Organizacje pozarządowe

17. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2022 Trust in Health Care
10-11 października 2022 | stacjonarnie + ONLINE

Program  |  Prelegenci  |  Partnerzy  |  Warunki udziału  |  PDF file Preliminary Programme PL – 3 MB  |  PDF file Final Programme PL – 4,5 MB

Archiwum:  200620072008200920102011 |  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Galerie:  20062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Przejdź na stronę organizacji

Fundacja Edukacji Społecznej

Fundacja Edukacji Społecznej od 2002 roku działa na rzecz pogłębiania w społeczeństwie wiedzy na temat problemów społecznych oraz zdrowia publicznego. Fundacja prowadzi działania edukacyjne w zakresie zdrowia psychicznego, psychoseksualnego, przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniom behawioralnym. Zajmuje się kompleksową profilaktyką HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, oferując nieprzerwanie od 2004 r., powszechne, bezpłatne i anonimowe testowanie. FES prowadzi też szerokie wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne dla osób żyjących z HIV. do góry

https://www.fes.edu.pl/

Przejdź na stronę organizacji

Fundacja OnkoCafe - Razem Lepiej

Fundacja „Onkocafe – Razem Lepiej” założona przez Annę Kupiecką, która sama doświadczyła choroby onkologicznej działa od 2014 roku na rzecz pacjentów onkologicznych i ich bliskich w zakresie pomocy specjalistów, wsparcia psychologicznego, wolontariatu międzypacjenckiego organizując min. warsztaty, szkolenia dla pacjentów i osób towarzyszących jak również personelu medycznego. Wydawnictwem poradników oraz kampaniami edukacyjnymi szerzy wiedzę na temat profilaktyki i edukacji zdrowego stylu życia.

Prowadzi m.in. kampanie edukacyjne: BreastFit.Kobiecy Biust.Męska Sprawa, Badaj Biust, ProstaTaHistoria i Mundur Nie Zbroja. do góry

http://onkocafe.pl/

Przejdź na stronę organizacji

Fundacja Onkologiczna Alivia

Onkofundacja Alivia od 12 lat wspiera pacjentów onkologicznych w walce o ich życie i zdrowie. Zapewnia im kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe. Udostępnia bezpłatne portale internetowe takie jak: Oncoindex, Kolejkoskop czy Onkomapa, które umożliwiają chorym podejmowanie świadomych decyzji dotyczących procesu leczenia. Od 2010 roku przekazała chorym na raka ponad 29 milionów złotych na pokrycie nierefundowanych przez NFZ kosztów leczenia. . do góry

Kontakt – Alivia Onkofundacja
Przejdź na stronę organizacji

Fundacja Platynowa Drużyna

Platynowa Drużyna oswaja to, co rzadkie. Fundacja powstała, by podnosić świadomość społeczeństwa i zarządzać wiedzą nt. chorób sierocych. Szczególnie pochylamy się nad CLN (Zespołem Battena). Co robimy?
 • edukujemy na temat chorób rzadkich – ich roli i znaczenia dla społeczeństwa i gospodarki
 • integrujemy sprawność z niepełnosprawnością, wskazując, że dopiero wspólnie tworzą całość
 • prowadzimy programy rehabilitacyjne i rozwojowe dla dzieci
 • pracujemy naukowo w obszarze zarządzania systemem ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do chorób rzadkich
 • współpracujemy z CLN-owymi organizacjami pacjenckimi z innych krajów.
Gdzie nas znajdziesz?
 • Region pomorski: Borzytuchom 77-141, ul. Jeziorna 21 (siedziba)
 • Region zachodniopomorski: Szczecin 71-004, ul. Cukrowa 8 do góry
https://platynowadruzyna.pl/fundacja/ https://www.facebook.com/platynowadruzyna/
Przejdź na stronę organizacji

Fundacja SMA

Fundacja SMA to ogólnopolska organizacja zrzeszająca osoby chore na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) oraz ich rodziny. Powstała w 2013 r. z inicjatywy rodziców chorych dzieci, którzy połączyli siły, aby wspólnie walczyć z tą ciężką chorobą. 

Rdzeniowy zanik mięśni – rzadkie schorzenie o podłożu genetycznym – objawia się postępującą utratą neuronów motorycznych i w braku leczenia prowadzi do trwałej niepełnosprawności ruchowej. Do czasu opracowania nowoczesnych leków SMA było najczęstszą genetycznie uwarunkowaną przyczyną śmierci niemowląt i małych dzieci. 

Fundacja SMA prowadzi wszechstronną działalność na rzecz osób chorych na SMA i ich bliskich: dostarcza wsparcia dla rodzin żyjących z chorobą, dąży do zmian w zakresie warunków i standardów opieki medycznej, działa w celu zwiększenia świadomości istnienia i konsekwencji zdrowotnych SMA, finansuje badania naukowe, a także wspiera działania zmierzające do upowszechnienia optymalnych metod diagnostycznych i terapeutycznych. 

Więcej informacji na stronie www.fsma.pl. 

 

Przejdź na stronę organizacji

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

Fundacja MATIO wspiera swoich podopiecznych od 1996 r. Od 26 lat nie tylko dofinansowuje chorym leki czy sprzęt, ale także rozpowszechnia wiedzę na temat nieuleczalnej choroby, jaką jest mukowiscydoza, poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji medyczno-naukowych czy kampanii społecznych. Organizacja m.in. wydaje kwartalnik MATIO skierowany do chorych, ich rodzin oraz przedstawicieli środowiska medycznego. Organizuje Kampanię społeczną „Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy”, ale przede wszystkim zabiega o zmiany systemowe zmieniające życie chorych na mukowiscydozę. Pod opieką Fundacji jest ok. 1800 osób z terenu całej Polski.  do góry http://www.mukowiscydoza.pl
Przejdź na stronę organizacji

Polskie Amazonki Ruch Społeczny

W 2009 r. Elżbieta Kozik powołała do życia stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny, które oficjalnie zostało zarejestrowane w 2010 r. Jesteśmy stowarzyszeniem, które wspiera chorych onkologicznie oraz ich bliskich na każdym etapie leczenia i zdrowienia. Pomagamy odnaleźć się w systemie opieki onkologicznej oraz uzyskać niezbędną diagnozę i leczenie. Wzmacniamy pacjentów i ich bliskich w radzeniu sobie ze stresem wynikającym z choroby przede wszystkim poprzez realizację programu „Zdrowiej”, który bazuje na metodach mindfulness oraz coachingu kryzysowego. Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz chorych onkologicznie:
 • Staramy się o większą dostępność do leków i terapii onkologicznych ratujących życie oraz do specjalistów i szpitali.
 • Dążymy do zwiększenia wiedzy pacjentów dotyczącej ich praw i możliwości leczenia.
 • Działamy na rzecz poprawy jakości i standardów opieki onkologicznej.
Nasze działania:
 • Realizujemy kampanie na rzecz pacjentów z rakiem piersi, jajnika, szyjki macicy, tarczycy, płuc, skóry, głowy i szyi, nerek, prostaty, trzustki oraz nowotworów krwi.
 • Edukujemy jak zmniejszać stres, opanować emocje, radzić sobie z trudnymi myślami i rozmawiać z bliskimi oraz  lekarzami.
 • Wydajemy poradniki i pokazujemy, jak poruszać się po ścieżkach diagnostyki i leczenia.
 • Prowadzimy dialog na rzecz pacjentów onkologicznych z administracją publiczną.
Wierzymy, że wiedza i doświadczenia każdej osoby, która mierzy się z chorobą są cennym drogowskazem wyznaczającym kierunek naszej działalności, a jednym z nich jest stworzenie i udostępnienie wszystkim potrzebującym pomocy i rzetelnej wiedzy platformy internetowej Centrum Kryzysowe dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich. Prowadzimy m.in. kampanie edukacyjne: Hamuj raka. Daj szansę płucom!, Motyle pod ochroną, Wylecz raka piersi Her2+, cykl webinarów Zdrowiej, Koalicja dla życia, Rób to z głową, Nerka jest modna. do góry
https://www.ruchspoleczny.org.pl/
Przejdź na stronę organizacji

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych jest organizacją pozarządową o zasięgu ogólnokrajowym, która powstała w 1988 roku. Skupia ludzi dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi (dystrofie, rdzeniowy zanik mięśni, miastenia, miopatie, polineuropatie, stwardnienie zanikowe boczne itp.), ich rodziny, lekarzy i rehabilitantów oraz szerokie grono osób czujących potrzebę niesienia pomocy osobom dotkniętych chorobami mięśni. Towarzystwo zrzesza ponad 100 członków w jedynej w Polsce Poradni Chorób Mięśni działającej przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie zarejestrowanych jest około 18 tys. osób. Celem Towarzystwa jest poprawienie sytuacji osób cierpiących na choroby nerwowo-mięśniowe.   do góry https://www.ptchnm.org.pl/
Przejdź na stronę organizacji

SANITAS Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

Zrzeszamy ludzi, dla których istotna jest pomoc i działanie na rzecz drugiego człowieka. Wierzymy, że skuteczna profilaktyka i edukacja zdrowotna zaowocuje w przyszłości zmniejszeniem liczby osób, u których chorobę nowotworową zdiagnozowano za późno. Mamy nadzieję, że zmienimy szkodliwe stereotypy i dzięki nam ludzie zaczną dbać o zdrowie swoje, także swoich bliskich. Sanitas z łac. oznacza ZDROWIE a sama nazwa kojarzy się z miastem Sanok i płynącą w nim rzeką San. Wiele wydarzeń, które działy się wokół nas, zaowocowało utworzeniem Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS”. Działamy od 2011 roku. Od 2014 posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). W naszej organizacji nie zatrudniamy osób, każda osoba działająca i wpierająca Sanitas robi to wyłącznie charytatywnie. Każdy z nas pracuje zawodowo, ma swoje obowiązki rodzinne, jednak gotowi jesteśmy poświęcić swój wolny czas, niekiedy innym kosztem aby stać na straży zdrowia potrzeb drugiego człowieka. Naszym głównym celem jest edukacja szeroko pojętej profilaktyki nowotworowej oraz udzielanie wsparcia dla osób będących w trakcie lub po chorobie i ich rodzinom, niezależnie od płci, czy umiejscowienia choroby. Oprócz naszych stałych, cyklicznych Akcji realizujemy wiele spontanicznych pomysłów. Często wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom chwili. Codziennie mijamy na ulicach różne osoby. Tak wiele z nich dotknął ten sam Problem. Samotnie walczy z chorobą bardzo wiele osób. Najważniejsze jest, by w takim trudnym momencie życia, jakim jest doświadczanie choroby nowotworowej, nie być samemu i nie pozostać bez odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Jesteśmy po to by nikt nie przechodził samotnie przez te trudne chwile i nie został z myślami oraz lękiem bez wparcia. Pomagamy dotrzeć do specjalistów. Pomagamy bliskim osób chorych, którzy nie rzadko czują się bezsilni i zagubieni w tej sytuacji. Po to jesteśmy. Pomagamy zrozumieć i przejść przez te chwile. http://sanitas.sanok.pl/
Przejdź na stronę organizacji

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg"

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki “Przebiśnieg” to Organizacja Pożytku Publicznego, która skupia osoby pragnące pomagać pacjentom z rozpoznanymi chorobami układu krwiotwórczego – zarówno tym zdiagnozowanym, jak i tym, którzy ukończyli leczenie. Od 14 lat działamy na rzecz pacjentów i ich bliskich. Organizujemy zbiórki krwi. Stale poszerzamy wiedzę na temat nowości w świecie hematologii nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Dzielimy się wiedzą na temat chorób hematoonkologicznych poprzez kampanie („Zdemaskuj chłoniaka”, „Zapytaj Bliskich o zdrowie”) i programy edukacyjne („W gruncie wiedzy”), wykłady, webinaria, broszury, materiały wideo, artykuły oraz materiały publikowane na stronie www i w kanałach społecznościowych. W edukacji skupiamy się na roli samoobserwacji organizmu w diagnozowaniu oraz na objawach i leczeniu chorób hematoonkologicznych. Od wielu lat odpowiadamy na pytania, wskazujemy możliwości działania i pomagamy przejść przez proces leczenia. Ze względu na zwiększone potrzeby wsparcia pacjentów uruchomiliśmy dyżur psychoonkologiczny oraz otworzyliśmy możliwość do dzielenia się „Hemato Historiami”. Inicjujemy i uczestniczymy w szerokich działaniach na rzecz poprawy dostępu polskich pacjentów do nowoczesnych terapii, a  także  współpracujemy z innymi organizacjami wspierającymi pacjentów onkologicznych i hematoonkologicznych. https://przebisnieg.org/
Przejdź na stronę organizacji

Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki "Sowie Oczy"

„Sowie Oczy” rozpoczęły działalność w 2005 roku ( wpis do rejestru stowarzyszeń: 2005-06-16) z inicjatywy Pawła Moszumańskiego, przy współpracy Arthura Masny i Elżbiety Lampka.

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy o chorobach układu chłonnego, możliwościach i metodach ich rozpoznania, badaniach diagnostycznych, schematach postępowania leczniczego oraz dostępności leków. Celem jest niesienie pomocy potrzebującym pacjentom poprzez ułatwienie im dostępu do opieki psychoonkologicznej i prawnej oraz przekazywanie wiedzy i doświadczeń w walce z nowotworem. Działania Stowarzyszenia skoncentrowane są na pomocy osobom już chorym. Dla nich i ich rodzin organizowane są w Warszawie cykliczne spotkania z lekarzami i psychologami oraz warsztaty rozwijające kreatywność. Wsparciem pragniemy objąć chorych na chłoniaki w całej Polsce. Stowarzyszenie jest członkiem założycielem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

„Sowie Oczy„ są aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji : zrzeszającej pacjentów chorych na chłoniaki „Lymphoma Coalition” ,Cancer United oraz Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (ECPC). Uczestniczymy w wielu akcjach edukacyjnych, m.in.: kampanii PUO „Rozmowy o czasie” i przeprowadzonej z Roche Polska „ Zdemaskuj chłoniaka”. Corocznie – 15 września – organizujemy Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach. do góry

https://sowieoczy.pl/

Przejdź na stronę organizacji

Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich powstało w 1993 r. Jest organizacją pozarządową skupiającą miasta i gminy, których Rady Miejskie i Gminne, akceptując Statut, podjęły uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz wzięły na siebie odpowiedzialność za realizację na poziomie lokalnym strategii Zdrowie dla Wszystkich, dostosowując ją do swoich warunków. Aktualnie (2020 r.) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich liczy 39 miast i gmin o łącznej populacji ok. 6,5 mln. Nasza organizacja i miasta członkowskie realizują Projekt Zdrowe Miasta wprowadzony przez Biuro Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii „Zdrowie dla wszystkich do roku 2000”. Ma on na celu poprawę warunków zdrowotnych miast, tzn. warunków środowiskowych i stanu zdrowia mieszkańców. Głównym założeniem WHO jest dążenie do utrzymania zasady równości w zdrowiu całego społeczeństwa i stałego rozwoju w tym zakresie. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich utrzymuje stały kontakt ze Światową Organizacją Zdrowia. Jest jedną z narodowych sieci zdrowych miast, która spełnia kryteria WHO (posiada certyfikaty przyznane przez WHO). Jak wynika z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 -2020 właśnie Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich zostało wskazane jako podmiot właściwy do współpracy w obszarze: zadania koordynacyjne, ewaluacyjne i badawcze. Zdrowe Miasta to sposób działania na rzecz zdrowia oparty na współpracy międzysektorowej i uwzględniający różne determinanty zdrowia; to grupa samorządów lokalnych aktywnie wspierających zdrowie i jakość życia swoich mieszkańców, która staje się platformą służącą bieżącej wymianie informacji i doświadczeń. Wachlarz działań w miastach członkowskich jest bardzo szeroki: od promocji zdrowia, profilaktyki, działań adresowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, po ochronę środowiska i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu i zdrowemu stylowi życia. Cele i zadania Zdrowych Miast są zbieżne z Narodowym Programem Zdrowia. Stowarzyszenie wspiera miasta i gminy członkowskie poprzez:

 • inspirowanie i wspieranie lokalnych działań prozdrowotnych,
 • ułatwianie wymiany doświadczeń pomiędzy miastami członkowskimi i promowanie dobrych praktyk w zakresie wielosektorowych działań wspierających zdrowie,
 • ułatwianie dostępu do materiałów Światowej Organizacji Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego
 • rozpowszechnianych w ramach współpracy Zdrowych Miast w Europie,
 • współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowia.

Jesteśmy organizacją otwartą – zapraszamy do współpracy jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe i instytucje. do góry

https://www.szmp.pl

Partnerzy

17. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2022 Trust in Health Care
10-11 października 2022 | stacjonarnie + ONLINE
Przejdź do zakładki Partnerzy
pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski