Poprzednie edycje:  200620072008200920102011 |  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Galerie:  20062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

17. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2022

Trust in Health Care
10-11 października 2022 | stacjonarnie + ONLINE

Zaufanie jest jednym z fundamentów opieki medycznej. Pandemia Covid 19 w sposób spektakularny przypomniała o tej podstawowej prawdzie, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Wedle ostatnich analiz, wprowadzone w rekordowym tempie szczepienia przeciw nowemu koronawirusowi uratowały nawet 20 milionów osób przed śmiercią. Dlaczego zatem w krajach wysokorozwiniętych, w których obywatelom zapewniono dostęp do kolejnych, nieodpłatnych dawek, z możliwości tej nie skorzystali wszyscy uprawnieni? Odpowiedzi należy szukać przede wszystkim w zerwanych łańcuchach zaufania, które w niektórych państwach okazały się słabsze, niż łańcuchy dostaw.

Znaczenie zaufania nie ogranicza się do sytuacji kryzysowych i chorób zakaźnych. Pacjent, podejmując leczenie, za każdym razem zupełnie dosłownie powierza siebie w ręce innych, zwykle obcych sobie osób. To doniosła decyzja, która zależy od przekonania o kompetencjach podejmujących leczenie specjalistów, ale także – co równie istotne – od ufności, że działają oni w najlepszej wierze, a cały system skonfigurowany jest tak, by pomóc pacjentowi odzyskać lub zachować zdrowie i ulżyć w cierpieniu.

Nic zatem dziwnego, że szerzący dezinformację w obszarze zdrowia uderzają przede wszystkim w zaufanie do lekarzy i zawodów medycznych, za kolejny cel obierając świat nauki oraz instytucje odpowiedzialne za kształt opieki medycznej. Cios zadany zaufaniu ma dalszy zasięg, niż decyzje o szczepieniu. Zaufanie stanowi bowiem także istotny czynnik warunkujących zdrowie. Udział w badaniach przesiewowych, podjęcie wysiłku związanego ze zmianą stylu życia, przestrzeganie zaleceń – wszystkie te działania wymagają nie tylko wiedzy, ale i szczególnej wiary. Wiary w to, że system oferujący określone interwencje pomoże w przypadku wykrycia choroby, wesprze w wypadku trudności w drodze do zdrowszego życia, zapewni dostępność zalecanych leków i zabiegów.

Edycja Sympozjum EBHC z 2021 roku poświęcona była lekcjom z pandemii. Kapitalne znaczenie zaufania dla sprawności systemów ochrony zdrowia jest chyba najważniejszą z nich. Program Sympozjum EBHC 2022 został zrealizowany w ciągu 2 dni w ramach następujących bloków tematycznych:

Partnerzy

17. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2022 Trust in Health Care
10-11 października 2022 | stacjonarnie + ONLINE
17. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2022 Trust in Health Care
10-11 października 2022 | stacjonarnie + ONLINE
Stephen Campbell
Stephen Campbell
Michał Chodorek
Michał Chodorek
Kathrin Cresswell
Kathrin Cresswell
Brian Godman
Brian Godman
Krzysztof Jakubiak
Krzysztof Jakubiak
Tadeusz Jędrzejczyk
Tadeusz Jędrzejczyk
Rabia Kahveci
Rabia Kahveci
Ewa Kawiak-Jawor
Ewa Kawiak-Jawor
Roman Kolek
Roman Kolek
Brygida Kwiatkowska
Brygida Kwiatkowska
Miranda W. Langendam
Miranda W. Langendam
Maria Libura
Maria Libura
Krzysztof Łanda
Krzysztof Łanda
Adam Maciejczyk
Adam Maciejczyk
Monika Małowicka
Monika Małowicka
Maciej Miłkowski
Maciej Miłkowski
Sylvia Atisa Opanga
Sylvia Atisa Opanga
Mark Parker
Mark Parker
Maria Piętak-Frączek
Maria
Piętak-Frączek
Tomasz Jan Prycel
Tomasz Jan Prycel
Elizabeth A. Rider
Elizabeth A. Rider
Andrzej Ryś
Andrzej Ryś
Natalie Schellack
Natalie Schellack
Nabil Seyidov
Nabil Seyidov
Ewa Urban
Ewa Urban
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk
Marek Wójcik
Marek Wójcik
Zachary Zalewski
Zachary Zalewski
Jan Zygmuntowski
Jan Zygmuntowski

Prelegenci i Komitet Naukowy (SPC)

Stephen Campbell
Stephen Campbell (SPC)  |  UK
Profesor Stephen Campbell jest kierownikiem Katedry Badań nad Podstawową Opieką Zdrowotną na Uniwersytecie w Manchesterze, a do niedawna dyrektorem Narodowego Instytutu Badań nad Zdrowiem (National Institute for Health Research), Greater Manchester Patient Safety Translational Research Centre (Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Pacjentów). Jest badaczem usług zdrowotnych, szczególnie zainteresowanym jakością i bezpieczeństwem pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej oraz w innych środowiskach opieki przejściowej, w tym w opiece społecznej, z głównym naciskiem na praktykę ogólną/rodzinną. Prowadził badania jako profesor na Uniwersytecie w Melbourne, Uniwersytecie w Canberze i Australijskim Uniwersytecie Narodowym w Australii oraz na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech. do góry
Michał Chodorek
Michał Chodorek  |  Poland
Michał Chodorek – adwokat, specjalista w zakresie prawa Life Sciences (m.in. prawa farmaceutycznego, wyrobów medycznych) oraz prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w branżach Healthcare i Life Sciences. Doradza klientom w projektach e-Health i m-Health, prowadzenia badań klinicznych, wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych, rozwoju wyrobów medycznych (w tym medical device software), pozyskiwania i wykorzystywania danych medycznych – w tym dla potrzeb trenowania sieci neuronowych, wtórnego wykorzystywania danych pochodzących od uczestników badań klinicznych, rozwoju i wdrażania narzędzi AI/ML wspierających decyzje diagnostyczne i terapeutyczne. Pracuje dla wiodących międzynarodowych firm farmaceutycznych i medycznych działających w Polsce i dla wielu stowarzyszeń branżowych, w tym dla Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, stowarzyszenia 25 najbardziej innowacyjnych firm farmaceutycznych. Autor publikacji dotyczących klasyfikacji oprogramowania jako wyrobu medycznego, wykorzystywania AI w badaniach klinicznych i procesie badania i rozwoju leków, przetwarzania danych osobowych w ramach badań klinicznych, współautor międzynarodowych publikacji dotyczących Digital Healthcare i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Michał Chodorek jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Jest rekomendowany w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal 500 EMEA 2022 w dziedzinie Healthcare & life sciences oraz wyróżniony jako IP Star 2022 w dziedzinie znaków towarowych w rankingu dotyczącym prawa własności intelektualnej, prowadzonym przez Managing IP. do góry
Kathrin Cresswell
Kathrin Cresswell  | UK
Kathrin Cresswell (KC) jest socjolożką posiadającą duże doświadczenie w ocenianiu kształtującym zmian wprowadzanych przez cyfryzację oraz programów poprawy w opiece zdrowotnej. Była konsultantem dla Światowej Organizacji Zdrowia, Harvard Medical School, NHS England and Improvement. Kathrin jest członkinią RSE Young Academy of Scotland, otrzymała nagrodę Yvonne Carter Wybitnego Nowego Badacza Naukowego, była również zapraszana jako prelegent do Parlamentu Europejskiego oraz do Harvard Medical School. Jest autorką ponad 100 recenzowanych publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych, której przyznano niemal 30 milionów funtów grantów naukowych. Obecnie Kathrin Cresswell jest starszą wykładowczynią w Instytucie Ushera na Uniwersytecie Edynburskim, współprowadzącą Zaangażowania Zewnętrznego w Centrum Szkolenia Doktorantów EPSRC odnośnie Biomedycznej Sztucznej Inteligencji oraz Prowadzącą Modułu w NHS Digital Academy, gdzie naucza ponad 400 krajowych i międzynarodowych liderów technologii informacyjnych w zakresie zdrowia na temat Strategii Technologicznej oraz Wprowadzania Systemów Informacji w obszarze Zdrowia. Ponadto jest współprzewodniczącą Międzynarodowego Stowarzyszenia Informatyki Medycznej (IMIA) oraz Europejskiej Federacji Grup Roboczych ds. Oceny Informatyki Medycznej, zapewniającej łatwy dostęp do międzynarodowych sieci. do góry
Brian Godman
Brian Godman (SPC) |  UK
Brian Godman współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), administracjami rządowymi, instytucjami ds. zdrowia oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi z całej Europy celem poprawy wydajności przepisywania leków w sytuacji ograniczonych zasobów. Obejmuje to poszukiwanie potencjalnych sposobów wyceny i finansowania nowych leków przy użyciu sugerowanych modeli pozwalających na optymalizację po wprowadzeniu na rynek. Praca zawodowa Briana Godmana zaowocowała wieloma publikacjami oraz wystąpieniami w których opowiadał o kluczowych zagadnieniach swojej działalności. do góry
Krzysztof Jakubiak
Krzysztof Jakubiak |  Poland

Założyciel i prezes zarządu Modern Healthcare Institute, redaktor naczelny portalu mZdrowie.pl oraz magazynu “Obserwacje MHI”. Wcześniej m.in. rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Finansów, redaktor naczelny “Pulsu Medycyny” i “Pulsu Farmacji”, menedżer odpowiedzialny za komunikację i PR m.in. w Polpharma, Coca-Cola, Henkel, Lafarge. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Polonistyki), University of Wisconsin (zarządzanie), Wyższej Szkoły Zarządzania – Thames Valley University. do góry

Tadeusz Jędrzejczyk
Tadeusz Jędrzejczyk  |  Poland

Tadeusz Jędrzejczyk, Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Specjalista Zdrowia Publicznego. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych i pełni stanowisko adiunkta w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu zdrowia publicznego, w tym w szczególności z zakresu zarządzania i organizacji opieki zdrowotnej, aspektów ekonomicznych i epidemiologii. Radny Miasta Gdańska (1994-1998) i przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1997-2001). Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (2010-2014) dyrektora Zastępca dyrektora a następnie dyrektor Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (2008-2009 i następnie 2013/14); w od czerwca 2014 do marca 2016 roku pełnił funkcje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. do góry

Rabia Kahveci
Rabia Kahveci |  Ukraine
Rabia Kahveci jest wiceprezesem organizacji HTAi oraz starszym doradcą technicznym w zakresie polityki lekowej i zarządzania przy projekcie SAFEMed w Kijowie w Ukrainie. Wspierający rząd Ukrainy projekt SAFEMed jest finansowany przez agencję rządową USAID oraz prowadzony przez organizację MSH. SAFEMed stosuje najlepsze praktyki wzmacniania systemu opieki zdrowotnej w celu opracowania interwencji opartych na dowodach naukowych i wzmacniania systemu farmaceutycznego Ukrainy. W zakres obowiązków Rabii Kahveci wchodzi wspieranie wyznaczania priorytetów oraz oceny technologii medycznych (HTA), a także budowanie potencjału i instytucjonalizacja HTA w Ukrainie oraz wspieranie polityki cenowej i refundacyjnej technologii medycznych. Poza pracą w SAFEMed, od wielu lat jest aktywną członkinią HTAi; zanim została wiceprezesem, dwukrotnie pełniła funkcję w radzie dyrektorów. W tym czasie przewodniczyła Komisji ds. Corocznych Spotkań; współprzewodniczyła Komisji Międzynarodowego Programu Naukowego Corocznego Spotkania HTAi w Rzymie (2017 r.); przewodniczyła Grupie Interesów ds. Krajów Rozwijających się, współprzewodniczyła Grupie Interesów ds. Wyrobów Medycznych; była przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Spotkania Regionalnego HTAi organizowanego przez Ukrainę we wrześniu 2020 r. Ponadto Rabia Kahveci pełni funkcję przewodniczącej Euroazjatyckiej Inicjatywy ds. oceny technologii medycznych gromadzącej członków z 9 krajów z Bałkanów i Azji Środkowej. Przez 8 lat pełniła funkcję Prezesa tureckiego Stowarzyszenia Medycyny opartej na Dowodach Naukowych. Zanim objęła swoją funkcję w SAFEMed była dyrektorką szpitalnego centrum oceny technologii medycznych w Turcji (ANHTA), które zajmowało się HTA, innowacjami w wyrobach medycznych oraz danymi rzeczywistymi (RWE). W tym samym szpitalu pracowała jako profesor medycyny rodzinnej. Miała wkład w wiele krajowych i międzynarodowych projektów związanych z HTA, między innymi EUnetHTA oraz AdHopHTA. ANHTA wykazała wpływ 2,5 miliona euro oszczędności na przestrzeni 3 lat i stanowi niezwykły przykład szpitalnej oceny technologii medycznych. Pełniła rolę krajowej koordynatorki jakości klinicznej tureckiego Ministerstwa Zdrowia w 2017 r., gdzie zajmowała się koordynacją wszelkich czynności związanych z HTA, wytycznymi klinicznymi oraz jakością. Przed dołączeniem do ANHTA, Rabia Kahveci była członkinią Komitetu ds. Refundacji Leków tureckiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas przejścia na powszechną opiekę zdrowotną i współtworzyła wytyczne dotyczące refundacji. Pracowała w tureckiej Agencji Leków nad ustalaniem cen i refundacją leków oraz przewodziła pracom Agencji związanymi z HTA. Prof. Kahveci, lekarz medycyny i nauczycielka akademicka, jest autorką ponad 150 recenzowanych artykułów, 8 książek oraz przeprowadziła ponad 300 prezentacji podczas międzynarodowych spotkań dotyczących HTA. do góry
Ewa Kawiak-Jawor
Ewa Kawiak-Jawor |  Poland
Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Praktyk z zakresu jakościowej oraz ilościowej analizy danych oraz nowych technologii w medycynie i zdrowiu publicznym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na obszarze e-zdrowia oraz m-zdrowia. Konsultant w zakresie organizacji ochrony zdrowia w międzynarodowych projektach badawczych. Jako specjalista z zakresu biostatystyki wspiera pracę wielu zespołów badawczych. Dydaktyk z zakresu statystyki oraz zdrowia publicznego. do góry
Roman Kolek
Roman Kolek  |  Poland
Polski samorządowiec, lekarz i działacz mniejszości niemieckiej, od 2010r. wicemarszałek województwa opolskiego. W latach 1999–2002 pozostawał dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W 2002 przeszedł na stanowisko wicedyrektora Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych ds. medycznych, następnie objął analogiczne stanowisko w opolskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Działał także społecznie, biorąc udział w konsultacjach dotyczących zmian w polityce zdrowotnej państwa i w programie racjonalizacji antybiotykoterapii. Zaangażował się politycznie w działania mniejszości niemieckiej w ramach Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. W 2002, 2014 i 2018 uzyskiwał mandat radnego sejmiku opolskiego II, V i VI kadencji. W sejmiku pełnił funkcję przewodniczącego klubu radnych Mniejszości Niemieckiej. W 2015 bez powodzenia kandydował do Sejmu z drugiego miejsca listy Mniejszości Niemieckiej (zdobył 3395 głosów) , a w 2019 do Senatu, zajmując 3. miejsce w okręgu. W 2010 objął urząd wicemarszałka województwa opolskiego, pozostawał na stanowisku po wyborach w 2014 i 2018 W 2017 wraz innymi działaczami MN współtworzył partię „Regionalna. Mniejszość z Większością”, w 2018 został zastępcą jej przewodniczącego. Prowadził zajęcia na kursach dla lekarzy, a także w ramach Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego na Politechnice Warszawskiej. Opublikował prace naukowe z zakresu zdrowia publicznego i finansów służby zdrowia, a także analizy kosztów wydatków świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz ubezpieczonych oraz wykłady dla lekarzy w ramach szkoleń i kursów z zakresu zdrowia publicznego oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Współorganizował  wiele konferencji z zakresu polityki zdrowotnej i finansowania świadczeń zdrowotnych w tym Brytyjsko-Polskiego Forum Ochrony Zdrowia, Polsko-Ukraińskiego Forum Ochrony Zdrowia, Polsko-Niemieckiego Forum Zdrowia. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu zdrowia publicznego i finansowania świadczeń zdrowotnych. Jestem członkiem grupy roboczej przy Związku Pracodawców RP opracowywania kierunków zmian w polityce zdrowotnej państwa w ramach inicjatywy „Akademia Zdrowia 2013. do góry
Brygida Kwiatkowska
Brygida Kwiatkowska  |  Poland

Reumatolog, od lutego 2013 r. p.o. Dyrektora ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, od 2018 r zastępca dyrektora ds. klinicznych. Od 2009 p.o kierownika Oddziału Wczesnej Diagnostyki Zapaleń Stawów Instytutu Reumatologii. Od 2012 roku Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów na etacie profesora nadzwyczajnego. Przez 14 lat członek Rady Naukowej Instytutu Reumatologii. W latach 2015-2017 przewodnicząca Rady Naukowej NIGRiR. Przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii, przez 7 lat przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, aktualnie wiceprzewodnicząca. Od maja 2021 r. Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii. Prezes Polskiego Towarzystwa Zapalnych Chorób Autoimmunologicznych. Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczą diagnostyki i leczenia schorzeń reumatycznych. Swoje prace prowadzi wielokierunkowo, poszerzając wiedzę z innych dyscyplin medycznych powiązanych z chorobami reumatycznymi. Propaguje zastosowanie nowych technik diagnostycznych w rozpoznawaniu chorób reumatycznych jak i wprowadza najnowsze, dostępne metody terapeutyczne. Na dorobek naukowy Pani Profesor składają się 52 publikacje. W większości prac jest pierwszym autorem, pełniąc rolę wiodącą w koncepcji tematu, opracowaniu wyników i przygotowaniu do druku. do góry

Miranda W. Langendam
Miranda W. Langendam   |  Netherlands

Dr Miranda Langendam jest epidemiolożką z doświadczeniem w naukach medycznych. Do jej głównych zainteresowań należy opieka zdrowotna oparta na dowodach naukowych. Po ukończeniu studiów doktoranckich z zakresu epidemiologii chorób zakaźnych pracowała jako starszy pracownik naukowy w Holenderskim Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego (Dutch National Health Care Institute) oraz jako starszy pracownik w organizacji Cochrane Netherlands. Obecnie doktor Langendam jest adiutantką oraz główną badaczką na wydziale Epidemiologii i Analityki Danych w Centrach Medycznych w Amsterdamie (Uniwersytet Amsterdamski). Przedmiotem jej badań oraz nauczania jest metodologia syntezy dowodów (evidence synthesis), a w szczególności rozwój i wdrażanie wytycznych. Jej badania dotyczą szerokiego zakresu projektów: od rozwoju zestawów wskaźników podstawowych i narzędzia oceny ryzyka obłędu systematycznego, po ocenę implementacji wytycznych oraz rozwój ram metodologicznych. Jako metodolożka, miała ona swój wkład w wiele wytycznych w wielu obszarach; w tym wytycznych publikowanych przez WHO i Komisję Europejską. Dr Langendam jest członkinią rady zespołu roboczego GRADE, współprzewodniczącą holenderskiej sieci GRADE, a także aktywną członkinią organizacji GIN oraz Cochrane.

Jej misją jest poprawa jakości opieki poprzez rozwój, ocenę i wdrażanie metod porównawczych w celu ustanawiania wysokiej jakości wytycznych o dużym wpływie. do góry

Maria Libura
Maria Libura (SPC)  |  Poland
Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem Pradera-Willego.  Członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. do góry
Krzysztof Łanda
Krzysztof Łanda  |  Poland
Krzysztof Łanda jest Prezesem firmy MedInvest Scanner sp. z o.o. zajmującej się doradztwem w zakresie wyceny i refundacji, due diligence w zakresie oceny portfolio firm z zakresu Life Science i oceną innowacyjności. Wcześniej był konsultantem w DBSE oraz członkiem międzynarodowego Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia Dentons. W latach 2015-2017, Krzysztof, jako wiceminister zdrowia był odpowiedzialny za politykę lekową, refundację oraz ustalanie urzędowych cen zbytu leków i wyrobów medycznych, mapowanie potrzeb zdrowotnych, inwestycje w opiece zdrowotnej, wycenę świadczeń zdrowotnych oraz koszyk świadczeń gwarantowanych. Przed objęciem funkcji wiceministra zdrowia, Krzysztof był prezesem HTA Audit, firmy zajmującej się oceną jakości raportów oceny technologii medycznych (HTA; Health Technology Assessment) do władz i instytucji publicznych oraz prezesem Watch Health Care Foundation. W latach 2010-2011 pełnił funkcję Prezesa CEESTAHC Central & Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care. W latach 2006-2007 był Dyrektorem Departamentu Gospodarki Lekami w NFZ. W 2004 roku Krzysztof został wybrany do zarządu Health Technology Assessment International (HTAi) i piastował to stanowisko do 2007 r. W latach 2010-2012 oraz 2006-2008 Krzysztof prowadził szkolenia w Serbii i na Ukrainie z zakresu EBM, HTA, EBHC. Był również liderem zespołu Banku Światowego, którego celem było wprowadzenie w Serbii zasad EBHC.. do góry
Adam Maciejczyk
Adam Maciejczyk  |  Poland

Onkolog, specjalista z zakresu radioterapii onkologicznej oraz dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, kierownik Kliniki Radioterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przewodniczący Krajowej Rady do spraw Onkologii w Ministerstwie Zdrowia oraz prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Specjalizuje się w terapii nowotworów wieku dziecięcego. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO), a także koordynatorem Sekcji Radioterapii Pediatrycznej w Polskiej Pediatrycznej Grupie Guzów Litych. Jest również członkiem European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), Pediatric Radiation Oncology Society (PROS). Jest członkiem Krajowej Rady ds. Onkologii z ramienia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W 2019 r. został powołany przez Ministra Zdrowia do uczestnictwa w pracach Zespołu do spraw opracowania Narodowej Strategii Onkologicznej. Jest również nauczycielem akademickim. W 2019 r. był współautorem licznych prac i streszczeń, w tym m.in. prac pt. The effect of YAP expression in tumor cells and tumor stroma on the prognosis of patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity floor and oral surface of the tongue, czy „The effect of the population-based cervical cancer screening program on 5-year survival in cervical cancer patients in Lower Silesia”. do góry

Monika Małowicka
Monika Małowicka   |  Poland
Specjalistka w zakresie EBM. Od 8-lat związana z Działem Analiz Klinicznych firmy HTA Consulting z Krakowa – obecnie jako Lead Project Manager, co zapewnia wielokierunkowość i pozwala na szeroki horyzont działań. Wykładowca CEESTAHC. Współautorka licznych opracowań HTA i raportów dotyczących aktualnych rozwiązań systemowych w służbie zdrowia w Polsce i Europie. Absolwentka biologii molekularnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu farmaceutycznego (Śląski Uniwersytet Medyczny) i metodologii, organizacji i zarządzania w badaniach klinicznych (Uniwersytet Jagielloński). Prywatnie, pełna energii i optymistycznie nastawiona do życia miłośniczka psów. Spacery, podróże (nawet te palcem po mapie) i dobre jedzenie wprawiają ją w dobry nastrój i relaksują. Podobno też sama całkiem nieźle gotuje. Pcha ją do przodu otwartość i ciekawość świata, ludzi, rzeczy. Swój azyl i miejsce na oddech odnalazła jednak przeprowadzając się z miejskiego zgiełku do domu na wsi ukrytego za szpalerem drzew. do góry
Maciej Miłkowski
Maciej Miłkowski |  Poland
Menedżer, ukończył Szkołę Główną Handlową, a także studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych. Rozpoczynał pracę w bankowości inwestycyjnej w Polskim Banku Inwestycyjnym. Od początku, tj. od kwietnia 1998 r., współorganizował Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych i został jej pierwszym członkiem zarządu ds. ekonomiczno-administracyjnych oraz dyrektorem finansowym. Od 2002 r. przez trzy lata prowadził NZOZ Europejskiej Kliniki Rehabilitacji VICTORIA. W latach 2005-2007 pracował w Instytucie Matki i Dziecka jako pełnomocnik dyrektora ds. finansowo-księgowych oraz zastępca dyrektora ds. ekonomicznych. Od czerwca 2007 r. do stycznia 2016 r.był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. W dniu 15 stycznia 2016 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych. Od 2018 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. do góry
Sylvia Atisa Opanga
Sylvia Atisa Opanga  |  Kenya
Sylvia Opanga jest farmaceutką kliniczną oraz starszym wykładowcą w Szkole Farmacji Uniwersytetu w Nairobi. Posiada doktorat w dziedzinie Farmacji klinicznej na Uniwersytecie w Nairobi. Jej głównym obszarem zainteresowań jest farmakoterapia chorób chirurgicznych, układu krążenia oraz zakaźnych; dr Opanga jest autorką wielu publikacji na ten temat. Obecnie dr Opanga jest edytorem gościnnym „Vaccine Journal” – wydania specjalnego 2022 r. Ponadto odbywa staż naukowy w dziedzinie Implementation Science (badania metod i strategii umożliwiających wykorzystanie badań w praktyce) Uniwersytetu Waszyngtońskiego, Seattle. Jej zainteresowania to także oparte na dowodach badania i praktyka kliniczna; dr Opanga pracowała nad kilkoma przeglądami systematycznymi oraz metaanalizami, które wpłynęły na politykę, publiczną głównie w zakresie antybiotykoterapii w Kenii. Jest także członkinią technicznej grupy roboczej ds. stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych Ministerstwa Zdrowia. Dr Opanga jest oddana kwestii zapewniania bezpieczeństwa pacjentów poprzez prawidłowe farmakoterapie oraz korzystanie z big data do poprawy bezpieczeństwa pacjentów w Kenii oraz na całym terenie Afryki. W tym zakresie jest ona Wschodnioafrykańską Prowadzącą Międzynarodowego Stowarzyszenia Farmakoepidemiologii (East African Lead for the International Society for Pharmacoepidemiology, ISPE) oraz należy do Grupy Badania i Wykorzystywania Leków w Afryce (Medicines Research and Utilisation Group in Africa, MURIA). Dr Opanga zdobyła dwa granty– Newton Grant (2017-2019) oraz Fleming Fund Kenya Grant w zakresie nadzoru odporności na przeciwdrobnoustroje. Obydwa z nich przyczyniły się do przeprowadzenia szeroko zakrojonych prac nad ograniczeniem odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W marcu 2021 r. przyznano jej grant umożliwiający uczestnictwo w Szczycie Zdrowia Uniwersytetu Uppsala (Uppsala Health Summit), który skupiał się na zmianie zachowań w celu zwalczania odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Następnie dr Opanga otrzymała Nagrodę dla Młodych Badaczy spółki Institut Merieux za pracę związaną z COVID-19 oraz wdrażanie Krajowego Planu Działania dotyczącego odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w Kenii. Jej innowacyjne rozwiązanie w opiece diabetologicznej zostało zwycięzcą kategorii na najlepszą innowację podczas Nairobi Innovation Week w 2022 r.  do góry
Mark Parker
Mark Parker | Serbia
Mark Parker jest dyrektorem w spółce ZEM Solutions mającym ponad 20-letnie doświadczenie w międzynarodowych projektach dotyczących ekonomiki zdrowia i oceny technologii medycznych. Ponadto specjalizuje się w modelowaniu ekonomiki zdrowia (Uniwersytet w Liverpoolu, Uniwersytet w Yorku (Wielka Brytania) consultingiem w obszarze ekonomiki zdrowia. Główne obszary działalności Marka obejmują opracowywanie ścieżek opieki, modeli ekonomicznych oraz ich podstaw dowodowych mających zastosowanie w dokumentów GVD (global value dossier), międzynarodowych zgłoszeniach dot. oceny technologii medycznych oraz krajowych projektach takich jak opracowanie jednorodnych grup pacjentów, rejestrów pacjentów oraz ich analiza. Poza tym specjalizuje się w wyzwaniach regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozwoju opieki zdrowotnej. Mark Parker ma doświadczenie w szerokim zakresie obszarów chorób oraz modelowaniu populacji, współpracuje z przemysłem, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami rządowymi w celu zapewnienia mocnego zaplecza edukacyjnego w zakresie ekonomiki, rozwoju oprogramowania, systemów oraz obliczeń rozproszonych, sztucznej inteligencji (dyplom z wyróżnieniem, Licencjat Ekonomiki i Nauk Informatycznych, Uniwersytet w Liverpoolu). do góry
Maria Piętak-Frączek
Maria Piętak-Frączek  |  Poland

Pracuje w Urzędzie Miasta Krakowa od 20 lat od 1999 r. Ukończyła studia wyższe w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Ochrony Zdrowia, Instytut Pielęgniarstwa,  w roku 1997 studia podyplomowe w zakresie promocji zdrowia w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2012 roku studia podyplomowe o kierunku „Gospodarka i administracja publiczna” w ramach Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w roku 2019 studia podyplomowe o kierunku „ HTA i EBM   w zarządzaniu w ochronie zdrowia”  w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia” organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, Wydział Nauk o Zdrowiu. Od początku swojej pracy zajmuje się opracowaniem założeń Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków”, organizacją konferencji, szkoleń i imprez plenerowych o charakterze zdrowotnym w tym „Krakowskich Dni Zdrowia”. Współpracuje z licznymi regionalnymi i krajowymi instytucjami działającymi w ochronie zdrowia. Jednocześnie jest przedstawicielem Gminy Miejskiej Kraków w Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i  Prezesem  Zarządu Stowarzyszenia. W ramach tej działalności jest m.in. współorganizatorem spotkań  dla miast członkowskich w zakresie istotnych problemów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Menedżer ochrony zdrowia – ukończone w roku 2022 studia podyplomowe: Zarządzanie ochroną zdrowia.  do góry

Tomasz Jan Prycel
Tomasz Jan Prycel  |  Poland
Dyrektor Zarządzający CEESTAHC. Absolwent Wydziału Lekarskiego Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego i Podyplomowego Studium Zarządzania w Ochronie Zdrowia  w Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera. Ekspert w obszarze współpracy i tworzenia projektów zdrowotnych z jednostkami samorządu terytorialnego, z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu platform edukacyjnych wspomagających proces tworzenia wysokiej jakości programów zdrowotnych w istotnych obszarach zdrowia publicznego. Prezes Europejskiej Fundacji Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych. Współtwórca projektu edukacyjnego „ZdrowieCzłowiekProfilaktyka” adresowanego do środowisk samorządowych oraz pracodawców. Inicjator portalu ww.dobreprogramyzdrowotne.pl zawierającego Kreator Programów Zdrowotnych oraz materiały edukacyjne dla twórców programów polityki zdrowotnej. do góry
Elizabeth A. Rider
Elizabeth A. Rider  |  USA
Lek. Elizabeth A. Rider, MSW jest pediatrą oraz edukatorką medyczną, a także przewodniczącą projektu Transforming Healthcare Relationships: Values, Learning Environments, and Organizational Culture (Zmiana stosunków w opiece zdrowotnej: Wartości, Środowiska Nauki i Kultura Organizacyjna); założycielką i Dyrektorką Wydziałowych Programów Stypendialnych dot. Humanizmu/Profesjonalizmu, a także Międzybranżowego Kierownictwa w Harvard Medical School. Prowadzi międzynarodowy kurs Trudne Rozmowy w Opiece Zdrowotnej na wydziale Harvard Medical School oraz w Harvard Macy Institute. Dr Rider pełniła funkcję Dyrektorki Programów Akademickich dawnego Instytutu ds. Profesjonalizmu i Etycznych Praktyk (2007-2020). Jest starszym pracownikiem i byłą Przewodniczącą Akademii Medycznej będącej częścią National Academies of Practice. Dr Rider jest założycielką Międzynarodowego Konsorcjum do Komunikacji w Opiece Zdrowotnej (International Consortium for Communication in Healthcare, IC4CH) i przewodniczy inicjatywie Międzynarodowej karty wartości ludzkich w opiece zdrowotnej (International Charter for Human Values in Healthcare), która jest międzybranżowym wspólnym wysiłkiem mającym na celu zwrócenie uwagi na podstawowe wartości i umiejętną komunikację w opiece zdrowotnej. Ponadto pełni funkcję redaktora pomocniczego w czasopiśmie Patient Education and Counseling. Dr Rider zdobyła międzynarodowe uznanie za swoją prace i była zapraszana jako prelegent/konsultantka w 10 krajach. Obecnie jej badania skupiają się między innymi na kształceniu relacyjnym, wartościach, umiejętnościach komunikacyjnych, profesjonalizmie, kształceniu medycznym/międzybranżowym, a także na narodowych badaniach kolaboratywnych mających na celu identyfikację stymulatorów/barier humanistycznych praktyk i edukacji oraz humanistycznego kierownictwa i zmiany kultury organizacyjnej w celu ograniczenia wypalenia i pozytywnego wpłynięcia na samopoczucie. do góry
Andrzej Ryś
Andrzej Ryś  |  Poland
Polski lekarz, w latach 1999–2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, od 2006 dyrektor w Komisji Europejskiej, od 1 października 2022 sprawuje funkcję Principal Scientific Advisor w DG Sante. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. W latach 1990–1997 sprawował tworzył i był dyrektorem Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1997-1999 był dyrektorem Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Od 24 czerwca 1999 do 22 października 2001 roku był wiceministrem zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. Zajmował się współpracą międzynarodową i integracją Polski z Unią Europejską, reformą ratownictwa medycznego i kształcenia w zawodach medycznych. Był członkiem Zespołu Negocjacyjnego pod przewodnictwem Jana Kułakowskiego, odpowiedzialny był m.in. za przystosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych. Pod koniec 2002 stworzył i kierował do 2006 Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU). W latach 2004-2005 był także dyrektorem ds. strategii w Diagnostyce a w latach 2005/2006 roku pierwszym dyrektorem zarządzającym Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia.1 czerwca 2006 rozpoczął pracę na stanowisko jednego z dyrektorów w departamencie dyrekcji generalnej zdrowia i ochrony konsumentów (DG SANCO) w Komisji Europejskiej, odpowiedzialnego za sprawy zdrowia publicznego a później ds. systemów zdrowotnych, produktów medycznych i Innowacji. Był również konsultantem Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego. do góry
Natalie Schellack
Natalie Schellack   |  South Africa
Natalie Schellack jest zarejestrowaną farmaceutką, profesorem, ponadto aktualnie pełni funkcję Kierownik Wydziału Farmakologii na Uniwersytecie w Pretorii. Profesor Schellack zdobyła trzy tytuły naukowe: dwa tytuły licencjata (pielęgniarstwo i farmacja) oraz tytuł doktora farmacji. Poza uniwersytetem, profesor Schellack zasiada w Południowoafrykańskiej Radzie Aptekarskiej (jako mianowany członek rady) oraz w Ministerialnym Komitecie Doradczym ds. Odporności na Drobnoustroje (MAC-AMR). Jej zainteresowania badawcze skupiają się na szeroko rozumianej farmacji klinicznej związanej z pediatrią, ototoksycznością oraz chorobami zakaźnymi (w tym, między innymi, gruźlicą lub HIV). W bardziej szczegółowym ujęciu, jej zainteresowania obejmują dane dotyczące wykorzystania kwantyfikacji drobnoustrojów, farmakokinetyczne oraz dynamiczne poziomy antybiotyków we krwi. Obecnie jej obszar badawczy skupia się w większym stopniuj na znajdywaniu innowacyjnych sposobów pomiaru wykorzystania drobnoustrojów przy użyciu technologii medycznych. Profesor Schellack jest współzałożycielką Południowoafrykańskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej (SASOCP). W 2018 roku została nominowana w plebiscycie “Woman of stature” w RPA na kobietę roku w kategorii opieki zdrowotnej. Profesor Schellack ma ocenę C2 przyznaną, przez Narodową Fundację Badań Naukowych (NRF). Ponadto, Profesor Schellack jest czwartym nominowanym członkiem Południowoafrykańskiego Programu Zarządzania Środkami Przeciwdrobnoustrojowymi (SAASP). do góry
Nabil Seyidov
Nabil Seyidov |  Azerbaijan
Dr Seyidov od ponad 15 lat pracuje jako lekarz ze specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz chorób układu krążenia. Od 2014 roku jest aktywnie zaangażowany w promocję i rozwój publicznego systemu opieki zdrowotnej w Azerbejdżanie, ze szczególnym naciskiem na podstawową opiekę zdrowotną, ekonomikę zdrowia, opiekę paliatywną i hospicyjną, e-zdrowie oraz szkolenia medyczne i edukację. Jako przewodniczący działu polityki zdrowotnej i planowania Centrum Zdrowia Publicznego i Reform Ministerstwa Zdrowia, Dr Seyidov pełni funkcję pomysłodawcy i koordynatora wielu projektów, a także współtworzy kilka badań naukowych dotyczących, między innymi, inicjatywy COSI, sieci badawczej HBSC oraz skuteczności szczepionek przeciwko COVID-19 wśród pracowników służby zdrowia. Ponadto Dr Seyidov współtworzył przekrojowe ogólnokrajowe badanie dotyczące zaufania do systemu opieki zdrowotnej. Jest autorem i współautorem ponad 50 podręczników szkoleniowych, książek i wytycznych oraz 15 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych. Ponadto jest redaktorem naczelnym Eurasian Journal of Clinical Sciences. do góry
Ewa Urban
Ewa Urban  |  Poland
Dr n.med. Ewa Urban pracuje w NIZP-PZH, w Zakładzie Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych na stanowisku starszy specjalista badawczo – techniczny, a od 2018 r. pełni obowiązki kierownika Zakładu Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych. Jest także wykładowcą w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Jest współautorem publikacji naukowych z obszaru zdrowia publicznego oraz promocji zdrowia. Brała udział w wielu projektach m.in.: ProfiBaza – Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce; Priority on NCD: Increased access to interventions to prevent and manage noncommunicable diseases and their risk factors; Opracowanie innowacyjnego zestawu wskaźników z zakresu zdrowia publicznego, przystosowanego do użycia w polskim systemie ochrony zdrowia; Lokalne partnerstwa na rzecz zdrowia mieszkańców; Ocena podejmowanych w Polsce niezbędnych działań z zakresu zdrowia publicznego (EPHOs). do góry
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk  |  Poland

Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC. Wiceprezes firmy HTA Consulting, w której odpowiedzialna jest za strategiczny rozwój firmy. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości informacji i danych w oparciu o EBM i HTA. Podejmuje działania nie tylko na terenie Polski, ale także w Europie i Azji. Jej kluczowym zadaniem jest poprawa wyników leczenia pacjentów poprzez podejmowanie lepszych decyzji leczniczych.
W CEESTAHC jest odpowiedzialna za przygotowanie i zapewnienie platformy do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych grup interesów w sektorze opieki zdrowotnej. Misją CEESTAHC jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w oparciu o dowody.
Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Ekonomii i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W latach 2006-2008 była członkiem corocznych spotkań HTAi. do góry

Marek Wójcik
Marek Wójcik  |  Poland
Marek Wójcik, ekspert do spraw ochrony zdrowia Związku Miast Polskich, w latach 2014 – 2015 wiceminister administracji cyfryzacji, wieloletni uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie; członek zespołu do spraw ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz uczestnik prac Rady Dialogu Społecznego. Od 2004 roku, przewodniczący trzech kadencji Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ekspert Ministra Zdrowia ds. restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej i przekształceń własnościowych (2009 – 2011), członek Rady do spraw Zdrowia Publicznego oraz Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Nadzorujący działalność podmiotów leczniczych podległych Sadeckiej Miejskiej Strefie Usług Publicznych (pilotażowy powiat), oraz Powiatu nowosądeckiego. Autor publikacji dotyczących zdrowia publicznego i samorządowych programów zdrowotnych. W działalności dydaktycznej, m.in. współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, WSB National – Louis University w Nowym Sączu, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. do góry
Zachary Zalewski
Zachary Zalewski   |  USA
Dr nauk prawnych Zachary Zalewski jest ekspertem w obszarach regulatory i market access w USA; posiada wykształcenie w zakresie nauk biologicznych oraz prawa. Obecnie dr Zalewski pełni funkcję Dyrektora ds. Strategii Przedsiębiorstwa w Farmakopei Stanów Zjednoczonych; uprzednio był Konsultantem w Avalere Health, firmie doradczej ds. nauk przyrodniczych z siedzibą w Waszyngtonie, DC. Dr Zalewski wnosi holistyczną perspektywę do innowacji w opiece zdrowotnej, tym samym wypełniając lukę pomiędzy naukami ścisłymi, danymi, prawem i polityką. Uzyskał on tytuł doktora prawa na Case Western Reserve University z naciskiem na prawo medyczne oraz tytuł doktora w dziedzinie genetyki molekularnej i ludzkiej na Baylor College of Medicine, a także tytuł licencjata na dwóch kierunkach: mikrobiologii oraz historii na Michigan State University. do góry
Jan Zygmuntowski
Jan Zygmuntowski   |  Poland
Ekonomista i przedsiębiorca społeczny zainteresowany złożonymi systemami, ekonomią polityczną technologii oraz gospodarką cyfrową. Współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii i dyrektor programowy CoopTech Hub, pierwszego w Polsce centrum technologii spółdzielczych. Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego i wykładowca kierunku Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie. Założyciel i w latach 2015-2020 prezes zarządu Fundacji Instrat, progresywnego think-tanku. Doświadczenie zdobywał m.in. w Polskim Funduszu Rozwoju. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta G20 Global Solutions, British Council, Møller Institute, Open Future Foundation i FEPS. Autor „Kapitalizmu Sieci”, książki nominowanej do nagrody Economicus 2020. Ambasador DigitalEU. do góry

Poprzednie edycje

EBHC 2006 archiwum

Zobacz edycję 2006

EBHC 2007 archiwum

Zobacz edycję 2007

EBHC 2008 archiwum

Zobacz edycję 2008

EBHC 2009 archiwum

Zobacz edycję 2009

Zobacz edycję 2010

Zobacz edycję 2011

Zobacz edycję 2012

Zobacz edycję 2013

Zobacz edycję 2014

Zobacz edycję 2015

Zobacz edycję 2016

Zobacz edycję 2017

Zobacz edycję 2018

Zobacz edycję 2019

Zobacz edycję 2020

Zobacz edycję 2021

Zobacz edycję 2022

pl_PLPolski