About Symposium

19. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2024 Shaping the future of sustainable healthcare
10-11 października 2024 | stacjonarnie + ONLINE

Kształtowanie przyszłości zrównoważonej opieki zdrowotnej

Większość badań i analiz wykazuje poważne problemy współczesnych systemów opieki zdrowotnej. Szczególnie widoczne jest to w krajach high-income, które z racji szybszego rozwoju są odmienne niż w większości krajów świata. Wydana niedawno książka „Systemy opieki zdrowotnej: prognozy na przyszłość globalnej opieki” opisuje przewidywane zmiany, które nastąpią do 2030 roku. Publikacja obejmuje analizą 152 kraje. Z tej i innych publikacji wyłaniają się trendy kształtujące przyszły krajobraz opieki zdrowotnej na świecie:

 1. stabilny rozwój systemów zdrowotnych,
 2. nowe technologie,
 3. rewolucja zachodzące w możliwościach genomiki,
 4. wyzwania demograficzne,
 5. zmiana trendów epidemiologicznych,
 6. nowe modele opieki.

Pandemia COVID-19 pokazała jak niestabilne okazało się ogólnoświatowe bezpieczeństwo zdrowotne w konfrontacji z globalnym zagrożeniem. Systemy nie były w stanie odpowiednio szybko reagować na potrzeby ani zmieniać kształtu w celu dostosowania się do nowych warunków. Przesuwanie sił i środków do kryzysowych obszarów powodowało zapaść i zaniedbania w obszarach, z których środki były relokowane.

Lekcją z pandemii jest świadomość, że mogą pojawić się nowe krajowe i globalne wyzwania zdrowotne. Wyzwanie te mogą stale ewoluować, więc mechanizmy do ich neutralizacji też muszą być elastyczne i zapewniać odpowiednią dynamikę działania. Systemy opieki zdrowotnej muszą być równoważone, by zwiększony nacisk w jednym obszarze nie wywoływał zapaści lub nowych presji w innych obszarach.

Przed pandemią za największy problem wszystkich systemów ochrony zdrowia uważane były finanse i jakość opieki (także rozumiane jako brak odpowiedniej dostępności do świadczeń zdrowotnych). Dodatkowe finansowanie wydawało się lekarstwem na wszelkie niedociągnięcia systemów. W trakcie pandemii okazało się, że w przypadku przeciążenia systemu istotnym problemem jest niewydolność mechanizmów tworzenia odpowiednich procedur, brak personelu, a nawet brak dostępu do technologii medycznych. Biorąc to wszystko pod uwagę, osiągnięcie równowagi między jakością opieki a wydajnością ekonomiczną jest coraz trudniejsze.
Tworzenie i utrzymywanie systemów opieki zdrowotnej jest związane z ciągłym planowaniem, wdrażaniem i ocenianiem efektywności działań w perspektywie dłuższej niż działania poszczególnych rządów. Może to być kolejną słabością, bo niespokojne czasy rodzą chęć do tworzenia rozwiązań krótkofalowych, co często skutkuje brakiem rozważania długofalowych konsekwencji tych działań. Wdrażanie i korzystanie z nowych rozwiązań systemowych czy technologicznych wymaga stabilności i czasu, aby zapewnić możliwość zmonitorowania jak najdłuższych cykli i trendów życia wdrażanych innowacji.

Dlatego wyzwania dotyczące tworzenia zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej (publicznego i prywatnego) wymagają nie tylko analizy finansowej dla kontroli kosztów i szukania oszczędności, ale też realnej oceny wartości dodanej nowych rozwiązań i rzeczywistej poprawy wydajności. Kluczem do stabilnego systemu ochrony zdrowia paradoksalnie wydaje się być jego przystosowanie do częstych zmian i możliwość rozwoju poszczególnych dziedzin bez zaburzania równowagi całości.

I o tym chcemy porozmawiać w czasie najbliższego Sympozjum EBHC.

Partners

19. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2024 Shaping the future of sustainable healthcare
10-11 października 2024 | stacjonarnie + ONLINE

Venue

Kosciuszko Mound in Krakow

In 2023, we organized a Symposium on Kosciuszko Mound – a unique place, associated with the history of Krakow for 200 years. The symposium was held in a conference space built in the fort's courtyard under a glass roof. The catering space was located in the fort buildings.

The venue of the EBHC 2023 Symposium is a conference and event center where conferences are systematically held and has conference facilities enabling the exchange of scientific and medical information and the transfer of knowledge. The property does not have any recreational facilities. As part of the EBHC Symposium, conference organizers and participants didn't have access to any tourist facilities and attractions. It is a separate conference center with a separate entrance, separated from the tourist attraction (Kościuszki Mound).

Kosciuszko Mound in Krakow, Kraków, al. Waszyngtona 1

Symposium in hybrid format - how does it work

Online participation at the Symposium, it is carried out via the streaming portal:   live.ceestahc.org
Mężczyzna ogląda konferencję online. Rys. Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl
 • on-line participation (sessions)
Mężczyzna zadaje pytanie na czacie. Rys. Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl
 • text chat for asking questions
 • chat with other participants
Kobieta w łóżku z lampką wina ogląda nagranie na laptopie. Rys. Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl
 • access to session recordings
  - You decide when to watch

Personal participation in the Symposium, apart from all elements of online participation, gives access to the Symposium spaces.

CINEMA space

Here you will be able to watch the online coverage on the big screen, sitting in rows of chairs or at tables. You will be able to bring coffee and biscuits to these tables, and order lunch during the break (at your own expense). Waiters have payment temptation.

There will be no translation played through the speakers of the CINEMA space. To hear the translation, you can connect the headphones to your laptop and login to the portal.

CAFFEE space

In the beautiful foyer overlooking the Wawel Castle, you can drink coffee and talk freely with other guests and speakers.

STUDIO space

Our TV studio works in this room and sends an online broadcast. Therefore, you cannot enter this space during sessions. But we will try to arrange a guided tour of the studio during one of the breaks. 

All editions archives

Photo galleries

Partners

18th International EBHC Symposium 2023 Integrating evidence for enhanced outcomes
October 9-10, 2023 | hybrid format
en_GBEnglish (UK)