Sessions

18th International EBHC Symposium 2023 Integrating evidence for enhanced outcomes
October 9-10, 2023 | hybrid format

Previous editions:  200620072008200920102011 |  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Galerie:  20062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Session 1: Opening of the Symposium

Day 1: Monday, October 9, 2023, 9.00-10.30

HTA's evolution will be driven by technological advancements, societal values, healthcare trends, and global challenges, ensuring that patients receive treatments that offer real value (safe and effective). The integration of data and measurments in the system will provided by:

 1. Integration of Real-World Evidence (RWE). HTA bodies might increasingly utilize RWE, data gathered outside of randomized controlled trials, such as electronic health records, to inform their decisions.
 2. AI. With advancements in artificial intelligence and machine learning, future HTA processes might employ these tools to analyze complex datasets and model long-term health outcomes more precisely.
 3. Personalized Medicine. As medicine becomes more tailored to individual patients, HTA will need to evolve its methods to assess the value of treatments for smaller patient populations.
 4. Adapting to rapid innovations. With emerging technologies like gene therapies, nanomedicine, or digital health solutions, HTA will need to be agile and adapt its methodologies to appropriately evaluate these innovations.
 5. Holistic evaluations. Beyond just clinical effectiveness and cost-effectiveness, future HTA might integrate broader societal impacts, such as environmental sustainability or socio-economic factors.
 6. Global collaboration. With the increasing globalization of healthcare, HTA agencies may collaborate more, sharing knowledge and methodologies to ensure consistent and high-quality evaluations.
 7. Ethical considerations. Ethical frameworks might become more prominent in HTA to address challenges related to equity, access, and societal values.
 8. Patient involvement. As the push for patient-centered care grows, patients may play a more significant role in HTA processes, providing insights into preferences, quality of life, and perceived value.
 9. Dynamic re-assessment. As technology and treatments evolve rapidly, there might be a need for more regular re-evaluations of technologies post-market to ensure continued value and safety.
 10. Transparency and openness. The HTA process might become even more transparent, with broader stakeholder engagement and open-access models to methodologies and findings. top

Speakers:
* not confirmed

Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk
Daniel Ollendorf
Daniel Ollendorf
Michael Schlander
Michael Schlander
Jacek Siwiec
Jacek Siwiec
Maciej Miłkowski
Maciej Miłkowski*
Tomasz Jan Prycel
Tomasz Jan Prycel
top

Session 2: International HTA developement

Day 1: Monday, October 9, 2023, 10.45-12.45

Currently, two projects are being developed in the European Union that aim to integrate data at the international level:

 1. EHDS - European Health Data Space
 2. JCA - Joint Clinical Assessment

A key element of these two initiatives is the creation of mechanisms and procedures for analyzing mass data and increasing the importance of RWE in healthcare. Taken together, EHDS and JCA have the potential to transform European healthcare. They will provide a system in which medical decisions are evidence-based, comprehensive and reflect real-world scenarios. As the European Union strives for many years to create a unified health data landscape through EHDS, a symbiotic relationship between JCA (clinical data) and RWE (patient data) will be crucial. RWE, derived from real-world data (RWD) such as electronic health records, patient registries, and health applications, provides insights into patient outcomes, treatment patterns, and medical costs in routine clinical settings. Unlike traditional clinical trials, which take place in controlled environments, RWE offers a more comprehensive look at how treatments work in everyday life, and its importance is increasingly appreciated in the context of health technology regulation and assessment.

The European Health Data Space (EHDS) is a groundbreaking approach to healthcare in the European Union. This is an initiative to ensure access, sharing and use of health data between Member States, while maintaining the highest standards of data protection. In the future, EHDS will be a platform for cross-border clinical trials, the subject of health analyzes and one of the key elements of health services.

Joint Clinical Assessment (JCA) also plays a key role in this shift in approaches. It analyzes the clinical benefits of new health technologies, enabling future healthcare decisions across Europe. By developing a common methodology and, increasingly, integrating scientific evidence (including RWE), the JCA can strengthen evaluation in the future based on data from clinical practice from across the EU. top

Speakers:
* not confirmed

Marta Musidłowska
Marta Musidłowska
Jan Zygmuntowski
Jan Zygmuntowski
Michał Byliniak
Michał Byliniak
Karen Facey
Karen Facey
Clifford Goodman
Clifford Goodman
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk

top

Session 3: Challanges for local governments
– difficult choices, election time...

Day 1: Monday, October 9, 2023, 13.45-15.45

The post-pandemic landscape presents unique challenges in many areas for local government. These difficulties are particularly noticeable in the field of prevention and the implementation of public health tasks, such as health education or early detection of diseases. Since 2017, we have observed a systematic decline in the number of health policy programs assessed by AOTMiT. The simplifications introduced by the Agency for Health Technology Assessment and Tarification, in the form of model health policy programs (recommendations), do not compensate for this decline. Health budgets have been reduced in many local governments. This is the result of, among others, rising costs of electricity, falling local government revenues and the need to organize additional activities related to the conflict in Ukraine. This situation is compounded by additional problems, such as delays in diagnosis during the pandemic, demographic crisis, difficulties in obtaining funds from European funds and complications related to parliamentary and local government elections.

When making decisions, it is crucial to have reliable data, cooperate in a team and share experiences and educational materials. This may contribute to better use of local government resources. As part of the Local Government Academy, current topics and challenges are discussed every year. In the first part of the session, we will present the possibilities and scope of local governments' use of funds from the Medical Fund as a new tool for financing health policy programs. We will also discuss specific program proposals in the field of diabetes, oncology and infectious diseases. In the second part of the session we will discuss problems related to health care for Ukrainian refugees. We will take into account both the scope of care and communication aspects with a huge group of new beneficiaries of the Polish health care system. We cordially invite you to participate. top

Speakers:
* not confirmed

Maciej Miłkowski
Maciej Miłkowski*
Tadeusz Jędrzejczyk
Tadeusz Jędrzejczyk
Krzysztof Tomasiewicz
Krzysztof Tomasiewicz
Michał Seweryn
Michał Seweryn
Marcin Pasiarski
Marcin Pasiarski
Roman Kolek
Roman Kolek
Tomasz Jan Prycel
Tomasz Jan Prycel
Marek Wójcik
Marek Wójcik

top

Session 4: Poland and Ukraine – common healthcare challanges

Day 1: Monday, October 9, 2023, 16.00-17.00
Ze względu na obecną sytuację na Ukrainie, przygotowaliśmy również sesję dotyczącą wyzwań w polskiej opiece zdrowotnej dla uchodźców z tego kraju, uwzględniając zarówno jej zakres, rolę poszczególnych interesariuszy jak i aspekty komunikacyjne. Napaść Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 roku wywołała szeroką falę uchodźców. Część z nich została zmuszona do opuszczenia rodzinnych stron ze względu na objęcie tych terenów działaniami wojennymi. Inni zdecydowali się uciec ze względu na ryzyko dalszego postępu wojsk agresora i pogorszenie warunków bytowych. Według szacunków Straży Granicznej od początku rosyjskiej agresji w lutym 2022 roku polską granicę przekroczyło ponad 15,5 miliona ukraińskich uchodźców, głównie kobiet i dzieci. Dla większości z nich Polska była bramą do Europy i stopniowo powyjeżdżali do innych krajów Unii. Część z nich wróciła na Ukrainę po stabilizacji sytuacji na froncie. Obecnie w Polsce przebywa ponad milion ukraińskich uchodźców. Taka sytuacja wpływa rodzi dodatkowe wyzwania dotyczące organizacji opieki zdrowotnej w Polsce, szczególnie po niedawnej pandemii Covid-19. Jednocześnie obywatele Ukrainy zderzają się z polskimi realiami systemowymi, gdyż nie znają zasad funkcjonowania podstawowej, jak również specjalistycznej opieki zdrowotnej w Polsce. Ze względu na odmienną sytuację epidemiologią w Ukrainie konieczne jest wskazywanie możliwości zbudowania odpowiedniego dostępu oraz odpowiedniego poziomu komunikacji dla tej populacji. Mają trudności w znalezieniu właściwej ścieżki rozwiązania swoich problemów zdrowotnych, nie wiedzą jakie świadczenia im przysługują, nie znają swoich praw ani obowiązków. W konsekwencji często nie podejmują leczenia i wycofują się na margines systemu ochrony zdrowia. Jest to niekorzystna sytuacja, bo tracąc kontakt z tak liczną grupą społeczną, tracimy kontrolę nad chorobami. Z uwagi na te zagadnienia zaprosiliśmy do dyskusji przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, samorządów, organizacji pozarządowych polskich i ukraińskich. W trakcie sesji chcemy przedstawić różne punkty widzenia, dobre praktyki lokalne oraz potrzeby uchodźców. Chcemy w trakcie sesji przedstawić różne punkty widzenia, dobre praktyki lokalne, potrzeby uchodźców podjąć próbę wypracowania i wskazania kierunku działań, aby poprawić dwustronną komunikację, zastanowić się nad efektywną edukacją zdrowotną oraz poprawą adaptacji uchodźców w polskim systemie ochrony zdrowia. top

Speakers:
* not confirmed

Maciej Miłkowski
Maciej Miłkowski*
Inna Ivanenko
Inna Ivanenko
Serhii Pekh
Serhii Pekh
Barbara Pepke
Barbara Pepke
Magdalena Ankiersztejn-Bartczak
Magdalena
Ankiersztejn-Bartczak
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk
Maria Piętak-Frączek
Maria Piętak-Frączek
Tomasz Jan Prycel
Tomasz Jan Prycel
Marek Wójcik
Marek Wójcik
top

Day 2 | Tuesday, October 10, 2023

9.00–15.45

Session 5: The need of innovation in HTA

Day 2: Tuesday, October 10, 2023, 9.00-11.00
W najbliższym czasie ocenę technologii medycznych czeka ewolucja, która przemieni każdy obszar i poziom działania tej dziedzinie. Postęp będzie generowany efektem kuli śnieżnej wywołanej świeżą energią nowych możliwościami zbierania danych i ich analizy. Możliwość zbierania danych masowych w czasie rzeczywistym, stosowanie sztucznej inteligencji i cyfryzacja dokumentacji medycznej otwierają szanse na wielki skok jakościowy, co już obecnie prowadzi do wdrażania nowych metod analizy i wnioskowania. Ewolucja dotknie medycznych, ekonomicznych, społecznych i etycznych aspektów stosowania i oceny technologii medycznych. Na nowo trzeba będzie zbudować metodykę badań klinicznych i poszerzyć ją o możliwości testowania technologii za pomocą zastanych danych, nauczyć się pracować na realnych danych klinicznych z uwzględnieniem elementów kosztowych, uwzględniać preferencje czy nawet nierówności społeczno-ekonomiczne, a przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo danych. Sporym wyzwaniem będzie zapewnienie zrównoważonego rozwoju wszystkich aspektów, żeby niedoinwestowane obszary nie hamowały możliwości postępu w pozostałych. W ramach sesji zostaną poruszone kwestia tworzenia wytycznych i zakresu uwzględnianych dowodów naukowych wraz z wskazaniem zakresu baz danych wykorzystywanych w tym procesie. Wyszukiwanie danych staje się elementem i przedmiotem tworzenia innowacyjnych narzędzi w coraz wydajniejszych procesach z uwzględnieniem nowych możliwości machine learning. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych powstaje konieczność ich oceny i opracowana w Australii propozycja ram takich procedur może być ciekawym tematem, także w ramach EU i Joint Clinical Assessment. Analizy ekonomiczne były zawsze stałym elementem podejmowania decyzji w oparciu o HTA, lecz włączenia danych RWE i ocena niepewności danych nadal jest przedmiotem dyskusji. Być może z początku pojawią się też trudności z optymalnym wykorzystywaniem nowych możliwości i znalezieniem „środka ciężkości” dla oceny technologii medycznych realizowanej z użyciem innowacyjnych metod i narzędzi, lecz ich stosowanie staje się faktem. top

Speakers:
* not confirmed

Justin Clark
Justin Clark
Magdalena Ruth Moshi
Magdalena Ruth Moshi
Mark Parker
Mark Parker
Bonny Parkinson
Bonny Parkinson
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk
top

Session 6: Best practices of integration in care

Dzień 2: wtorek, 10 października 2023, godz. 11.15-12.45
For many years, the word “value” has been a catchword in the world of medicine and it has kept appearing in numerous names, definitions, and programmes. Physicians, service providers, taxpayers, and patients all wish to have their own input and influence over a common definition of this term. Sometimes, the objectives of these interest groups are diverging, and the centre of gravity in the term “value” might be different for each of them. It is therefore crucial for all parties to agree that we all wish to effectively optimise costs and improve the efficiency of health care. Like in other fields of economics, also in health care we aim for value in to be determined by the consumer through:
 1. the cost,,
 2. quality of service,
 3. availability and
 4. effectiveness.
Właściwe jest zastanowienie się, który z tych aspektów powinien być najważniejszy i czy w ogóle któryś z nich może być uznany za ważniejszy od innych? Dochodzi to tego jeszcze konieczność uwzględniania potrzeb różnych grup interesariuszy. Należy też pamiętać, że w niektórych krajach ochrona zdrowia stanowi nawet 20% gospodarki, więc kondycja branży ma wpływ nie tylko na zdrowie, ale również na sytuację ekonomiczną milionów obywateli. Bez zbudowania odpowiednich narzędzi integracji rozumianej zarówno jako przepływ pacjentów pomiędzy poszczególnymi świadczeniodawcami, lecz także danych, dostępu do odpowiednich leków czy wyrobów medycznych, trudno mówić o poprawie dostępu czy przez to możliwości podnoszenia jakości opieki. Pod pojęciem the cost, rozumiemy całkowite wydatki na całej ścieżce pacjenta oraz na poszczególne jej etapy w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem, a nie jednorazowe usługi. Jeśli chcemy obniżyć koszty, powinniśmy inwestować więcej w usługi o wysokiej efektywności klinicznej, aby ograniczyć potrzebę korzystania z innych, suboptymalnych rozwiązań. Wysoka efektywność to nie tylko przełomowe metody i nowoczesny sprzęt – do osiągnięcia tego celu potrzebny jest zaangażowany cały personel medyczny i to właśnie czynnik ludzki ma największy wpływ na jakość. Pełna efektywność danej technologii jest możliwa tylko przy zachowaniu standardów jakościowych (zakresu, sposobu jej wykonania, czasu oraz odpowiedniego dostępu do niezbędnych zasobów) na wszystkich etapach postępowania w ramach danego procesu leczenia. Musimy więc zrezygnować z podejścia polegającego na ocenie wybranych elementów terapii i analizowaniu ich w oderwaniu od pozostałych elementów całościowej procedury. Dzięki takiemu zintegrowanemu podejściu możemy odkryć co dokładnie dzieje się wokół analizowanej technologii (łącznie z wpływem pacjenta na przebieg interwencji) lub na styku kilku wykonywanych kolejno procedur, jaki jest ich wzajemny wpływ i siła korelacji. Być może okaże się, że to czego do tej pory nie badaliśmy ma większy wpływ niż to co już poznane i opisane standardami czy wytycznymi. Kolejnym parametrem technologii medycznej, który ma wpływ na decyzje pacjentów, jest availability. Na jej poprawę największy wpływ mają koszty i sposób organizacji systemu ochrony zdrowia – od ram prawnych po zaplecze logistyczno-administracyjne oraz odpowiednie zasoby ludzkie, instytucjonalne, zarządcze czy finansowe. I tutaj znowu, tylko zintegrowane działania i wzajemne zrozumienie pozwoli na realizację celów. Przyjmujemy, że w medycynie „wartość” oceniana jest przez pryzmat osiągniętych rezultatów, a nie tylko liczbę świadczonych usług. Dla pacjentów „wartość” coraz częściej łączy się także z jakością doświadczenia i relacji z personelem medycznym. Obserwujemy więc przesunięcie akcentów z liczby świadczeń, czy liczby procedur, na ich jakość. Mimo że dynamika tej zmiany spowolniła w obecnej administracji, trend ten jest nieodwracalny. Kluczowe jest inicjowanie zmian, prowadzących do kulturowej transformacji w kierunku opieki opartej na współpracy zespołowej, gdzie wszyscy ponosimy odpowiedzialność za wyniki leczenia pacjentów (czyli pacjenocentryczne podejście). Wymaga to zaangażowania, czasu i środków finansowych. W ramach sesji będą przedstawione różne metody oceny wartości w systemach opieki zdrowotnej, także w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej jak w kardiologii czy hematologii. top

Speakers:
* not confirmed

Wija Oortwijn
Wija Oortwijn
Ewa Lech-Marańda
Ewa Lech-Marańda
Tomasz Hryniewiecki
Tomasz Hryniewiecki
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk
top

Session 7: Value of health care - the patient's perspective

Dzień 2: wtorek, 10 października 2023, godz. 13.45-15.45

Speakers:
* not confirmed

Maria Libura
Maria Libura
Ewa Bandurska
Ewa Bandurska
Grażyna Cieślak
Grażyna Cieślak
Michał Chodorek
Michał Chodorek
top

Partners

18th International EBHC Symposium 2023 Integrating evidence for enhanced outcomes
October 9-10, 2023 | hybrid format
en_GBEnglish (UK)