Poprzednie edycje:  200620072008200920102011 |  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Galerie:  20062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

13. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2018

Integrated health care - exploration beyond the HTA
Kraków, 8-9 października 2018

13. Międzynarodowe Sympozjum EBHC pt. Integrated health care – exploration beyond the HTA odbyło się w Krakowie w dniach 8-9 października 2018 roku w hotelu Holiday Inn Kraków, ul. Wielopole 4.

Dobrany panel ekspertów z Polski i ze świata przedstawił wyniki swoich badań oraz propozycje rozwiązań w ciągu 2 dni trwania Sympozjum, w ramach 6 sesji tematycznych:

 1. Współpraca międzynarodowa w ramach HTA – czy możliwe jest wypracowanie ponadkrajowych rozwiązań
 2. Od opieki zintegrowanej do value based health care?
 3. Wyroby medyczne – value based health care
 4. Merytoryczny głos pacjenta i jego wpływ na decyzje w ochronie zdrowia
 5. Rozwiązania systemowe – szanse i wyzwania
 6. Siła dowodów naukowych – czy zawsze niezbędne jest RCT

Ze względu na szczególny walor edukacyjny wstęp na wykład otwierający oraz sesję nr 1 był bezpłatny. Chcemy w ten sposób zachęcić do udziału w niej tych, którzy nie mogą wziąć udziału w całym Sympozjum – studentów oraz kolegów ze środowisk naukowych.

Opieka zintegrowana jest często przedstawiana jako przeciwieństwo opieki fragmentarycznej i epizodycznej. Termin opieka zintegrowana jest stosowany w sposób synonimiczny m.in. do określeń: opieka koordynowana czy opieka bez zakłóceń. Już po rozpiętości tych określeń widać, że nie wyklarowała się jeszcze jednolita definicja ani wspólne rozumienie tego pojęcia. Dla różnych uczestników systemu ochrony zdrowia opieka zintegrowana będzie miała różne zakresy czy znaczenia, wynikające z ich perspektywy: postrzegania relacji, potrzeb i możliwości oraz dotychczasowych doświadczeń.
Jedno z najwcześniejszych zastosowań pojęcia „opieka zintegrowana” i prób jego definicji datuje się na rok 2000. W tekście Integrated and fragmented care observed from two case studies (Lewis 2000, International Journal of Integrated Care) pojawił się zwrot „integrated care” w kontekście całościowej opieki nad pacjentem – w tym przypadku seniorem – z naciskiem na przywrócenie człowieczeństwa przez ułatwienie dostępu do bardzo prostych (i tanich) form pomocy (np. montaż udogodnień w domach pacjentów). Jeszcze wcześniej w USA tego typu procedury wdrożono na potrzeby opieki nad starzejącą się populację weteranów wojennych. Od tego czasu zwrot „integrated care” stał się bardzo popularny. Wobec następującej komplikacji systemów ochrony zdrowia pojawiły się głosy, aby koncepcję opieki zintegrowanej rozszerzyć na wszystkich pacjentów. Szczególnie pożądane wydaje się poprawienie możliwości płynnego otrzymywania świadczeń w różnych ośrodkach dla zachowania sensownego przebiegu terapii, uniknięcia niepotrzebnych kosztów oraz odciążenia pacjenta z samodzielnego planowania właściwego przebiegu diagnostyki i terapii. Niebagatelną kwestią jest też finansowanie zalecanych świadczeń, bo większość pacjentów nie ma pojęcia o co chodzi koszykami świadczeń – nie wie co i kiedy im się należy, a za co muszą zapłacić z własnej kieszeni.
Z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia opieka zintegrowana powinna pomóc w następujących kwestiach:

 • stworzenie jednolitego system informacji o pacjencie,
 • uproszczenie finansowania świadczeń realizowanych przez różne ośrodki w ramach jednego przypadku,
 • ograniczenie powielania procedur administracyjnych,
 • unikanie wykonywania niepotrzebnych badań,
 • zapobieganie wydawaniu sprzecznych diagnoz,
 • redukcja stresu u pacjentów,
 • budowanie systemu opartego o wartości – value based health care.

Z punktu widzenia pacjenta ma on otrzymać mapę powrotu do zdrowia oraz przewodnika na ten trudny szlak.
Wydaje się to proste, ale po latach zgłębiania się w aspekty ekonomiczne systemu ochrony zdrowia, ciągłego mierzenia efektywności procedur i przekonywania że pieniądze są remedium na wszystko musimy wyjść zza biurek i spojrzeć na opiekę oczami pacjentów. Może się okazać, że ocena tego co jest dla nich najważniejsze, a tym bardziej jak wyglądają kolejne pozycje na liście priorytetów, nie będzie wcale łatwe. Po latach oceny technologii medycznych i szczerej wiary w evidence może być nam trudno pracować nad czymś czego przełożenia na efekty mierzalne może okazać się niemożliwe. To tak jakbyśmy musieli porzucić wszystko co pewne i stałe, co tworzyło sens naszej pracy, i ruszyć ku nowym, niezbadanym obszarom.
Spotkaliśmy się na XIII Sympozjum EBHC, aby tym razem odlecieć daleko poza HTA i zobaczyć gdzie wylądujemy po 2 dniach.

Partnerzy
13. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2018

Partnerzy Sympozjum EBHC 2018

Prelegenci
13. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2018

Paweł Adamkiewicz, Poland  |  Małgorzata Bała, Poland  |  Marcin Czech, Poland  |  Dávid Dankó, Hungary  |  Jaroslaw Duba, Czech Republic  |  Dominik Dziurda, Poland  |  Karen Facey, UK  |  Kamilla Gaitova, Kazakhstan  |  John Gillespie, Australia  |  Sylwia Grzesiak-Ambroży, Poland  |  Urszula Jaworska, Poland  |  Bradley Johnston, Canada  |  Grzegorz Juszczyk, Poland  |  Martin Kolek, Czech Republic  |  Anna Kordecka, Poland  |  Zbigniew Król, Poland  |  Dušan Krstić, Czech Republic  |  Anna Kupiecka, Poland  |  Brygida Kwiatkowska, Poland  |  Maria Libura, Poland  |  Maciej Małecki, Poland  |  Piotr Merks, Poland  |  Piotr Miazga, Poland  |  Wija Oortwijn, Netherlands  |  Robert Plisko, Poland  |  Tadeusz Popiela, Poland  |  Przemysław Ryś, Poland  |  Markus Siebert, Belgium  |  Iwona Skrzekowska-Baran, Poland  |  Agnieszka Słowik, Poland  |  Andrzej Śliwczyński, Poland  |  Roman Topór-Mądry, Poland  |  Magdalena Władysiuk, Poland
Biogramy
Paweł Adamkiewicz
Paweł Adamkiewicz
Prezes Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A Sp.K. Kierownik Podmiotu Leczniczego PCRF prowadzącego program zdrowotny w ramach NFZ leczenie i rehabilitacja pacjentów dorosłych w śpiączce. Wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapii. Przewodniczący zespołu do spraw budżetowych przy Krajowej Izbie Fizjoterapii. Wieloletni wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w Zakładzie Rehabilitacji w neurologii i psychiatrii. Fizjoterapeuta z ponad 20 letnim stażem pracy w rehabilitacji pacjentów z urazami wielonarządowymi głównie z urazami czaszkowo-mózgowymi. Absolwent wielu szkoleń uznanych międzynarodowo w zakresie rehabilitacji neurologicznej i nie tylko. Członek Stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych. Prelegent na konferencjach naukowych i twórca artykułów w zakresie rehabilitacji neurologicznej. do góry
Małgorzata Bała

dr hab. Małgorzata Bała
Kierownik Ośrodka Przeglądów Systematycznych Polskiej Filii Cochrane oraz Kierownik Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Od 2005 roku prowadzi zajęcia z Evidence Based Medicine dla studentów Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców i studentów studiów EuroPubHealth. Z Cochrane Collaboration współpracuje od 2000 roku, jest autorką i współautorką kilku przeglądów Cochrane.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół Evidence Based Medicine, szczególnie przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnych interwencji terapeutycznych, a także aspekty metodologiczne badań klinicznych oraz wytycznych postępowania i wdrażania ich zaleceń do praktyki klinicznej.
Jest także współautorką rozdziałów w podręczniku pt. “Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny” (2008).
W ramach Cochrane jest Dyrektorem Cochrane Polska, współpracuje z Cochrane Tobacco Addiction Groups, Cochrane Renal Group, Cochrane Hepatobiliary Group, Cochrane Skin Group, Cochrane Stroke Group i Cochrane Vascular Diseases Group.
do góry

Marcin Czech
Marcin Czech
Wiceminister Zdrowia
Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji. Nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich. Nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. Jest profesorem Politechniki Warszawskiej, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada 2 specjalizacje: w zakresie epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Ukończył program Master of Business Administration (International MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania, odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University, University of Liverpool w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie. Jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przez 9 lat pracował jako adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 10 lat jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, pełniąc w przeszłości rolę Prezesa, a obecnie Prezesa-elekta tej organizacji. Aktywnie działa w międzynarodowym towarzystwie naukowym International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Jest członkiem założycielem oraz członkiem władz Polskiego Towarzystwa Opieki Koordynowanej. Brał udział w tworzeniu wytycznych oceny technologii medycznych AOTMiT. Jest autorem ponad 200 prac i doniesień z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich. Był promotorem ponad 100 prac magisterskich i dyplomowych, jest członkiem grup roboczych (m.in. Polskiej Akademii Nauk), rad redakcyjnych oraz naukowych czasopism specjalistycznych, pełni rolę recenzenta prac badawczych (m.in. jako ekspert Narodowego Centrum Nauki), prac doktorskich i książek, artykułów naukowych, brał udział w realizacji grantów naukowych m. in. pochodzących z Unii Europejskiej. Pracował w międzynarodowym środowisku biznesowym i doradczym odpowiadając za kwestie związane ekonomiką zdrowia oraz Real World Evidence. Został uhonorowany nagrodami JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym nagrodą indywidualną naukową pierwszego stopnia, nagrodą JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny oraz nagrodą “Best and Brightest” firmy PwC. do góry
Dávid Dankó
Dávid Dankó
Dyrektor zarządzający, Ideas & Solutions (I&S), szef grupy badawczej, Uniwersytet Korwina w Budapeszcie. Dávid Dankó jest partnerem zarządzającym w Ideas & Solutions (I&S), niezależnej firmie badawczej i konsultingowej świadczącej usługi doradcze w zakresie polityki zdrowotnej i market access dla firm ubezpieczeniowych oraz firm farmaceutycznych i producentów wyrobów medycznych, zorientowanej na rynki wschodzące i rynki o średnim poziomie dochodu. Dávid ma 15-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej oraz finansowania leków i wyrobów medycznych. Do 2010 r. był członkiem zespołu zarządzającego ds. reformy farmaceutycznej na Węgrzech jako Zastępca Dyrektora ds. refundacji w narodowym funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Wcześniej pracował również jako szef grupy badawczej na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie. Regularnie przemawia na konferencjach i warsztatach poświęconych strategii w zakresie leków i wyrobów medycznych, prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji i negocjacji z płatnikami dla międzynarodowych firm i organów władzy oraz zasiada w międzynarodowych komitetach doradczych. Zainteresowania:
 • Wycena specjalistycznych leków onkohematologicznych
 • Pragmatyczna ocena wartości i systemy HTA dla rynków o średnim poziomie dochodu
 • Opracowywanie umów o refundacji warunkowej i łączenie ich z oceną wartości
 • Negocjacje i komunikacja z płatnikami oraz innymi interesariuszami rządowymi
 • Alternatywne strategie finansowania dla krajów o średnim i niskim poziomie dochodu
Dávid jest wykładowcą w ramach programu European Market Access University Diploma (EMAUD), w Vienna School of Clinical Research (VSCR), prowadzi również wykłady z zakresu farmacji i ekonomiki zdrowia w Europie Środkowej, w Rosji oraz na Bliskim Wschodzie. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie, gdzie zdobył tytuł naukowy doktora w 2012 r. Tematem jego pracy doktorskiej było zarządzanie zasobami w badaniach i rozwoju w dziedzinie farmacji. Dávid jest recenzentem i członkiem redakcji trzech czasopism z zakresu ekonomiki zdrowia i market access. Jest także współautorem podręcznika akademickiego “Pharmaceutical Reimbursment” (Refundacja leków) oraz Wytycznych dot. badań farmakoekonomicznych i ich wyników dla Indii. Dávid posługuje się w pracy językiem angielskim, rosyjskim i włoskim, zna również język niemiecki, francuski i portugalski. do góry
Jaroslav Duba
Jaroslav Duba
W 2009 roku założył spółkę OAKS Consulting s.r.o., mając ponad 15 lat doświadczenia w pracy na najwyższym szczeblu kierowniczym w spółkach takich jak Wyeth, Zentiva i Glaxo. W krótkim czasie OAKS Consulting zostało czołowym przedsiębiorstwem świadczącym usługi doradcze w zakresie market access w Czechach. Zespół składa się obecnie z 15 specjalistów z dziedzin takich jak medycyna, farmakologia, modelowanie matematyczne oraz ekonomia zdrowia. do góry
Dominik Dziurda
Dominik Dziurda
Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego CMUJ w Krakowie (2002) oraz studiów podyplomowych: MBA dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2010). Doktorant SGH w Warszawie. W historii pracy zawodowej związany z zagadnieniami prawa farmaceutycznego, farmakoekonomiki i organizacji systemu ochrony zdrowia jako wykładowca akademicki, dyrektor ds. refundacji w strukturach krajowych i centralnych w ramach sektora farmaceutycznego oraz analityk i ekspert w projektach związanych z dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzaniem jakością. Przewodniczący zespołu technicznego projektu Fair and Affordable Pricing, realizowanego w ramach Grupy Wyszehradzkiej, członek Komitetu Wykonawczego projektu POINTer poświęconego systemowi wskaźników jakościowych. W ramach AOTMiT odpowiedzialny m.in. za projekty związane z transformacją systemu świadczeń gwarantowanych w obszarach rehabilitacji leczniczej, opiekę koordynowaną oraz zagadnienia zaleceń postępowania klinicznego. do góry
Karen Facey
Karen Facey
Karen posiada tytuł naukowy doktora w zakresie statystyki i pracowała jako starszy statystyk w firmach farmaceutycznych oraz MHRA, brytyjskiej agencji nadzorującej leki. W 2000 r. została prezesem pierwszej krajowej agencji oceny technologii medycznych (HTA) w Szkocji, a od 2003 r. jest niezależną konsultantką zajmującą się HTA i zaangażowaniem pacjentów, współpracującą ze wszystkimi interesariuszami. Zasiadała w zarządzie rady zdrowia (płatnik/świadczeniodawca) w Szkocji i obecnie jest członkiem szkockiego komitetu oceny technologii medycznych zajmującego się technologiami nielekowymi. Jest także pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Edynburgu, gdzie pracuje nad projektem H2020, IMPACT HTA, w celu opracowania ram oceny leków na rzadkie choroby. Karen jest redaktorem naczelnym książki o zaangażowaniu pacjentów w ocenę technologii medycznych opublikowanej przez wydawnictwo Springer w maju 2017 r., a w 2014 r. trafiła na listę 100 najlepszych praktykujących naukowców w Wielkiej Brytanii. do góry
Kamilla Gaitova
Kamilla Gaitova
Szefowa działu HTA w Republikańskim Centrum Rozwoju Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Republiki Kazachstanu. Ukończyła studia na Kazachskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Ałmaty. Posiada tytuł naukowy doktora z zakresu zdrowia publicznego. Kiedy zaczęła pracę w Centrum, jej głównymi zajęciami były promocja EBM oraz opracowywanie wytycznych praktyki klinicznej. Jest współautorką kilku krajowych wytycznych praktyki klinicznej oraz protokołów klinicznych. Od 2016 r. jej zadaniem w Centrum jest ocena technologii medycznych na poziomie krajowym, w celu wspierania procesu decyzyjnego poprzez dostarczanie informacji opartych na dowodach dla decydentów w Kazachstanie. Jest Członkinią HTAi i uczestniczyła w corocznych spotkaniach HTAi oraz INAHTA w latach 2017-2018. do góry
John Gillespie
John Gillespie
Ekonomika służby zdrowia, Polityka zdrowotna i refundacja, Medtronic Australasia, Sydney. Dr Gillespie otrzymał tytuł naukowy doktora na Uniwersytecie w Dundee w Szkocji i kontynuował swoje badania nad fosforylacją białek i wyrównaniem metabolicznym na Uniwersytecie w Edmonton w Kanadzie. Po przeprowadzce do Sydney zmienił ścieżkę kariery – jego nowa specjalizacją została ekonomika służby zdrowia. Dr Gillespie pracował kilka lat jako niezależny konsultant, a jego głównym obowiązkiem było dokonywanie ocen nowych technologii medycznych (HTA) oraz procedur dla Australijskiego Departamentu Zdrowia i Starzenia. Od momentu dołączenia do zespołu Medtronic, jego obowiązki obejmowały projekty z zakresu ekonomiki służby zdrowia oraz refundacji technologii związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz nerwowo-naczyniowego. Przede wszystkim zajmuje się oceną nowych technologii medycznych oraz procedur. Do jego głównych obszarów zainteresowania należy dostosowywanie HTA do wciąż rozwijających się technologii medycznych, praktyki zdrowotnej i wyników badań. do góry
Sylwia Grzesiak-Ambroży
Sylwia Grzesiak-Ambroży
Absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku zdrowie publiczne, ukończyła studia doktoranckie. Swoją karierę zawodową od początku związała z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, gdzie rozpoczęła pracę w roku 2004. Wdrażała rozwiązania służące popularyzacji profilaktyki zdrowia oraz kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej dostosowanego do potrzeb Małopolan. Inicjator Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia. Obecnie, jako Dyrektor Departamentu realizuje działania związane z kształtowaniem regionalnego systemu ochrony zdrowia wpływające na poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów. do góry
Urszula Jaworska
Urszula Jaworska
W 1997 roku przeszła jako pierwsza pacjentka w Polsce przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy. Ten pionierski w dziejach polskiej medycyny zabieg odbył się w Klinice Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a zabiegu dokonał profesor Jerzy Hołowiecki z zespołem. To właśnie te doświadczenia walki o własne życie zadecydowały o powstaniu fundacji, która od 1997 roku aktywnie pomaga chorym na nowotwory, chorym na białaczkę, SM, WZW C, szpiczaka mnogiego, nowotwory mózgu, buduje bank dawców szpiku, prowadzi akcje edukacyjno-informacyjne w mediach oraz propacjenckie zmiany systemowe w ochronie zdrowia. Organizacja przez wiele lat była również największym pod względem liczby zarejestrowanych osób – Bankiem Dawców Szpiku Kostnego w Polsce. To dzięki osobistemu zaangażowaniu Urszuli Jaworskiej i całego zespołu fundacji idea dawstwa szpiku stała się w Polsce tak popularna. Rejestr fundacji obecnie zrzesza ponad 11 000 dawców szpiku. Mimo wielu obowiązków stara się łączyć pracę w fundacji ze wspieraniem innych organizacji m.in. OFOPu czy innych stowarzyszeń pacjenckich. Od kilku lat czynnie działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta jako Członek Rady Społecznej RPO. W rankingu listy stu Pulsu Medycyny najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2017 roku znalazła się na 38 miejscu. Od lutego 2018 roku bierze udział w pracach Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, studentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Pedagogiki Baletu. Tancerka i solistka, a także kierownik wielu znaczących zespołów baletowych m.in.: Syrena, Sabat, Mazowsze. W 1994 roku wykryto u niej chorobę nowotworową – białaczkę. Jeszcze jako pacjentka, która jako pierwsza w Polsce miała przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego, została Fundatorem – Założycielem Fundacji Urszuli Jaworskiej. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu działań mających na celu szeroko pojętą pomoc chorym na białaczkę, inne nowotwory i choroby przewlekłe. Dużą wagę przywiązuje do podnoszenia poziomu wiedzy w społeczeństwie, dotyczącej chorób nowotworowych. do góry
Bradley Johnston
Bradley Johnston
Dr Bradley Johnston jest dyrektorem i założycielem NutriRECS (www.nutrirecs.com) oraz profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Zdrowia Społecznego i Epidemiologii na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Dalhousie w Halifax w Kanadzie. Pracuje również jako adiunkt w Instytucie Badawczym Szpitala Dziecięcego SickKids, gdzie założył zespół syntezy dowodów (SORT – Systematic Overviews through advancing Research Technology) oraz Oddział Metod Badań Zdrowotnych (wcześniej Epidemiologii Klinicznej i Biostatystyki) Uniwersytetu McMaster, gdzie jest wykładowcą na corocznych warsztatach praktyki klinicznej opartej na dowodach. Dr Johnston jest współredaktorem BMC Medical Research Methods. Zainteresowania naukowe dr. Johnstona obejmują metodologię wyników pomiarów zgłaszanych przez pacjentów, badania losowe, systematyczne przeglądy oraz wytyczne zdrowia publicznego. Jego praca polega na stosowaniu powyższych metod w szerokim zakresie dziedzin, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, zasad i praktyki żywienia opartego na dowodach naukowych. Opublikował ponad 100 recenzowanych artykułów, jako pierwszy lub główny autor, w JAMA, Annals of Internal Medicine, CMAJ oraz Pediatrics. do góry
Grzegorz Juszczyk
Grzegorz Juszczyk
Doktor n. medycznych, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Od 2003 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia Publicznego WUM. Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED, gdzie we współpracy z pracodawcami planował i wdrażał działania prozdrowotne w miejscu pracy. W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej. Reprezentował polskich pracodawców w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy. do góry
Martin Kolek
Martin Kolek
Dyrektor ds. oceny technologii medycznych w Oaks Consulting w Pradze. Doktorant Katedry Onkologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Karola. Główne obszary jego specjalizacji to Market Access nowych technologii medycznych, HTA i Real-World Evidence. do góry
Anna Kordecka
Anna Kordecka
Ekspert w dziedzinie oceny technologii medycznych i ekonomiki zdrowia. Od 10 lat zajmuje się audytem analiz wchodzących w skład raportu HTA. Autor i współautor opracowań systemowych w ochronie zdrowia oraz analiz problemu decyzyjnego. Wspólnik w firmie HTA Audit oraz HTA Registry. Aktywny szkoleniowiec w dziedzinach EBM, HTA, pricing w instytucjach publicznych oraz w branży farmaceutycznej. do góry
Zbigniew Król
Zbigniew J. Król MD, PhD
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Były zastępca dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych i adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 do 2011 r. zasiadał w zarządzie Pfizer Polska sp. z o. o. Następnie był dyrektorem Drawskiego Centrum Specjalistycznego (2012-2013) i Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (2013-2016). Jest honorowym członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Na swoim koncie ma m.in. przewodnictwo w zespole ds. opracowywania HTA, Delegatury w Baltic Sea Task Force (później Northern Diamension) Experts Group for Primary Health Care oraz w EQUIP – europejskiej grupie warsztatowej do spraw jakości. Był również ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego ds. organizacji ochrony zdrowia, a także kierownikiem projektu „Data for Decision Makers” (Harvard-Jagiellonian Consortium for Health). do góry
Dušan Krstić

Dušan Krstić
Regional Sales Manager w EBSCO Information Services, absolwent Uniwersytetu w Kragujevacu (Serbia), studia podyplomowe z mikrobiologii i onkologii molekularnej ukończył na Uniwersytecie Masaryka (Czechy). Od 2008 r. pracuje w branży medycznej, specjalizuje się w technologiach dermatologicznych, rehabilitacyjnych i onkologicznych. Od 2017 r. zarządza rynkiem medycznym i korporacyjnym w Europie środkowej i północno-wschodniej oraz w krajach WNP w EBSCO Information Services – wiodącym agregatorze literatury medycznej i naukowej na świecie. Za główny cel stawia sobie zapewnianie dostępu do opartych na dowodach naukowych informacji medycznych oraz podstawowej literatury medycznej, naukowej i biznesowej dla organizacji zajmujących się rozwojem opieki zdrowotnej, pracowników służby zdrowia oraz firm działających w różnych obszarach opieki zdrowotnej w celu usprawnienia oceny i monitorowania usług zdrowotnych, technologii medycznych oraz produkcji wyrobów medycznych. do góry

Anna Kupiecka
Anna Kupiecka
Prezes Fundacji Onkocafe – Razem Lepiej. W 2010 roku wykryto u niej nowotwór piersi. Obecnie zaangażowana jest w szerzenie idei wsparcia międzypacjenckiego oraz poprawy jakości leczenia i życia pacjentów onkologicznych. Fundator, załozycielka i Prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, która stawia sobie za cel pomoc pacjentom oraz ich rodzinom w oswajaniu lęku, zwłaszcza na początku choroby (tuż po diagnozie), a także w trakcie terapii i po zakończonym leczeniu onkologicznym. Autorka poradników dla pacjentów i ich bliskich. Prowadzi audycję “o raku przy kawie” w Radiu RPLFM. do góry
Brygida Kwiatkowska
Prof. Brygida Kwiatkowska
Reumatolog, Zastępca Dyrektora ds. klinicznych w Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii, Sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczą diagnostyki i leczenia schorzeń reumatycznych. Swoje prace prowadzi wielokierunkowo, poszerzając wiedzę z innych dyscyplin medycznych powiązanych z chorobami reumatycznymi. Propaguje zastosowanie nowych technik diagnostycznych w rozpoznawaniu chorób reumatycznych jak i wprowadza najnowsze, dostępne metody terapeutyczne. Na jej dorobek naukowy składa się 46 publikacji : 12 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych, 26 prac poglądowych, 4 opisy przypadków, 11 rozdziałów do podręczników, w tym 2 rozdziały do podręcznika o zasięgu międzynarodowym (wydany w języku angielskim), 2 komentarze redakcyjne. W większości prac jest pierwszym autorem, pełniąc rolę wiodącą w koncepcji tematu, opracowaniu wyników i przygotowaniu do druku. Ponadto opublikowała 15 doniesień zjazdowych w suplementach do zagranicznych i polskich czasopism naukowych. do góry
Maria Libura

Maria Libura
Ekspert ds. zdrowia Klubu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Autorka publikacji z zakresu chorób rzadkich oraz komunikacji w ochronie zdrowia. Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego. do góry

Maciej Małecki
Prof. Maciej Małecki
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie z roku 1988. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz endokrynologii. Pracę doktorską “Poszukiwanie genów predysponujących do cukrzycy typu 2 w obrębie chromosomu 20q” obronił w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z wyróżnieniem w roku 1998. Praca ta została uhonorowana Nagrodą im. Aurelii Baczko przyznaną przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk medycyny klinicznej niezabiegowej. W roku 2004 otrzymał stopień doktora habilitowanego po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej „Podłoże molekularne cukrzycy typu 2- wybrane zagadnienia patogenetyczne i kliniczne”. W roku 2009 otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 1993-2000 asystent, od roku 2000 adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych CMUJ; od 2008 roku kieruje tą placówką, od roku 2009 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2013 profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1996-1999 odbył staż naukowy w Joslin Diabetes Center w Bostonie afiliowanym przy Harvard Medical School. Zajmuje się genetycznym podłożem cukrzycy monogenowej i typu 2 oraz powikłań cukrzycy, a także badaniami klinicznymi w cukrzycy, w szczególności związanymi z ciążą. Jest autorem i współautorem około 180 artykułów naukowych, w tym około 150 oryginalnych; jego prace były cytowane do roku 2017 ponad około 3000 razy (IF około 600, wskaźnik Hirscha 26). Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (od roku 2007), Prezes PTD od 2015. Był członkiem zarządu European Society of Clinical Investigation. Członek European Association for the Study of Diabetes, ekspert EASD do spraw cukrzycy etiologicznej. Bierze udział w pracach Europejskiej Grupy Ekspertów Genetyki Cukrzycy (SGGD-EASD). W 2001 roku otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego za osiągnięcia z zakresu diabetologii, zaś w 2005 został zaproszony do wygłoszenia wykładu im. Węgierki w trakcie Zjazdu PTD. Za wybitne osiągnięcie naukowe uhonorowany nagrodą Prezesa Rady Ministrów (2006) oraz zespołową nagrodą Ministra Zdrowia (2009). W roku 2013 otrzymał Nagrodę im. Browicza PAU, zaś w roku 2014 Laur Jagielloński i Nagrodę im. Śniadeckiego PAN. Od roku 2017 członek PAU. Jest recenzentem Endocrine Review, Diabetes, Diabetes Care, Diabetologii, Diabetic Medicine i szeregu pism krajowych oraz redaktorem European Journal of Clinical Investigation i Diabetologii Praktycznej. Ekspert EU do oceny projektów naukowych w ramach programów FP6, FP7 i Ideas. Publikował w czołowych naukowych pismach świata, między innymi w Nature Genetics, Nature Clinical Practice Neurology, New England Journal of Medicine, Diabetes, Diabetologii, Diabetes Care, Stroke, Neurology i innych. W latach 2008-2012 roku prodziekan Wydziału Lekarskiego UJCM do spraw organizacji i programu studiów, w latach 2012-2016 pełnomocnik rektora UJ ds. nauki i rozwoju w UJCM. Od roku 2016 Dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM. do góry
Piotr Merks
Piotr Merks
Dr n. farm. Piotr Merks, Prezes Piktorex Sp. z.o.o, z ponad 16-letnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej. Ekspert w zakresie wdrażania Dyrektywy Fałszywkowej (FMD), projektów innowacyjnych oraz projektowania nowych usług farmaceutycznych, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum, w Bydgoszczy, w zakresie opieki farmaceutycznej laureat wielu nagród oraz wyróżnień w Polsce i za granicą. Posiada międzynarodowe doświadczenie w różnych sektorach: placówki naukowe, organy rządowe i pozarządowe, firmy komercyjne, szpitale, apteki. Przez ponad 10 lat pracował w branży farmaceutycznej w Wielkiej Brytanii. Droga kariery zaprowadziła go również do Australii, Kanady i Finlandii, gdzie poznał w praktyce kolejne rynki farmaceutyczne. Należy do wielu branżowych organizacji, takich jak brytyjska Royal Pharmaceutical Society (RPS), Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP), Europejskie Związki Zawodowe Pracowników Zatrudnionych w Aptekach (EPHEU), Angielskich Związków Zawodowych (PDA). Członek Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej (Sekcja Współpracy Zagranicznej). Aktywnie działa na rzecz poprawy zdrowia publicznego, bezpieczeństwa stosowania leków i eliminacji leków fałszowanych z obrotu detalicznego. Wynalazca i koordynator narzędzia opieki farmaceutycznej Lekolepki. Autor projektów, publikacji, uczestnik międzynarodowych konferencji. do góry
Piotr Miazga
Piotr Miazga
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu oraz Konsultant ds. refundacji w firmie HTA Consulting. Specjalizuje się w obszarze sposobów finansowania technologii medycznych, a także w tematyce samorządowych programów zdrowotnych. Odpowiada za rozwój współpracy instytucjonalnej w Polsce i krajach CEE. Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. do góry
Wija Oortwijn
Wija Oortwijn
Wija Oortwijn jest stowarzyszona z Wydziałem ds. Dowodów Medycznych na Radboud University Medical Center Nijmegen (Holandia). Studiowała nauki medyczne i posiada tytuł naukowy doktora medycyny (Wyznaczanie priorytetów w ocenie technologii medycznych). Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w HTA i analizowaniu polityki zdrowotnej. Prowadziła badania dotyczące mapowania poziomu ocen technologii medycznych w krajach na całym świecie oraz była zaangażowana w projekt badawczy INTEGRATE-HTA (www.integrate-hta.eu), mający na celu opracowanie koncepcji i metod umożliwiających zorientowaną na pacjentów, zintegrowaną ocenę skuteczności oraz ekonomicznych, społecznych, kulturowych i etycznych aspektów złożonych technologii, które uwzględniają ich kontekst i wdrażanie. Niedawno zakończyła pracę nad projektem związanym z HTA i podejmowaniem decyzji w 10 krajach z całego świata (publikacja w Value in Health) oraz projektem opisujących stopień dostosowania HTA do wartości i zasad leżących u podstaw systemu opieki zdrowotnej w wybranych krajach. Obecnie opracowuje praktyczny przewodnik dla organizacji zajmujących się oceną technologii medycznych dotyczący wdrażania “dyskusji opartych na dowodach naukowych” (EDPs). EDPs określają wytyczne dla organizacji zajmujących się HTA w celu usprawnienia procesów decyzyjnych. EDPs oparte są na racjonalnym procesie podejmowania decyzji poprzez opartą na dowodach ocenę zidentyfikowanych wartości (odzwierciedloną w wielokryterialnych analizach decyzyjnych – MCDA), a także sprawiedliwe podejmowanie decyzji (wyrażone w podejściu „accountability for reasonableness”– A4R). Jest jednym z założycieli holenderskiego NVTAG oraz International Society for HTA (HTAi), była członkiem zarządu obu towarzystw oraz współprzewodniczącą HTAi/INAHTA Interest Group on Ethics w latach 2011-2017. Obecnie jest członkiem HTAi Scientific Development and Capacity Building Advisory Committee, współprzewodniczącą International Working Group, która zajmuje się aktualizowaniem definicji HTA, jest również współredaktorem w International Journal of Technology Assessment in Health Care. Ponadto jest sekretarzem naukowym w HTAi’s Global Policy Forum: w latach 2016-2017 (w zakresie ram wartości); w latach 2017-2018 (w zakresie horizon scanning) oraz w latach 2018-2019 (w zakresie dowodów rzeczywistych). do góry
Robert Plisko
Robert Plisko
Prezes HTA Consulting od 2006 roku, jeden z założycieli firmy. Magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Swoją pracę rozpoczynał w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Autor wielu publikacji z zakresu HTA i ochrony zdrowia. Jako doradca Banku Światowego uczestniczył w realizacji projektów prowadzonych w Serbii. Kieruje Działem Analiz Ekonomicznych firmy HTA Consulting i realizuje projekty w Azji i Australii. Spokój i zdrowy rozsądek to drugie i trzecie imię Roberta. do góry
Tadeusz Popiela
Tadeusz Popiela
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz profesor nadzwyczajny Katedry Radiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie. W 2000 roku jako pierwszy w Polsce wykonał procedurę biopsji gruboigłowej piersi wspomaganej próżnią, zarówno pod kontrolą mammografii cyfrowej jak i USG. Jego doświadczenia w tego rodzaju procedurach zostały zaprezentowane w pracy nagrodzonej podczas Zjazdu Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe w 2001 w Goteborgu. Po raz pierwszy w Polsce zorganizował Seminarium IBUS (International Breast Ultrasound School) – edycja polska 2006 “Diagnostyka obrazowa piersi”. Od 2013r jest zaangażowany w badania związane z badaniem i testowaniem nowatorskiego urządzenia do termografii kontaktowej opartej na technologii pasywnych matryc ciekłokrystalicznych. Stworzył i zredagował pierwszy w Polsce Atlas Termograficzny Raka Piersi, wydany przez PZWL w 2015 r. W zakresie opublikowanych prac autor ponad 100 pozycji, 92 wystąpień na konferencjach zagranicznych i 133 konferencjach krajowych. Zrealizował 4 granty krajowe, 2 zagraniczne oraz 11 projektów statutowych obejmujących zarówno zagadnienia inwazyjnej diagnostyki onkologicznej w zakresie gruczołów piersiowych, jak i metod radiologii interwencyjnej. Przedstawiciel Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Recenzent dla czasopisma European Journal of Radiology, Polish Journal of Radiology oraz Medycyny Praktycznej. W 2018 r. prof. Tadeusz Popiela razem z prof. Agnieszką Słowik otrzymali nagrodę Prezesa Rady Ministrów za zorganizowanie i koordynowanie systemu leczenia przyczynowego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej (CITO) skierowany do mieszkańców Małopolski. W ramach tego systemu leczenie zapewniono ponad 200 chorym. do góry
Przemysław Ryś
Przemysław Ryś
Dyrektor Działu Analiz Klinicznych Firmy HTA Consulting. Lekarz z wykształcenia – ukończył Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował w Szpitalu im. Dietla oraz w Szpitalu Uniwersytecki w Krakowie. Przemysław prowadzi Dział Analiz Klinicznych, kieruje projektami realizowanymi w Polsce oraz w Europie. Jest autorem publikacji klinicznych oraz metodycznych, a także recenzentem czasopism naukowych. Doskonały detalista, posiada też umiejętność zadawania trafnych pytań klinicznych i metodycznych. do góry
Markus Siebert
Markus Siebert
Starszy dyrektor ds. refundacji i ekonomiki zdrowia, oddział międzynarodowy (Abbott, Belgia). W styczniu 2012 r. Markus Siebert został mianowany starszym dyrektorem ds. refundacji i ekonomiki zdrowia oddziału międzynarodowego St. Jude Medical (obecnie Abbott). Jest on odpowiedzialny za opracowywanie i wykonywanie strategii refundacyjnych oraz za opracowanie badań dot. ekonomiki zdrowia w celu wsparcia strategii Market Access innowacji Abbott w Europie, Azji i Australii. Szczególnie ważnym aspektem jego pracy jest współpraca z wieloma interesariuszami, w tym płatnikami i agencjami HTA. Obecnie Markus przewodniczy grupie roboczej ds. dowodów naukowych i płatników w MedTech Europe (wcześniej Eucomed), europejskim stowarzyszeniu technologii medycznych; był przewodniczącym grup roboczych Eucomed ds. ekonomiki i telemonitoringu; jest członkiem Okrągłego stołu ds. chorób układu krążenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego; jest także przedstawicielem spółki w HTAi Policy Forum. Markus był współinicjatorem i członkiem Zarządu EHTI (Europejskiego Instytutu Technologii Zdrowia) ds. badań społeczno-ekonomicznych. Markus dołączył do St. Jude Medical w styczniu 2004 r. po niemal siedmiu latach pracy w Eucomed (obecnie MedTech Europe), gdzie stał na czele działu ds. gospodarczych. Uzyskał tytuł magistra ekonomiki na Uniwersytecie w Bochum (Niemcy) oraz ukończył studia magisterskie na kierunku ekonomika zdrowia w szkole handlowej VLEKHO, w Belgii. do góry
Iwona Skrzekowska-Baran
Iwona Skrzekowska-Baran
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Praca doktorska z zakresu medycyny, ukończone studia MBA ze specjalnością Zarządzanie Technologiami Medycznymi. Od ponad 20 lat zajmuje się systemami opieki zdrowotnej, farmakoekonomiką, oceną technologii medycznych oraz ustalaniem i zarządzaniem cen leków. Członek HTAi, ISPOR, PTFE. do góry
Agnieszka Słowik
Prof. dr hab. Agnieszka Słowik
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii oraz kierownik Zakładu Neurogenetyki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu (CITO) w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ukończyła Akademię Medyczną w Krakowie. Odbyła również roczne szkolenie z zakresu neurologii klinicznej oraz genetyki na Uniwersytecie Rochester, USA. Od 2014 r. jest wykładowcą kontraktowym w Klinice Neurologii Uniwersytetu Rochester, USA. W latach 2011-2016 była koordynatorem w Collegium Medicum UJ Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Nauki Molekularne dla Medycyny”. W latach 2012-2017 była koordynatorem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), Konsorcjum Naukowego Wydziału Lekarskiego UJCM oraz Instytutu Farmakologii PAN. Członek Komisji Nauk Medycznych Oddziału PAN w Krakowie, Komitetu Nauk Neurologicznych PAN i Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Należy do Europejskiej Organizacji Udarowej, Amerykańskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Amerykańskiej Akademii Neurologii. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę patofizjologii, kliniki i terapii udaru mózgu oraz innych chorób układu nerwowego związanych z wiekiem. Autorka ponad 150 prac z tego zakresu (impakt faktor: 722 punkty, prace cytowane ponad 3400 razy, wskaźnik Hirsha: 31). Zrealizowała 12 grantów naukowych krajowych i 5 międzynarodowych. Laureatka 10 nagród naukowych, w tym dwukrotnie Nagrody PAN, dwukrotnie Nagrody Ministra Zdrowia i trzykrotnie Ministra Nauki. Od 2008 r. należy do Międzynarodowego Konsorcjum Genetyki Udaru Mózgu – wchodzi w skład Komitetu Sterującego. Prowadzi badania genetycznych czynników ryzyka różnych etiologii udaru mózgu, publikowane m.in. w Nature Genetics, Lancet Neurology czy American Journal of Human Genetics. W 2013 r. prof. Agnieszka Słowik we współpracy z prof. Tadeuszem Popielą zorganizowała system leczenia przyczynowego udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej (CITO) skierowany do mieszkańców Małopolski. W ramach tego systemu leczenie zapewniono ponad 200 chorych. W 2018 r. prof. Agnieszka Słowik razem z prof. Tadeuszem Popielą otrzymali nagrodę Prezesa Rady Ministrów za zorganizowanie i koordynowanie tego systemu. do góry
Andrzej Śliwczyński
Andrzej Śliwczyński
Uzyskał tytuł doktora nauk o zdrowiu, na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Centrali NFZ, wykładowca na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W latach 1987-2005 pracował i pełnił kierownicze funkcje w Państwowym Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego “Cefarm”. Od 2005 r. pracuje w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2012 ukończył podyplomowe studia baz danych. Obecnie zajmuje się analizą dużych zestawów danych dotyczących rzeczywistej praktyki klinicznej. Autor i współautor ok. 40 artykułów publikowanych w krajowych i międzynarodowych pismach z zakresu medycyny i ekonomiki, mówiących o analizie danych medycznych, finansowaniu w systemie ochrony zdrowia, epidemiologii, farmakoekonomiki. Członek Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych. do góry
Roman Topór-Mądry
Roman Topór-Mądry
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Lekarz, specjalista zdrowia publicznego, epidemiolog. Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego w województwie małopolskim. Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uczestnik i koordynator wielu projektów naukowych, pracował w zespołach doradczych m.in. Ministerstwa Zdrowia, towarzystw naukowych, samorządów lokalnych, Komisji Europejskiej, Banku Światowego. do góry
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk
Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Prezes Zarządu MedInvest Scanner, Wiceprezes firmy HTA Consulting, w której odpowiedzialna jest za strategiczny rozwój firmy. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości informacji i danych w oparciu o EBM i HTA. Podejmuje działania nie tylko na terenie Polski, ale także w Europie i Azji. Jej kluczowym zadaniem jest poprawa wyników leczenia pacjentów poprzez podejmowanie lepszych decyzji leczniczych. W CEESTAHC jest odpowiedzialna za przygotowanie i zapewnienie platformy do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych grup interesów w sektorze opieki zdrowotnej. Misją CEESTAHC jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w oparciu o dowody. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Ekonomii i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2006-2008 była członkiem corocznych spotkań HTAi. do góry

Materiały do pobrania
13. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2018

Poprzednie edycje

EBHC 2006 archiwum

Zobacz edycję 2006

EBHC 2007 archiwum

Zobacz edycję 2007

EBHC 2008 archiwum

Zobacz edycję 2008

EBHC 2009 archiwum

Zobacz edycję 2009

Zobacz edycję 2010

Zobacz edycję 2011

Zobacz edycję 2012

Zobacz edycję 2013

Zobacz edycję 2014

Zobacz edycję 2015

Zobacz edycję 2016

Zobacz edycję 2017

Zobacz edycję 2018

Zobacz edycję 2019

Zobacz edycję 2020

Zobacz edycję 2021

Zobacz edycję 2022

pl_PLPolski