Organizatorzy

15. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2020 From Evidence to Action
5-7 października 2020 | ONLINE

Program  |  Sesje  |  Prelegenci  |  Warunki udziału  |   PDF file Final Programme  |  PDF file Prezentacje wykładów 2020  |  Video Nagrania wykładów 2020
Archiwum:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019   |  Galerie:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2015  2016  2017  2018  2019

Komitet naukowy (SPC)

Magdalena
Władysiuk

CEESTAHC

Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC

Magdalena Władysiuk

Małgorzata
Bała

Cochrane Polska

Kierownik Polskiej Filii Cochrane. Kierownik Zakładu Higieny i Dietetyki oraz Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Collegium Medicum UJ

Małgorzata Bała

Maria
Libura

Klub Jagielloński

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. służby zdrowia. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej

Maria Libura
Zbigniew Szawarski

Zbigniew Szawarski – przewodniczący SPC

Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – polski etyk i filozof medycyny, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Od 1963 związany z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, na tej uczelni obronił doktorat i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Został profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Objął stanowisko głównego specjalisty w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Był sekretarzem Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk. Został przewodniczącym Komitetu Bioetyki PAN oraz członkiem Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Europejską Siecią Komisji do spraw Rzetelności w Nauce (ENRIO). Autor licznych artykułów i prac z zakresu etyki medycznej. Członek i były prezydent European Society for Philosophy of Medicine and Health Care. W latach 1990-99 wykładowca University of Wales Swansea w Wielkiej Brytanii. do góry

Małgorzata Bała

Małgorzata Bała
Dr hab. Małgorzata Bała, prof. UJ jest pracownikiem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z zagadnieniami evidence-based healthcare jest związana od początku swojej pracy zawodowej. Jest współautorką rozdziałów w podręczniku pt. „Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny” (2008) oraz autorem wielu publikacji z zakresu przeglądów systematycznych. do góry

Marcin Czech

Marcin Czech

Profesor Politechniki Warszawskiej i absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację w zakresie epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Ukończył program Master of Business Administration (International MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania. Odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University, University of Liverpool w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie. Jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przez 9 lat pracował jako adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, pełniąc w przeszłości rolę Prezesa, a obecnie Prezesa- elekta tej organizacji. Aktywnie działa w międzynarodowym towarzystwie naukowym International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Jest członkiem założycielem oraz członkiem władz Polskiego Towarzystwa Opieki Koordynowanej. Brał udział w tworzeniu wytycznych oceny technologii medycznych AOTMiT. Jest autorem ponad 200 prac i doniesień z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich. Został uhonorowany nagrodami JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym nagrodą indywidualną naukową pierwszego stopnia, nagrodą JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny oraz nagrodą „Best and Brightest” firmy PwC. 1 sierpnia 2017 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedzialnego za politykę lekową. W styczniu 2019 na własną prośbę został odwołany ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. do góry

Brygida Kwiatkowska

Brygida Kwiatkowska

Reumatolog, Zastępca Dyrektora ds. klinicznych w Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii, Sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczą diagnostyki i leczenia schorzeń reumatycznych. Swoje prace prowadzi wielokierunkowo, poszerzając wiedzę z innych dyscyplin medycznych powiązanych z chorobami reumatycznymi. Propaguje zastosowanie nowych technik diagnostycznych w rozpoznawaniu chorób reumatycznych jak i wprowadza najnowsze, dostępne metody terapeutyczne. Na jej dorobek naukowy składa się 46 publikacji : 12 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych, 26 prac poglądowych, 4 opisy przypadków, 11 rozdziałów do podręczników, w tym 2 rozdziały do podręcznika o zasięgu międzynarodowym (wydany w języku angielskim), 2 komentarze redakcyjne. W większości prac jest pierwszym autorem, pełniąc rolę wiodącą w koncepcji tematu, opracowaniu wyników i przygotowaniu do druku. Ponadto opublikowała 15 doniesień zjazdowych w suplementach do zagranicznych i polskich czasopism naukowych. do góry

Komitet organizacyjny (LOC)

Tomasz Jan Prycel

Tomasz Jan Prycel – przewodniczący LOC
Sekretarz i Dyrektor Zarządzający CEESTAHC. Odpowiedzialny za:

 • organizacja pracy w studio
 • koordynacja inspicjentów i moderatorów
 • pokoje z videochatami
 • komunikacja z uczestnikami on-line w czasie sesji
 • organizacja dodatkowych wystąpień
 • współpraca z samorządami

Absolwent Wydziału Lekarskiego Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego i Podyplomowego Studium Zarządzania w Ochronie Zdrowia w Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera. Ekspert w obszarze współpracy i tworzenia projektów zdrowotnych z jednostkami samorządu terytorialnego, z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu platformy edukacyjnej dotyczącej tworzenia wysokiej jakości programów zdrowotnych w istotnych obszarach zdrowia publicznego. Prezes Europejskiej Fundacji Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych. Współtwórca projektu edukacyjnego „ZdrowieCzłowiekProfilaktyka” adresowanego do środowisk samorządowych oraz pracodawców. Inicjator portalu www.dobreprogramyzdrowotne.pl zawierającego Kreator Programów Zdrowotnych oraz materiały edukacyjne dla twórców programów polityki zdrowotnej. do góry

Maciej Dziadyk

Maciej Dziadyk
kom. 501 086 684  |  e-mail m.dziadyk(a)ceestahc.org
Wiceprezes CEESTAHC. Odpowiedzialny za:

 • przydział zadań i koordynacja prac
 • opracowanie graficzne rysowanych briefingów sesji i wykładów
 • strony internetowe
 • firmy zewnętrzne
 • logistyka

Absolwent AGH. Rozliczne doświadczenia zdobywał w: euroticket.pl, 6 Brygada Powietrznodesantowa, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, HTA Consulting. do góry

Izabela Kukla
Izabela Kukla kom. 503 811 270  |  e-mail sekretariat(a)ceestahc.org Koordynator pracy biura i koordynator projektów. Odpowiedzialna za:
 • komunikacja z prelegentami ws. organizacyjnych
 • komunikacja z Partnerami ws. umów
 • pomoc w rejestracji uczestników
 • faktury i zaświadczenia
 • wysyłka koszulek i materiałów
Absolwentka UJ (Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doświadczenia zawodowe: archiwistka, nauczyciel-bibliotekarz, pracownik biurowy. do góry
Ewa Hetnał

Ewa Hetnał

Odpowiedzialna za księgowość.
do góry

Paulina Rolska-Wójcik
Paulina Rolska

Paulina Rolska-Wójcik
Project Manager w firmie HTA Consulting. Odpowiedzialna za:

 • media społecznościowe

Doktor nauk o zdrowiu Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. Doświadczenie zawodowe: HTA Audit, MedInvest Scanner, HTA Consulting, GlaxoSmithKline. do góry

Małgorzata
Skweres-Kuchta

Małgorzata Skweres-Kuchta
Doktor nauk ekonomicznych, zawodowo związana z Uniwersytetem Szczecińskim, pracuje nad zagadnieniami w zakresie zarządzania systemem ochrony zdrowia i wsparcia dla chorób rzadkich wśród dzieci, członek Rady ekspertów ds. chorób rzadkich przy Medycznej Racji Stanu, Prezes Zarządu Fundacji Platynowa Drużyna – organizacji pacjenckiej na rzecz chorych na ceroidolipofuscynozę neuronalną typu 2 (CLN2), członek organizacji pacjenckiej NCL Gruppe Deutschland e.V. do góry

Tłumaczenia symultaniczne

Anna Adamska

Anna Adamska

Katarzyna Bartkowiak

Katarzyna Bartkowiak

Partnerzy

15. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2020 From Evidence to Action
5-7 października 2020 | ON-LINE
Przejdź do zakładki Partnerzy
pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski