Archiwum prelegentów

Międzynarodowego Sympozjum EBHC 2016-2021

Archiwum:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021
Galerie:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021

Paweł Adamkiewicz, Poland | Francis Arickx, Belgium | Małgorzata Bała, Poland | Marion Bennie, UK | Stefan Bogusławski, Poland | André Broekmans, Netherlands  |  Stepchen Campbell, UK |  Myriam de Chalendar, France  | John Eric Chaplin, Sweden | Oriana Ciani, Spain | Joan Cornet Prat, Spain | Piotr Czauderna, Poland | Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Poland | Marcin Czech, Poland | Aleksandra Czerw, Poland | Dávid Dankó, Hungary | Hans-Peter Dauben, Germany | Jaroslaw Duba, Czech Republic | Dominik Dziurda, Poland |Joanna Didkowska, Poland | Karen Facey, UK | Carla Fernández Barceló, Spain | Wolfgang Frisch, Germany | Kamilla Gaitova, Kazakhstan | Krzysztof Giannopoulos, Poland | Jakub Gierczyński, Poland | John Gillespie, Australia | Maria Giżewska, Poland  | Brian Godman, UK  | Wim Goettsch, Netherlands | Alicia Granados Navarrete, Spain | Sylwia Grzesiak-Ambroży, Poland | Alan Haycox, UK  | Mikael Hoffmann, Sweden | Erica Ison, UK | Stanisław Iwańczak, Poland | Michał Jakubczyk, Poland | Urszula Jaworska, Poland | Tadeusz Jędrzejczyk, Poland | Bradley Johnston, Canada | Mateusz Juchniewicz, Poland | Grzegorz Juszczyk, Poland | Alastair Kent, UK  | Paulina Kieszkowska-Knapik, Poland  | Miloslav Klugar, Czech Republic  | Katarzyna Kolasa, Poland  | Roman Jacek Kolek, Poland | Martin Kolek, Czech Republic | Mariusz Kordecki, Poland | Anna Kordecka, Poland | Dorota Korycińska, Poland | Anna Kostera-Pruszczyk, Poland | Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Poland | Oskar Kowalski, Poland | Maciej Krawaczyk, Poland | Zbigniew Król, Poland | Dušan Krstić, Czech Republic | Anna Kupiecka, Poland | Brygida Kwiatkowska, Poland | Line Helen Linstad, Norway | Maria Libura, Poland | Krzysztof Łanda, Poland | Joanna Łapa, Poland | Adam Maciejczyk, Poland | Kamila Malinowska, Poland | Maciej Małecki, Poland | Ileana Mardare, Romania | Piotr Merks, Poland | Piotr Miazga, Poland | Maciej Niewada, Poland | Rafał Niżankowski, Poland | Tanja Novakovic, Serbia | James O’Brien, Australia | Wija Oortwijn, Netherlands | Chris L. Pashos, USA | Elena Petelos, Netherlands / Greece | Maria Piętak-Frączek, Poland | Ozren Pezo, Croatia | Vinciane Pirard, Belgium  | Robert Plisko, Poland | Tadeusz Popiela, Poland | Maarten J. Postma, Netherlands | Csilla Pozsgay, Hungary  | Tomasz Jan Prycel, Poland  | Maria Psenkova, Slovakia  | Michał Rataj, Poland | Paulina Rolska-Wójcik, Poland | Przemysław Ryś, Poland | Joanna Rzempała, Poland | Katarzyna Sabiłło, Poland  | Stefan Sauerland, Germany | Ad R. Schuurman, Netherlands  | Holger Schünemann, Canada | Markus Siebert, Belgium | Steven Simoens, Belgium  | Iwona Skrzekowska-Baran, Poland | Małgorzata Skweres-Kuchta, Poland | Agnieszka Słowik, Poland | Sophie Söderholm Werkö, Sweden | Sophie Staniszewska, UK | Mitchell Sugarman, USA  | Wojciech Szefke, Poland  | Andrzej Śliwczyński, Poland | Bartosz Świdrak, Poland  | Tomasz Tatara, Poland | Victoria Thomas, UK | Roman Topór-Mądry, Poland | Ewa Urban, Poland | Mieczysław Walczak, Poland | Ewa Warmińska, Poland  | Björn Wettermark, Sweden  | Wojtek Wiercioch, Canada  | Magdalena Władysiuk, Poland | Agnieszka Wojtecka, Poland | Marek Wójcik, Poland | Wojciech Wysoczański, Poland | Vladimir Zah, Canada | Rafał Zasiewski, Poland | Wojciech Zawalski, Poland
Paweł Adamkiewicz
Paweł Adamkiewicz
Paweł Adamkiewicz  |  Poland  | 2018
Prezes Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A Sp.K. Kierownik Podmiotu Leczniczego PCRF prowadzącego program zdrowotny w ramach NFZ leczenie i rehabilitacja pacjentów dorosłych w śpiączce. Wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapii. Przewodniczący zespołu do spraw budżetowych przy Krajowej Izbie Fizjoterapii. Wieloletni wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w Zakładzie Rehabilitacji w neurologii i psychiatrii. Fizjoterapeuta z ponad 20 letnim stażem pracy w rehabilitacji pacjentów z urazami wielonarządowymi głównie z urazami czaszkowo-mózgowymi. Absolwent wielu szkoleń uznanych międzynarodowo w zakresie rehabilitacji neurologicznej i nie tylko. Członek Stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych. Prelegent na konferencjach naukowych i twórca artykułów w zakresie rehabilitacji neurologicznej. do góry
Francis Arickx
Francis Arickx
Francis Arickx  |  Belgium  |  2017  2019
Przewodzi dyrektoriatowi ds. Refundacji leków i polityki lekowej Departamentu Opieki Zdrowotnej Narodowego Instytutu Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Niepełnosprawności (NIHDI RIZIV/INAMI) w Belgii. Zarządza departamentami odpowiedzialnymi za administrację oraz ocenę naukową i wartościującą wniosków refundacyjnych dla leków, w tym leków sierocych oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Był sekretarzem generalnym Komisji Refundacji Leków, działa także jako przedstawiciel/ekspert Instytutu oraz Belgii w licznych krajowych i Europejskich platformach (NM CAPR, MEDEV, MoCA). Jest jednym z koordynatorów krajowych inicjatywy BeNeLuxA www.beneluxa.org. Francis ukończył studia farmaceutyczne na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii i wykłada politykę zdrowotną w Departamencie Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu w Antwerpii. do góry
Małgorzata Bała
Małgorzata Bała (SPC)  |  Poland  |  2017  2019 2020
Dr hab. Małgorzata Bała, prof. UJ jest pracownikiem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z zagadnieniami evidence-based healthcare jest związana od początku swojej pracy zawodowej. Jest współautorką rozdziałów w podręczniku pt. „Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny” (2008) oraz autorem wielu publikacji z zakresu przeglądów systematycznych. do góry
Marion Bennie
Marion Bennie  |  UK  | 2021
Profesor farmacji i farmakoepidemiologii na Uniwersytecie Strathclyde oraz Naczelny Farmaceuta w Public Health Scotland. Celem pracy Marion na obu tych stanowiskach jest stworzenie bazy danych, która pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leków w rutynowej opiece klinicznej. Prowadzone przez nią badania koncentrują się na infekcjach, chorobach sercowo-naczyniowych i nowotworach, w tym na ocenie dużych zbiorów danych w celu zrozumienia zmieniających się wzorców stosowania leków w rutynowej praktyce klinicznej oraz na rozwoju i wpływie dostosowanych do potrzeb narzędzi wspomagania decyzji klinicznych / interwencji zdrowotnych. Marion była odpowiedzialna za tworzenie i prowadzenie Szkockiego Systemu Informacji o Przepisywaniu Leków (Scottish Prescribing Information System, PIS), który rejestruje przepisywanie i wydawania leków na poziomie społeczności dla populacji Szkocji (5,6 miliona osób), a ostatnio zbieraniem i przechowywaniem krajowych danych szpitalnych na poziomie indywidualnym w celu wsparcia wysiłków w walce z COVID-19, aby zwiększyć wiedzę na temat nowych metod leczenia COVID stosowanych w praktyce klinicznej poza środowiskiem badań klinicznych. Obecnie pełni strategiczne funkcje kierownicze, m.in. jest Zastępcą Dyrektora w Health Data Research (HDR) UK Scotland; poprzednią Przewodniczącą Europejskiej Grupy Badań nad Wykorzystaniem Leków (EuroDURG); liderem programu Narodowej Służby Zdrowia Szkocji ds. Leków Onkologicznych (Cancer Medicines Outcome Program). Marion jest: Członkiem Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Zjednoczonego Królestwa; Członkiem Wydziału Zdrowia Publicznego Królewskiego Kolegium Lekarzy w Zjednoczonym Królestwie oraz Członkiem Królewskiego Kolegium Lekarzy w Edynburgu. do góry
Stefan Bogusławski
Stefan Bogusławski
Stefan Bogusławski  |  Poland  | 2016 2019
Lekarz, ekspert rynku zdrowia, specjalizujący się w zagadnieniach finansowania i strategii oraz w rynku farmaceutycznym. Stefan Bogusławski ma prawie 30 lat doświadczenia w badaniach rynku i doradztwie na rynku ochrony zdrowia. Przez 10 lat zarządzał Sequence i PEX PharmaSequence, przedtem, w latach 1991-2007 kierował polskim i środkowoeuropejskim oddziałem IMS Health oraz zarządzał firmą badawczą Azyx. Wielokrotnie występował na konferencjach branżowych w Polsce i innych krajach, jest również autorem publikacji w specjalistycznych i masowych mediach dotyczących polskiego rynku ochrony zdrowia, w szczególności rynku leków. Stefan Bogusławski jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tytuł lekarza uzyskał w 1985 roku. do góry
André W. Broekmans
André W. Broekmans
André W. Broekmans MD PhD |  Netherlands  | 2017
André Broekmans odpowiada za innowacyjność w sprawach regulacyjnych w Lygature, niezależnej holenderskiej fundacji zajmującej się rozwojem partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju leków oraz technologii medycznych. Przewodzi projektowi Escher. Obecnie André jest koordynatorem projektu Inicjatywy Leków Innowacyjnych IMI – ADAPT SMART. André zdobywał doświadczenie regulacyjne zarówno w europejskiej agencji – jako Naczelnik ds. Oceny Klinicznej (Head of Clinical Assessment) oraz dyrektor zarządzający (CEO) Holenderskiej Rady Oceny Leków – a także w największych firmach farmaceutycznych (wyższe stanowiska zarządzające w MSD, Schering Plough, Organon). do góry
Stephen Campbell
Stephen Campbell
Stephen Campbell  |  UK  | 2021
Profesor Stephen Campbell jest kierownikiem Katedry Badań nad Podstawową Opieką Zdrowotną na Uniwersytecie w Manchesterze, a do niedawna dyrektorem Narodowego Instytutu Badań nad Zdrowiem (National Institute for Health Research), Greater Manchester Patient Safety Translational Research Centre (Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Pacjentów). Jest badaczem usług zdrowotnych, szczególnie zainteresowanym jakością i bezpieczeństwem pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej oraz w innych środowiskach opieki przejściowej, w tym w opiece społecznej, z głównym naciskiem na praktykę ogólną/rodzinną. Prowadził badania jako profesor na Uniwersytecie w Melbourne, Uniwersytecie w Canberze i Australijskim Uniwersytecie Narodowym w Australii oraz na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech. do góry
Myriam de Chalendar
Myriam de Chalendar
Myriam de Chalendar PhD |  France  | 2017
Dr Myriam de Chalendar jest obecnie project managerem zajmującym się wrodzonymi wadami rozwojowymi głowy, szyi i zębów Francuskiej Narodowej Sieci Zdrowia dla Chorób Rzadkich (French National Health Network for Rare Diseases) w Paryżu. Sieć koordynuje działania wszystkich interesariuszy tej grupy chorób rzadkich na poziomie krajowym, przede wszystkim w celu poprawy opieki nad pacjentami, stymulowania prac badawczych i opracowywania informacji, szkoleń i edukacji. Pracuje w szczególności nad klasyfikacjami medycznymi i kodowaniem chorób rzadkich oraz poprawą opieki społecznej. Po uzyskaniu doktoratu z molekularnej i komórkowej biologii rozwoju, Myriam przez 3 lata wykładała genetykę molekularną oraz embriologię na francuskim uniwersytecie. Następnie przez kilka lat pracowała dla przemysłu, specjalizując się w informacji naukowej, w szczególności klasyfikacji danych oraz kontrolowanych słownikach w medycynie. W latach 2010-2015 prowadziła projekt Orphanet dotyczący niepełnosprawności w siedzibie Orphanet, międzynarodowego portalu dla chorób rzadkich oraz leków sierocych. Współpracuje z EURORDIS, europejskim zrzeszeniem organizacji pacjentów cierpiących na choroby rzadkie, wspierając naukowo poprawę opieki społecznej oraz promując włączanie chorób rzadkich do polityk społecznych oraz polityk wszystkich państw europejskich. do góry
John Eric Chaplin
John Eric Chaplin
John Eric Chaplin |  Sweden  | 2019
John Chaplin jest profesorem nadzwyczajnym i psychologiem pracującym dla Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych i Regionów (Swedish Association of Local Authorities and Regions, SALAR) oraz Sahlgrenska Academy na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji. Kieruje projektem w zakresie tłumaczenia i wdrażania systemu PROMIS (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System) do szwedzkiego systemu opieki zdrowotnej i szwedzkich rejestrów jakości. Nadzoruje projekt badawczy dotyczący opracowania zorientowanego na pacjentów zestawu narzędzi, który pomoże im ocenić poziom swojej opieki zdrowotnej i zaangażuje ich do współtworzenia systemu opieki. Pracował nad krajowymi i międzynarodowymi projektami związanymi z podnoszeniem jakości życia oraz zgłaszanych przez pacjentów wskaźników skuteczności, takimi jak DISABKIDS, KIDSCREEN czy PROMIS. Był głównym badaczem w projektach europejskich, w tym w projekcie EU RESPECT oceniającym potrzeby dzieci w badaniach klinicznych. Obecnie jest współprzewodniczącym International Society for Quality of Life’s Special Interest Group for Children [ISOQOL, Grupa Specjalnych Interesów Dzieci w ramach Międzynarodowego Towarzystwa ds. Jakości Życia] oraz liderem Narodowego Centrum PROMIS w Szwecji. do góry
Oriana Ciani
Oriana Ciani |  Italy  | 2020
Oriana Ciani jest profesorem nadzwyczajnym w wydziale ds. praktyki, zarządzania publicznego, polityki, ekonomiki zdrowia i oceny technologii medycznych na Uniwersytecie Bocconiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół wykorzystania i wpływu oceny technologii medycznych (HTA) na podejmowanie decyzji w służbie zdrowia, metodologicznych aspektów oceny technologii medycznych, szczególnie wyrobów medycznych, oraz na wykorzystaniu technik syntezy dowodów przy podejmowaniu decyzji politycznych i dokonywaniu oceny polityk zdrowotnych. Jest również pracownikiem naukowym w University of Exeter Medical School (Wielka Brytania), gdzie obroniła doktorat; jej rozprawa doktorska była poświęcona ocenie zastępczych punktów końcowych w HTA, co pozostaje jednym z jej głównych tematów badawczych. Oriana była zaangażowana w wiele krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Jest autorką kilku publikacji z dziedziny HTA, ekonomiki zdrowia i badań usług zdrowotnych, jak również recenzentką w wielu międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest członkinią Early Career Committee (Komisji ds. wczesnej kariery) w Europejskim Stowarzyszeniu Ekonomiki Zdrowia (EuHEA), HTAi w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Ekonomiki Zdrowia (iHEA), Międzynarodowego Towarzystwa ds. Badań Farmakoekonomicznych i ich Wyników (ISPOR), Włoskiego Stowarzyszenia ds. Ekonomiki Zdrowia (AIES) w Międzynarodowej Federacji Inżynierii Medycznej i Biologicznej. do góry
Joan Cornet Prat
Joan Cornet Prat |  Spain  | 2021
Były dyrektor Obserwatorium Zdrowia Cyfrowego ECHAlliance (Dublin), obecnie doradca ds. rozwoju biznesu w DKV Innolab Digital Health (Barcelona), starszy ekspert przy opracowywaniu chorwackiego Narodowego Planu Zdrowia Cyfrowego (2020-2025), ekspert zewnętrzny Europejskiego Instytutu Technologii – Zdrowie (Monachium) oraz dyrektor wykonawczy InnoHealth Academy. do góry
Małgorzata Czajkowska-Malinowska
Małgorzata Czajkowska-Malinowska |  Poland  | 2021
Ordynator Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu, Kierownik Centrum POChP i Niewydolności Oddychania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, doktor nauk medycznych, internista, specjalista chorób płuc, ekspert Medycyny Snu (Certyfikat PTBS). Prezes – Elekt Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP), Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badan nad Snem, Zastępca Przewodniczącego Sekcji Intensywnej Terapii i Rehabilitacji PTChP, Członek Grupy Nieinwazyjnej Wentylacji (ERS), od 2012 Rzecznik Prasowy PTChP. Współautorka Zaleceń PTChP. Członek Zespołu ds. pulmonologii powołanego przez Ministra Zdrowia (2011). Ekspert medyczny w pracach grup roboczych MZ, AOTMiT, NFZ, WHO. Autorka ponad 100 publikacji (prac, doniesień) z zakresu pneumonologii i promocji zdrowia, uczestnik wielu międzynarodowych prac wieloośrodkowych. Wykładowca szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych dla lekarzy w ramach specjalizacji z chorób płuc, balneologii i medycyny rodzinnej. Fundator i Prezes Zarządu Fundacji ODDECH NADZIEI dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i Oskrzeli, w latach 2003 – 2010 r. wice-przewodnicząca Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Bydgoszczy. Autorka i koordynator ponad 20 programów z zakresu promocji zdrowia, a szczególnie z zakresu profilaktyki chorób płuc i działań antynikotynowych. Członek Zespołu do Spraw Opracowania i Wdrożenia „Interaktywnego programu zwalczania nikotynizmu u pacjentów leczonych w warunkach uzdrowiskowych”. Organizatorka pierwszego w Polsce Centrum POChP i Niewydolności Oddychania, pierwszego w Polsce pulmonologicznego Ośrodka Domowego Leczenia Respiratorem, inicjatorka powołania w Polsce pododdziałów Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej, koordynator programu polityki zdrowotnej MZ pn.”Krajowy Program Zmniejszania Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc Poprzez Tworzenie Sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (NWM) na lata 2016-2019″. Pracuje nad zagadnieniami w zakresie poprawy wyników leczenia pacjentów poprzez wypracowanie standardów postępowania oraz zastosowanie nowych technik diagnostycznych i leczniczych w chorobach płuc. do góry
Piotr Czauderna
Piotr Czauderna
Piotr Czauderna |  Poland  | 2016
Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor nadzwyczajny GUMED. W latach:
 • 2006-2008 pełnomocnik rektora Akademii Medycznej w Gdańsku ds. Programu Nowego Szpitala Uniwersyteckiego;
 • 1996-2000 sekretarz Zarządu Generalnego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych;
 • 2000-2003 sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych (PTChD);
 • 2003-2009 przewodniczący oddziału PTChD w Gdańsku;
 • od 2009-2012 Prezes-Elekt PTChD;
 • 2012-2014 Prezes PTChD;
 • 2006-2012 Przewodniczący Międzynarodowej Grupy ds. Strategii Leczenia Guzów Wątroby u Dzieci (SIOPEL);
 • 2009-2015 przedstawiciel Polski i członek Zarządu Sekcji Chirurgii Dziecięcej Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS);
 • od 2016 prezes Zarządu Sekcji Chirurgii Dziecięcej Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).
Konsultant wojewódzki ds. Chirurgii Dziecięcej w województwie pomorskim. Koordynator sekcji ochrony zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz IAE Aix-en-Provence (MBA).az zastosowanie nowych technik diagnostycznych i leczniczych w chorobach płuc. do góry
Marcin Czech
Marcin Czech (SPC) |  Poland  | 2017 2018 2020
Profesor Politechniki Warszawskiej i absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację w zakresie epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Ukończył program Master of Business Administration (International MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania. Odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University, University of Liverpool w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie. Jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przez 9 lat pracował jako adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, pełniąc w przeszłości rolę Prezesa, a obecnie Prezesa- elekta tej organizacji. Aktywnie działa w międzynarodowym towarzystwie naukowym International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Jest członkiem założycielem oraz członkiem władz Polskiego Towarzystwa Opieki Koordynowanej. Brał udział w tworzeniu wytycznych oceny technologii medycznych AOTMiT. Jest autorem ponad 200 prac i doniesień z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich. Został uhonorowany nagrodami JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym nagrodą indywidualną naukową pierwszego stopnia, nagrodą JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny oraz nagrodą „Best and Brightest” firmy PwC. 1 sierpnia 2017 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedzialnego za politykę lekową. W styczniu 2019 na własną prośbę został odwołany ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. do góry
Aleksandra Czerw
Aleksandra Czerw |  Poland  | 2020
Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Zakładu Analiz Ekonomicznych i Systemowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH). Członek Towarzystw Naukowych, komitetów redakcyjnych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Autor recenzji publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Za swoją działalność nagradzana i odznaczana nagrodami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Edukacji Narodowej oraz otrzymywała nagrody organizacji funkcjonujących w systemie opieki zdrowotnej. Zainteresowania naukowe: ekonomika zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia, finansowanie w systemie opieki zdrowotnej, pomiar jakości życia w chorobach przewlekłych. do góry
Dávid Dankó
Dávid Dankó
Dávid Dankó |  Hungary  | 2016 2018
Dyrektor zarządzający, Ideas & Solutions (I&S), szef grupy badawczej, Uniwersytet Korwina w Budapeszcie. Dávid Dankó jest partnerem zarządzającym w Ideas & Solutions (I&S), niezależnej firmie badawczej i konsultingowej świadczącej usługi doradcze w zakresie polityki zdrowotnej i market access dla firm ubezpieczeniowych oraz firm farmaceutycznych i producentów wyrobów medycznych, zorientowanej na rynki wschodzące i rynki o średnim poziomie dochodu. Dávid ma 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej oraz finansowania leków i wyrobów medycznych. Do 2010 r. był członkiem zespołu zarządzającego ds. reformy farmaceutycznej na Węgrzech jako Zastępca Dyrektora ds. refundacji w narodowym funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Wcześniej pracował również jako szef grupy badawczej na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie. Regularnie przemawia na konferencjach i warsztatach poświęconych strategii w zakresie leków i wyrobów medycznych, prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji i negocjacji z płatnikami dla międzynarodowych firm i organów władzy oraz zasiada w międzynarodowych komitetach doradczych. Zainteresowania:
 • Wycena specjalistycznych leków onkohematologicznych
 • Pragmatyczna ocena wartości i systemy HTA dla rynków o średnim poziomie dochodu
 • Opracowywanie umów o refundacji warunkowej i łączenie ich z oceną wartości
 • Negocjacje i komunikacja z płatnikami oraz innymi interesariuszami rządowymi
 • Alternatywne strategie finansowania dla krajów o średnim i niskim poziomie dochodu
Dávid jest wykładowcą w ramach programu European Market Access University Diploma (EMAUD), w Vienna School of Clinical Research (VSCR), prowadzi również wykłady z zakresu farmacji i ekonomiki zdrowia w Europie Środkowej, w Rosji oraz na Bliskim Wschodzie. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie, gdzie zdobył tytuł naukowy doktora w 2012 r. Tematem jego pracy doktorskiej było zarządzanie zasobami w badaniach i rozwoju w dziedzinie farmacji. Dávid jest recenzentem i członkiem redakcji trzech czasopism z zakresu ekonomiki zdrowia i market access. Jest także współautorem podręcznika akademickiego „Pharmaceutical Reimbursment” (Refundacja leków) oraz Wytycznych dot. badań farmakoekonomicznych i ich wyników dla Indii. Dávid posługuje się w pracy językiem angielskim, rosyjskim i włoskim, zna również język niemiecki, francuski i portugalski. do góry
Hans-Peter Dauben
Hans-Peter Dauben |  Germany  | 2020
Dr Hans-Peter Dauben, urodzony w Mönchengladbach, jest urzędnikiem w Niemieckim Instytucie Dokumentacji i Informacji Medycznej (DIMDI) w Kolonii, instytucji podlegającej Federalnemu Ministerstwu Zdrowia. Po ukończeniu szkolenia kardiochirurgicznego na Uniwersytecie w Dusseldorfie w Niemczech przeniósł się do DIMDI, gdzie w 2000 r. w imieniu federalnego ministerstwa zajął się utworzeniem niemieckiej Agencji ds. HTA w DIMDI oraz opracowaniem struktury dostępu do informacji dotyczących HTA, ustaleniem priorytetów w zakresie HTA i monitorowaniem rozwoju nowych technologii tak, aby osiągnąć szeroki konsensus w sprawie HTA w Niemczech. Doświadczenia związane z rozwojem systemów informacyjnych zaowocowały nominacją dr. Daubena na krajowego przedstawiciela ds. rozwoju systemów informacyjnych w Europejskiej Agencji ds. leków (EMEA) w Londynie (Wielka Brytania). do góry
Jaroslav Duba
Jaroslav Duba
Jaroslav Duba |  Czech Republic  | 2016 2018
W 2009 roku założył spółkę OAKS Consulting s.r.o., mając ponad 15 lat doświadczenia w pracy na najwyższym szczeblu kierowniczym w spółkach takich jak Wyeth, Zentiva i Glaxo. W krótkim czasie OAKS Consulting zostało czołowym przedsiębiorstwem świadczącym usługi doradcze w zakresie market access w Czechach. Zespół składa się obecnie z 15 specjalistów z dziedzin takich jak medycyna, farmakologia, modelowanie matematyczne oraz ekonomia zdrowia. do góry
Dominik Dziurda
Dominik Dziurda |  Poland  | 2017 2018 2020 2021
Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego CMUJ w Krakowie (2002) oraz studiów podyplomowych: MBA dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2010). Doktorant SGH w Warszawie. W historii pracy zawodowej związany z zagadnieniami prawa farmaceutycznego, farmakoekonomiki i organizacji systemu ochrony zdrowia jako wykładowca akademicki, dyrektor ds. refundacji w strukturach krajowych i centralnych w ramach sektora farmaceutycznego oraz analityk i ekspert w projektach związanych z dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzaniem jakością. Przewodniczący zespołu technicznego projektu Fair and Affordable Pricing, realizowanego w ramach Grupy Wyszehradzkiej, członek Komitetu Wykonawczego projektu POINTer poświęconego systemowi wskaźników jakościowych. W ramach AOTMiT odpowiedzialny m.in. za projekty związane z transformacją systemu świadczeń gwarantowanych w obszarach rehabilitacji leczniczej, opiekę koordynowaną oraz zagadnienia zaleceń postępowania klinicznego. do góry
Joanna Didkowska
Joanna Didkowska |  Poland  | 2020
Od początku pracy zawodowej związana z Zakładem Epidemiologii Centrum Onkologii w Warszawie, obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów oraz kierownika Krajowego Rejestru Nowotworów. Od 2016 roku dyrektor WHO Collaborating Center for Tobacco Control oraz członkini Krajowej Rady do spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia. Przedstawicielka Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w Rządowej Radzie Ludnościowej. Członkini Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyła w badaniach populacyjnych czynników ryzyka zachorowalności na nowotwory złośliwe (tytoń, alkohol, dieta, procesy demograficzne) oraz w monitorowaniu geograficznego zróżnicowania zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce. Była inicjatorką i współautorką opracowań dotyczących analizy przeżywalności polskich pacjentów. Jest współautorką rocznego biuletynu dotyczącego nowotworów złośliwych w Polsce oraz opracowania dotyczącego prognoz epidemiologicznych. Jest członkinią Polskiego Komitetu TNM International Union Against Cancer oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiej Unii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi. Od 2011 jest redaktorką działu w czasopiśmie „NOWOTWORY Journal of Oncology”, a od 2016 członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Oncology in clinical practice”. Autorka ponad 60 publikacji. do góry
Karen Facey
Karen Facey
Karen Facey |  UK  | 2018
Karen posiada tytuł naukowy doktora w zakresie statystyki i pracowała jako starszy statystyk w firmach farmaceutycznych oraz MHRA, brytyjskiej agencji nadzorującej leki. W 2000 r. została prezesem pierwszej krajowej agencji oceny technologii medycznych (HTA) w Szkocji, a od 2003 r. jest niezależną konsultantką zajmującą się HTA i zaangażowaniem pacjentów, współpracującą ze wszystkimi interesariuszami. Zasiadała w zarządzie rady zdrowia (płatnik/świadczeniodawca) w Szkocji i obecnie jest członkiem szkockiego komitetu oceny technologii medycznych zajmującego się technologiami nielekowymi. Jest także pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Edynburgu, gdzie pracuje nad projektem H2020, IMPACT HTA, w celu opracowania ram oceny leków na rzadkie choroby. Karen jest redaktorem naczelnym książki o zaangażowaniu pacjentów w ocenę technologii medycznych opublikowanej przez wydawnictwo Springer w maju 2017 r., a w 2014 r. trafiła na listę 100 najlepszych praktykujących naukowców w Wielkiej Brytanii. do góry
Carla Fernandez Barcelo
Carla Fernández Barceló
Carla Fernández Barceló |  Spain  | 2019
Carla pełni funkcję technika ds. oceny technologii medycznych w dziale innowacji w Hospital Clínic w Barcelonie. Jest to zaawansowany technologicznie szpital, stanowiący punkt odniesienia dla opieki zdrowotnej, badań i szkoleń medycznych w Hiszpanii. W codziennej pracy zajmuje się różnymi projektami (dotyczącymi technologii, świadczeń), dokonując ocen wyników klinicznych i ekonomicznych, aby udowodnić wartość zarówno technologii medycznych rozwijanych w szpitalu, jak i nowych technologii, które potencjalnie mogą zostać wprowadzone w Szpitalu. Wcześniej Carla Fernandez brała udział w programie podyplomowym d·Health Barcelona (Moebio, Biocat), ukierunkowanego na innowacje w opiece zdrowotnej. Opracowała tam 18-miesięczny projekt obejmujący wszystkie etapy cyklu innowacji w służbie zdrowia (wykrycie problemu, stworzenie rozwiązania, stworzenie prototypu, opracowanie modelu biznesowego i przedstawienie go potencjalnym inwestorom). Kontakt z sektorem innowacji w służbie zdrowia z punktu widzenia start-upu pokazał jej perspektywę, która jest przydatna w pracy w dziale HB-HTA i która uzupełniła wcześniejszą wiedzę na temat innowacji; punkt widzenia „sprzedawcy/start-upu” został uzupełniony perspektywą „kupującego/szpitala”. do góry
Wolfgang Frisch
Wolfgang Frisch
Wolfgang Frisch |  Germany  | 2016
Wolfgang Frisch jest członkiem zarządu Medtronic Germany GmbH, odpowiedzialnym za obszary ekonomiki zdrowia, market access i polityki zdrowotnej. Zajmuje się opracowywaniem i ocenianiem strategii spółki Medtronic dotyczących terapii i produktów, wprowadzania ich na rynek oraz tworzeniem wraz z decydentami z obszarów medycyny, polityki oraz ubezpieczeń zdrowotnych nowych form współpracy w zakresie opieki nad pacjentami. Ze względu na szeroki zakres działalności spółki Medtronic GmbH, Wolfgang Frisch ma doświadczanie zarówno w zakresie opieki szpitalnej, jak i ambulatoryjnej. Wolfgang Frisch pracuje w branży technologii medycznych od ponad 20 lat. Do jego obowiązków należało rozwinięcie działalności spółki Stryker GmbH & Co. KG w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Był odpowiedzialny za zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami krajowymi oraz zarządzanie relacjami z klientami korporacyjnymi spółki Dräger Medical AG. do góry
Kamilla Gaitova
Kamilla Gaitova
Kamila Gaitova |  Kazahstan  | 2018
Szefowa działu HTA w Republikańskim Centrum Rozwoju Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Republiki Kazachstanu. Ukończyła studia na Kazachskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Ałmaty. Posiada tytuł naukowy doktora z zakresu zdrowia publicznego. Kiedy zaczęła pracę w Centrum, jej głównymi zajęciami były promocja EBM oraz opracowywanie wytycznych praktyki klinicznej. Jest współautorką kilku krajowych wytycznych praktyki klinicznej oraz protokołów klinicznych. Od 2016 r. jej zadaniem w Centrum jest ocena technologii medycznych na poziomie krajowym, w celu wspierania procesu decyzyjnego poprzez dostarczanie informacji opartych na dowodach dla decydentów w Kazachstanie. Jest Członkinią HTAi i uczestniczyła w corocznych spotkaniach HTAi oraz INAHTA w latach 2017-2018. do góry
Krzysztof Giannopoulos
Krzysztof Giannopoulos |  Poland  | 2020
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos jest kierownikiem Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i lekarzem kierującym Oddziałem Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli. Został powołany na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2020-2024. Jest ekspertem z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej. W badaniach naukowych zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Wyniki pierwszych prób klinicznego stosowania immunoterapii oraz leczenia lekami immunomodulującymi chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, szpiczaka plazmocytowego oraz ostre białaczki szpikowe zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach min.: Blood, Leukemia, Haematologica, British Journal of Cancer, British Journal of Haematology. Jest autorem i współautorem zaleceń dotyczących leczenia chorych na nowotwory hematologiczne oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych. Dorobek naukowy został wyróżniony licznymi nagrodami min.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, POLITYKI, Międzynarodowego Towarzystwa Hematologów (ISH) oraz Bene Meritus Terrae Lubliniensi. Indeks Hirscha całości dorobku naukowego wynosi 23. Prezentował prace naukowe na najważniejszych konferencjach hematologicznych w kraju i zagranicą. Był kierownikiem grantów naukowych Fundacji Else-Kröner-Fresenius, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej min.: HARMONIA, OPUS, START, POWROTY, KOLUMB oraz FOCUS, tego ostatniego na tworzenie zespołu badawczego w dziedzinie onkologii. Przebywał łącznie 3 lata na stypendiach naukowych finansowanych przez DAAD, KAAD oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na III Oddziale Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Ulm (Niemcy) kierowanym przez Prof. Hartmuta Döhnera. Prof. Krzysztof Giannopoulos jest współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym sekcji młodych Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji, współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, reprezentantem Prezydium Polskiej Grupy Szpiczakowej, członkiem zarządu Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Rady Programowej kierunku Biomedycyna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Rady Społecznej ds. Ochrony Zdrowia województwa lubelskiego. W latach 2011-2019 był Redaktorem Naczelnym Acta Haematologica Polonica. W 2019 roku otrzymał „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości” za wybitne osiągnięcia w sektorze ochrony zdrowia oraz został zaliczony do grona 100 najbardziej wpływowych osób w medycynie w Polsce. do góry
Jakub Gierczyński
Jakub Gierczyński
Jakub Gierczyński |  Poland  | 2019
Doktor nauk medycznych, lekarz i absolwent MBA z certyfikatami London School of Economics i Stockholm Business School. Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego, zarządzania chorobą, analizy decyzyjnej, audytu medycznego, zarządzania ryzykiem (Burton, EBM, HTA oraz VBHC. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, HTAi, ISPOR, Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz IFIC Polska. Współautor polskich wytycznych oceny HTA dla technologii lekowych oraz członek zespołu przygotowującego polskie wytyczne oceny HTA dla wyrobów medycznych. Autor kilkudziesięciu publikacji, opracowań i raportów (https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Gierczynski). Członek międzynarodowych projektów w dziedzinie polityki zdrowotnej, zarządzania chorobą i ekonomiki zdrowia. Ekspert i wykładowca w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia, MBA Ochrona Zdrowia oraz Center of VBHC Uczelni Łazarskiego. Jest właścicielem firmy Doradztwo i ekspertyzy. do góry
John Gillespie
John Gillespie
John Gillespie |  Australia  | 2018
Ekonomika służby zdrowia, Polityka zdrowotna i refundacja, Medtronic Australasia, Sydney. Dr Gillespie otrzymał tytuł naukowy doktora na Uniwersytecie w Dundee w Szkocji i kontynuował swoje badania nad fosforylacją białek i wyrównaniem metabolicznym na Uniwersytecie w Edmonton w Kanadzie. Po przeprowadzce do Sydney zmienił ścieżkę kariery – jego nowa specjalizacją została ekonomika służby zdrowia. Dr Gillespie pracował kilka lat jako niezależny konsultant, a jego głównym obowiązkiem było dokonywanie ocen nowych technologii medycznych (HTA) oraz procedur dla Australijskiego Departamentu Zdrowia i Starzenia. Od momentu dołączenia do zespołu Medtronic, jego obowiązki obejmowały projekty z zakresu ekonomiki służby zdrowia oraz refundacji technologii związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz nerwowo-naczyniowego. Przede wszystkim zajmuje się oceną nowych technologii medycznych oraz procedur. Do jego głównych obszarów zainteresowania należy dostosowywanie HTA do wciąż rozwijających się technologii medycznych, praktyki zdrowotnej i wyników badań. do góry
Maria Giżewska
Maria Giżewska |  Poland  | 2021
Prof. Maria Giżewska jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalizację w dziedzinie pediatrii uzyskała w 1993 r., pediatrii metabolicznej w 2014 r. Stopień naukowy doktora otrzymała w 1995 r., habilitowała się w 2009 r. W roku 2019 otrzymała tytuł naukowy profesora medycyny. Jest konsultantem w dziedzinie pediatrii metabolicznej dla województwa zachodniopomorskiego, z-cą Kierownika Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego, pełnomocnikiem rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ds. współpracy międzynarodowej. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą diagnostyki i leczenia chorób rzadkich i ultra rzadkich, w tym wrodzonych wad metabolizmu, szczególnie fenyloketonurii oraz badań przesiewowych noworodków. Jest autorką i współautorką ponad 120 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych o łącznym IF 160 pkt., index Hirscha 16. W PUM i SPSK nr 1 PUM w Szczecinie realizuje transgraniczne polsko-niemieckie projekty naukowe współfinansowane w ramach programów Interreg IVA i VA ze środków Unii Europejskiej.  Współpraca ta dedykowana jest wczesnej diagnostyce i leczeniu noworodków  z chorobami rzadkimi, w tym wrodzonymi wadami metabolizmu, schorzeniami endokrynologicznymi, a ostatnio też wrodzonymi zaburzeniami odporności. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych (wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Fenyloketonurii (ESPKU) oraz wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii. do góry
Brian Godman
Brian Godman
Brian Godman |  UK  | 2016 2017 2021
Brian Godman współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), administracjami rządowymi, instytucjami ds. zdrowia oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi z całej Europy celem poprawy wydajności przepisywania leków w sytuacji ograniczonych zasobów. Obejmuje to poszukiwanie potencjalnych sposobów wyceny i finansowania nowych leków przy użyciu sugerowanych modeli pozwalających na optymalizację po wprowadzeniu na rynek. Praca zawodowa Briana Godmana zaowocowała wieloma publikacjami oraz wystąpieniami w których opowiadał o kluczowych zagadnieniach swojej działalności. do góry
Wim Goettsch
Wim Goettsch
Wim Goettsch |  Netherlands  | 2016
Obecny dyrektor Dyrektoriatu EUnetHTA JA3. W latach 2010 –2015 był kierownikiem projektu WP5 w ramach EunetHTA JA1 i JA2 w zakresie oceny efektywności względnej. Do 2013 r. pełnił funkcję zastępcy sekretarza Komitetu ds. Refundacji Produktów Leczniczych przy holenderskim Narodowym Instytucie Opieki Zdrowotnej. Ma tytuł doktora w dziedzinie immunologii oraz ukończył studia w zakresie (farmako)epidemologii oraz farmakoekonomiki. Jest autorem ponad 60 publikacji zamieszczonych w czasopismach poddawanych ocenie naukowej. do góry
Alicia Granados Navarrete
Alicia Granados Navarette
Alicia Granados Navarrete |  Spain  | 2016
Dyrektor generalna wydziału oceny technologii medycznych w Sanofi Genzyme, spółce z siedzibą w Cambridge. Do 2007 roku badacz i profesor nadzwyczajny Szkoły Medycznej Uniwersytetu Barcelońskiego, bizneswoman, światowej klasy specjalista w zakresie oceny technologii oraz systemów opieki zdrowotnej. Odpowiedzialna za powstanie i zarządzanie Katalońską Agencją Oceny Technologii Medycznych i Badań (CAHTAR). Dyrektor i kierownik Katalońskiego Instytutu Zdrowia (ICS) oraz późniejsza przewodnicząca Health Evidence Network (przy europejskim oddziale WHO). Ambasador Bioregió (BIOCAT) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Oceny Technologii Medycznych (International Society for Health Technology Assessment, HTAi), którego jest też założycielem. Była również prezesem stowarzyszenia Forética. Napisała ponad 60 artykułów naukowych oraz artykułów z dziedziny polityki opieki zdrowotnej, które zostały opublikowane w czasopismach poddawanych ocenie naukowej. Była przewodnicząca kuratorium Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie. Jest członkiem rady doradczej na rzecz rozwoju gospodarczego przy autonomicznym rządzie Katalonii od momentu powstania tej instytucji w 2011 roku. Od 2014 roku jest przewodniczącą naukowego komitetu doradczego Katalońskiej Agencji ds. Jakości i Oceny Technologii Medycznych (AquAS). do góry
Sylwia Grzesiak-Ambroży
Sylwia Grzesiak-Ambroży
Sylwia Grzesiak-Ambroży |  Poland  | 2018
Absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku zdrowie publiczne, ukończyła studia doktoranckie. Swoją karierę zawodową od początku związała z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, gdzie rozpoczęła pracę w roku 2004. Wdrażała rozwiązania służące popularyzacji profilaktyki zdrowia oraz kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej dostosowanego do potrzeb Małopolan. Inicjator Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia. Obecnie, jako Dyrektor Departamentu realizuje działania związane z kształtowaniem regionalnego systemu ochrony zdrowia wpływające na poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów. do góry
Alan Haycox
Alan Haycox
Alan Haycox |  UK  | 2017
Reader in Health Economics and Director of Liverpool Health Economics and Visiting Professor at Hacettepe University (Ankara) Dr Haycox is a Global Health Economics expert who achieved a four star assessment in the 2015 RAE. He has extensive experience of applying health economics in practice including five years as a member of the Appraisal Committee of the National Institute for Health and Care excellence (NICE) and five years as Regional Health Economist in the North West of England. Widely acknowledged international expert on HTA who has been a keynote speaker on Health Technology Assessment in over 27 countries in the past ten years. Over 140 publications, 3 published books with a fourth currently awaiting publication. Editorial Board Member and referee for over 50 international journals. Co-applicant on research applications valued at over £2,000,000 in the last five years and expert reviewer for the NIHR, MRC and a wide range of national and international research funding bodies. Extensive experience in developing and implementing structures of Health Technology Assessment and associated training in a wide range of middle and low income countries. Established expertise in the development of health economic programmes at the undergraduate, postgraduate and executive training levels. Currently leading the UK programme in the establishment of an international postgraduate programme in Health Technology Assessment funded by the Erasmus Mundi Programme in collaboration with five other Universities throughout Europe. Dr Haycox has extensive experience and expertise in health economic evaluations in a broad spectrum of disease groups and interventions. In addition to publishing extensively in peer reviewed journals such as the BMJ and Pharmacoeconomics, Dr Haycox has authored a large number of Health Technology Assessment Monographs. Dr Haycox is a founding director of the Liverpool Technology Assessment Reviews unit which works directly on evaluations to inform decision making by NICE. For the past four years he has been a member of the NICE Technology Appraisal Committee which decides on the introduction of new drugs into the British National Health Service. do góry
Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann |  Sweden  | 2016
Prezes fundacji NEPI utworzonej przez Parlament Szwecji celem promowania farmakoepidemiologii oraz ekonomiki zdrowia, współpracującej blisko z Narodowym Centrum Ustanawiania Priorytetów Opieki Zdrowotnej, z którą dzieli siedzibę. Mikael Hoffmann jest specjalistą z dziedziny farmakologii klinicznej oraz chorób zakaźnych/chorób wewnętrznych. Prezes komitetu stałego ds. polityki farmaceutycznej Szwedzkiego Towarzystwa Lekarskiego. Członek naukowej rady doradczej szwedzkiej Agencji Produktów Medycznych. Był członkiem rady ds. świadczeń farmaceutycznych Agencji Świadczeń Stomatologicznych i Farmaceutycznych, TLV. Był także członkiem komitetu sterującego ds. e-zdrowia Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych i Regionów. Były dyrektor strategii farmaceutycznych w Radzie Regionu Östergötland. do góry
Erica Ison
Erica Ison
Erica Ison |  UK  | 2019
Erica pracuje w Oxford Centre for Triple Value Healthcare (3V) w Anglii. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w identyfikacji nieuzasadnionych zmian w celu zwiększenia wartości świadczenia usług zdrowotnych. Była redaktorką w NHS Atlases of Variation in Healthcare od pierwszej edycji pierwsze kompendium Atlas w ramach programu Quality Innovation Improvement & Prevention (QIPP) [pol. poprawa jakości innowacji i jej zapobieganie] pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia Anglii w 2010 roku. Od tego czasu Erica nadzoruje pisanie, edytowanie oraz produkcję trzech zbiorów atlasów i sześciu atlasów specjalistycznych, obejmujących choroby wątroby, leczenie nerek, pacjentów pediatrycznych, usługi diagnostyczne, choroby układu oddechowego oraz cukrzycę. Obecnie Erica pracuje nad dwoma projektami dla Krajowej Służby Zdrowia (NHS) mających na celu zwiększenie wartości opieki zdrowotnej, z których jeden dotyczy opieki paliatywnej, drugi – osób ze schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Przez najbliższe 4 lata będzie również pracować nad finansowanym przez Unię Europejską projektem ExACT w imieniu 3V, współpracując z uniwersytetami we Włoszech, w Holandii i Belgii oraz innymi interesariuszami z sektora opieki zdrowotnej. Co więcej, Erica jest liderką, a także koordynatorką/instruktorką prowadzonego przez 3V programu Critical Appraisal Skills (CASP). Erica jest specjalistką w zakresie Health Impact Assessment [ocena wpływu na zdrowie] (HIA) oraz Health in All Policies [zdrowie we wszystkich obszarach polityki] (HiAP). Od 2003 roku pracuje jako ekspertka w zakresie HIA dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a od 2008 roku także w zakresie HiAP. W ostatnich latach pracowała nad trzema wielkimi projektami dotyczącymi wpływu budowy i działalności na zdrowie znaczącej w skali kraju infrastruktury dla Public Health England. Erica była również przez dwa lata członkiem zespołu Global Burden of Disease [GBD, globalne obciążenie chorobowością] dla Public Health England (PHE). W 2005 roku Erica zdobyła indywidualną nagrodę w dziedzinie oceny wpływu od International Association for Impact Assessment, a także w tym samym roku została honorowym członkiem English Faculty of Public Health [Angielskiego Wydziału Zdrowia Publicznego]. do góry
Stanisław Iwańczyk
Stanisław Iwańczak |  Poland  | 2021
Pełnomocnik Dyrektora  ds. Bezpieczeństwa Pacjentów w Katowickim Centrum Onkologii. Diagnosta laboratoryjny, absolwent Wydziału Farmaceutycznego Oddziału Analityki Medycznej w Sosnowcu. W latach 1999-2018 zarządzający Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej w Katowickim Centrum Onkologii. W latach 1995-1999 pracownik Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Katowicach. W latach 2010-2014 Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Od czterech lat jestem pasjonatem Patient Safety. Staram się pełnym zakresem tej dyscypliny dzielić z innymi. Ciągle szukam  ludzi jak i instytucji autentycznie zainteresowanych  wdrożeniem rozwiązań bezpieczeństwa pacjenta w Polsce i na świecie. do góry
Michał Jakubczyk
Michał Jakubczyk
Michał Jakubczyk |  Poland  | 2019
Dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH, pracuje w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), jak również jest współwłaścicielem firmy konsultingowej HealthQuest (www.healthquest.pl). Ma wykształcenie ekonomiczne (mgr, dr i hab. w SGH) i matematyczne (lic na Uniwersytecie Warszawskim). Spędził rok w Center for Operations Research and Econometrics w Louvain-la-Neuve w Belgii (stypendium Marie-Curie) oraz semestr w Tippie College of Business, University of Iowa w Iowa City, Iowa, USA (stypendium Fulbright Senior Award). Jego zainteresowania naukowe obejmują badanie preferencji dotyczących zdrowia, szczególnie w kontekście nieprecyzyjnego opisu tych preferencji. Opublikował liczne artykuły naukowe z obszaru wspomagania decyzji, ekonomii zdrowia i teorii decyzji w ogólności (m.in. w Annals of Operations Research, Central European Journal of Operations Research, Health Economics, Pharmacoeconomics, Quality of Life Research, Value in Health, por. http://michaljakubczyk.pl). Jest członkiem stowarzyszeń naukowych The EuroQol Group oraz International Academy of Health Preference Research (IAHPR). Kierował zwycięską drużyną w ogólnoświatowym konkursie na modelowanie preferencji i wyborów w obszarze zdrowia, organizowanym przez IAHPR (http://iahpr.org/eq-dce-competition/). Prowadzi wykłady z obszaru analizy decyzji na poziomie licencjackim, magisterskim i MBA oraz szkolenia dla różnych instytucji (np. Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, firm prywatnych). Współkieruje programem MBA oferowanym wspólnie przez SGH i Warszawski Uniwersytet Medyczny. do góry
Urszula Jaworska
Urszula Jaworska
Urszula Jaworska |  Poland  | 2018
W 1997 roku przeszła jako pierwsza pacjentka w Polsce przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy. Ten pionierski w dziejach polskiej medycyny zabieg odbył się w Klinice Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a zabiegu dokonał profesor Jerzy Hołowiecki z zespołem. To właśnie te doświadczenia walki o własne życie zadecydowały o powstaniu fundacji, która od 1997 roku aktywnie pomaga chorym na nowotwory, chorym na białaczkę, SM, WZW C, szpiczaka mnogiego, nowotwory mózgu, buduje bank dawców szpiku, prowadzi akcje edukacyjno-informacyjne w mediach oraz propacjenckie zmiany systemowe w ochronie zdrowia. Organizacja przez wiele lat była również największym pod względem liczby zarejestrowanych osób – Bankiem Dawców Szpiku Kostnego w Polsce. To dzięki osobistemu zaangażowaniu Urszuli Jaworskiej i całego zespołu fundacji idea dawstwa szpiku stała się w Polsce tak popularna. Rejestr fundacji obecnie zrzesza ponad 11 000 dawców szpiku. Mimo wielu obowiązków stara się łączyć pracę w fundacji ze wspieraniem innych organizacji m.in. OFOPu czy innych stowarzyszeń pacjenckich. Od kilku lat czynnie działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta jako Członek Rady Społecznej RPO. W rankingu listy stu Pulsu Medycyny najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2017 roku znalazła się na 38 miejscu. Od lutego 2018 roku bierze udział w pracach Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, studentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Pedagogiki Baletu. Tancerka i solistka, a także kierownik wielu znaczących zespołów baletowych m.in.: Syrena, Sabat, Mazowsze. W 1994 roku wykryto u niej chorobę nowotworową – białaczkę. Jeszcze jako pacjentka, która jako pierwsza w Polsce miała przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego, została Fundatorem – Założycielem Fundacji Urszuli Jaworskiej. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu działań mających na celu szeroko pojętą pomoc chorym na białaczkę, inne nowotwory i choroby przewlekłe. Dużą wagę przywiązuje do podnoszenia poziomu wiedzy w społeczeństwie, dotyczącej chorób nowotworowych. do góry
Tadeusz Jędrzejczyk
Tadeusz Jędrzejczyk
Tadeusz Jędrzejczyk |  Poland  | 2019
Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Specjalista Zdrowia Publicznego. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych i pełni stanowisko adiunkta w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu zdrowia publicznego, w tym w szczególności z zakresu zarządzania i organizacji opieki zdrowotnej, aspektów ekonomicznych i epidemiologii. Radny Miasta Gdańska (1994-1998) i przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1997-2001). Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (2010-2014) dyrektora Zastępca dyrektora a następnie dyrektor Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (2008-2009 i następnie 2013/14); w od czerwca 2014 do marca 2016 roku pełnił funkcje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. do góry
Bradley Johnston
Bradley Johnston
Bradley Johnston |  Canada  | 2018
Dr Bradley Johnston jest dyrektorem i założycielem NutriRECS (www.nutrirecs.com) oraz profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Zdrowia Społecznego i Epidemiologii na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Dalhousie w Halifax w Kanadzie. Pracuje również jako adiunkt w Instytucie Badawczym Szpitala Dziecięcego SickKids, gdzie założył zespół syntezy dowodów (SORT – Systematic Overviews through advancing Research Technology) oraz Oddział Metod Badań Zdrowotnych (wcześniej Epidemiologii Klinicznej i Biostatystyki) Uniwersytetu McMaster, gdzie jest wykładowcą na corocznych warsztatach praktyki klinicznej opartej na dowodach. Dr Johnston jest współredaktorem BMC Medical Research Methods. Zainteresowania naukowe dr. Johnstona obejmują metodologię wyników pomiarów zgłaszanych przez pacjentów, badania losowe, systematyczne przeglądy oraz wytyczne zdrowia publicznego. Jego praca polega na stosowaniu powyższych metod w szerokim zakresie dziedzin, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, zasad i praktyki żywienia opartego na dowodach naukowych. Opublikował ponad 100 recenzowanych artykułów, jako pierwszy lub główny autor, w JAMA, Annals of Internal Medicine, CMAJ oraz Pediatrics. do góry
Mateusz Juchniewicz
Mateusz Juchniewicz |  Poland  | 2021
Profesor SGH, kierownik Katedry Zarządzania Projektami SGH. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH. Kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami, innych studiów podyplomowych oraz MBA. Kierownik i uczestnik projektów naukowo-badawczych, doradczych (m. in. budowanie dojrzałości projektowej organizacji) wdrożeniowych (m. in. wdrażanie metodyk, biur zarządzania projektami, usprawnianie procesów biznesowych) i szkoleniowych. Współpracuje zarówno z sektorem publicznym (m. in. KPRM, Ministerstwo Infrastruktury, Najwyższa Izba Kontroli, inne jednostki sektora finansów publicznych) jak i prywatnym (głównie firmy z sektora energetycznego, transportowego, B+R, budownictwa). Specjalizuje się w zagadnieniu dojrzałości projektowej, zarządzaniu ryzykiem w projektach oraz projektach w środowisku wielokulturowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zarządzania, w tym pierwszej w Polsce monografii poświęconej     dojrzałości     projektowej     organizacji. Certyfikowany kierownik projektu w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2®  i AgilePM®), portfelami (MoP®) i ryzykiem (M_o_R®). Członek PMI, IPMA oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Menedżerów Projektów – Absolwentów Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. do góry
Grzegorz Juszczyk
Grzegorz Juszczyk
Grzegorz Juszczyk |  Poland  | 2018 2019
Doktor n. medycznych, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Od 2003 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia Publicznego WUM. Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED, gdzie we współpracy z pracodawcami planował i wdrażał działania prozdrowotne w miejscu pracy. W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej. Reprezentował polskich pracodawców w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy. do góry
Alastair Kent
Alastair Kent
Alastair Kent |  UK  | 2016
Ponad 20 lat temu dołączył do brytyjskiej organizacji Genetic Alliance UK (Sojusz Genetyczny), kierując się ekscytującym wyzwaniem, jakie stawiał rozwój wiedzy w dziedzinie genetyki. Zakładano, że coś, co jeszcze wczoraj pozostawało w sferze science fiction, jutro ma szansę naprawdę polepszyć standard opieki medycznej dla osób zmagających się z chorobami genetycznymi. Próba przekucia tych możliwości w prawdziwe osiągnięcia, przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnych nadużyć, stanowi niezwykłe wyzwanie, a praca w tej dziedzinie to dla Alastaira wielki zaszczyt. Czuje on również dumę i ogromną odpowiedzialność związaną z faktem, że Genetic Alliance UK jest dziś ważną i szanowaną organizacją dla pacjentów i ich rodzin. do góry
Paulina Kieszkowska-Knapik
Paulina Kieszkowska-Knapik
Paulina Kieszkowska-Knapik |  Poland  | 2017
Doradza przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej i ustawy o działalności leczniczej. Jest również współzałożycielką Fundacji Lege Pharmaciae, organizacji pozarządowej powstałej w celu analizowania i poddawania debacie publicznej regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia. W Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego Paulina Kieszkowska-Knapik działa na rzecz wprowadzenia w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa. Od wielu lat rekomendowana przez polskie (Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna) oraz międzynarodowe (Chambers Europe, PLC Which Lawyer) rankingi jako najlepszy specjalista prawa farmaceutycznego w Polsce. Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacji Alivia i Federacji Pacjentów Polskich. Paulina przez dekadę związana była z kancelarią Baker&McKenzie, wcześniej pracowała w CMS Cameron McKenna. do góry
Miroslav Klugar
Miloslav Klugar
Miroslav Klugar |  Czech Republic  | 2017
Dyrektor Centrum na rzecz Opieki Zdrowotnej Opartej na Dowodach Naukowych Republiki Czeskiej (Europy Środkowej): Centrum Doskonałości Instytutu Joanny Briggs – the Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Healthcare: A Joanna Briggs institute Centre of Excellence. Doktor habilitowany (assistant professor) w Departamencie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Palacký w Ołomuńcu, w Republice Czeskiej. Profesor nadzwyczajny (associate professor) medycyny translacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Adelaide w Australii oraz współprzewodniczący Europejskiej Sieci Joanny Briggs – European Joanna Briggs Collaboration. Miloslav poświęca się rozwojowi, wdrażaniu, wspieraniu oraz nauczaniu opieki zdrowotnej opartej na dowodach naukowych, w szczególności syntezy dowodów naukowych. Jest członkiem międzynarodowej grupy metodycznej Instytutu Joanny Briggs, która opracowuje metodologię przeglądów systematycznych skuteczności testów diagnostycznych. Jako członek centrum GRADE JBI, Miloslav zajmuje się implementacją oraz poprawą systemu GRADE w zakresie przeglądów systematycznych oraz wytycznych praktyki klinicznej, a jako członek Grupy Zdrowia Publicznego ASPHER v4 zajmuje się wzmacnianiem kompetencji w zakresie zdrowia publicznego w Grupie Wyszehradzkiej przez podejście oparte na dowodach naukowych i współpracę międzynarodową. do góry
Katarzyna Kolasa
Katarzyna Kolasa
Katarzyna Kolasa |  Poland  | 2016
Starszy dyrektor ds. Health Economics and Outcomes Research w GE Healthcare. Posiada 16 lat doświadczeń w sektorze zdrowia. Pracowała dla AstraZeneca i BiogenIdec w obszarze HEOR na poziomie globalnym i regionalnym. W Bristol Myers Squibb oraz Lundbeck przewodziła zespołami Market Access odpowiedzialnymi za region CEE i Europy Północnej. Pracowała w Szwecji, Szwajcarii i Finlandii. Posiada tytuł doktora ekonomiki zdrowia i jest autorem licznych publikacji z zakresu oceny technologii medycznych oraz farmakoekonomiki. Recenzuje artykuły dla Health Policy, Value in Health, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research oraz International Journal for Equity in Health. Rozległą wiedzę z zakresu ekonomiki zdrowia zdobywała na Uniwersytecie w York, Uniwersytecie w Lund oraz Uniewersytecie w Bergen oraz w ramach Międzynarodowych Studiów Doktoranckich z zakresi Ekonomiki Zdrowia i Polityki Zdrowotnej organizowanych przez Szwajcarską Szkołę Zdrowia Publicznego. Prowadzi szkolenia z zakresu HTA, wykłada MBA w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego, prowadzi kursy HTA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i jest adiunktem Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Oprócz funkcji wykładowcy uniwersyteckiego, prowadziła studia z zakresu równości w dostępie do świadczeń, prowadzonych jako część projektu InterQuality organizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i finansowanego ze środków europejskich 7. Programu Ramowego. Pracuje dla Banku Światowego przy projektach dotyczących zarządzania szpitalami. Umiejętności w zakresie ekonomiki zdrowia i znajomość potrzeb płatnika zdobywała pracując przez 6 lat w Szwecji dla Rady Regionu Kalmar, gdzie była odpowiedzialna za liczne programy badawcze w zdrowiu publicznym. do góry
Roman Jacek Kolek
Roman Jacek Kolek |  Poland  | 2020
Polski samorządowiec, lekarz i działacz mniejszości niemieckiej, od 2010r. wicemarszałek województwa opolskiego. W latach 1999–2002 pozostawał dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W 2002 przeszedł na stanowisko wicedyrektora Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych ds. medycznych, następnie objął analogiczne stanowisko w opolskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Działał także społecznie, biorąc udział w konsultacjach dotyczących zmian w polityce zdrowotnej państwa i w programie racjonalizacji antybiotykoterapii. Zaangażował się politycznie w działania mniejszości niemieckiej w ramach Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. W 2002, 2014 i 2018 uzyskiwał mandat radnego sejmiku opolskiego II, V i VI kadencji. W sejmiku pełnił funkcję przewodniczącego klubu radnych Mniejszości Niemieckiej. W 2015 bez powodzenia kandydował do Sejmu z drugiego miejsca listy Mniejszości Niemieckiej (zdobył 3395 głosów) , a w 2019 do Senatu, zajmując 3. miejsce w okręgu. W 2010 objął urząd wicemarszałka województwa opolskiego, pozostawał na stanowisku po wyborach w 2014 i 2018 W 2017 wraz innymi działaczami MN współtworzył partię „Regionalna. Mniejszość z Większością”, w 2018 został zastępcą jej przewodniczącego. Prowadził zajęcia na kursach dla lekarzy, a także w ramach Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego na Politechnice Warszawskiej. Opublikował prace naukowe z zakresu zdrowia publicznego i finansów służby zdrowia, a także analizy kosztów wydatków świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz ubezpieczonych oraz wykłady dla lekarzy w ramach szkoleń i kursów z zakresu zdrowia publicznego oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Współorganizował  wiele konferencji z zakresu polityki zdrowotnej i finansowania świadczeń zdrowotnych w tym Brytyjsko-Polskiego Forum Ochrony Zdrowia, Polsko-Ukraińskiego Forum Ochrony Zdrowia, Polsko-Niemieckiego Forum Zdrowia. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu zdrowia publicznego i finansowania świadczeń zdrowotnych. Jestem członkiem grupy roboczej przy Związku Pracodawców RP opracowywania kierunków zmian w polityce zdrowotnej państwa w ramach inicjatywy „Akademia Zdrowia 2013. do góry
Martin Kolek
Martin Kolek
Martin Kolek |  Czech Republic  | 2018
Dyrektor ds. oceny technologii medycznych w Oaks Consulting w Pradze. Doktorant Katedry Onkologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola. Główne obszary jego specjalizacji to Market Access nowych technologii medycznych, HTA i Real-World Evidence. do góry
Mariusz Kordecki
Mariusz Kordecki |  Poland  | 2020
Ekspert i praktyk w obszarze projektów medycznych, CRO, EBM i HTA. Z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej oraz instytucjach publicznych. CEO w firmie HTA Registry. Współautor publikacji naukowych, wykładowca zewnętrzny CMUJ, ekspert kliniczny TUV NORD, aktywny szkoleniowiec. Absolwent CMUJ IZP w Krakowie. do góry
Anna Kordecka
Anna Kordecka
Anna Kordecka |  Poland  | 2016 2017 2018
Ekspert w dziedzinie oceny technologii medycznych i ekonomiki zdrowia. Od 10 lat zajmuje się audytem analiz wchodzących w skład raportu HTA. Autor i współautor opracowań systemowych w ochronie zdrowia oraz analiz problemu decyzyjnego. Wspólnik w firmie HTA Audit oraz HTA Registry. Aktywny szkoleniowiec w dziedzinach EBM, HTA, pricing w instytucjach publicznych oraz w branży farmaceutycznej. do góry
Dorota Korycińska
Dorota Korycińska |  Poland  | 2020
Dorota Korycińska jest psychologiem społecznym. Od 20 lat zaangażowana w działania na rzecz pacjentów i rodzin obciążonych chorobami rzadkimi oraz osób niepełnosprawnych. Współzałożyciel i od 2009 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska (dawniej Stowarzyszenie Pacjentów z chorobą Recklinghausena i innymi schorzeniami z grupy fakomatoz). Od lat nie ustaje w wysiłkach, by zapewnić chorym z neurofibromatozami systemową opiekę zdrowotną. Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. do góry
Anna Kostera-Pruszczyk
Anna Kostera-Pruszczyk |  Poland  | 2021
Prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk jest specjalistą w dziedzinie pediatrii, neurologii i neurologii dziecięcej, kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która należy do Europejskiej Sieci Referencyjnej dla Chorób Nerwowo-Mięśniowej EURO NMD. W 1993 r. uzyskała specjalizację pierwszego stopnia z pediatrii, w 1997 r. – specjalizację drugiego stopnia z neurologii dziecięcej, a w 2014 r. – specjalizację z neurologii. W 2016 r. otrzymała tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych. Prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk specjalizuje się w obszarze chorób nerwowo-mięśniowych – zainteresowania naukowe i działalność kliniczną koncentruje zwłaszcza wokół nabytych i uwarunkowanych genetycznie chorób obwodowego układu nerwowego. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, a także jest członkiem Panelu Ekspertów Europejskiej Akademii Neurologii ds. Chorób Nerwowo-Mięśniowych, Komitetu Nauk Neurologicznych PAN i Rad Naukowych, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Jest również autorką i współautorką publikacji o łącznym współczynniku oddziaływania IF ponad 360. do góry
Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
Katarzyna Kotulska-Jóźwiak |  Poland  | 2020 2021
Profesor neurologii i neurologii dziecięcej, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym szpitalem pediatrycznym dla Polski. Przedstawiciel Polski w Zarządzie Państw Członkowskich UE do spraw Europejskich Sieci Referencyjnych, Zastępca przewodniczącego Zespołu do Spraw Chorób Rzadkich, Przewodnicząca zespołu koordynującego program leczenia rdzeniowego zaniku mięśni. Członek komitetu naukowego MAB BrainCity. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi badania naukowe w dziedzinie neurologii wieku rozwojowego, przede wszystkim w zakresie epileptogenezy i chorób skórno-nerwowych. W przeszłości kierownik i wykonawca kilkunastu grantów krajowych i międzynarodowych. Autorka ponad 150 recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych. do góry
Oskar Kowalski
Oskar Kowalski |  Poland  | 2020
Dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora SUM w Zakładzie Żywienia Człowieka, Katedry Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu. Ponadto od 2003 r. pełni funkcję Kierownika Pracowni Elektrofizjologii i Elektro-stymulacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM jest aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pełni funkcję Skarbnika. Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM jest Konsultantem w Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Aktywnie bierze udział w projektach badawczych. Jest laureatem licznych nagród Rektora w zakresie działalności naukowej. Od 1 września 2020 Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do spraw kształcenia podyplomowego. do góry
Maciej Krawczyk
Maciej Krawczyk |  Poland  | 2020 2021
Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Dr hab. n. med., dr n. o k.f. w dziedzinie rehabilitacji, specjalista fizjoterapii. Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego i od 30 lat nauczyciel akademicki w tejże uczelni. Pracownik II Kliniki Neurologii IPiN z pierwszym w Polsce oddziałem udarowym. Pracownik naukowy i członek Rady Naukowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Współautor ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Specjalizuje się w fizjoterapii chorych po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego. Prezes KRF od 28 grudnia 2016 roku. Koordynuje prace Krajowej Rady Fizjoterapeutów, realizującej zadania wyznaczone przez I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, sprawuje nadzór nad pracą Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów, reprezentuje Krajową Izbę Fizjoterapeutów wobec podmiotów zewnętrznych (m.in. instytucji państwowych). Zainteresowania zawodowe: neurologia odtwórcza, antropologia, kinezjologia. Hobby: kolarstwo szosowe, narciarstwo zjazdowe, literatura piękna, gotowanie.  do góry
Zbigniew Król
Zbigniew Król
Zbigniew J. Król |  Poland  | 2017 2018
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Były zastępca dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych i adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 do 2011 r. zasiadał w zarządzie Pfizer Polska sp. z o. o. Następnie był dyrektorem Drawskiego Centrum Specjalistycznego (2012-2013) i Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (2013-2016). Jest honorowym członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Na swoim koncie ma m.in. przewodnictwo w zespole ds. opracowywania HTA, Delegatury w Baltic Sea Task Force (później Northern Diamension) Experts Group for Primary Health Care oraz w EQUIP – europejskiej grupie warsztatowej do spraw jakości. Był również ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego ds. organizacji ochrony zdrowia, a także kierownikiem projektu „Data for Decision Makers” (Harvard-Jagiellonian Consortium for Health). do góry
Dušan Krstić
Dušan Krstić
Dušan Krstić |  Czech Republic  | 2018
Regional Sales Manager w EBSCO Information Services, absolwent Uniwersytetu w Kragujevacu (Serbia), studia podyplomowe z mikrobiologii i onkologii molekularnej ukończył na Uniwersytecie Masaryka (Czechy). Od 2008 r. pracuje w branży medycznej, specjalizuje się w technologiach dermatologicznych, rehabilitacyjnych i onkologicznych. Od 2017 r. zarządza rynkiem medycznym i korporacyjnym w Europie środkowej i północno-wschodniej oraz w krajach WNP w EBSCO Information Services – wiodącym agregatorze literatury medycznej i naukowej na świecie. Za główny cel stawia sobie zapewnianie dostępu do opartych na dowodach naukowych informacji medycznych oraz podstawowej literatury medycznej, naukowej i biznesowej dla organizacji zajmujących się rozwojem opieki zdrowotnej, pracowników służby zdrowia oraz firm działających w różnych obszarach opieki zdrowotnej w celu usprawnienia oceny i monitorowania usług zdrowotnych, technologii medycznych oraz produkcji wyrobów medycznych. do góry
Anna Kupiecka
Anna Kupiecka
Anna Kupiecka |  Poland  | 2018
Prezes Fundacji Onkocafe – Razem Lepiej. W 2010 roku wykryto u niej nowotwór piersi. Obecnie zaangażowana jest w szerzenie idei wsparcia międzypacjenckiego oraz poprawy jakości leczenia i życia pacjentów onkologicznych. Fundator, załozycielka i Prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, która stawia sobie za cel pomoc pacjentom oraz ich rodzinom w oswajaniu lęku, zwłaszcza na początku choroby (tuż po diagnozie), a także w trakcie terapii i po zakończonym leczeniu onkologicznym. Autorka poradników dla pacjentów i ich bliskich. Prowadzi audycję „o raku przy kawie” w Radiu RPLFM. do góry
Brygida Kwiatkowska
Brygida Kwiatkowka (SPC) |  Poland  | 2018 2020 2021
Reumatolog, Zastępca Dyrektora ds. klinicznych w Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii, Sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczą diagnostyki i leczenia schorzeń reumatycznych. Swoje prace prowadzi wielokierunkowo, poszerzając wiedzę z innych dyscyplin medycznych powiązanych z chorobami reumatycznymi. Propaguje zastosowanie nowych technik diagnostycznych w rozpoznawaniu chorób reumatycznych jak i wprowadza najnowsze, dostępne metody terapeutyczne. Na jej dorobek naukowy składa się 46 publikacji : 12 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych, 26 prac poglądowych, 4 opisy przypadków, 11 rozdziałów do podręczników, w tym 2 rozdziały do podręcznika o zasięgu międzynarodowym (wydany w języku angielskim), 2 komentarze redakcyjne. W większości prac jest pierwszym autorem, pełniąc rolę wiodącą w koncepcji tematu, opracowaniu wyników i przygotowaniu do druku. Ponadto opublikowała 15 doniesień zjazdowych w suplementach do zagranicznych i polskich czasopism naukowych. do góry
Line Helen Linstad
Line Helen Linstad |  Norway  | 2020
Line Helen Linstad pracuje w Norweskim Centrum Badań E-Zdrowia (Norwegian Centre for E-Health Research) od 2002 roku. W 1994 roku trzymała tytuł magistra nauk politycznych na Uniwersytecie w Oslo. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku zarządzanie w Norweskiej Szkole Handlowej (BI), kursy zarządzania projektami w BI Tromsø oraz kursy z zarządzania wewnętrznego w Szpitalu Uniwersyteckim Północnej Norwegii (UNN). Posiada doświadczenie w zarządzaniu i zarządzaniu projektami. Członkini HIMSS Europe Governing Council w latach 2015-2017. Członkini Rady Dyrektorów ETHEL przez dwie kadencje w latach 2011-2015. Doradczyni w Barcelona Mobile World mHealth Centre. Niedawno rozpoczęła doktorat z e-zdrowia. Wcześniej pracowała jako planista ds. zdrowia w Regionalnej Radzie Zdrowia i Opieki Społecznej dla Regionalnego Urzędu Zdrowia Norwegii Północnej oraz jako badaczka w Norweskiej Federacji Organizacji ds. osób niepełnosprawnych (FFO). do góry
Maria Libura
Maria Libura |  Poland  | 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem Pradera-Willego. do góry
Krzysztof Łanda
Krzysztof Łanda
Krzysztof Łanda |  Poland  | 2017 2021
Prezes MedInvest Scanner. W latach 2015-2017 jako wiceminister zdrowia był odpowiedzialny za politykę lekową, refundację oraz ustalanie urzędowych cen zbytu leków i wyrobów medycznych, mapowanie potrzeb zdrowotnych, inwestycje w opiece zdrowotnej, wycenę świadczeń zdrowotnych oraz koszyk świadczeń gwarantowanych. Przed objęciem funkcji wiceministra zdrowia był prezesem HTA Audit, firmy zajmującej się oceną jakości raportów oceny technologii medycznych oraz prezesem Watch Health Care Foundation. W latach 2010-2011 pełnił funkcję Prezesa CEESTAHC. W latach 2006-2007 był Dyrektorem Departamentu Gospodarki Lekami w NFZ. W 2004 roku Krzysztof został wybrany do zarządu Health Technology Assessment International (HTAi) i piastował to stanowisko do 2007 r. W latach 2010-2012 oraz 2006-2008 prowadził szkolenia w Serbii i na Ukrainie z zakresu EBM, HTA, EBHC. Był również liderem projektu Banku Światowego, którego celem było wprowadzenie w Serbii zasad EBHC. do góry
Joanna Łapa
Joanna Łapa
Joanna Łapa |  Poland  | 2019
Kierownik zespołu w firmie HTA Registry. Wcześniej, Koordynator projektów w CEESTAHC oraz analityk w MedInvest Scanner i w Fundacji Watch Health Care. Absolwentka studiów na kierunku Zdrowie Publiczne oraz Administracja. do góry
Adam Maciejczyk
Adam Maciejczyk |  Poland  | 2020
Onkolog, specjalista z zakresu radioterapii onkologicznej oraz dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, kierownik Kliniki Radioterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Specjalizuje się w terapii nowotworów wieku dziecięcego. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO), a także koordynatorem Sekcji Radioterapii Pediatrycznej w Polskiej Pediatrycznej Grupie Guzów Litych. Jest również członkiem European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), Pediatric Radiation Oncology Society (PROS). Jest członkiem Krajowej Rady ds. Onkologii z ramienia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W 2019 r. został powołany przez Ministra Zdrowia do uczestnictwa w pracach Zespołu do spraw opracowania Narodowej Strategii Onkologicznej. Jest również nauczycielem akademickim. W 2019 r. był współautorem licznych prac i streszczeń, w tym m.in. prac pt. The effect of YAP expression in tumor cells and tumor stroma on the prognosis of patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity floor and oral surface of the tongue, czy „The effect of the population-based cervical cancer screening program on 5-year survival in cervical cancer patients in Lower Silesia”. do góry
Kamila Malinowska
Kamila Malinowska
Kamila Malinowska |  Poland  | 2016
Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Były szef Wydziału Analiz i Strategii w AOTMiT, Główny Specjalista w NFZ i Specjalista w HTA Consulting. do góry
Maciej Małecki
Maciej Małecki
Maciej Małecki |  Poland  | 2018
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie z roku 1988. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz endokrynologii. Pracę doktorską “Poszukiwanie genów predysponujących do cukrzycy typu 2 w obrębie chromosomu 20q” obronił w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z wyróżnieniem w roku 1998. Praca ta została uhonorowana Nagrodą im. Aurelii Baczko przyznaną przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk medycyny klinicznej niezabiegowej. W roku 2004 otrzymał stopień doktora habilitowanego po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej „Podłoże molekularne cukrzycy typu 2- wybrane zagadnienia patogenetyczne i kliniczne”. W roku 2009 otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 1993-2000 asystent, od roku 2000 adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych CMUJ; od 2008 roku kieruje tą placówką, od roku 2009 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2013 profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1996-1999 odbył staż naukowy w Joslin Diabetes Center w Bostonie afiliowanym przy Harvard Medical School. Zajmuje się genetycznym podłożem cukrzycy monogenowej i typu 2 oraz powikłań cukrzycy, a także badaniami klinicznymi w cukrzycy, w szczególności związanymi z ciążą. Jest autorem i współautorem około 180 artykułów naukowych, w tym około 150 oryginalnych; jego prace były cytowane do roku 2017 ponad około 3000 razy (IF około 600, wskaźnik Hirscha 26). Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (od roku 2007), Prezes PTD od 2015. Był członkiem zarządu European Society of Clinical Investigation. Członek European Association for the Study of Diabetes, ekspert EASD do spraw cukrzycy etiologicznej. Bierze udział w pracach Europejskiej Grupy Ekspertów Genetyki Cukrzycy (SGGD-EASD). W 2001 roku otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego za osiągnięcia z zakresu diabetologii, zaś w 2005 został zaproszony do wygłoszenia wykładu im. Węgierki w trakcie Zjazdu PTD. Za wybitne osiągnięcie naukowe uhonorowany nagrodą Prezesa Rady Ministrów (2006) oraz zespołową nagrodą Ministra Zdrowia (2009). W roku 2013 otrzymał Nagrodę im. Browicza PAU, zaś w roku 2014 Laur Jagielloński i Nagrodę im. Śniadeckiego PAN. Od roku 2017 członek PAU. Jest recenzentem Endocrine Review, Diabetes, Diabetes Care, Diabetologii, Diabetic Medicine i szeregu pism krajowych oraz redaktorem European Journal of Clinical Investigation i Diabetologii Praktycznej. Ekspert EU do oceny projektów naukowych w ramach programów FP6, FP7 i Ideas. Publikował w czołowych naukowych pismach świata, między innymi w Nature Genetics, Nature Clinical Practice Neurology, New England Journal of Medicine, Diabetes, Diabetologii, Diabetes Care, Stroke, Neurology i innych. W latach 2008-2012 roku prodziekan Wydziału Lekarskiego UJCM do spraw organizacji i programu studiów, w latach 2012-2016 pełnomocnik rektora UJ ds. nauki i rozwoju w UJCM. Od roku 2016 Dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM. do góry
Ileana Mardare
Ileana Mardar
Ileana Mardare |  Romania  | 2016
Starszy konsultant ds. opieki zdrowotnej w projektach publicznych i prywatnych. Od 2015 roku wykładowca na wydziale zarządzania zdrowiem publicznym na Uniwersytecie Medycznym Carol Davila w Bukareszcie, gdzie zajmuje się kształceniem i rozwojem osobistym młodych adeptów sztuki lekarskiej. Lekarz posiadająca doświadczenie w zakresie prowadzenia badań medycznych i badań w zakresie wyników zdrowotnych, mająca wieloletnią praktykę w zarządzaniu systemami opieki zdrowotnej. W ciągu ponad dwudziestopięcioletniej działalności zawodowej miała okazję pracować oraz kształcić się na wielu stanowiskach: lekarza (specjalizacja: choroby zakaźne), kierownika szpitala, dyrektora medycznego regionalnego zakładu ubezpieczeń społecznych czy starszy doradca Ministerstwa Zdrowia. Pracowała również w departamencie polityki społecznej oraz w przemyśle farmaceutycznym, gdzie zajmowała różne stanowiska: od przedstawiciela medycznego po starszego kierownika ds. wyników zdrowotnych oraz kierownika ds. zdrowia publicznego. Dzięki tym doświadczeniom doskonale zna i rozumie rumuński system opieki zdrowotnej i jego dynamikę. Potrafi spojrzeć na te kwestie z różnych perspektyw – ogólnej oraz szczegółowej – i dostrzec detale, które mają ogromny wpływ na całość obrazu. do góry
Piotr Merks
Piotr Merks
Piotr Merks |  Poland  | 2018
Dr n. farm. Piotr Merks, Prezes Piktorex Sp. z.o.o, z ponad 16-letnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej. Ekspert w zakresie wdrażania Dyrektywy Fałszywkowej (FMD), projektów innowacyjnych oraz projektowania nowych usług farmaceutycznych, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum, w Bydgoszczy, w zakresie opieki farmaceutycznej laureat wielu nagród oraz wyróżnień w Polsce i za granicą. Posiada międzynarodowe doświadczenie w różnych sektorach: placówki naukowe, organy rządowe i pozarządowe, firmy komercyjne, szpitale, apteki. Przez ponad 10 lat pracował w branży farmaceutycznej w Wielkiej Brytanii. Droga kariery zaprowadziła go również do Australii, Kanady i Finlandii, gdzie poznał w praktyce kolejne rynki farmaceutyczne. Należy do wielu branżowych organizacji, takich jak brytyjska Royal Pharmaceutical Society (RPS), Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP), Europejskie Związki Zawodowe Pracowników Zatrudnionych w Aptekach (EPHEU), Angielskich Związków Zawodowych (PDA). Członek Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej (Sekcja Współpracy Zagranicznej). Aktywnie działa na rzecz poprawy zdrowia publicznego, bezpieczeństwa stosowania leków i eliminacji leków fałszowanych z obrotu detalicznego. Wynalazca i koordynator narzędzia opieki farmaceutycznej Lekolepki. Autor projektów, publikacji, uczestnik międzynarodowych konferencji. do góry
Piotr Miazga
Piotr Miazga
Piotr Miazga |  Poland  | 2018
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu oraz Konsultant ds. refundacji w firmie HTA Consulting. Specjalizuje się w obszarze sposobów finansowania technologii medycznych, a także w tematyce samorządowych programów zdrowotnych. Odpowiada za rozwój współpracy instytucjonalnej w Polsce i krajach CEE. Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. do góry
Maciej Niewada
Maciej Niewada |  Poland  | 2020
Farmakolog kliniczny, neurolog; adiunkt w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  W 1997 roku ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim. Równolegle studiował w Szkole Głównej Handlowej, gdzie w 2000 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii. Od 1997 roku pracuje w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w której w 2013 roku uzyskał specjalizację z farmakologii klinicznej. Wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, specjalista w Komitecie Terapii i Nauk o Leku V Wydziału Nauk Medycznych PAN. W latach 2000-2006 był asystentem w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W 2004 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych (rozprawa doktorska dotyczyła kosztów udaru z perspektywy społecznej), a w 2013 doktora habilitowanego (na podstawie pracy dotyczącej Szpitalnego Rejestru Udarów Mózgu w Polsce). Od 2009 roku pełni funkcję Prezesa firmy konsultingowej – HealthQuest, działającej w obszarze oceny technologii medycznych i refundacji. Jest współautorem wytycznych w zakresie oceny technologii medycznych przyjętych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, a także współautorem raportów oceny technologii medycznych, analiz kosztów, badań epidemiologicznych oraz dotyczących jakości życia i użyteczności. Należy również do założycieli Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (ISPOR Poland Chapter), w którym pełni obecnie funkcję Prezesa. Ponadto współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz medycznymi towarzystwami naukowymi. Zainteresowania naukowe: ocena technologii medycznych, farmakoepidemiologia, profilaktyka chorób naczyniowych mózgu. do góry
Rafał Niżankowski
Rafał Niżankowski
Rafał Niżankowski |  Poland  | 2016
Prof. dr hab. n. med. Członek European Working Group on Medical Angiology IUA. Inicjator specjalizacji z Angiologii w Polsce. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Twórca i kierowniki Kliniki Angiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsultant wojewódzki w dziedzinie Angiologii oraz Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. do góry
Tanja Novakovic
Tanja Novakovic |  Serbia  | 2016 2021
Tanja Novakovic, z wykształcenia magister farmacji, jest dyrektorem spółki ZEM Solutions Ltd oraz przewodniczącą Sekcji Farmakoekonomiki Stowarzyszenia Farmaceutycznego Serbii. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie ekonomiki zdrowia na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii. Na swoim koncie ma znaczący wkład w rozwój nauki w zakresie ekonomiki zdrowia i HTA oraz organizację licznych międzynarodowych konferencji gromadzących światowych ekspertów z tej dziedziny. Jest autorką pracy „Handbook for pharmacoeconomic evaluations” (2006) – pierwszej publikacji z dziedziny farmakoekonomiki w języku serbskim, serbskich wytycznych farmakoekonomicznych (2011) oraz współautorką książki „Health Economics” (2014). Tanja uczestniczyła w wielu projektach z wielu dziedzin, w tym: Big Data, onkologia, choroby rzadkie, żywienie, reumatologia, leki biopodobne; była również zaangażowana w projekty Banku Światowego oraz serbskiego Ministerstwa Zdrowia. Ponadto organizowała i występowała na wielu krajowych spotkaniach oraz międzynarodowych konferencjach, które zaowocowały międzynarodową współpracą w zakresie edukacji i rozwoju farmakoekonomiki i HTA w Serbii. do góry
James O'Brien
James O’Brien |  Australia  | 2020
Przewodniczący, dyrektor, członek Rady Doradczej i CEO w International Prader-Willi Syndrome Organisation (IPWSO; międzynarodowa organizacja non-profit zapewniająca wsparcie dla osób z zespołem Pradera-Williego) z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na szczeblu zarządzającym w sektorze publicznym, prywatnym i non-profit, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowniczej, edukacyjnej oraz branży usług dla osób niepełnosprawnych. Przewodniczący stowarzyszenia Prader-Willi Syndrome (Australia), gdzie niedawno kierował połączeniem stanowych stowarzyszeń PWS w celu utworzenia zjednoczonego stowarzyszenia obejmującego całą Australię. Wiceprzewodniczący Międzynarodowej Organizacji Zespołu Pradera-Williego, umożliwiającego podejmowanie w Australii i na świecie inicjatyw i badań poprawiających jakość życia pacjentów z PWS na całym świecie; Członek Rady Global Genes RARE Global Advocacy Leadership Council, zajmującej się potrzebami i sposobami zakładania organizacji wspierających osoby dotknięte PWS i ich rodziny na całym świecie. Założyciel i Dyrektor Generalny PWS Better Living Foundation Ltd., gdzie bada możliwości lokalnego rozwoju mieszkalnictwa dla osób z PWS i ich rodzin. Ukończył kurs dla dyrektorów przedsiębiorstw w Australian Institute of Company Directors, posiada licencję na pośrednictwo w zakresie nieruchomości komercyjnych oraz dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie finansów stosowanych. do góry
Wija Oortwijn
Wija Oortwijn
Wija Oortwijn |  Netherlands  | 2018
Wija Oortwijn jest stowarzyszona z Wydziałem ds. Dowodów Medycznych na Radboud University Medical Center Nijmegen (Holandia). Studiowała nauki medyczne i posiada tytuł naukowy doktora medycyny (Wyznaczanie priorytetów w ocenie technologii medycznych). Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w HTA i analizowaniu polityki zdrowotnej. Prowadziła badania dotyczące mapowania poziomu ocen technologii medycznych w krajach na całym świecie oraz była zaangażowana w projekt badawczy INTEGRATE-HTA (www.integrate-hta.eu), mający na celu opracowanie koncepcji i metod umożliwiających zorientowaną na pacjentów, zintegrowaną ocenę skuteczności oraz ekonomicznych, społecznych, kulturowych i etycznych aspektów złożonych technologii, które uwzględniają ich kontekst i wdrażanie. Niedawno zakończyła pracę nad projektem związanym z HTA i podejmowaniem decyzji w 10 krajach z całego świata (publikacja w Value in Health) oraz projektem opisujących stopień dostosowania HTA do wartości i zasad leżących u podstaw systemu opieki zdrowotnej w wybranych krajach. Obecnie opracowuje praktyczny przewodnik dla organizacji zajmujących się oceną technologii medycznych dotyczący wdrażania „dyskusji opartych na dowodach naukowych” (EDPs). EDPs określają wytyczne dla organizacji zajmujących się HTA w celu usprawnienia procesów decyzyjnych. EDPs oparte są na racjonalnym procesie podejmowania decyzji poprzez opartą na dowodach ocenę zidentyfikowanych wartości (odzwierciedloną w wielokryterialnych analizach decyzyjnych – MCDA), a także sprawiedliwe podejmowanie decyzji (wyrażone w podejściu „accountability for reasonableness”– A4R). Jest jednym z założycieli holenderskiego NVTAG oraz International Society for HTA (HTAi), była członkiem zarządu obu towarzystw oraz współprzewodniczącą HTAi/INAHTA Interest Group on Ethics w latach 2011-2017. Obecnie jest członkiem HTAi Scientific Development and Capacity Building Advisory Committee, współprzewodniczącą International Working Group, która zajmuje się aktualizowaniem definicji HTA, jest również współredaktorem w International Journal of Technology Assessment in Health Care. Ponadto jest sekretarzem naukowym w HTAi’s Global Policy Forum: w latach 2016-2017 (w zakresie ram wartości); w latach 2017-2018 (w zakresie horizon scanning) oraz w latach 2018-2019 (w zakresie dowodów rzeczywistych). do góry
Chris L. Pashos
Chris L. Pashos |  USA  | 2021
Dr Pashos jest członkiem zarządu, Dyrektorem ds. medycznych i Szefem ds. partnerstw naukowych w Genesis Research, międzynarodowej firmie konsultingowej wspierającej przemysł nauk przyrodniczych. Genesis Research jest znana ze swojego unikalnego modelu partnerstwa, dzięki któremu dostarcza oparte na dowodach, zaawansowane technologicznie i opracowane na podstawie przyjętych naukowo zasad rozwiązania we wszystkich aspektach demonstracji wartości. Oprócz pracy w konsultingu, kariera dr Pashosa obejmowała również pracę w środowisku akademickim (Harvard Medical School) oraz w spółkach z branży life sciences (Takeda i AbbVie). Doktor Pashos jest statutowym członkiem ISPOR (międzynarodowego towarzystwa farmakoekonomicznego), a w latach 2008-2009 pełnił funkcję prezesa ISPOR. do góry
Elena Petelos
Elena Petelos |  Netherlands / Greece  | 2021
Elena Petelos jest specjalistką w dziedzinie zdrowia publicznego, z wykształceniem z zakresu medycyny, biologii molekularnej i onkologii molekularnej. Od 2007 r. pełni funkcję pracownika naukowego w Klinice Medycyny Społecznej i Rodzinnej na Uniwersytecie Kreteńskim, a od 2016 r. starszego pracownika naukowego w zakresie dydaktycznym i naukowym dla obszaru związanego ze zdrowiem publicznym i nauczaniem dla medycyny opartej na faktach (Evidence-Based Medicine) oraz polityki opartej na dowodach naukowych (Evidence-Informed Policy). Jest ona również wykładowcą studiów magisterskich na kierunku zdrowia publicznego na Maastricht University i reprezentuje ten uniwersytet w nowo utworzonej Międzynarodowej Organizacji ds. Interwencji Społecznych założonej przed Szwedzką Radę ds. Technologii Medycznej (SBU) w 2020 r. Jest ekspertem ds. wyników i diagnostyki molekularnej dla Komisji Europejskiej (COSME-EASME, Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych i wiele instrumentów zdrowia publicznego) oraz dla Rady Badań Medycznych (MRC) UKRI, krajowej agencji finansującej w Wielkiej Brytanii. Od 2017 r. jest również członkiem Grupy Sterującej Europejskiej Inicjatywy Informacji Zdrowotnej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W 2018 r. została wybrana na wiceprzewodniczącą podgrupy ds. polityki opartej na dowodach naukowych, a w 2019 r. na przewodniczącą podgrupy EU, OECD, WHO – EHII ds. mapowania wskaźników w regionie europejskim. Od 2017 r. jest częścią zespołu redakcyjnego czasopisma „European Journal of Midwifery” oraz recenzentem współpracującym z wieloma innymi czasopismami, m.in dla „European Journal of Public Health” oraz „International Journal for Technology Assessment in Healthcare”. Jest również redaktorem działu recenzji dla sekcji „Infectious Diseases – Surveillance” i „Prevention and Treatment” (czasopismo „Frontiers in Medicine”) oraz redaktorem działu recenzji dla sekcji „Public Health Education and Promotion” (czasopismo „Frontiers in Public Health”). do góry
Ozren Pezo
Ozren Pezo |  Croatia  | 2021
Obecnie zajmowane stanowiska: Niezależny ekspert ds. biznesu i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), konsultant Banku Światowego i Komisji Europejskiej, członek Rady Nadzorczej „HL7 organization Croatia”. Ozren Pezo ukończył studia na kierunku Informatyka i uzyskał dyplom z Zarządzania na Uniwersytecie w Zagrzebiu oraz tytuł magistra informatyki na Politechnice w Mediolanie. Pan Pezo pracował jako dyrektor ds. informatyki w Chorwackim Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych (CHIF) w latach 2014-2017. Zajmowane stanowiska i pełnione obowiązki w tamtych latach: Przewodniczący Rady Zarządzającej Chorwackiego Instytutu Telemedycyny, członek Narodowego Komitetu ds. Strategii IT w Ochronie Zdrowia, krajowy współpracownik w European Cloud in Health Advisory Council. Pan Pezo był odpowiedzialny za planowanie strategiczne, rozwój i doskonałość operacyjną IT w CHIF i chorwackich projektach narodowych e-Zdrowia. (e-recepta, e-skierowanie, e-Booking, e-Schedule Line Findings, portal BI, narzędzie do wykrywania oszustw, portal e-Citizen health, system EHR (elektroniczny rejestr zdrowia), itp.) Wcześniej pracował na różnych stanowiskach kierowniczych w kilku przedsiębiorstwach z branży ICT w regionie Europy Południowo-Wschodniej, w tym przez 9 lat w Microsoft. Przez ostatnie 4 lata pracował jako międzynarodowy ekspert w zakresie ICT i ekspert biznesowy oraz konsultant Banku Światowego, Komisji Europejskiej przy różnych projektach reformy służby zdrowia w Azji, Afryce i Europie. Jego kompetencje dotyczą narodowej strategii e-Zdrowia oraz rozwoju i wdrażania systemów e-Zdrowia, optymalizacji procesów ubezpieczeń zdrowotnych, systemów informacji o ubezpieczeniach zdrowotnych, wykrywania i zapobiegania oszustwom w systemie opieki zdrowotnej. Prelegent, prezenter i panelista na ponad 15 krajowych, regionalnych i międzynarodowych konferencjach z zakresu IT/ zdrowia. do góry
Maria Piętak-Frączek
Maria Piętak-Frączek |  Poland  | 2020
Pracuje W Urzędzie Miasta Krakowa od 20 lat od 1999 r. Ukończyła studia wyższe w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Ochrony Zdrowia, Instytut Pielęgniarstwa,  w roku 1997 studia podyplomowe w zakresie promocji zdrowia w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2012 roku studia podyplomowe o kierunku „Gospodarka i administracja publiczna” w ramach Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w roku 2019 studia podyplomowe o kierunku „ HTA i EBM   w zarządzaniu w ochronie zdrowia”  w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia” organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, Wydział Nauk o Zdrowiu. Od początku swojej pracy zajmuje się opracowaniem założeń Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków”, organizacją konferencji, szkoleń i imprez plenerowych o charakterze zdrowotnym w tym „Krakowskich Dni Zdrowia”. Współpracuje z licznymi regionalnymi i krajowymi instytucjami działającymi w ochronie zdrowia. Jednocześnie jest przedstawicielem Gminy Miejskiej Kraków w Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i  Prezesem  Zarządu Stowarzyszenia. W ramach tej działalności jest m.in. współorganizatorem spotkań  dla miast członkowskich w zakresie istotnych problemów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. do góry
Vinciane Pirard
Vinciane Pirard
Vinciane Pirard |  Belgium  | 2017
Vinciane jest dyrektorem ds. publicznych w SANOFI, gdzie jest odpowiedzialna za choroby rzadkie i opiekę specjalistyczną. Prowadziła współpracę w zakresie 3 pakietu roboczego ADAPT-SMART inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI, Innovative Medicines Initiative). Jest współprzewodniczącą europejskiej grupy roboczej przemysłu ds. chorób rzadkich i leków sierocych (wspólnej grupy roboczej Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Biotechnologicznego (EuropaBIo). Wcześniej przez 8 lat pracowała w firmie Genzyme w dziale medycznym, zajmując się kwestiami diagnostyki, rejestracji oraz opracowywania produktów w obszarze rzadkich chorób genetycznych. Pracowała również w firmie Solvay Pharma and Wyeth. do góry
Robert Plisko
Robert Plisko |  Poland  | 2017 2018 2019 2020 2021
Prezes HTA Consulting od 2006 roku, jeden z założycieli firmy. Magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Pracę rozpoczynał w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Autor wielu publikacji z zakresu HTA i ochrony zdrowia. Kieruje Działem Analiz Ekonomicznych firmy HTA Consulting. do góry
Tadeusz Popiela
Tadeusz Popiela
Tadeusz Popiela |  Poland  | 2018
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz profesor nadzwyczajny Katedry Radiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie. W 2000 roku jako pierwszy w Polsce wykonał procedurę biopsji gruboigłowej piersi wspomaganej próżnią, zarówno pod kontrolą mammografii cyfrowej jak i USG. Jego doświadczenia w tego rodzaju procedurach zostały zaprezentowane w pracy nagrodzonej podczas Zjazdu Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe w 2001 w Goteborgu. Po raz pierwszy w Polsce zorganizował Seminarium IBUS (International Breast Ultrasound School) – edycja polska 2006 „Diagnostyka obrazowa piersi”. Od 2013r jest zaangażowany w badania związane z badaniem i testowaniem nowatorskiego urządzenia do termografii kontaktowej opartej na technologii pasywnych matryc ciekłokrystalicznych. Stworzył i zredagował pierwszy w Polsce Atlas Termograficzny Raka Piersi, wydany przez PZWL w 2015 r. W zakresie opublikowanych prac autor ponad 100 pozycji, 92 wystąpień na konferencjach zagranicznych i 133 konferencjach krajowych. Zrealizował 4 granty krajowe, 2 zagraniczne oraz 11 projektów statutowych obejmujących zarówno zagadnienia inwazyjnej diagnostyki onkologicznej w zakresie gruczołów piersiowych, jak i metod radiologii interwencyjnej. Przedstawiciel Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Recenzent dla czasopisma European Journal of Radiology, Polish Journal of Radiology oraz Medycyny Praktycznej. W 2018 r. prof. Tadeusz Popiela razem z prof. Agnieszką Słowik otrzymali nagrodę Prezesa Rady Ministrów za zorganizowanie i koordynowanie systemu leczenia przyczynowego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej (CITO) skierowany do mieszkańców Małopolski. W ramach tego systemu leczenie zapewniono ponad 200 chorym. do góry
Maarten J. Postma
Maarten J. Postma |  Netherlands  | 2021
Maarten J. Postma jest przewodniczącym Global Health Economics w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Groningen (UMCG) oraz wydziału Ekonomii i Biznesu, będących częścią Uniwersytetu w Groningen, oraz kierownikiem instytutu badawczego UMCG o nazwie „SHARE”. Jest również profesorem farmakoekonomiki na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu w Groningen oraz dwóch wydziałach w Indonezji – Wydział Farmakologii na Universitas Airlangga w Surabai oraz Wydział Innowacji Opieki Farmaceutycznej na Universitas Padjadjaran w Bandungu. W szczególności przewodniczy on sześćdziesięcioosobowemu zespołowi pracowników, doktorów i doktorów habilitowanych, którzy są badaczami ekonomiki zdrowia oraz farmakoekonomiki i mają wkład w wiele międzynarodowych organizacji badawczych i komunikację naukową. Na obszary badawcze składają się metody opłacalności ekonomicznej, przykładowo w wakcynologii, transfuzjologii, zapobieganiu chorobom przewlekłym (i powikłaniom), lekach sierocych oraz medycynie personalizowanej. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie zasiada w różnych komisjach doradzających rządowi holenderskiemu w sprawie refundacji leków i szczepionek (Kolegium Ubezpieczeń Zdrowotnych Holenderskiego Instytutu Zdrowia (CVZ/ZiNL) i Holenderska Rada Zdrowia). Ponadto jest on doradcą różnych firm konsultingowych związanych ze zdrowiem i ekonomią, firm farmaceutycznych na całym świecie oraz Ministerstw Zdrowia w państwach ościennych. Jest on również członkiem wielu redakcji naukowych czasopism, zasiada w komitetach doradczych firm farmaceutycznych, jest specjalistycznym doradcą WHO i członkiem komitetów doradczych WHO (SAGE). Jest członkiem brytyjskiego Komitetu ds. Szczepionek i Szczepień oraz doradcą walijskiego AWMSG (All Wales Medicines Strategy Group). Jego specjalizacją jest rola farmakoekonomiki i ekonomiki zdrowia w procesie refundacji. Maarten J. Postma posiada tytuł magistra ekonometrii oraz doktora ekonomiki zdrowia. do góry
Csilla Pozsgay
Csilla Pozsgay
Csilla Pozsgay |  Hungary  | 2017
Csilla Pozsgay jest obecnie dyrektorem generalnym Narodowego Instytutu Farmacji i Żywienia na Węgrzech. Ukończyła medycynę na Uniwersytecie Semmelweisa w Budapeszcie. Jest specjalistą w dwóch obszarach medycznych: reumatologii i fizjoterapii. Ma doświadczenie w zarządzaniu badaniami klinicznymi i pełnieniu funkcji eksperta ds. regulacji i wpieraniu wniosków o badania kliniczne. W latach 2011-2013 była dyrektorem ds. medycznych i naukowych w Narodowym Instytucie Farmacji na Węgrzech. Następnie była dyrektorem medycznym w MSD Magyarország Kft. (2013-2015). do góry
Tomasz Jan Prycel
Tomasz Jan Prycel
Tomasz Jan Prycel |  Poland  | 2020 2021
Dyrektor Zarządzający CEESTAHC. Absolwent Wydziału Lekarskiego Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego i Podyplomowego Studium Zarządzania w Ochronie Zdrowia  w Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera. Ekspert w obszarze współpracy i tworzenia projektów zdrowotnych z jednostkami samorządu terytorialnego, z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu platform edukacyjnych wspomagających proces tworzenia wysokiej jakości programów zdrowotnych w istotnych obszarach zdrowia publicznego. Prezes Europejskiej Fundacji Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych. Współtwórca projektu edukacyjnego „ZdrowieCzłowiekProfilaktyka” adresowanego do środowisk samorządowych oraz pracodawców. Inicjator portalu ww.dobreprogramyzdrowotne.pl zawierającego Kreator Programów Zdrowotnych oraz materiały edukacyjne dla twórców programów polityki zdrowotnej. do góry
Maria Psenkova
Maria Psenkova
Maria Psenkova |  Slovakia  | 2016
Założycielka i prezes Pharm-In Ltd, spółki świadczącej od 2008 roku usługi w zakresie Market Access: rejestracja leku, polityka cenowa, refundacja, farmakoekonomika. Ma szerokie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w branży farmaceutycznej. Pracowała w marketingu, sprzedaży oraz działach związanych z Market Access i wraz ze swoimi zespołami skutecznie wprowadziła na rynek kilka innowacyjnych leków stosowanych w różnych obszarach medycyny. Ma również doświadczenie w zakresie polityki lekowej – pracowała jako doradca Ministerstwa Zdrowia oraz konsultant towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych. Od 2011 roku jest wykładowcą na słowackim Uniwersytecie Medycznym. Była przewodnicząca słowackiego IPSOR. do góry
Michał Rataj
Michał Rataj
Michał Rataj |  Poland  | 2017 2019
Absolwent wydziału Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, z zawodu specjalista branży IT. Pacjent, od ponad 20 lat aktywnie zaangażowany w działalność organizacji pacjentów. Członek zarządu Europejskiego Forum Pacjentów (EPF). Mam zaszczyt reprezentować EPF w grupie roboczej pacjentów i konsumentów (PCWP) w Europejskiej Agencji Leków (EMA). Za pośrednictwem EMA biorę udział w różnych projektach, m.in. takich jak grupa robocza ds. Mediów cyfrowych, elektronicznych produktach informacyjnych, szczepień i wielu innych. Jestem członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych (PTCHNM) oraz Europejskiego Sojuszu na rzecz Stowarzyszeń Chorób Nerwowo-Mięśniowych (EAMDA). Współorganizator wielu krajowych i międzynarodowych konferencji dla pacjentów z chorobami nerwowo mięśniowymi. Współautor publikacji: „Bądź ambasadorem zmian, które chciałbyś zobaczyć”: wezwanie do działania dla wszystkich zainteresowanych stron na rzecz współtworzenia opieki zdrowotnej i badań medycznych w celu poprawy jakości życia osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi (Orphanet Journal of Rare Diseases). Prywatnie entuzjasta nowoczesnych technologii i wszelkich gadżetów ułatwiających sprawność ruchową. do góry
Paulina Rolska-Wójcik
Paulina Rolska
Paulina Rolska-Wójcik |  Poland  | 2016 2017 2019
Business development & project manager w firmie HTA Consulting. Poprzednio specjalista ds. ekonomiki zdrowia w dziale Market Access w GlaxoSmithKline. Od 2014 do 2016 roku współpracowała z firmą MedInvest Scanner, zajmującą się oceną ryzyka inwestycyjnego w innowacyjne nielekowe technologie medyczne oraz due diligence. W latach 2013-2014 audytor w firmie HTA Audit zajmującej się oceną jakości analiz wchodzących w skład raportu HTA. Z wykształcenia doktor nauk o zdrowiu. Autorka wielu publikacji. do góry
Przemysław Ryś
Przemysław Ryś |  Poland  | 2018 2019 2020
Dyrektor Działu Analiz Klinicznych Firmy HTA Consulting. Lekarz z wykształcenia – ukończył Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował w Szpitalu im. Dietla oraz w Szpitalu Uniwersytecki w Krakowie. Przemysław prowadzi Dział Analiz Klinicznych, kieruje projektami realizowanymi w Polsce oraz w Europie. Jest autorem publikacji klinicznych oraz metodycznych, a także recenzentem czasopism naukowych. Doskonały detalista, posiada też umiejętność zadawania trafnych pytań klinicznych i metodycznych. do góry
Joanna Rzempała
Joanna Rzempała |  Poland  | 2021
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca tematyki zarządzania projektami. Jest kierownikiem i wykładowcą studiów podyplomowych „Menedżer Projektów” realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim. Vice-prezes IPMA Polska odpowiedzialny za certyfikację studentów i współpracę z uczelniami. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych, niezależny konsultant głównie w obszarze zarządzania finansami projektów. Menedżer Programu IPMA-Student, Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Project Master na najlepszą pracę dyplomową z tematyki zarządzania projektami. Posiada tytuł Certified Senior Project Manager IPMA-B, Certyfikat Green Project Management Global– b oraz certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Uzyskała tytuł Atlasa Project Managementu 2015 za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Autorka publikacji naukowych, w tym z obszaru zarządzania. Od marca 2018 członkini Komitetu ds. Finansowych IPMA International. do góry
Katarzyna Sabiłło
Katarzyna Sabiłło
Katarzyna Sabiłło |  Poland  | 2017
Prezes Zarządu Fundacji Lege Pharmaciae. Absolwentka Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (1995) oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim we współpracy z Uniwersytetem w Lionie we Francji (1996), z ukończonym kursem „European Regulatory Affairs Course” organizowanym pod auspicjami EMEA (2002). Wielokrotny reprezentant Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, w pracach parlamentarnych nad kolejnymi nowelizacjami Prawa Farmaceutycznego. Członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Farmaceutycznego powołanego przez Ministra Zdrowia (2006). Wykładowca w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1997-2008 dyrektor ds. Rejestracji i Regulacji Prawnych w Berlin-Chemie / Menarini Polska Sp. z o.o. Od 2009 r. prowadzi własną firmę doradczą specjalizującą się w szeroko rozumianych kwestiach regulatorowych. Współfundator Fundacji Lege Pharmaciae zajmującej się krzewieniem zasad dobrej legislacji w sektorze ochrony zdrowia. do góry
Stefan Sauerland
Stefan Sauerland
Stefan Sauerland |  Germany  | 2019
Stefan Sauerland dołączył do IQWiG (Instytut ds. Jakości i Efektywności w Służbie Zdrowia) w styczniu 2010 r. Jako szef Departamentu ds. leczenia niefarmakologicznego odpowiada za naukową ocenę terapii niefarmakologicznych (w tym wyrobów medycznych), testów diagnostycznych i procedur kontrolnych. IQWiG odpowiada za sporządzanie opartych na dowodach naukowych raportów, które pomagają w podejmowaniu decyzji refundacyjnych na poziomie krajowym w ramach niemieckiego systemu opieki zdrowotnej. Prof. Sauerland posiada ponad 12-letnie doświadczenie w badaniach chirurgicznych, które najpierw zdobywał na Uniwersytecie w Kolonii, a następnie na Uniwersytecie Witten/Herdecke. Jego głównym obszarem zainteresowań były badania kliniczne, wytyczne kliniczne oraz metaanalizy. Opublikował ponad 250 artykułów, z których ponad 150 znajduje się w bazie Medline. W 2005 r. otrzymał nagrodę DKV Cochrane za sporządzenie dla Cochrane oceny appendektomii laparoskopowej. Uzyskał tytuł lekarza medycyny na Uniwersytecie w Kolonii oraz tytuł M.P.H (magistra ds. ochrony zdrowia publicznego) na Uniwersytecie w Dusseldorfie. W 2019 r. został profesorem-adiunktem na Uniwersytecie w Kolonii. do góry
Ad R. Schuurman
Ad Schuurman
Ad R. Schuurman MBA |  Netherlands  | 2017
Head of Business Contact Centre and International Affairs of the Dutch National Health Care Institute (ZIN). President of the Medicines Evaluation Committee (MEDEV) Ad Schuurman completed his study in Utrecht as a clinical psychologist in 1980. He subsequently worked for five years as head of a patients’ association. In the following years, as staff officer of a regional Institute for Mental Health, he organized the cooperation the Regional Institutes for Mental Health and the other healthcare organisations. After spending several years as manager of the national project relating to pharmacy therapeutic decision making, he became head of a geriatric department. In the meantime he completed studies on management consultancy and on business administration (MBA). As deputy director of the Dutch College of General Practitioners (NHG), he set up the Electronic Prescription System. In recent years, as manager of the Pharmacy department, he was responsible for the pharmacy-related activities of the ZIN. Since 2006 he was head of the Reimbursement Department, covering all healthcare reimbursement issues in the Netherlands. In 2006 he became President of the Medicine Evaluation Committee (MEDEV) in Brussels, in which reimbursement authorities of 20 EU countries cooperate. Since 2010 is Ad Head of Business Contact Centre and International Affairs of the National Health Care Institute (ZIN). do góry
Holger Schünemann
Holger Schünemann |  Canada  | 2020
Prof. Schünemann jest kierownikiem Zakładu metodologii badań medycznych, dowodów naukowych i skutków (en. Department of Health Research Methods, Evidence, and Impact) (dawniej „Zakład Epidemiologii klinicznej i Biostatystyki”, en. Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics). Jest dyrektorem Cochrane Canada, współdyrektorem Uniwersytetu McMaster – centrum współpracującego z WHO w zakresie formułowania polityki na podstawie dowodów naukowych (od 2018 r.) oraz centrum McMaster GRADE, współprzewodniczy grupie roboczej GINATHA – Sieci Międzynarodowych Wytycznych (en. Guidelines International Network) oraz Międzynarodowej Sieci Agencji Technologii Medycznych (en. International Network of Health Technology Agencies). Pracował jako doradca metodyczny w ponad 20 komitetach ekspertów ds. wytycznych Komisji Europejskiej i WHO oraz jako doradca krajów członkowskich. W latach 2005-2009 pracował we Włoskim Narodowym Centrum Onkologii w Rzymie, gdzie w latach 2007-2009 pełnił funkcję tymczasowego kierownika oddziału epidemiologii, a następnie przeniósł się na Uniwersytet McMaster, gdzie pracował jako profesor zwyczajny i został kierownikiem zakładu Epidemiologii klinicznej i Biostatystyki. Swoją drugą i ostatnią kadencję zakończył w czerwcu 2019 r., a obecnie zajmuje się projektami badawczymi i wdrożeniowymi związanymi z wytycznymi i przeglądami systematycznymi. Pełnił funkcję doradcy ministerstw zdrowia, innych organizacji rządowych oraz wielu stowarzyszeń zawodowych podczas przygotowywania programów syntezy wiedzy oraz wytycznych, a także był współprzewodniczącym grupy roboczej GRADE ((www.gradeworkinggroup.org), gdzie odegrał kluczową rolę w tworzeniu 16 centrów oraz sieci GRADE na całym świecie. W swojej pracy naukowej koncentruje się na syntezie dowodów naukowych, badaniach jakości życia oraz przedstawianiu i opracowywaniu zaleceń dotyczących opieki zdrowotnej, obejmujących zarówno medycynę kliniczną, jak i zdrowie publiczne. Jest autorem lub współautorem ponad 600 recenzowanych publikacji, od 2015 r. rokrocznie wymieniany jest przez Thomson Reuters jako jeden z 3 000 najbardziej wpływowych umysłów naukowych obecnych czasów, a także znajduje się na liście 1 500 najczęściej cytowanych naukowców wszech czasów. Jest redaktorem naczelnym magazynu „Health and Quality of Life Outcomes”. Aktywne wykonywanie zawodu internisty pozwala mu na realizację zamiłowania do opieki nad pacjentem, a także sprawia, że jego badania są zorientowane na ludzi. do góry
Markus Siebert
Markus Siebert
Markus Siebert |  Belgium  | 2018
Starszy dyrektor ds. refundacji i ekonomiki zdrowia, oddział międzynarodowy (Abbott, Belgia). W styczniu 2012 r. Markus Siebert został mianowany starszym dyrektorem ds. refundacji i ekonomiki zdrowia oddziału międzynarodowego St. Jude Medical (obecnie Abbott). Jest on odpowiedzialny za opracowywanie i wykonywanie strategii refundacyjnych oraz za opracowanie badań dot. ekonomiki zdrowia w celu wsparcia strategii Market Access innowacji Abbott w Europie, Azji i Australii. Szczególnie ważnym aspektem jego pracy jest współpraca z wieloma interesariuszami, w tym płatnikami i agencjami HTA. Obecnie Markus przewodniczy grupie roboczej ds. dowodów naukowych i płatników w MedTech Europe (wcześniej Eucomed), europejskim stowarzyszeniu technologii medycznych; był przewodniczącym grup roboczych Eucomed ds. ekonomiki i telemonitoringu; jest członkiem Okrągłego stołu ds. chorób układu krążenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego; jest także przedstawicielem spółki w HTAi Policy Forum. Markus był współinicjatorem i członkiem Zarządu EHTI (Europejskiego Instytutu Technologii Zdrowia) ds. badań społeczno-ekonomicznych. Markus dołączył do St. Jude Medical w styczniu 2004 r. po niemal siedmiu latach pracy w Eucomed (obecnie MedTech Europe), gdzie stał na czele działu ds. gospodarczych. Uzyskał tytuł magistra ekonomiki na Uniwersytecie w Bochum (Niemcy) oraz ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomika zdrowia w szkole handlowej VLEKHO, w Belgii. do góry
Steven Simoens
Steven Simoens
Steven Simoens |  Belgium  | 2017
Steven Simoens currently is a full Professor of health economics at KU Leuven. Since 2011, he is a member of the board of the Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences at KU Leuven. Since April 2013, he is the head of the unit Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy in the Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences at KU Leuven. Steven Simoens is a Commercial Engineer (KU Leuven, 1997), who later specialised in health economics and obtained a MSc in Health Economics (University of York, 1998) and a PhD in Economics (University of Aberdeen, 2001). do góry
Iwona Skrzekowska-Baran
Iwona Skrzekowska-Baran
Iwona Skrzekowska-Baran |  Poland  | 2018
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Praca doktorska z zakresu medycyny, ukończone studia MBA ze specjalnością Zarządzanie Technologiami Medycznymi. Od ponad 20 lat zajmuje się systemami opieki zdrowotnej, farmakoekonomiką, oceną technologii medycznych oraz ustalaniem i zarządzaniem cen leków. Członek HTAi, ISPOR, PTFE. do góry
Małgorzata Skweres-Kuchta
Małgorzata Skweres-Kuchta |  Poland  | 2019 2021
Doktor nauk ekonomicznych, zawodowo związana z Uniwersytetem Szczecińskim, pracuje nad zagadnieniami w zakresie zarządzania systemem ochrony zdrowia i wsparcia dla chorób rzadkich wśród dzieci, członek Rady ekspertów ds. chorób rzadkich przy Medycznej Racji Stanu, Prezes Zarządu Fundacji Platynowa Drużyna – organizacji pacjenckiej na rzecz chorych na ceroidolipofuscynozę neuronalną typu 2 (CLN2), członek organizacji pacjenckiej NCL Gruppe Deutschland e.V. do góry
Agnieszka Słowik
Agnieszka Słowik
Agnieszka Słowik |  Poland  | 2018
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii oraz kierownik Zakładu Neurogenetyki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu (CITO) w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ukończyła Akademię Medyczną w Krakowie. Odbyła również roczne szkolenie z zakresu neurologii klinicznej oraz genetyki na Uniwersytecie Rochester, USA. Od 2014 r. jest wykładowcą kontraktowym w Klinice Neurologii Uniwersytetu Rochester, USA. W latach 2011-2016 była koordynatorem w Collegium Medicum UJ Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Nauki Molekularne dla Medycyny”. W latach 2012-2017 była koordynatorem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), Konsorcjum Naukowego Wydziału Lekarskiego UJCM oraz Instytutu Farmakologii PAN. Członek Komisji Nauk Medycznych Oddziału PAN w Krakowie, Komitetu Nauk Neurologicznych PAN i Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Należy do Europejskiej Organizacji Udarowej, Amerykańskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Amerykańskiej Akademii Neurologii. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę patofizjologii, kliniki i terapii udaru mózgu oraz innych chorób układu nerwowego związanych z wiekiem. Autorka ponad 150 prac z tego zakresu (impakt faktor: 722 punkty, prace cytowane ponad 3400 razy, wskaźnik Hirsha: 31). Zrealizowała 12 grantów naukowych krajowych i 5 międzynarodowych. Laureatka 10 nagród naukowych, w tym dwukrotnie Nagrody PAN, dwukrotnie Nagrody Ministra Zdrowia i trzykrotnie Ministra Nauki. Od 2008 r. należy do Międzynarodowego Konsorcjum Genetyki Udaru Mózgu – wchodzi w skład Komitetu Sterującego. Prowadzi badania genetycznych czynników ryzyka różnych etiologii udaru mózgu, publikowane m.in. w Nature Genetics, Lancet Neurology czy American Journal of Human Genetics. W 2013 r. prof. Agnieszka Słowik we współpracy z prof. Tadeuszem Popielą zorganizowała system leczenia przyczynowego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej (CITO) skierowany do mieszkańców Małopolski. W ramach tego systemu leczenie zapewniono ponad 200 chorych. W 2018 r. prof. Agnieszka Słowik razem z prof. Tadeuszem Popielą otrzymali nagrodę Prezesa Rady Ministrów za zorganizowanie i koordynowanie tego systemu. do góry
Sophie Söderholm Werkö
Sophie Söderholm Werkö |  Sweden  | 2021
Kierownik ds. stosunków międzynarodowych i zaangażowania pacjentów, Szwedzka Agencja ds. Oceny Technologii Medycznych i Oceny Usług Społecznych. Sophie posiada tytuł magistra administracji biznesowej i doktora Uniwersytetu Sztokholmskiego. Od dawna jest zaangażowana w ocenę technologii medycznych, a pracę w tej dziedzinie rozpoczęła jako dyrektor projektu w Szwedzkiej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Oceny Usług Społecznych (SBU). W 2012 r. została mianowana kierownikiem ds. stosunków międzynarodowych w SBU, gdzie była odpowiedzialna za koordynację międzynarodowych działań SBU, a także kierowała pracami nad zaangażowaniem pacjentów w SBU. Jako przewodnicząca Międzynarodowej Sieci Agencji Oceny Technologii Medycznych (INAHTA) do 2020 r. pełniła ważną rolę przewodniczącej tej globalnej sieci agencji oceny technologii medycznych finansowanych ze środków publicznych. Od 2009 r. uczestniczy w pracach Europejskiej Sieci Oceny Technologii Medycznych (EUnetHTA) i reprezentuje Szwecję w unijnej sieci HTA (HTAN). Ostatnio pełniła funkcję regionalnego doradcy biura WHO w Egipcie oraz WHO w regionie EMRO. Często publikuje swoje prace w czasopismach naukowych oraz pełni funkcję recenzenta i redaktora współpracującego w kilku czasopismach. do góry
Sophie Staniszewska
Sophie Staniszewska |  UK  | 2021
Prof. Sophie Staniszewska prowadzi program badawczy Patient and Public Involvement and Engagement (PPIE) oraz Experiences of Care w Warwick Medical School w Anglii. Skupia się na rozwijaniu bazy dowodowej PPIE w obszarach takich jak modelowanie matematyczne i ekonomiczne, genomika i pozyskiwanie danych oraz infekcje układu pokarmowego. Ostatnio wraz z dr Sophie Werko współredagowała specjalne wydanie czasopisma medycznego International Journal of Technology Assessment in Health Care, skupiające się na zaangażowaniu pacjentów i społeczeństwa w HTA (ocenę technologii medycznych). Sophie była współprzewodniczącą podgrupy Methods and Impact (wraz z dr Werko) w Citizen and Patient Involvement HTAi Interest Group. Sophie jest współredaktorem naczelnym czasopisma Springer Nature Journal, Research Involvement and Engagement. Sophie jest członkiem-założycielem Międzynarodowej Sieci PPI, której celem jest stworzenie globalnego zrozumienia i synergii w zakresie zaangażowania pacjentów i społeczeństwa w badania nad zdrowiem i opieką społeczną. do góry
Mitchell Sugarman
Mitchell Sugarman
Mitchell Sugarman |  USA  | 2016 2017
Prezes i dyrektor generalny Anchor Bay Consulting. Wcześniej był vice-prezesem Globalnego oddziału Ekonomiki Zdrowia, Polityki i Wyceny dla układu sercowo-naczyniowego firmy Medtronic. Był odpowiedzialny za przeprowadzanie procesu refundacyjnego nowego produktu, mając piecze nad nim na każdym etapie rozwoju: od działań koncepcyjnych, poprzez marketing, aż po wprowadzenie produktu na rynek. Przez 19 lat pracował również w Kaiser Permanente, jako dyrektor wydziału genetyki klinicznej oraz dyrektor oceny technologii medycznych. Nadzorował przechodzenie nowych leków, sprzętów i procedur medycznych ze strefy eksperymentalnej do nieeksperymentalnej oraz określał, czy powinny one zostać skierowane do zastosowania terapeutycznego. Kluczowe kwestie brane pod uwagę dotyczyły oceny skuteczności, bezpieczeństwa oraz efektywności kosztowej. do góry
Wojciech Szefke
Wojciech Szefke
Wojciech Szefke |  Poland  | 2017
Uzyskał tytuły magistra prawa, historii oraz administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2003-2007 legislator Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialny za przygotowania projektów aktów normatywnych, sporządzanie analiz prawnych oraz współpracę z departamentami prawnymi instytucji UE. Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Od blisko 11 lat wykładowca akademicki. Ukończył Studia Legislacyjne. Od 2007 r. prowadzi obsługę prawną kluczowych firm z rynku wyrobów medycznych. Przez 7 lat związany z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. Od 2015 r. prezes zarządu Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed. Autor wielu publikacji z zakresu rynku wyrobów medycznych oraz prawa zamówień publicznych. do góry
Andrzej Śliwczyński
Andrzej Śliwczyński
Andrzej Śliwczyński |  Poland  | 2017 2018
Uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu, na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Centrali NFZ, wykładowca na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W latach 1987-2005 pracował i pełnił kierownicze funkcje w Państwowym Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm”. Od 2005 r. pracuje w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2012 ukończył podyplomowe studia baz danych. Obecnie zajmuje się analizą dużych zestawów danych dotyczących rzeczywistej praktyki klinicznej. Autor i współautor ok. 40 artykułów publikowanych w krajowych i międzynarodowych pismach z zakresu medycyny i ekonomiki, mówiących o analizie danych medycznych, finansowaniu w systemie ochrony zdrowia, epidemiologii, farmakoekonomiki. Członek Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych. do góry
Bartosz Świdrak
Bartosz Świdrak
Bartosz Świdrak |  Poland  | 2017
Adwokat, senior associate w Kancelarii FAIRFIELD (dawniej: DFL Legal), ekspert prawny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu Life Sciences, od wielu lat związany z branżą wyrobów medycznych. Jego doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo dla firm wyrobowych, m.in. w zakresie działań promocyjnych i reklamowych, spraw związanych z nadzorem nad obrotem wyrobami medycznymi, czy kwestii odnoszących się do zagadnień compliance i zarządzania ryzykiem prawnym w spółkach. Prowadził liczne audyty wewnętrzne w firmach medycznych. Posiada doświadczenie szkoleniowe, m.in. w zakresie warsztatów prowadzonych dla działów sprzedaży, marketingu czy zarządów spółek, dot. zagadnień compliance, prawa reklamy, czy postępowań kontrolnych. Reprezentuje klientów w szerokim spektrum postępowań: administracyjnych, cywilnych, a także przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach zamówień publicznych. do góry
Tomasz Tatara
Tomasz Tatara |  Poland  | 2020
Dr n. o zdrowiu Tomasz Tatara – absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego WUM, p.o Kierownika Działu Programów Polityki Zdrowotnej Wydziału Oceny Technologii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. do góry
Victoria Thomas
Victoria Thomas |  UK  | 2020
Victoria pełni rolę przewodniczącej w Programie Zaangażowania Społecznego w NICE od 2009 r., a początki jej udziału w Programie sięgają 2001 r. Po zdobyciu dyplomu z historii sztuki praca Victorii była związana wyłącznie z sektorem publicznym i wolontariatem; wyspecjalizowała się w działaniach na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej oraz zaangażowania pacjentów i zaangażowania społecznego. Praca magisterska Victorii, z dziedziny nauk ścisłych i społeczeństwa, skupiała się na kwestiach komunikacji naukowej, nauk ścisłych i opinii publicznej oraz zaangażowaniu laików w inicjatywy związane z ochroną zdrowia opartą na dowodach naukowych. Do zainteresowań Victorii należą procesy wspólnego podejmowania decyzji, w szczególności rola krajowych wytycznych klinicznych jako podstawy świadomego podejmowania decyzji zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy. do góry
Roman Topór-Mądry
Roman Topór-Mądry |  Poland  | 2017 2018 2019 2020 2021
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Lekarz, specjalista zdrowia publicznego, epidemiolog. Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego w województwie małopolskim. Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uczestnik i koordynator wielu projektów naukowych, pracował w zespołach doradczych m.in. Ministerstwa Zdrowia, towarzystw naukowych, samorządów lokalnych, Komisji Europejskiej, Banku Światowego. do góry
Ewa Urban
Ewa Urban |  Poland  | 2021
Dr n.med. Ewa Urban pracuje w NIZP-PZH, w Zakładzie Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych na stanowisku starszy specjalista badawczo – techniczny, a od 2018 r. pełni obowiązki kierownika Zakładu Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych. Jest także wykładowcą w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Jest współautorem publikacji naukowych z obszaru zdrowia publicznego oraz promocji zdrowia. Brała udział w wielu projektach m.in.: ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce; Priority on NCD: Increased access to interventions to prevent and manage noncommunicable diseases and their risk factors; Opracowanie innowacyjnego zestawu wskaźników z zakresu zdrowia publicznego, przystosowanego do użycia w polskim systemie ochrony zdrowia; Lokalne partnerstwa na rzecz zdrowia mieszkańców; Ocena podejmowanych w Polsce niezbędnych działań z zakresu zdrowia publicznego (EPHOs). do góry
Mieczysław Walczak
Mieczysław Walczak
Mieczysław Walczak |  Poland  | 2016
Kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu. Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich. Członek Zespołu ds. Chorób Rzadkich przy Ministrze Zdrowia. Jeden z założycieli Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Konsultant Krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Członek: Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Rady Społecznej Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci, Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W latach 2006–2013 Przewodniczący Rady Klinicystów – Naczelny Lekarz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie. Członek Rady Naukowej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Autor lub współautor ponad 450 publikacji i komunikatów ze zjazdów i konferencji naukowych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Wyróżniony m.in. Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Szczecińskiego oraz Medalem Honorowym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. do góry
Ewa Warmińska
Ewa Warmińska
Ewa Warmińska |  Poland  | 2016 2017
Adwokat, senior associate, członek Zespołu Prawa Farmaceutycznego Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia oraz Zespołu Postępowań Sądowych w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Ewa specjalizuje się w doradztwie z zakresu Prawa farmaceutycznego oraz refundacji leków i wyrobów medycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwie Zdrowia. Jako zastępca dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialna była m.in. za przygotowanie projektów ustaw nowelizujących: ustawę o refundacji leków oraz wprowadzającą refundację wyrobów medycznych, Prawo farmaceutyczne, jak również propozycji rozwiązań do ustawy o badaniach klinicznych. W obszarze kompetencji Ewy, znajdowało się również prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych w przedmiocie wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Była również członkiem Rady ds. Taryfikacji przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. do góry
Björn Wettermark
Björn Wettermark |  Sweden  | 2021
Dr Björn Wettermark, magister farmacji, jest profesorem farmakoepidemiologii na Uniwersytecie w Uppsali w Szwecji oraz profesorem wizytującym na Uniwersytecie Wileńskim na Litwie. Jego badania koncentrują się głównie na wykorzystaniu leków jako narzędzia polityki zdrowotnej, w tym na wskaźnikach jakości przepisywania leków, międzynarodowych porównaniach wykorzystania leków, ocenie przestrzegania wytycznych przez lekarzy przepisujących leki oraz przestrzegania zaleceń przez pacjentów, a także na badaniach interwencyjnych mających na celu promowanie racjonalnego wykorzystania leków. Wcześniej zajmował różne stanowiska kierownicze w sektorze zdrowia w regionie Sztokholmu, a także pełnił inne funkcje, w tym był członkiem krajowych i regionalnych grup strategicznych ds. zarządzania lekami, doradcą naukowym Szwedzkiej Agencji Produktów Medycznych, a także byłym przewodniczącym Europejskiej Grupy Badań nad Wykorzystaniem Leków, europejskiego oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Farmakoepidemiologii. do góry
Wojtek Wiercioch
Wojtek Wiercioch
Wojtek Wiercioch MSc, PhD(c) |  Canada  | 2017
Research methodologist at the McMaster GRADE Centre in the Department of Health Research Methods, Evidence, and Impact (McMaster University, Hamilton, Canada). He specializes in evidence synthesis, guideline development methodology, and the guideline development process. As a member of the GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) Working Group, his focus is on application and training on the GRADE approach for systematic reviews and guidelines. His main research activities include systematic reviews and the development of clinical practice guidelines in collaboration with various medical specialty societies, healthcare organizations, and ministries of health. He completed his graduate training in the Health Research Methodology program at McMaster University. do góry
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk |  Poland  | 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Prezes Zarządu MedInvest Scanner, Wiceprezes firmy HTA Consulting, w której odpowiedzialna jest za strategiczny rozwój firmy. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości informacji i danych w oparciu o EBM i HTA. Podejmuje działania nie tylko na terenie Polski, ale także w Europie i Azji. Jej kluczowym zadaniem jest poprawa wyników leczenia pacjentów poprzez podejmowanie lepszych decyzji leczniczych. W CEESTAHC jest odpowiedzialna za przygotowanie i zapewnienie platformy do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych grup interesów w sektorze opieki zdrowotnej. Misją CEESTAHC jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w oparciu o dowody. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Ekonomii i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2006-2008 była członkiem corocznych spotkań HTAi. do góry
Agnieszka Wojtecka
Agnieszka Wojtecka |  Poland  | 2021
Autorka publikacji z zakresu zagadnień związanych z opieką senioralną, aktywnym starzeniem a także dostępem do e-informacji o zdrowiu. Współautorka raportów dot. monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego. Członek zespołów badawczych oraz współautorka opracowań z zakresu ewaluacji mid-term RPO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego w wybranych województwach. Koordynator programu promocji zdrowia „Trzeci Wiek w Zdrowiu” realizowanego przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Koordynator w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych, dotyczącym programu stażowego dla studentów kierunku Zdrowie Środowiskowe oraz Zdrowie Publiczne. Psychoterapeuta. Członek Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych oraz Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. do góry
Marek Wójcik
Marek Wójcik |  Poland  | 2020 2021
Marek Wójcik, ekspert do spraw ochrony zdrowia Związku Miast Polskich, w latach 2014 – 2015 wiceminister administracji cyfryzacji, wieloletni uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie; członek zespołu do spraw ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz uczestnik prac Rady Dialogu Społecznego. Od 2004 roku, przewodniczący trzech kadencji Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ekspert Ministra Zdrowia ds. restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej i przekształceń własnościowych (2009 – 2011), członek Rady do spraw Zdrowia Publicznego oraz Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Nadzorujący działalność podmiotów leczniczych podległych Sadeckiej Miejskiej Strefie Usług Publicznych (pilotażowy powiat), oraz Powiatu nowosądeckiego. Autor publikacji dotyczących zdrowia publicznego i samorządowych programów zdrowotnych. W działalności dydaktycznej, m.in. współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, WSB National – Louis University w Nowym Sączu, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. do góry
Wojciech Wysoczański
Wojciech Wysoczański |  Poland  | 2016
Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wcześniej naczelnik Departamentu Gospodarki Lekiem w Centrali NFZ i Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz ordynator Wojewódzkiego Szpitala w Jeleniej Górze i Szpitala w Środzie Śląskiej. Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. do góry
Vladimir Zah
Vladimir Zah
Vladimir Zah |  Canada  | 2016
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie techniki ekonomiki zdrowia i biznesu. Pracując na różnych stanowiskach – jako ekonomista zdrowia, kierownik projektu i główny badacz – od 2000 roku wdrożył ponad 150 modeli ekonomiki zdrowia i przeprowadził oceny w fazie II, III i IV badań w obszarze różnych chorób dla 30 najważniejszych firm farmaceutycznych na świecie. W ciągu ostatnich 6 lat szczegółowo zajmował się uzależnieniem od opioidów. Przeprowadzone w ramach jego pracy doktorskiej badania dotyczące różnic między wczesnym a późnym wykrywaniem HIV w Zjednoczonym Królestwie przyczyniły się do zmian w polityce wczesnego wykrywania HIV wprowadzonej przez tamtejszy parlament w 2011 roku. W 2007 roku Zah współtworzył serbską sekcję Międzynarodowego Towarzystwa Farmakoekonomiki i Badań Klinicznych, a do 2012 roku sprawował funkcję jej prezesa. Jest także aktywnym członkiem różnych grup specjalnych zainteresowań w ISPOR (również dotyczących chorób rzadkich) i Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego ISPOR na kraje CEE w latach 2015-2017. Vlad prowadzi wiele wykładów i jest liderem opinii w zakresie ekonomiki zdrowia i badań klinicznych, uzależnienia od opioidów, HIV, cukrzycy i innych. Zajmuje się także udzielaniem konsultacji i prowadzeniem szkoleń dotyczących ekonomiki zdrowia i badań klinicznych związanych zarówno z lekami jak i wyrobami medycznymi. Kieruje je do ministerstw zdrowia i krajowych funduszy ubezpieczeń; odbywają się one także na krajowych kongresach w Rosji, Turcji, Grecji, Egipcie, Polsce, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Słowenii, Macedonii, Serbii i Indiach. do góry
Rafał Zasiewski
Rafał Zasiewski
Rafał Zasiewski |  Poland  | 2019
Od 1999 zdobywał doświadczenie i osiągał sukcesy na stanowiskach managerskich w dziale sprzedaży i marketingu. Przez 15 lat był związany ze szwajcarskim koncernem farmaceutycznym Novartis. W 2011 roku, jako leader międzynarodowego zespołu managerów ds. leków okulistycznych w Novartis, budował i rozwijał strategie marketingowe w Holandii, Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji i Polsce. Wprowadzał projekty optymalizacji działań i zarządzania strategią produktu w obliczu pojawienia się konkurencji na rynku. Od roku 2015 współtworzy firmę Ideal Datum, której głównym produktem jest Compass Point- Clinics Audit, będący usługą doradczą opartą na szwajcarskich standardach, dostarczającą polskim przedsiębiorcom profesjonalnego narzędzia wspomagającego efektywność operacyjną. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się również audytowaniem efektywności zespołów sprzedażowych i marketingowych w firmach branży medycznej i farmaceutycznej. do góry
Wojciech Zawalski
Wojciech Zawalski
Wojciech Zawalski |  Poland  | 2016
Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Praktyk biznesu, specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa. W latach 1997-2010 pracował jako lekarz w wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Madurowicza w Łodzi. W latach 2010-2011 pełnił funkcję kierownika oddziału Ginekologii i Położnictwa Pabianickiego Centrum Medycznego. Od 2011 roku pełnił kierownicze stanowiska w podmiotach medycznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. do góry
pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski