Organizatorzy

16. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2021 What has health care learnt from the COVID-19 pandemic?
4-5 października 2021  |  ONLINE

Komitet naukowy (SPC)

Magdalena
Władysiuk

CEESTAHC

Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC

Magdalena Władysiuk

Małgorzata
Bała

Cochrane Polska

Kierownik Polskiej Filii Cochrane. Kierownik Zakładu Higieny i Dietetyki oraz Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Collegium Medicum UJ

Małgorzata Bała

Maria
Libura

Klub Jagielloński

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. służby zdrowia. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej

Maria Libura
Małgorzata Czajkowska-Malinowska
Małgorzata Czajkowska-Malinowska

Ordynator Oddziału Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu, Kierownik Centrum POChP i Niewydolności Oddychania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, doktor nauk medycznych, internista, specjalista chorób płuc, ekspert Medycyny Snu (Certyfikat PTBS).

Prezes – Elekt Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP), Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badan nad Snem, Zastępca Przewodniczącego Sekcji Intensywnej Terapii i Rehabilitacji PTChP, Członek Grupy Nieinwazyjnej Wentylacji (ERS), od 2012 Rzecznik Prasowy PTChP. Współautorka Zaleceń PTChP. Członek Zespołu ds. pulmonologii powołanego przez Ministra Zdrowia (2011). Ekspert medyczny w pracach grup roboczych MZ, AOTMiT, NFZ, WHO. Autorka ponad 100 publikacji (prac, doniesień) z zakresu pneumonologii i promocji zdrowia, uczestnik wielu międzynarodowych prac wieloośrodkowych. Wykładowca szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych dla lekarzy w ramach specjalizacji z chorób płuc, balneologii i medycyny rodzinnej. Fundator i Prezes Zarządu Fundacji ODDECH NADZIEI dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i Oskrzeli, w latach 2003 – 2010 r. wice-przewodnicząca Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Bydgoszczy. Autorka i koordynator ponad 20 programów z zakresu promocji zdrowia, a szczególnie z zakresu profilaktyki chorób płuc i działań antynikotynowych. Członek Zespołu do Spraw Opracowania i Wdrożenia „Interaktywnego programu zwalczania nikotynizmu u pacjentów leczonych w warunkach uzdrowiskowych”. Organizatorka pierwszego w Polsce Centrum POChP i Niewydolności Oddychania, pierwszego w Polsce pulmonologicznego Ośrodka Domowego Leczenia Respiratorem, inicjatorka powołania w Polsce pododdziałów Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej, koordynator programu polityki zdrowotnej MZ pn.”Krajowy Program Zmniejszania Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc Poprzez Tworzenie Sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (NWM) na lata 2016-2019″. Pracuje nad zagadnieniami w zakresie poprawy wyników leczenia pacjentów poprzez wypracowanie standardów postępowania oraz zastosowanie nowych technik diagnostycznych i leczniczych w chorobach płuc. do góry

Brian Godman
Brian Godman

Brian Godman współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), administracjami rządowymi, instytucjami ds. zdrowia oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi z całej Europy celem poprawy wydajności przepisywania leków w sytuacji ograniczonych zasobów. Obejmuje to poszukiwanie potencjalnych sposobów wyceny i finansowania nowych leków przy użyciu sugerowanych modeli pozwalających na optymalizację po wprowadzeniu na rynek. Praca zawodowa Briana Godmana zaowocowała wieloma publikacjami oraz wystąpieniami w których opowiadał o kluczowych zagadnieniach swojej działalności. do góry

Brygida Kwiatkowska
Brygida Kwiatkowska
Reumatolog, Zastępca Dyrektora ds. klinicznych w Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii, Sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczą diagnostyki i leczenia schorzeń reumatycznych. Swoje prace prowadzi wielokierunkowo, poszerzając wiedzę z innych dyscyplin medycznych powiązanych z chorobami reumatycznymi. Propaguje zastosowanie nowych technik diagnostycznych w rozpoznawaniu chorób reumatycznych jak i wprowadza najnowsze, dostępne metody terapeutyczne. Na jej dorobek naukowy składa się 46 publikacji : 12 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych, 26 prac poglądowych, 4 opisy przypadków, 11 rozdziałów do podręczników, w tym 2 rozdziały do podręcznika o zasięgu międzynarodowym (wydany w języku angielskim), 2 komentarze redakcyjne. W większości prac jest pierwszym autorem, pełniąc rolę wiodącą w koncepcji tematu, opracowaniu wyników i przygotowaniu do druku. Ponadto opublikowała 15 doniesień zjazdowych w suplementach do zagranicznych i polskich czasopism naukowych. do góry

Komitet organizacyjny (LOC)

Tomasz Jan Prycel
Tomasz Jan Prycel – przewodniczący LOC
kom. 505 266 204   |  e-mail tj.prycel(a)ceestahc.org
Dyrektor Zarządzający CEESTAHC. Odpowiedzialny za:
 • organizacja pracy w studio
 • koordynacja inspicjentów i moderatorów
 • komunikacja z uczestnikami on-line w czasie sesji
 • organizacja dodatkowych wystąpień
 • współpraca z samorządami
Absolwent Wydziału Lekarskiego Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego i Podyplomowego Studium Zarządzania w Ochronie Zdrowia w Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera. Ekspert w obszarze współpracy i tworzenia projektów zdrowotnych z jednostkami samorządu terytorialnego, z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu platformy edukacyjnej dotyczącej tworzenia wysokiej jakości programów zdrowotnych w istotnych obszarach zdrowia publicznego. Prezes Europejskiej Fundacji Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych. Współtwórca projektu edukacyjnego „ZdrowieCzłowiekProfilaktyka” adresowanego do środowisk samorządowych oraz pracodawców. Inicjator portalu www.dobreprogramyzdrowotne.pl zawierającego Kreator Programów Zdrowotnych oraz materiały edukacyjne dla twórców programów polityki zdrowotnej. do góry
Maciej Dziadyk
Maciej Dziadyk

kom. 501 086 684  |  e-mail m.dziadyk(a)ceestahc.org
Wiceprezes CEESTAHC. Odpowiedzialny za:

 • opracowanie graficzne rysowanych briefingów sesji i wykładów
 • strony internetowe
 • firmy zewnętrzne

Absolwent AGH. Rozliczne doświadczenia zdobywał w: euroticket.pl, 6 Brygada Powietrznodesantowa, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, HTA Consulting. do góry

Izabela Kukla
Izabela Kukla
kom. 503 811 270  |  e-mail sekretariat(a)ceestahc.org
Koordynator pracy biura i koordynator projektów. Odpowiedzialna za:
 • komunikacja z prelegentami ws. organizacyjnych
 • komunikacja z Partnerami ws. umów
 • pomoc w rejestracji uczestników
 • umowy, faktury i zaświadczenia
 • wysyłka koszulek i materiałów
Absolwentka UJ (Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doświadczenia zawodowe: archiwistka, nauczyciel-bibliotekarz, pracownik biurowy. do góry
Tanja Novakovic
Tanja Novakovic

Tanja Novakovic, z wykształcenia magister farmacji, jest dyrektorem spółki ZEM Solutions Ltd oraz przewodniczącą Sekcji Farmakoekonomiki Stowarzyszenia Farmaceutycznego Serbii. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie ekonomiki zdrowia na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii. Na swoim koncie ma znaczący wkład w rozwój nauki w zakresie ekonomiki zdrowia i HTA oraz organizację licznych międzynarodowych konferencji gromadzących światowych ekspertów z tej dziedziny. Jest autorką pracy „Handbook for pharmacoeconomic evaluations” (2006) – pierwszej publikacji z dziedziny farmakoekonomiki w języku serbskim, serbskich wytycznych farmakoekonomicznych (2011) oraz współautorką książki „Health Economics” (2014). Tanja uczestniczyła w wielu projektach z wielu dziedzin, w tym: Big Data, onkologia, choroby rzadkie, żywienie, reumatologia, leki biopodobne; była również zaangażowana w projekty Banku Światowego oraz serbskiego Ministerstwa Zdrowia. Ponadto organizowała i występowała na wielu krajowych spotkaniach oraz międzynarodowych konferencjach, które zaowocowały międzynarodową współpracą w zakresie edukacji i rozwoju farmakoekonomiki i HTA w Serbii. do góry

Małgorzata
Skweres-Kuchta
Małgorzata Skweres-Kuchta

Doktor nauk ekonomicznych, zawodowo związana z Uniwersytetem Szczecińskim, pracuje nad zagadnieniami w zakresie zarządzania systemem ochrony zdrowia i wsparcia dla chorób rzadkich wśród dzieci, członek Rady ekspertów ds. chorób rzadkich przy Medycznej Racji Stanu, Prezes Zarządu Fundacji Platynowa Drużyna – organizacji pacjenckiej na rzecz chorych na ceroidolipofuscynozę neuronalną typu 2 (CLN2), członek organizacji pacjenckiej NCL Gruppe Deutschland e.V. do góry

Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk


Prezes CEESTAHC. Odpowiedzialna za:

 • przygotowanie agendy Sympozjum
 • współpraca z Prelegentami w sprawie zakresu prezentacji

Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Prezes Zarządu MedInvest Scanner, Wiceprezes firmy HTA Consulting, w której odpowiedzialna jest za strategiczny rozwój firmy. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości informacji i danych w oparciu o EBM i HTA. Podejmuje działania nie tylko na terenie Polski, ale także w Europie i Azji. Jej kluczowym zadaniem jest poprawa wyników leczenia pacjentów poprzez podejmowanie lepszych decyzji leczniczych.
W CEESTAHC jest odpowiedzialna za przygotowanie i zapewnienie platformy do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych grup interesów w sektorze opieki zdrowotnej. Misją CEESTAHC jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w oparciu o dowody.
Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Ekonomii i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W latach 2006-2008 była członkiem corocznych spotkań HTAi. do góry

Opiekunka techniczna

Bożena "Bożenka" Wojnar
Bożenka Wojnar [bɔˈʐɛnka]

kom. +48 508 972 239  |  bozena(a)2vision.pl
Konsultantka techniczna z realizatora transmisji – firmy 2vison. Odpowiedzialna za:

 • przeprowadzanie prób z prelegentami
 • pomoc w aranżacji przestrzeni wystąpień
 • opieka techniczna nad prelegentami przed i w trakcie wystąpień

Tłumaczenia symultaniczne

Anna Adamska
Anna Adamska
Katarzyna Bartkowiak
Katarzyna Bartkowiak

Partnerzy

16. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2021 What has health care learnt from the COVID-19 pandemic?
4-5 października 2021 | stacjonarnie + ONLINE
Przejdź do zakładki Partnerzy
pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski