Europejskiej. Pracował w międzynarodowym środowisku biznesowym i doradczym odpowiadając za kwestie związane ekonomiką zdrowia oraz Real World Evidence. Został uhonorowany nagrodami JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym nagrodą indywidualną naukową pierwszego stopnia, nagrodą JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny oraz nagrodą „Best and Brightest” firmy PwC.
do góry

Dávid Dankó
Dávid Dankó

Dávid Dankó  |  Prelegent edycji:  2018

Dyrektor zarządzający, Ideas & Solutions (I&S), szef grupy badawczej, Uniwersytet Korwina w Budapeszcie.
Dávid Dankó jest partnerem zarządzającym w Ideas & Solutions (I&S), niezależnej firmie badawczej i konsultingowej świadczącej usługi doradcze w zakresie polityki zdrowotnej i market access dla firm ubezpieczeniowych oraz firm farmaceutycznych i producentów wyrobów medycznych, zorientowanej na rynki wschodzące i rynki o średnim poziomie dochodu.
Dávid ma 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej oraz finansowania leków i wyrobów medycznych. Do 2010 r. był członkiem zespołu zarządzającego ds. reformy farmaceutycznej na Węgrzech jako Zastępca Dyrektora ds. refundacji w narodowym funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Wcześniej pracował również jako szef grupy badawczej na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie. Regularnie przemawia na konferencjach i warsztatach poświęconych strategii w zakresie leków i wyrobów medycznych, prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji i negocjacji z płatnikami dla międzynarodowych firm i organów władzy oraz zasiada w międzynarodowych komitetach doradczych.
Zainteresowania:

  • Wycena specjalistycznych leków onkohematologicznych
  • Pragmatyczna ocena wartości i systemy HTA dla rynków o średnim poziomie dochodu
  • Opracowywanie umów o refundacji warunkowej i łączenie ich z oceną wartości
  • Negocjacje i komunikacja z płatnikami oraz innymi interesariuszami rządowymi
  • Alternatywne strategie finansowania dla krajów o średnim i niskim poziomie dochodu

Dávid jest wykładowcą w ramach programu European Market Access University Diploma (EMAUD), w Vienna School of Clinical Research (VSCR), prowadzi również wykłady z zakresu farmacji i ekonomiki zdrowia w Europie Środkowej, w Rosji oraz na Bliskim Wschodzie. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie, gdzie zdobył tytuł naukowy doktora w 2012 r. Tematem jego pracy doktorskiej było zarządzanie zasobami w badaniach i rozwoju w dziedzinie farmacji.
Dávid jest recenzentem i członkiem redakcji trzech czasopism z zakresu ekonomiki zdrowia i market access. Jest także współautorem podręcznika akademickiego „Pharmaceutical Reimbursment” (Refundacja leków) oraz Wytycznych dot. badań farmakoekonomicznych i ich wyników dla Indii. Dávid posługuje się w pracy językiem angielskim, rosyjskim i włoskim, zna również język niemiecki, francuski i portugalski.
do góry

Jaroslav Duba
Jaroslav Duba

Jaroslav Duba  |  Prelegent edycji:  2018

W 2009 roku założył spółkę OAKS Consulting s.r.o., mając ponad 15 lat doświadczenia w pracy na najwyższym szczeblu kierowniczym w spółkach takich jak Wyeth, Zentiva i Glaxo. W krótkim czasie OAKS Consulting zostało czołowym przedsiębiorstwem świadczącym usługi doradcze w zakresie market access w Czechach. Zespół składa się obecnie z 15 specjalistów z dziedzin takich jak medycyna, farmakologia, modelowanie matematyczne oraz ekonomia zdrowia.
do góry

Dominik Dziurda
Dominik Dziurda

Dominik Dziurda  |  Prelegent edycji:  2017 2018

Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego CMUJ w Krakowie (2002) oraz studiów podyplomowych: MBA dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2010). Doktorant SGH w Warszawie.
W historii pracy zawodowej związany z zagadnieniami prawa farmaceutycznego, farmakoekonomiki i organizacji systemu ochrony zdrowia jako wykładowca akademicki, dyrektor ds. refundacji w strukturach krajowych i centralnych w ramach sektora farmaceutycznego oraz analityk i ekspert w projektach związanych z dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzaniem jakością. Przewodniczący zespołu technicznego projektu Fair and Affordable Pricing, realizowanego w ramach Grupy Wyszehradzkiej, członek Komitetu Wykonawczego projektu POINTer poświęconego systemowi wskaźników jakościowych.
W ramach AOTMiT odpowiedzialny m.in. za projekty związane z transformacją systemu świadczeń gwarantowanych w obszarach rehabilitacji leczniczej, opiekę koordynowaną oraz zagadnienia zaleceń postępowania klinicznego.
do góry

Karen Facey
Karen Facey

Karen Facey  |  Prelegent edycji:  2018

Karen posiada tytuł naukowy doktora w zakresie statystyki i pracowała jako starszy statystyk w firmach farmaceutycznych oraz MHRA, brytyjskiej agencji nadzorującej leki. W 2000 r. została prezesem pierwszej krajowej agencji oceny technologii medycznych (HTA) w Szkocji, a od 2003 r. jest niezależną konsultantką zajmującą się HTA i zaangażowaniem pacjentów, współpracującą ze wszystkimi interesariuszami. Zasiadała w zarządzie rady zdrowia (płatnik/świadczeniodawca) w Szkocji i obecnie jest członkiem szkockiego komitetu oceny technologii medycznych zajmującego się technologiami nielekowymi. Jest także pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Edynburgu, gdzie pracuje nad projektem H2020, IMPACT HTA, w celu opracowania ram oceny leków na rzadkie choroby. Karen jest redaktorem naczelnym książki o zaangażowaniu pacjentów w ocenę technologii medycznych opublikowanej przez wydawnictwo Springer w maju 2017 r., a w 2014 r. trafiła na listę 100 najlepszych praktykujących naukowców w Wielkiej Brytanii.
do góry

Carla Fernandez Barcelo
Carla Fernández Barceló

Carla Fernández Barceló  |  Prelegent edycji:  2019

Carla pełni funkcję technika ds. oceny technologii medycznych w dziale innowacji w Hospital Clínic w Barcelonie. Jest to zaawansowany technologicznie szpital, stanowiący punkt odniesienia dla opieki zdrowotnej, badań i szkoleń medycznych w Hiszpanii. W codziennej pracy zajmuje się różnymi projektami (dotyczącymi technologii, świadczeń), dokonując ocen wyników klinicznych i ekonomicznych, aby udowodnić wartość zarówno technologii medycznych rozwijanych w szpitalu, jak i nowych technologii, które potencjalnie mogą zostać wprowadzone w Szpitalu.
Wcześniej Carla Fernandez brała udział w programie podyplomowym d·Health Barcelona (Moebio, Biocat), ukierunkowanego na innowacje w opiece zdrowotnej. Opracowała tam 18-miesięczny projekt obejmujący wszystkie etapy cyklu innowacji w służbie zdrowia (wykrycie problemu, stworzenie rozwiązania, stworzenie prototypu, opracowanie modelu biznesowego i przedstawienie go potencjalnym inwestorom).
Kontakt z sektorem innowacji w służbie zdrowia z punktu widzenia start-upu pokazał jej perspektywę, która jest przydatna w pracy w dziale HB-HTA i która uzupełniła wcześniejszą wiedzę na temat innowacji; punkt widzenia „sprzedawcy/start-upu” został uzupełniony perspektywą „kupującego/szpitala”. do góry

Kamilla Gaitova
Kamilla Gaitova

Kamilla Gaitova  |  Prelegent edycji:  2018

Szefowa działu HTA w Republikańskim Centrum Rozwoju Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Republiki Kazachstanu. Ukończyła studia na Kazachskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Ałmaty. Posiada tytuł naukowy doktora z zakresu zdrowia publicznego. Kiedy zaczęła pracę w Centrum, jej głównymi zajęciami były promocja EBM oraz opracowywanie wytycznych praktyki klinicznej. Jest współautorką kilku krajowych wytycznych praktyki klinicznej oraz protokołów klinicznych. Od 2016 r. jej zadaniem w Centrum jest ocena technologii medycznych na poziomie krajowym, w celu wspierania procesu decyzyjnego poprzez dostarczanie informacji opartych na dowodach dla decydentów w Kazachstanie. Jest Członkinią HTAi i uczestniczyła w corocznych spotkaniach HTAi oraz INAHTA w latach 2017-2018.
do góry

Jakub Gierczyński
Jakub Gierczyński

Jakub Gierczyński  |  Prelegent edycji:  2019

Doktor nauk medycznych, lekarz i absolwent MBA z certyfikatami London School of Economics i Stockholm Business School. Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego, zarządzania chorobą, analizy decyzyjnej, audytu medycznego, zarządzania ryzykiem (Burton, EBM, HTA oraz VBHC. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, HTAi, ISPOR, Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz IFIC Polska. Współautor polskich wytycznych oceny HTA dla technologii lekowych oraz członek zespołu przygotowującego polskie wytyczne oceny HTA dla wyrobów medycznych. Autor kilkudziesięciu publikacji, opracowań i raportów (https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Gierczynski). Członek międzynarodowych projektów w dziedzinie polityki zdrowotnej, zarządzania chorobą i ekonomiki zdrowia. Ekspert i wykładowca w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia, MBA Ochrona Zdrowia oraz Center of VBHC Uczelni Łazarskiego. Jest właścicielem firmy Doradztwo i ekspertyzy. do góry

John Gillespie
John Gillespie

John Gillespie  |  Prelegent edycji:  2018

Ekonomika służby zdrowia, Polityka zdrowotna i refundacja, Medtronic Australasia, Sydney.
Dr Gillespie otrzymał tytuł naukowy doktora na Uniwersytecie w Dundee w Szkocji i kontynuował swoje badania nad fosforylacją białek i wyrównaniem metabolicznym na Uniwersytecie w Edmonton w Kanadzie. Po przeprowadzce do Sydney zmienił ścieżkę kariery – jego nowa specjalizacją została ekonomika służby zdrowia. Dr Gillespie pracował kilka lat jako niezależny konsultant, a jego głównym obowiązkiem było dokonywanie ocen nowych technologii medycznych (HTA) oraz procedur dla Australijskiego Departamentu Zdrowia i Starzenia. Od momentu dołączenia do zespołu Medtronic, jego obowiązki obejmowały projekty z zakresu ekonomiki służby zdrowia oraz refundacji technologii związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz nerwowo-naczyniowego. Przede wszystkim zajmuje się oceną nowych technologii medycznych oraz procedur. Do jego głównych obszarów zainteresowania należy dostosowywanie HTA do wciąż rozwijających się technologii medycznych, praktyki zdrowotnej i wyników badań.
do góry

Prelegent
Brian Godman

Brian Godman  |  Prelegent edycji:  2017

Brian Godman współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), administracjami rządowymi, instytucjami ds. zdrowia oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi z całej Europy celem poprawy wydajności przepisywania leków w sytuacji ograniczonych zasobów. Obejmuje to poszukiwanie potencjalnych sposobów wyceny i finansowania nowych leków przy użyciu sugerowanych modeli pozwalających na optymalizację po wprowadzeniu na rynek. Praca zawodowa Briana Godmana zaowocowała wieloma publikacjami oraz wystąpieniami w których opowiadał o kluczowych zagadnieniach swojej działalności. do góry

Sylwia Grzesiak-Ambroży
Sylwia Grzesiak-Ambroży

Sylwia Grzesiak-Ambroży  |  Prelegent edycji:  2018

Absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku zdrowie publiczne, ukończyła studia doktoranckie. Swoją karierę zawodową od początku związała z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, gdzie rozpoczęła pracę w roku 2004. Wdrażała rozwiązania służące popularyzacji profilaktyki zdrowia oraz kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej dostosowanego do potrzeb Małopolan. Inicjator Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia. Obecnie, jako Dyrektor Departamentu realizuje działania związane z kształtowaniem regionalnego systemu ochrony zdrowia wpływające na poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów. do góry

Prelegent
Alan Haycox

Alan Haycox  |  Prelegent edycji:  2017

Reader in Health Economics and Director of Liverpool Health Economics and Visiting Professor at Hacettepe University (Ankara) Dr Haycox is a Global Health Economics expert who achieved a four star assessment in the 2015 RAE. He has extensive experience of applying health economics in practice including five years as a member of the Appraisal Committee of the National Institute for Health and Care excellence (NICE) and five years as Regional Health Economist in the North West of England. Widely acknowledged international expert on HTA who has been a keynote speaker on Health Technology Assessment in over 27 countries in the past ten years. Over 140 publications, 3 published books with a fourth currently awaiting publication. Editorial Board Member and referee for over 50 international journals. Co-applicant on research applications valued at over £2,000,000 in the last five years and expert reviewer for the NIHR, MRC and a wide range of national and international research funding bodies. Extensive experience in developing and implementing structures of Health Technology Assessment and associated training in a wide range of middle and low income countries. Established expertise in the development of health economic programmes at the undergraduate, postgraduate and executive training levels. Currently leading the UK programme in the establishment of an international postgraduate programme in Health Technology Assessment funded by the Erasmus Mundi Programme in collaboration with five other Universities throughout Europe. Dr Haycox has extensive experience and expertise in health economic evaluations in a broad spectrum of disease groups and interventions. In addition to publishing extensively in peer reviewed journals such as the BMJ and Pharmacoeconomics, Dr Haycox has authored a large number of Health Technology Assessment Monographs.
Dr Haycox is a founding director of the Liverpool Technology Assessment Reviews unit which works directly on evaluations to inform decision making by NICE. For the past four years he has been a member of the NICE Technology Appraisal Committee which decides on the introduction of new drugs into the British National Health Service. do góry

Erica Ison
Erica Ison

Erica Ison  |  Prelegent edycji:  2019

Erica pracuje w Oxford Centre for Triple Value Healthcare (3V) w Anglii. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w identyfikacji nieuzasadnionych zmian w celu zwiększenia wartości świadczenia usług zdrowotnych. Była redaktorką w NHS Atlases of Variation in Healthcare od pierwszej edycji pierwsze kompendium Atlas w ramach programu Quality Innovation Improvement & Prevention (QIPP) [pol. poprawa jakości innowacji i jej zapobieganie] pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia Anglii w 2010 roku. Od tego czasu Erica nadzoruje pisanie, edytowanie oraz produkcję trzech zbiorów atlasów i sześciu atlasów specjalistycznych, obejmujących choroby wątroby, leczenie nerek, pacjentów pediatrycznych, usługi diagnostyczne, choroby układu oddechowego oraz cukrzycę.
Obecnie Erica pracuje nad dwoma projektami dla Krajowej Służby Zdrowia (NHS) mających na celu zwiększenie wartości opieki zdrowotnej, z których jeden dotyczy opieki paliatywnej, drugi – osób ze schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Przez najbliższe 4 lata będzie również pracować nad finansowanym przez Unię Europejską projektem ExACT w imieniu 3V, współpracując z uniwersytetami we Włoszech, w Holandii i Belgii oraz innymi interesariuszami z sektora opieki zdrowotnej.
Co więcej, Erica jest liderką, a także koordynatorką/instruktorką prowadzonego przez 3V programu Critical Appraisal Skills (CASP).
Erica jest specjalistką w zakresie Health Impact Assessment [ocena wpływu na zdrowie] (HIA) oraz Health in All Policies [zdrowie we wszystkich obszarach polityki] (HiAP). Od 2003 roku pracuje jako ekspertka w zakresie HIA dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a od 2008 roku także w zakresie HiAP. W ostatnich latach pracowała nad trzema wielkimi projektami dotyczącymi wpływu budowy i działalności na zdrowie znaczącej w skali kraju infrastruktury dla Public Health England. Erica była również przez dwa lata członkiem zespołu Global Burden of Disease [GBD, globalne obciążenie chorobowością] dla Public Health England (PHE).
W 2005 roku Erica zdobyła indywidualną nagrodę w dziedzinie oceny wpływu od International Association for Impact Assessment, a także w tym samym roku została honorowym członkiem English Faculty of Public Health [Angielskiego Wydziału Zdrowia Publicznego]. do góry

Michał Jakubczyk
Michał Jakubczyk

Michał Jakubczyk  |  Prelegent edycji:  2019

Dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH, pracuje w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), jak również jest współwłaścicielem firmy konsultingowej HealthQuest (www.healthquest.pl). Ma wykształcenie ekonomiczne (mgr, dr i hab. w SGH) i matematyczne (lic na Uniwersytecie Warszawskim). Spędził rok w Center for Operations Research and Econometrics w Louvain-la-Neuve w Belgii (stypendium Marie-Curie) oraz semestr w Tippie College of Business, University of Iowa w Iowa City, Iowa, USA (stypendium Fulbright Senior Award). Jego zainteresowania naukowe obejmują badanie preferencji dotyczących zdrowia, szczególnie w kontekście nieprecyzyjnego opisu tych preferencji. Opublikował liczne artykuły naukowe z obszaru wspomagania decyzji, ekonomii zdrowia i teorii decyzji w ogólności (m.in. w Annals of Operations Research, Central European Journal of Operations Research, Health Economics, Pharmacoeconomics, Quality of Life Research, Value in Health, por. http://michaljakubczyk.pl). Jest członkiem stowarzyszeń naukowych The EuroQol Group oraz International Academy of Health Preference Research (IAHPR). Kierował zwycięską drużyną w ogólnoświatowym konkursie na modelowanie preferencji i wyborów w obszarze zdrowia, organizowanym przez IAHPR (http://iahpr.org/eq-dce-competition/). Prowadzi wykłady z obszaru analizy decyzji na poziomie licencjackim, magisterskim i MBA oraz szkolenia dla różnych instytucji (np. Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, firm prywatnych). Współkieruje programem MBA oferowanym wspólnie przez SGH i Warszawski Uniwersytet Medyczny. do góry

Urszula Jaworska
Urszula Jaworska

Urszula Jaworska  |  Prelegent edycji:  2018

W 1997 roku przeszła jako pierwsza pacjentka w Polsce przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy. Ten pionierski w dziejach polskiej medycyny zabieg odbył się w Klinice Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a zabiegu dokonał profesor Jerzy Hołowiecki z zespołem.
To właśnie te doświadczenia walki o własne życie zadecydowały o powstaniu fundacji, która od 1997 roku aktywnie pomaga chorym na nowotwory, chorym na białaczkę, SM, WZW C, szpiczaka mnogiego, nowotwory mózgu, buduje bank dawców szpiku, prowadzi akcje edukacyjno-informacyjne w mediach oraz propacjenckie zmiany systemowe w ochronie zdrowia. Organizacja przez wiele lat była również największym pod względem liczby zarejestrowanych osób – Bankiem Dawców Szpiku Kostnego w Polsce. To dzięki osobistemu zaangażowaniu Urszuli Jaworskiej i całego zespołu fundacji idea dawstwa szpiku stała się w Polsce tak popularna. Rejestr fundacji obecnie zrzesza ponad 11 000 dawców szpiku.
Mimo wielu obowiązków stara się łączyć pracę w fundacji ze wspieraniem innych organizacji m.in. OFOPu czy innych stowarzyszeń pacjenckich. Od kilku lat czynnie działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta jako Członek Rady Społecznej RPO. W rankingu listy stu Pulsu Medycyny najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2017 roku znalazła się na 38 miejscu. Od lutego 2018 roku bierze udział w pracach Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej.
Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, studentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Pedagogiki Baletu. Tancerka i solistka, a także kierownik wielu znaczących zespołów baletowych m.in.: Syrena, Sabat, Mazowsze. W 1994 roku wykryto u niej chorobę nowotworową – białaczkę. Jeszcze jako pacjentka, która jako pierwsza w Polsce miała przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego, została Fundatorem – Założycielem Fundacji Urszuli Jaworskiej. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu działań mających na celu szeroko pojętą pomoc chorym na białaczkę, inne nowotwory i choroby przewlekłe. Dużą wagę przywiązuje do podnoszenia poziomu wiedzy w społeczeństwie, dotyczącej chorób nowotworowych.
do góry

Tadeusz Jędrzejczyk
Tadeusz Jędrzejczyk

Tadeusz Jędrzejczyk  |  Prelegent edycji:  2019

Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Specjalista Zdrowia Publicznego. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych i pełni stanowisko adiunkta w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu zdrowia publicznego, w tym w szczególności z zakresu zarządzania i organizacji opieki zdrowotnej, aspektów ekonomicznych i epidemiologii.
Radny Miasta Gdańska (1994-1998) i przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1997-2001). Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (2010-2014) dyrektora Zastępca dyrektora a następnie dyrektor Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (2008-2009 i następnie 2013/14); w od czerwca 2014 do marca 2016 roku pełnił funkcje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. do góry

Bradley Johnston
Bradley Johnston

Bradley Johnston  |  Prelegent edycji:  2018

Dr Bradley Johnston jest dyrektorem i założycielem NutriRECS (www.nutrirecs.com) oraz profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Zdrowia Społecznego i Epidemiologii na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Dalhousie w Halifax w Kanadzie. Pracuje również jako adiunkt w Instytucie Badawczym Szpitala Dziecięcego SickKids, gdzie założył zespół syntezy dowodów (SORT – Systematic Overviews through advancing Research Technology) oraz Oddział Metod Badań Zdrowotnych (wcześniej Epidemiologii Klinicznej i Biostatystyki) Uniwersytetu McMaster, gdzie jest wykładowcą na corocznych warsztatach praktyki klinicznej opartej na dowodach. Dr Johnston jest współredaktorem BMC Medical Research Methods.
Zainteresowania naukowe dr. Johnstona obejmują metodologię wyników pomiarów zgłaszanych przez pacjentów, badania losowe, systematyczne przeglądy oraz wytyczne zdrowia publicznego. Jego praca polega na stosowaniu powyższych metod w szerokim zakresie dziedzin, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, zasad i praktyki żywienia opartego na dowodach naukowych. Opublikował ponad 100 recenzowanych artykułów, jako pierwszy lub główny autor, w JAMA, Annals of Internal Medicine, CMAJ oraz Pediatrics.
do góry

Grzegorz Juszczyk
Grzegorz Juszczyk

Grzegorz Juszczyk  |  Prelegent edycji:  2018  2019

Doktor n. medycznych, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Od 2003 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia Publicznego WUM. Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED, gdzie we współpracy z pracodawcami planował i wdrażał działania prozdrowotne w miejscu pracy. W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej. Reprezentował polskich pracodawców w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy.
do góry

Prelegent
Paulina Kieszkowska-Knapik

Paulina Kieszkowska-Knapik  |  Prelegent edycji:  2017

Doradza przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej i ustawy o działalności leczniczej.
Jest również współzałożycielką Fundacji Lege Pharmaciae, organizacji pozarządowej powstałej w celu analizowania i poddawania debacie publicznej regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia. W Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego Paulina Kieszkowska-Knapik działa na rzecz wprowadzenia w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa.
Od wielu lat rekomendowana przez polskie (Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna) oraz międzynarodowe (Chambers Europe, PLC Which Lawyer) rankingi jako najlepszy specjalista prawa farmaceutycznego w Polsce. Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacji Alivia i Federacji Pacjentów Polskich. Paulina przez dekadę związana była z kancelarią Baker&McKenzie, wcześniej pracowała w CMS Cameron McKenna. do góry

Prelegent
Miloslav Klugar

Miloslav Klugar Ph.D.  |  Prelegent edycji:  2017

Dyrektor Centrum na rzecz Opieki Zdrowotnej Opartej na Dowodach Naukowych Republiki Czeskiej (Europy Środkowej): Centrum Doskonałości Instytutu Joanny Briggs – the Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Healthcare: A Joanna Briggs institute Centre of Excellence. Doktor habilitowany (assistant professor) w Departamencie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Palacký w Ołomuńcu, w Republice Czeskiej. Profesor nadzwyczajny (associate professor) medycyny translacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Adelaide w Australii oraz współprzewodniczący Europejskiej Sieci Joanny Briggs – European Joanna Briggs Collaboration.
Miloslav poświęca się rozwojowi, wdrażaniu, wspieraniu oraz nauczaniu opieki zdrowotnej opartej na dowodach naukowych, w szczególności syntezy dowodów naukowych. Jest członkiem międzynarodowej grupy metodycznej Instytutu Joanny Briggs, która opracowuje metodologię przeglądów systematycznych skuteczności testów diagnostycznych. Jako członek centrum GRADE JBI, Miloslav zajmuje się implementacją oraz poprawą systemu GRADE w zakresie przeglądów systematycznych oraz wytycznych praktyki klinicznej, a jako członek Grupy Zdrowia Publicznego ASPHER v4 zajmuje się wzmacnianiem kompetencji w zakresie zdrowia publicznego w Grupie Wyszehradzkiej przez podejście oparte na dowodach naukowych i współpracę międzynarodową. do góry

Martin Kolek
Martin Kolek

Martin Kolek  |  Prelegent edycji:  2018

Dyrektor ds. oceny technologii medycznych w Oaks Consulting w Pradze. Doktorant Katedry Onkologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola. Główne obszary jego specjalizacji to Market Access nowych technologii medycznych, HTA i Real-World Evidence.
do góry

Anna Kordecka
Anna Kordecka

Anna Kordecka  |  Prelegent edycji:  2017 2018

Ekspert w dziedzinie oceny technologii medycznych i ekonomiki zdrowia. Od 10 lat zajmuje się audytem analiz wchodzących w skład raportu HTA. Autor i współautor opracowań systemowych w ochronie zdrowia oraz analiz problemu decyzyjnego. Wspólnik w firmie HTA Audit oraz HTA Registry. Aktywny szkoleniowiec w dziedzinach EBM, HTA, pricing w instytucjach publicznych oraz w branży farmaceutycznej. do góry

Zbigniew Król
Zbigniew Król
Zbigniew J. Król  |  Prelegent edycji:  2017 2018 Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Były zastępca dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych i adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 do 2011 r. zasiadał w zarządzie Pfizer Polska sp. z o. o. Następnie był dyrektorem Drawskiego Centrum Specjalistycznego (2012-2013) i Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (2013-2016). Jest honorowym członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Na swoim koncie ma m.in. przewodnictwo w zespole ds. opracowywania HTA, Delegatury w Baltic Sea Task Force (później Northern Diamension) Experts Group for Primary Health Care oraz w EQUIP – europejskiej grupie warsztatowej do spraw jakości. Był również ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego ds. organizacji ochrony zdrowia, a także kierownikiem projektu „Data for Decision Makers” (Harvard-Jagiellonian Consortium for Health). do góry
Dušan Krstić
Dušan Krstić

Dušan Krstić  |  Prelegent edycji:  2018

Regional Sales Manager w EBSCO Information Services, absolwent Uniwersytetu w Kragujevacu (Serbia), studia podyplomowe z mikrobiologii i onkologii molekularnej ukończył na Uniwersytecie Masaryka (Czechy). Od 2008 r. pracuje w branży medycznej, specjalizuje się w technologiach dermatologicznych, rehabilitacyjnych i onkologicznych. Od 2017 r. zarządza rynkiem medycznym i korporacyjnym w Europie środkowej i północno-wschodniej oraz w krajach WNP w EBSCO Information Services – wiodącym agregatorze literatury medycznej i naukowej na świecie. Za główny cel stawia sobie zapewnianie dostępu do opartych na dowodach naukowych informacji medycznych oraz podstawowej literatury medycznej, naukowej i biznesowej dla organizacji zajmujących się rozwojem opieki zdrowotnej, pracowników służby zdrowia oraz firm działających w różnych obszarach opieki zdrowotnej w celu usprawnienia oceny i monitorowania usług zdrowotnych, technologii medycznych oraz produkcji wyrobów medycznych. do góry

Anna Kupiecka
Anna Kupiecka

Anna Kupiecka  |  Prelegent edycji:  2018

Prezes Fundacji Onkocafe – Razem Lepiej. W 2010 roku wykryto u niej nowotwór piersi. Obecnie zaangażowana jest w szerzenie idei wsparcia międzypacjenckiego oraz poprawy jakości leczenia i życia pacjentów onkologicznych. Fundator, załozycielka i Prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, która stawia sobie za cel pomoc pacjentom oraz ich rodzinom w oswajaniu lęku, zwłaszcza na początku choroby (tuż po diagnozie), a także w trakcie terapii i po zakończonym leczeniu onkologicznym. Autorka poradników dla pacjentów i ich bliskich. Prowadzi audycję „o raku przy kawie” w Radiu RPLFM. do góry

Brygida Kwiatkowska
Brygida Kwiatkowska

Prof. Brygida Kwiatkowska  |  Prelegent edycji:  2018

Reumatolog, Zastępca Dyrektora ds. klinicznych w Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii, Sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczą diagnostyki i leczenia schorzeń reumatycznych. Swoje prace prowadzi wielokierunkowo, poszerzając wiedzę z innych dyscyplin medycznych powiązanych z chorobami reumatycznymi. Propaguje zastosowanie nowych technik diagnostycznych w rozpoznawaniu chorób reumatycznych jak i wprowadza najnowsze, dostępne metody terapeutyczne. Na jej dorobek naukowy składa się 46 publikacji : 12 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych, 26 prac poglądowych, 4 opisy przypadków, 11 rozdziałów do podręczników, w tym 2 rozdziały do podręcznika o zasięgu międzynarodowym (wydany w języku angielskim), 2 komentarze redakcyjne. W większości prac jest pierwszym autorem, pełniąc rolę wiodącą w koncepcji tematu, opracowaniu wyników i przygotowaniu do druku. Ponadto opublikowała 15 doniesień zjazdowych w suplementach do zagranicznych i polskich czasopism naukowych. do góry

Maria Libura
Maria Libura

Maria Libura  |  Prelegent edycji:  2017 2018  2019

Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem Pradera-Willego. do góry

Prelegent
Krzysztof Łanda

Krzysztof Łanda  |  Prelegent edycji:  2017

Krzysztof Łanda, Konsultant w DBSE oraz członek międzynarodowego Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia Dentons.
W latach 2015-2017 jako wiceminister zdrowia był odpowiedzialny za politykę lekową, refundację oraz ustalanie urzędowych cen zbytu leków i wyrobów medycznych, mapowanie potrzeb zdrowotnych, inwestycje w opiece zdrowotnej, wycenę świadczeń zdrowotnych oraz koszyk świadczeń gwarantowanych. Przed objęciem funkcji wiceministra zdrowia był prezesem HTA Audit, firmy zajmującej się oceną jakości raportów oceny technologii medycznych oraz prezesem Watch Health Care Foundation. W latach 2010-2011 pełnił funkcję Prezesa CEESTAHC. W latach 2006-2007 był Dyrektorem Departamentu Gospodarki Lekami w NFZ. W 2004 roku Krzysztof został wybrany do zarządu Health Technology Assessment International (HTAi) i piastował to stanowisko do 2007 r. W latach 2010-2012 oraz 2006-2008 prowadził szkolenia w Serbii i na Ukrainie z zakresu EBM, HTA, EBHC. Był również liderem zespołu Banku Światowego, którego celem było wprowadzenie w Serbii zasad EBHC. do góry

Joanna Łapa
Joanna Łapa

Joanna Łapa  |  Prelegent edycji:  2019

Kierownik zespołu w firmie HTA Registry. Wcześniej, Koordynator projektów w CEESTAHC oraz analityk w MedInvest Scanner i w Fundacji Watch Health Care. Absolwentka studiów na kierunku Zdrowie Publiczne oraz Administracja. do góry

Maciej Małecki
Maciej Małecki

Prof. Maciej Małecki  |  Prelegent edycji:  2018

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie z roku 1988. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz endokrynologii. Pracę doktorską “Poszukiwanie genów predysponujących do cukrzycy typu 2 w obrębie chromosomu 20q” obronił w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z wyróżnieniem w roku 1998. Praca ta została uhonorowana Nagrodą im. Aurelii Baczko przyznaną przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk medycyny klinicznej niezabiegowej. W roku 2004 otrzymał stopień doktora habilitowanego po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej „Podłoże molekularne cukrzycy typu 2- wybrane zagadnienia patogenetyczne i kliniczne”. W roku 2009 otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 1993-2000 asystent, od roku 2000 adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych CMUJ; od 2008 roku kieruje tą placówką, od roku 2009 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2013 profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1996-1999 odbył staż naukowy w Joslin Diabetes Center w Bostonie afiliowanym przy Harvard Medical School. Zajmuje się genetycznym podłożem cukrzycy monogenowej i typu 2 oraz powikłań cukrzycy, a także badaniami klinicznymi w cukrzycy, w szczególności związanymi z ciążą. Jest autorem i współautorem około 180 artykułów naukowych, w tym około 150 oryginalnych; jego prace były cytowane do roku 2017 ponad około 3000 razy (IF około 600, wskaźnik Hirscha 26). Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (od roku 2007), Prezes PTD od 2015. Był członkiem zarządu European Society of Clinical Investigation. Członek European Association for the Study of Diabetes, ekspert EASD do spraw cukrzycy etiologicznej. Bierze udział w pracach Europejskiej Grupy Ekspertów Genetyki Cukrzycy (SGGD-EASD). W 2001 roku otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego za osiągnięcia z zakresu diabetologii, zaś w 2005 został zaproszony do wygłoszenia wykładu im. Węgierki w trakcie Zjazdu PTD. Za wybitne osiągnięcie naukowe uhonorowany nagrodą Prezesa Rady Ministrów (2006) oraz zespołową nagrodą Ministra Zdrowia (2009). W roku 2013 otrzymał Nagrodę im. Browicza PAU, zaś w roku 2014 Laur Jagielloński i Nagrodę im. Śniadeckiego PAN. Od roku 2017 członek PAU. Jest recenzentem Endocrine Review, Diabetes, Diabetes Care, Diabetologii, Diabetic Medicine i szeregu pism krajowych oraz redaktorem European Journal of Clinical Investigation i Diabetologii Praktycznej. Ekspert EU do oceny projektów naukowych w ramach programów FP6, FP7 i Ideas. Publikował w czołowych naukowych pismach świata, między innymi w Nature Genetics, Nature Clinical Practice Neurology, New England Journal of Medicine, Diabetes, Diabetologii, Diabetes Care, Stroke, Neurology i innych. W latach 2008-2012 roku prodziekan Wydziału Lekarskiego UJCM do spraw organizacji i programu studiów, w latach 2012-2016 pełnomocnik rektora UJ ds. nauki i rozwoju w UJCM. Od roku 2016 Dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM. do góry

Piotr Merks
Piotr Merks

Piotr Merks  |  Prelegent edycji:  2018

Dr n. farm. Piotr Merks, Prezes Piktorex Sp. z.o.o, z ponad 16-letnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej. Ekspert w zakresie wdrażania Dyrektywy Fałszywkowej (FMD), projektów innowacyjnych oraz projektowania nowych usług farmaceutycznych, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum, w Bydgoszczy, w zakresie opieki farmaceutycznej laureat wielu nagród oraz wyróżnień w Polsce i za granicą. Posiada międzynarodowe doświadczenie w różnych sektorach: placówki naukowe, organy rządowe i pozarządowe, firmy komercyjne, szpitale, apteki. Przez ponad 10 lat pracował w branży farmaceutycznej w Wielkiej Brytanii. Droga kariery zaprowadziła go również do Australii, Kanady i Finlandii, gdzie poznał w praktyce kolejne rynki farmaceutyczne. Należy do wielu branżowych organizacji, takich jak brytyjska Royal Pharmaceutical Society (RPS), Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP), Europejskie Związki Zawodowe Pracowników Zatrudnionych w Aptekach (EPHEU), Angielskich Związków Zawodowych (PDA). Członek Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej (Sekcja Współpracy Zagranicznej). Aktywnie działa na rzecz poprawy zdrowia publicznego, bezpieczeństwa stosowania leków i eliminacji leków fałszowanych z obrotu detalicznego. Wynalazca i koordynator narzędzia opieki farmaceutycznej Lekolepki. Autor projektów, publikacji, uczestnik międzynarodowych konferencji. do góry

Piotr Miazga
Piotr Miazga

Piotr Miazga  |  Prelegent edycji:  2018

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu oraz Konsultant ds. refundacji w firmie HTA Consulting.
Specjalizuje się w obszarze sposobów finansowania technologii medycznych, a także w tematyce samorządowych programów zdrowotnych. Odpowiada za rozwój współpracy instytucjonalnej w Polsce i krajach CEE.
Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. do góry

Wija Oortwijn
Wija Oortwijn

Wija Oortwijn  |  Prelegent edycji:  2018

Wija Oortwijn jest stowarzyszona z Wydziałem ds. Dowodów Medycznych na Radboud University Medical Center Nijmegen (Holandia). Studiowała nauki medyczne i posiada tytuł naukowy doktora medycyny (Wyznaczanie priorytetów w ocenie technologii medycznych).
Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w HTA i analizowaniu polityki zdrowotnej. Prowadziła badania dotyczące mapowania poziomu ocen technologii medycznych w krajach na całym świecie oraz była zaangażowana w projekt badawczy INTEGRATE-HTA (www.integrate-hta.eu), mający na celu opracowanie koncepcji i metod umożliwiających zorientowaną na pacjentów, zintegrowaną ocenę skuteczności oraz ekonomicznych, społecznych, kulturowych i etycznych aspektów złożonych technologii, które uwzględniają ich kontekst i wdrażanie. Niedawno zakończyła pracę nad projektem związanym z HTA i podejmowaniem decyzji w 10 krajach z całego świata (publikacja w Value in Health) oraz projektem opisujących stopień dostosowania HTA do wartości i zasad leżących u podstaw systemu opieki zdrowotnej w wybranych krajach. Obecnie opracowuje praktyczny przewodnik dla organizacji zajmujących się oceną technologii medycznych dotyczący wdrażania „dyskusji opartych na dowodach naukowych” (EDPs). EDPs określają wytyczne dla organizacji zajmujących się HTA w celu usprawnienia procesów decyzyjnych. EDPs oparte są na racjonalnym procesie podejmowania decyzji poprzez opartą na dowodach ocenę zidentyfikowanych wartości (odzwierciedloną w wielokryterialnych analizach decyzyjnych – MCDA), a także sprawiedliwe podejmowanie decyzji (wyrażone w podejściu „accountability for reasonableness”– A4R).
Jest jednym z założycieli holenderskiego NVTAG oraz International Society for HTA (HTAi), była członkiem zarządu obu towarzystw oraz współprzewodniczącą HTAi/INAHTA Interest Group on Ethics w latach 2011-2017. Obecnie jest członkiem HTAi Scientific Development and Capacity Building Advisory Committee, współprzewodniczącą International Working Group, która zajmuje się aktualizowaniem definicji HTA, jest również współredaktorem w International Journal of Technology Assessment in Health Care.
Ponadto jest sekretarzem naukowym w HTAi’s Global Policy Forum: w latach 2016-2017 (w zakresie ram wartości); w latach 2017-2018 (w zakresie horizon scanning) oraz w latach 2018-2019 (w zakresie dowodów rzeczywistych). do góry

Prelegent
Vinciane Pirard

Vinciane Pirard  |  Prelegent edycji:  2017

Vinciane jest dyrektorem ds. publicznych w SANOFI, gdzie jest odpowiedzialna za choroby rzadkie i opiekę specjalistyczną. Prowadziła współpracę w zakresie 3 pakietu roboczego ADAPT-SMART inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI, Innovative Medicines Initiative). Jest współprzewodniczącą europejskiej grupy roboczej przemysłu ds. chorób rzadkich i leków sierocych (wspólnej grupy roboczej Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Biotechnologicznego (EuropaBIo). Wcześniej przez 8 lat pracowała w firmie Genzyme w dziale medycznym, zajmując się kwestiami diagnostyki, rejestracji oraz opracowywania produktów w obszarze rzadkich chorób genetycznych. Pracowała również w firmie Solvay Pharma and Wyeth. do góry

Robert Plisko
Robert Plisko

Robert Plisko  |  Prelegent edycji:    2017 2018  2019

Prezes HTA Consulting od 2006 roku, jeden z założycieli firmy. Magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Swoją pracę rozpoczynał w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Autor wielu publikacji z zakresu HTA i ochrony zdrowia. Jako doradca Banku Światowego uczestniczył w realizacji projektów prowadzonych w Serbii. Kieruje Działem Analiz Ekonomicznych firmy HTA Consulting i realizuje projekty w Azji i Australii. Spokój i zdrowy rozsądek to drugie i trzecie imię Roberta. do góry

Tadeusz Popiela
Tadeusz Popiela

Tadeusz Popiela  |  Prelegent edycji:  2018

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz profesor nadzwyczajny Katedry Radiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie. W 2000 roku jako pierwszy w Polsce wykonał procedurę biopsji gruboigłowej piersi wspomaganej próżnią, zarówno pod kontrolą mammografii cyfrowej jak i USG. Jego doświadczenia w tego rodzaju procedurach zostały zaprezentowane w pracy nagrodzonej podczas Zjazdu Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe w 2001 w Goteborgu. Po raz pierwszy w Polsce zorganizował Seminarium IBUS (International Breast Ultrasound School) – edycja polska 2006 „Diagnostyka obrazowa piersi”.
Od 2013r jest zaangażowany w badania związane z badaniem i testowaniem nowatorskiego urządzenia do termografii kontaktowej opartej na technologii pasywnych matryc ciekłokrystalicznych. Stworzył i zredagował pierwszy w Polsce Atlas Termograficzny Raka Piersi, wydany przez PZWL w 2015 r.
W zakresie opublikowanych prac autor ponad 100 pozycji, 92 wystąpień na konferencjach zagranicznych i 133 konferencjach krajowych. Zrealizował 4 granty krajowe, 2 zagraniczne oraz 11 projektów statutowych obejmujących zarówno zagadnienia inwazyjnej diagnostyki onkologicznej w zakresie gruczołów piersiowych, jak i metod radiologii interwencyjnej.
Przedstawiciel Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Recenzent dla czasopisma European Journal of Radiology, Polish Journal of Radiology oraz Medycyny Praktycznej.
W 2018 r. prof. Tadeusz Popiela razem z prof. Agnieszką Słowik otrzymali nagrodę Prezesa Rady Ministrów za zorganizowanie i koordynowanie systemu leczenia przyczynowego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej (CITO) skierowany do mieszkańców Małopolski. W ramach tego systemu leczenie zapewniono ponad 200 chorym. do góry

Prelegent
Csilla Pozsgay

Csilla Pozsgay  |  Prelegent edycji:  2017

Csilla Pozsgay jest obecnie dyrektorem generalnym Narodowego Instytutu Farmacji i Żywienia na Węgrzech. Ukończyła medycynę na Uniwersytecie Semmelweisa w Budapeszcie. Jest specjalistą w dwóch obszarach medycznych: reumatologii i fizjoterapii. Ma doświadczenie w zarządzaniu badaniami klinicznymi i pełnieniu funkcji eksperta ds. regulacji i wpieraniu wniosków o badania kliniczne. W latach 2011-2013 była dyrektorem ds. medycznych i naukowych w Narodowym Instytucie Farmacji na Węgrzech. Następnie była dyrektorem medycznym w MSD Magyarország Kft. (2013-2015). do góry

Michał Rataj
Michał Rataj

Michał Rataj  |  Prelegent edycji:  2017 2019

Absolwent wydziału Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, z zawodu specjalista branży IT. Pacjent, od ponad 20 lat aktywnie zaangażowany w działalność organizacji pacjentów. Członek zarządu Europejskiego Forum Pacjentów (EPF). Mam zaszczyt reprezentować EPF w grupie roboczej pacjentów i konsumentów (PCWP) w Europejskiej Agencji Leków (EMA). Za pośrednictwem EMA biorę udział w różnych projektach, m.in. takich jak grupa robocza ds. Mediów cyfrowych, elektronicznych produktach informacyjnych, szczepień i wielu innych. Jestem członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych (PTCHNM) oraz Europejskiego Sojuszu na rzecz Stowarzyszeń Chorób Nerwowo-Mięśniowych (EAMDA). Współorganizator wielu krajowych i międzynarodowych konferencji dla pacjentów z chorobami nerwowo mięśniowymi. Współautor publikacji: „Bądź ambasadorem zmian, które chciałbyś zobaczyć”: wezwanie do działania dla wszystkich zainteresowanych stron na rzecz współtworzenia opieki zdrowotnej i badań medycznych w celu poprawy jakości życia osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi (Orphanet Journal of Rare Diseases). Prywatnie entuzjasta nowoczesnych technologii i wszelkich gadżetów ułatwiających sprawność ruchową. do góry

Paulina Rolska-Wójcik
Paulina Rolska

Paulina Rolska-Wójcik  |  Prelegent edycji:  2017 2019

Business development & project manager w firmie HTA Consulting. Poprzednio specjalista ds. ekonomiki zdrowia w dziale Market Access w GlaxoSmithKline. Od 2014 do 2016 roku współpracowała z firmą MedInvest Scanner, zajmującą się oceną ryzyka inwestycyjnego w innowacyjne nielekowe technologie medyczne oraz due diligence. W latach 2013-2014 audytor w firmie HTA Audit zajmującej się oceną jakości analiz wchodzących w skład raportu HTA. Z wykształcenia doktor nauk o zdrowiu. Autorka wielu publikacji. do góry

Przemysław Ryś
Przemysław Ryś

Przemysław Ryś  |  Prelegent edycji:  2018  2019

Dyrektor Działu Analiz Klinicznych Firmy HTA Consulting. Lekarz z wykształcenia – ukończył Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował w Szpitalu im. Dietla oraz w Szpitalu Uniwersytecki w Krakowie. Przemysław prowadzi Dział Analiz Klinicznych, kieruje projektami realizowanymi w Polsce oraz w Europie. Jest autorem publikacji klinicznych oraz metodycznych, a także recenzentem czasopism naukowych. Doskonały detalista, posiada też umiejętność zadawania trafnych pytań klinicznych i metodycznych. do góry

Prelegent
Katarzyna Sabiłło

Katarzyna Sabiłło  |  Prelegent edycji:  2017

Prezes Zarządu Fundacji Lege Pharmaciae. Absolwentka Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (1995) oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim we współpracy z Uniwersytetem w Lionie we Francji (1996), z ukończonym kursem „European Regulatory Affairs Course” organizowanym pod auspicjami EMEA (2002). Wielokrotny reprezentant Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, w pracach parlamentarnych nad kolejnymi nowelizacjami Prawa Farmaceutycznego. Członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Farmaceutycznego powołanego przez Ministra Zdrowia (2006). Wykładowca w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1997-2008 dyrektor ds. Rejestracji i Regulacji Prawnych w Berlin-Chemie / Menarini Polska Sp. z o.o. Od 2009 r. prowadzi własną firmę doradczą specjalizującą się w szeroko rozumianych kwestiach regulatorowych. Współfundator Fundacji Lege Pharmaciae zajmującej się krzewieniem zasad dobrej legislacji w sektorze ochrony zdrowia. do góry

Stefan Sauerland
Stefan Sauerland

Stefan Sauerland  |  Prelegent edycji:  2019

Stefan Sauerland dołączył do IQWiG (Instytut ds. Jakości i Efektywności w Służbie Zdrowia) w styczniu 2010 r. Jako szef Departamentu ds. leczenia niefarmakologicznego odpowiada za naukową ocenę terapii niefarmakologicznych (w tym wyrobów medycznych), testów diagnostycznych i procedur kontrolnych. IQWiG odpowiada za sporządzanie opartych na dowodach naukowych raportów, które pomagają w podejmowaniu decyzji refundacyjnych na poziomie krajowym w ramach niemieckiego systemu opieki zdrowotnej.
Prof. Sauerland posiada ponad 12-letnie doświadczenie w badaniach chirurgicznych, które najpierw zdobywał na Uniwersytecie w Kolonii, a następnie na Uniwersytecie Witten/Herdecke. Jego głównym obszarem zainteresowań były badania kliniczne, wytyczne kliniczne oraz metaanalizy. Opublikował ponad 250 artykułów, z których ponad 150 znajduje się w bazie Medline. W 2005 r. otrzymał nagrodę DKV Cochrane za sporządzenie dla Cochrane oceny appendektomii laparoskopowej. Uzyskał tytuł lekarza medycyny na Uniwersytecie w Kolonii oraz tytuł M.P.H (magistra ds. ochrony zdrowia publicznego) na Uniwersytecie w Dusseldorfie. W 2019 r. został profesorem-adiunktem na Uniwersytecie w Kolonii. do góry

Ad R. Schuurman
Ad Schuurman

Ad R. Schuurman MBA  |  Prelegent edycji:  2017

Head of Business Contact Centre and International Affairs of the Dutch National Health Care Institute (ZIN). President of the Medicines Evaluation Committee (MEDEV)
Ad Schuurman completed his study in Utrecht as a clinical psychologist in 1980. He subsequently worked for five years as head of a patients’ association. In the following years, as staff officer of a regional Institute for Mental Health, he organized the cooperation the Regional Institutes for Mental Health and the other healthcare organisations. After spending several years as manager of the national project relating to pharmacy therapeutic decision making, he became head of a geriatric department.
In the meantime he completed studies on management consultancy and on business administration (MBA).
As deputy director of the Dutch College of General Practitioners (NHG), he set up the Electronic Prescription System. In recent years, as manager of the Pharmacy department, he was responsible for the pharmacy-related activities of the ZIN. Since 2006 he was head of the Reimbursement Department, covering all healthcare reimbursement issues in the Netherlands.
In 2006 he became President of the Medicine Evaluation Committee (MEDEV) in Brussels, in which reimbursement authorities of 20 EU countries cooperate. Since 2010 is Ad Head of Business Contact Centre and International Affairs of the National Health Care Institute (ZIN). do góry

Markus Siebert
Markus Siebert

Markus Siebert  |  Prelegent edycji:  2018

Starszy dyrektor ds. refundacji i ekonomiki zdrowia, oddział międzynarodowy (Abbott, Belgia).
W styczniu 2012 r. Markus Siebert został mianowany starszym dyrektorem ds. refundacji i ekonomiki zdrowia oddziału międzynarodowego St. Jude Medical (obecnie Abbott). Jest on odpowiedzialny za opracowywanie i wykonywanie strategii refundacyjnych oraz za opracowanie badań dot. ekonomiki zdrowia w celu wsparcia strategii Market Access innowacji Abbott w Europie, Azji i Australii.
Szczególnie ważnym aspektem jego pracy jest współpraca z wieloma interesariuszami, w tym płatnikami i agencjami HTA. Obecnie Markus przewodniczy grupie roboczej ds. dowodów naukowych i płatników w MedTech Europe (wcześniej Eucomed), europejskim stowarzyszeniu technologii medycznych; był przewodniczącym grup roboczych Eucomed ds. ekonomiki i telemonitoringu; jest członkiem Okrągłego stołu ds. chorób układu krążenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego; jest także przedstawicielem spółki w HTAi Policy Forum. Markus był współinicjatorem i członkiem Zarządu EHTI (Europejskiego Instytutu Technologii Zdrowia) ds. badań społeczno-ekonomicznych.
Markus dołączył do St. Jude Medical w styczniu 2004 r. po niemal siedmiu latach pracy w Eucomed (obecnie MedTech Europe), gdzie stał na czele działu ds. gospodarczych. Uzyskał tytuł magistra ekonomiki na Uniwersytecie w Bochum (Niemcy) oraz ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomika zdrowia w szkole handlowej VLEKHO, w Belgii. do góry

Steven Simoens
Steven Simoens

Steven Simoens  |  Prelegent edycji:  2017

Steven Simoens currently is a full Professor of health economics at KU Leuven. Since 2011, he is a member of the board of the Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences at KU Leuven. Since April 2013, he is the head of the unit Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy in the Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences at KU Leuven.
Steven Simoens is a Commercial Engineer (KU Leuven, 1997), who later specialised in health economics and obtained a MSc in Health Economics (University of York, 1998) and a PhD in Economics (University of Aberdeen, 2001). do góry

Iwona Skrzekowska-Baran
Iwona Skrzekowska-Baran

Iwona Skrzekowska-Baran  |  Prelegent edycji:  2018

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Praca doktorska z zakresu medycyny, ukończone studia MBA ze specjalnością Zarządzanie Technologiami Medycznymi. Od ponad 20 lat zajmuje się systemami opieki zdrowotnej, farmakoekonomiką, oceną technologii medycznych oraz ustalaniem i zarządzaniem cen leków. Członek HTAi, ISPOR, PTFE. do góry

Małgorzata Skweres-Kuchta
Małgorzata Skweres- Kuchta

Małgorzata Skweres-Kuchta  |  Prelegent edycji:  2019

Doktor nauk ekonomicznych, zawodowo związana z Uniwersytetem Szczecińskim, pracuje nad zagadnieniami w zakresie zarządzania systemem ochrony zdrowia i wsparcia dla chorób rzadkich wśród dzieci, członek Rady ekspertów ds. chorób rzadkich przy Medycznej Racji Stanu, Prezes Zarządu Fundacji Platynowa Drużyna – organizacji pacjenckiej na rzecz chorych na ceroidolipofuscynozę neuronalną typu 2 (CLN2), członek organizacji pacjenckiej NCL Gruppe Deutschland e.V. do góry

Agnieszka Słowik
Agnieszka Słowik

Prof. dr hab. Agnieszka Słowik  |  Prelegent edycji:  2018

Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii oraz kierownik Zakładu Neurogenetyki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu (CITO) w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ukończyła Akademię Medyczną w Krakowie. Odbyła również roczne szkolenie z zakresu neurologii klinicznej oraz genetyki na Uniwersytecie Rochester, USA. Od 2014 r. jest wykładowcą kontraktowym w Klinice Neurologii Uniwersytetu Rochester, USA.
W latach 2011-2016 była koordynatorem w Collegium Medicum UJ Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Nauki Molekularne dla Medycyny”. W latach 2012-2017 była koordynatorem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), Konsorcjum Naukowego Wydziału Lekarskiego UJCM oraz Instytutu Farmakologii PAN. Członek Komisji Nauk Medycznych Oddziału PAN w Krakowie, Komitetu Nauk Neurologicznych PAN i Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Należy do Europejskiej Organizacji Udarowej, Amerykańskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Amerykańskiej Akademii Neurologii.
Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę patofizjologii, kliniki i terapii udaru mózgu oraz innych chorób układu nerwowego związanych z wiekiem. Autorka ponad 150 prac z tego zakresu (impakt faktor: 722 punkty, prace cytowane ponad 3400 razy, wskaźnik Hirsha: 31). Zrealizowała 12 grantów naukowych krajowych i 5 międzynarodowych. Laureatka 10 nagród naukowych, w tym dwukrotnie Nagrody PAN, dwukrotnie Nagrody Ministra Zdrowia i trzykrotnie Ministra Nauki.
Od 2008 r. należy do Międzynarodowego Konsorcjum Genetyki Udaru Mózgu – wchodzi w skład Komitetu Sterującego. Prowadzi badania genetycznych czynników ryzyka różnych etiologii udaru mózgu, publikowane m.in. w Nature Genetics, Lancet Neurology czy American Journal of Human Genetics.
W 2013 r. prof. Agnieszka Słowik we współpracy z prof. Tadeuszem Popielą zorganizowała system leczenia przyczynowego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej (CITO) skierowany do mieszkańców Małopolski. W ramach tego systemu leczenie zapewniono ponad 200 chorych. W 2018 r. prof. Agnieszka Słowik razem z prof. Tadeuszem Popielą otrzymali nagrodę Prezesa Rady Ministrów za zorganizowanie i koordynowanie tego systemu. do góry

Mitchell Sugarman
Mitchell Sugarman

Mitchell Sugarman  |  Prelegent edycji:  2017

Prezes i dyrektor generalny Anchor Bay Consulting.
Wcześniej był vice-prezesem Globalnego oddziału Ekonomiki Zdrowia, Polityki i Wyceny dla układu sercowo-naczyniowego firmy Medtronic. Był odpowiedzialny za przeprowadzanie procesu refundacyjnego nowego produktu, mając piecze nad nim na każdym etapie rozwoju: od działań koncepcyjnych, poprzez marketing, aż po wprowadzenie produktu na rynek.
Przez 19 lat pracował również w Kaiser Permanente, jako dyrektor wydziału genetyki klinicznej oraz dyrektor oceny technologii medycznych. Nadzorował przechodzenie nowych leków, sprzętów i procedur medycznych ze strefy eksperymentalnej do nieeksperymentalnej oraz określał, czy powinny one zostać skierowane do zastosowania terapeutycznego. Kluczowe kwestie brane pod uwagę dotyczyły oceny skuteczności, bezpieczeństwa oraz efektywności kosztowej. do góry

Wojciech Szefke
Wojciech Szefke

Wojciech Szefke  |  Prelegent edycji:  2017

Uzyskał tytuły magistra prawa, historii oraz administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2003-2007 legislator Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialny za przygotowania projektów aktów normatywnych, sporządzanie analiz prawnych oraz współpracę z departamentami prawnymi instytucji UE. Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Od blisko 11 lat wykładowca akademicki. Ukończył Studia Legislacyjne. Od 2007 r. prowadzi obsługę prawną kluczowych firm z rynku wyrobów medycznych. Przez 7 lat związany z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. Od 2015 r. prezes zarządu Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed. Autor wielu publikacji z zakresu rynku wyrobów medycznych oraz prawa zamówień publicznych. do góry

Andrzej Śliwczyński
Andrzej Śliwczyński

Andrzej Śliwczyński  |  Prelegent edycji:  2017 2018

Uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu, na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Centrali NFZ, wykładowca na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W latach 1987-2005 pracował i pełnił kierownicze funkcje w Państwowym Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm”. Od 2005 r. pracuje w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2012 ukończył podyplomowe studia baz danych. Obecnie zajmuje się analizą dużych zestawów danych dotyczących rzeczywistej praktyki klinicznej. Autor i współautor ok. 40 artykułów publikowanych w krajowych i międzynarodowych pismach z zakresu medycyny i ekonomiki, mówiących o analizie danych medycznych, finansowaniu w systemie ochrony zdrowia, epidemiologii, farmakoekonomiki. Członek Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych. do góry

Bartosz Świdrak
Bartosz Świdrak

Bartosz Świdrak  |  Prelegent edycji:  2017

Adwokat, senior associate w Kancelarii FAIRFIELD (dawniej: DFL Legal), ekspert prawny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu Life Sciences, od wielu lat związany z branżą wyrobów medycznych.
Jego doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo dla firm wyrobowych, m.in. w zakresie działań promocyjnych i reklamowych, spraw związanych z nadzorem nad obrotem wyrobami medycznymi, czy kwestii odnoszących się do zagadnień compliance i zarządzania ryzykiem prawnym w spółkach. Prowadził liczne audyty wewnętrzne w firmach medycznych. Posiada doświadczenie szkoleniowe, m.in. w zakresie warsztatów prowadzonych dla działów sprzedaży, marketingu czy zarządów spółek, dot. zagadnień compliance, prawa reklamy, czy postępowań kontrolnych.
Reprezentuje klientów w szerokim spektrum postępowań: administracyjnych, cywilnych, a także przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach zamówień publicznych. do góry

Roman Topór-Mądry
Roman Topór-Mądry

Roman Topór-Mądry  |  Prelegent edycji:    2017 2018  2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Lekarz, specjalista zdrowia publicznego, epidemiolog. Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego w województwie małopolskim. Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uczestnik i koordynator wielu projektów naukowych, pracował w zespołach doradczych m.in. Ministerstwa Zdrowia, towarzystw naukowych, samorządów lokalnych, Komisji Europejskiej, Banku Światowego. do góry

Ewa Warmińska
Ewa Warmińska

Ewa Warmińska  |  Prelegent edycji:  2017

Adwokat, senior associate, członek Zespołu Prawa Farmaceutycznego Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia oraz Zespołu Postępowań Sądowych w warszawskim biurze kancelarii Dentons.
Ewa specjalizuje się w doradztwie z zakresu Prawa farmaceutycznego oraz refundacji leków i wyrobów medycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwie Zdrowia. Jako zastępca dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialna była m.in. za przygotowanie projektów ustaw nowelizujących: ustawę o refundacji leków oraz wprowadzającą refundację wyrobów medycznych, Prawo farmaceutyczne, jak również propozycji rozwiązań do ustawy o badaniach klinicznych.
W obszarze kompetencji Ewy, znajdowało się również prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych w przedmiocie wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Była również członkiem Rady ds. Taryfikacji przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. do góry

Wojtek Wiercioch
Wojtek Wiercioch

Wojtek Wiercioch MSc, PhD(c)  |  Prelegent edycji:  2017

Research methodologist at the McMaster GRADE Centre in the Department of Health Research Methods, Evidence, and Impact (McMaster University, Hamilton, Canada). He specializes in evidence synthesis, guideline development methodology, and the guideline development process. As a member of the GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) Working Group, his focus is on application and training on the GRADE approach for systematic reviews and guidelines. His main research activities include systematic reviews and the development of clinical practice guidelines in collaboration with various medical specialty societies, healthcare organizations, and ministries of health. He completed his graduate training in the Health Research Methodology program at McMaster University. do góry

Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk  |  Prelegent edycji:  2017 2018  2019

Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Prezes Zarządu MedInvest Scanner, Wiceprezes firmy HTA Consulting, w której odpowiedzialna jest za strategiczny rozwój firmy. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości informacji i danych w oparciu o EBM i HTA. Podejmuje działania nie tylko na terenie Polski, ale także w Europie i Azji. Jej kluczowym zadaniem jest poprawa wyników leczenia pacjentów poprzez podejmowanie lepszych decyzji leczniczych.
W CEESTAHC jest odpowiedzialna za przygotowanie i zapewnienie platformy do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych grup interesów w sektorze opieki zdrowotnej. Misją CEESTAHC jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w oparciu o dowody.
Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Ekonomii i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W latach 2006-2008 była członkiem corocznych spotkań HTAi. do góry

Rafał Zasiewski
Rafał Zasiewski

Rafał Zasiewski  |  Prelegent edycji:  2019

Od 1999 zdobywał doświadczenie i osiągał sukcesy na stanowiskach managerskich w dziale sprzedaży i marketingu. Przez 15 lat był związany ze szwajcarskim koncernem farmaceutycznym Novartis. W 2011 roku, jako leader międzynarodowego zespołu managerów ds. leków okulistycznych w Novartis, budował i rozwijał strategie marketingowe w Holandii, Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji i Polsce. Wprowadzał projekty optymalizacji działań i zarządzania strategią produktu w obliczu pojawienia się konkurencji na rynku. Od roku 2015 współtworzy firmę Ideal Datum, której głównym produktem jest Compass Point- Clinics Audit, będący usługą doradczą opartą na szwajcarskich standardach, dostarczającą polskim przedsiębiorcom profesjonalnego narzędzia wspomagającego efektywność operacyjną. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się również audytowaniem efektywności zespołów sprzedażowych i marketingowych w firmach branży medycznej i farmaceutycznej. do góry

pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski