Organizacje pozarządowe

19. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2024 Shaping the future of sustainable healthcare
10-11 października 2024 | stacjonarnie + ONLINE

Fundacja platynowa drużyna

Platynowa Drużyna oswaja to, co rzadkieFundacja powstała, by podnosić świadomość społeczeństwa i zarządzać wiedzą nt. chorób sierocych. Szczególnie pochylamy się nad CLN (Zespołem Battena).

Co robimy?

 • edukujemy na temat chorób rzadkich – ich roli i znaczenia dla społeczeństwa i gospodarki/li>
 • integrujemy sprawność z niepełnosprawnością, wskazując, że dopiero wspólnie tworzą całość
 • prowadzimy programy rehabilitacyjne i rozwojowe dla dzieci
 • pracujemy naukowo w obszarze zarządzania systemem ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do chorób rzadkich
 • współpracujemy z CLN-owymi organizacjami pacjenckimi z innych krajów.

Gdzie nas znajdziesz?

 • Region pomorski: Borzytuchom 77-141, ul. Jeziorna 21 (siedziba)
 • Region zachodniopomorski: Szczecin 71-004, ul. Cukrowa 8

https://www.facebook.com/platynowadruzyna

https://platynowadruzyna.pl/fundacja       do góry

Polskie Amazonki Ruch Społeczny

W 2009 r. Elżbieta Kozik powołała do życia stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Jesteśmy stowarzyszeniem, które wspiera osoby chore na raka oraz ich bliskich na każdym etapie leczenia i zdrowienia. Pomagamy odnaleźć się w systemie opieki onkologicznej oraz uzyskać niezbędną diagnozę i leczenie. W tym celu stworzyłyśmy platformę dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich: centrumkryzysowe.org.pl. Ma ona prowadzić pacjentki i pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich przez wszystkie etapy diagnozy i leczenia choroby nowotworowej. Przy Centrum Kryzysowym działa infolinia, gdzie każdy dzwoniący otrzyma pomoc i wsparcie. Infolinia: +48 22 105 55 30 Wzmacniamy pacjentów i pacjentki oraz ich bliskich w radzeniu sobie ze stresem wynikającym z choroby, przede wszystkim poprzez realizację programu „Zdrowiej”, który bazuje na metodach mindfulness oraz coachingu kryzysowego. Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz pacjentów i pacjentek onkologicznych:
 • Staramy się o większą dostępność do leków i terapii onkologicznych ratujących życie oraz do specjalistów i szpitali.
 • Dążymy do zwiększenia wiedzy pacjentów na temat ich praw i możliwości leczenia.
 • Działamy na rzecz poprawy jakości i standardów opieki onkologicznej. do góry
https://www.ruchspoleczny.org.pl  |  https://centrumkryzysowe.org.pl 

Stowarzyszenie Hematoonkologiczni

Stowarzyszenie Hematoonkologiczni założyli w 2019 r. pacjenci chorzy na zespoły mieloproliferacyjne oraz ich bliscy. Wcześniej działaliśmy jako grupa wsparcia – Zespół Chorych na Mielofibrozę. Dzisiaj pomagamy pacjentom chorym na nowotwory krwi oraz ich bliskim. do góry https://hematoonkologiczni.pl/

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”

Towarzystwo „J-elita” jest największą w Polsce organizacją wspierającą pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit: chorobą Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i mikroskopowym zapaleniem jelita grubego. Liczy ponad 3,5 tys. członków i ma oddziały w 14 województwach. Wydaje bezpłatne poradniki i kwartalnik, organizuje turnusy rehabilitacyjne, wykłady i spotkania integracyjne, oferuje chorym i ich bliskim nieodpłatną pomoc psychologa, wspiera pacjentów w trudnej sytuacji materialnej w zakupie leków, przekazuje darowizny dla szpitali oraz zabiega o lepszy dostęp do innowacyjnego leczenia. do góry

https://j-elita.org.pl/

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych jest organizacją pozarządową o zasięgu ogólnokrajowym, która powstała w 1988 roku. Skupia ludzi dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi (dystrofie, rdzeniowy zanik mięśni, miastenia, miopatie, polineuropatie, stwardnienie zanikowe boczne itp.), ich rodziny, lekarzy i rehabilitantów oraz szerokie grono osób czujących potrzebę niesienia pomocy osobom dotkniętych chorobami mięśni. Towarzystwo zrzesza ponad 600 członków w jedynej w Polsce Poradni Chorób Mięśni działającej przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie zarejestrowanych jest około 18 tys. osób. Celem Towarzystwa jest poprawienie sytuacji osób cierpiących na choroby nerwowo-mięśniowe. do góry

https://www.ptchnm.org.pl/

Stowarzyszenie Onkologiczne SANITAS

Zrzeszamy ludzi, dla których istotna jest pomoc i działanie na rzecz drugiego człowieka. Wierzymy, że skuteczna profilaktyka i edukacja zdrowotna zaowocuje w przyszłości zmniejszeniem liczby osób, u których chorobę nowotworową zdiagnozowano za późno. Mamy nadzieję, że zmienimy szkodliwe stereotypy i dzięki nam ludzie zaczną dbać o zdrowie swoje, także swoich bliskich. Sanitas z łac. oznacza ZDROWIE a sama nazwa kojarzy się z miastem Sanok i płynącą w nim rzeką San. Wiele wydarzeń, które działy się wokół nas, zaowocowało utworzeniem Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS”. Działamy od 2011 roku. Od 2014 posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). W naszej organizacji nie zatrudniamy osób, każda osoba działająca i wpierająca Sanitas robi to wyłącznie charytatywnie. Każdy z nas pracuje zawodowo, ma swoje obowiązki rodzinne, jednak gotowi jesteśmy poświęcić swój wolny czas, niekiedy innym kosztem aby stać na straży zdrowia potrzeb drugiego człowieka. Naszym głównym celem jest edukacja szeroko pojętej profilaktyki nowotworowej oraz udzielanie wsparcia dla osób będących w trakcie lub po chorobie i ich rodzinom, niezależnie od płci, czy umiejscowienia choroby. Oprócz naszych stałych, cyklicznych Akcji realizujemy wiele spontanicznych pomysłów. Często wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom chwili. Codziennie mijamy na ulicach różne osoby. Tak wiele z nich dotknął ten sam Problem. Samotnie walczy z chorobą bardzo wiele osób. Najważniejsze jest, by w takim trudnym momencie życia, jakim jest doświadczanie choroby nowotworowej, nie być samemu i nie pozostać bez odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Jesteśmy po to by nikt nie przechodził samotnie przez te trudne chwile i nie został z myślami oraz lękiem bez wparcia. Pomagamy dotrzeć do specjalistów. Pomagamy bliskim osób chorych, którzy nie rzadko czują się bezsilni i zagubieni w tej sytuacji. Po to jesteśmy. Pomagamy zrozumieć i przejść przez te chwile. do góry

http://sanitas.sanok.pl/

Stowarzyszenie „Słyszeć bez granic"

Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic powstało z inicjatywy rodziców dzieci z ubytkiem słuchu, skupiając zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i ich bliskich, a także specjalistów z różnych dziedzin, w tym związanych z niedosłuchem. Działa na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchową bez względu na wiek, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z nich stanowi niepełnosprawność słuchowa. Stowarzyszenie podejmuje współpracę ze środowiskami związanymi z osobami z niepełnosprawnością słuchową, w tym działania popularyzujące wiedzę na temat leczenia, rehabilitacji i edukacji. Ponadto ma znaczący wpływ na procesy legislacyjne dotyczące poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością słuchową, w tym osób zaimplantowanych słuchowo oraz rozważających implantację. Stowarzyszenie posiada status OPP – organizacji pożytku publicznego. do góry

Onkofundacja Alivia

Onkofundacja Alivia od 14 lat wspiera pacjentów onkologicznych, dodając im odwagi w zmaganiach z rakiem. Działa, aby zapewniać wszystkim równy dostęp do najlepszej opieki onkologicznej. Udostępnia bezpłatne portale takie jak: Alivia Onkoindex, Alivia Onkoskaner, Alivia Onkomapa wspierające pacjentów w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących procesu leczenia. Fundacja broni godności chorych na nowotwory złośliwe wszędzie tam, gdzie łamane są ich prawa. Od 2010 roku przekazała chorym na raka ponad 40 milionów złotych na pokrycie nierefundowanych przez NFZ kosztów leczenia. do góry

https://alivia.org.pl/kontakt

Fundacja SM - walcz o siebie

Fundacja SM – walcz o siebie od 13 lat zrzesza środowisko pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane. Co roku jesteśmy w telewizji, radio, prasie, outdoorze i w internecie. Działamy szeroko w zakresie PR: prezentujemy nasze działania i panele badawcze na konferencjach naukowych i szkoleniach dla kadry medycznej. Cieszymy się zaufaniem wśród wiodących klinicystów w Polsce. Działamy w mediach społecznościowych – FB i Twitter. Nasza strona na FB ma 12 tysięcy aktywnych fanów.

Uczestniczymy w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. SM oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Neurologicznych. Nasze działania od lat mają realny wpływ na sytuację pacjentów z SM w Polsce. Z naszych badań społecznych korzystają klinicyści i eksperci systemowi oraz media. do góry

http://www.sm-walczosiebie.pl/

Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Fundacja utworzona w 2004 roku z inicjatywy księdza dr Arkadiusza Nowaka. Działalność jest ukierunkowana na wspieranie rozwiązań systemowych dążących do poprawy sytuacji pacjentów, zwiększenia świadomości obywatelskiej w zakresie postaw prozdrowotnych oraz oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej państwa. Instytut podejmuje również działania na rzecz integracji środowiska organizacji pacjentów oraz organizuje cykliczne spotkania z kluczowymi ekspertami w obszarze ochrony zdrowia, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych, prowadzi rzecznictwo we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów. Zakres działalności Instytutu obejmuje także doradztwo i wsparcie dla organizacji pozarządowych działających dla dobra pacjenta. W ramach prac Instytutu powstają także raporty i analizy dotyczące aktualnej problematyki zdrowotnej i praw pacjenta. Współpracujemy z ok. 300 organizacjami zrzeszającymi pacjentów z całej Polski oraz ekspertami w zakresie opieki zdrowotnej w Polsce i zagranicą.

Misją Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jest wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na poprawę sytuacji pacjentów oraz oddziaływanie na kształtowanie prozdrowotnych postaw Polaków. Instytut w swoich działaniach urzeczywistnia ideę wielopłaszczyznowego partnerstwa.

Wizją Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jest pozostanie instytucją wiarygodną, transparentną oraz otwartą na potrzeby wynikające z prowadzonej diagnozy społecznej. Instytut w swoich działaniach będzie dążyć do dalszej konsolidacji i profesjonalizacji sektora organizacji pozarządowych działających dla dobra pacjenta tak aby stały się istotnym partnerem w procesie podejmowania decyzji w systemie opieki zdrowotnej. Działamy w oparciu o Kartę Zasad Dobrego Zarządzania. do góry

https://ippez.pl/

Ogólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych

Inicjatywa społeczna niezależnych ekspertów medycznych w Polsce. Naszym założeniem jest, aby wszyscy i wszędzie, bez względu na wiek, mogli w pełni korzystać z dobrodziejstwa szczepień, co przełoży się na lepszy stan zdrowia i kondycję populacji. Pragniemy skupić uwagę systemu ochrony zdrowia na profilaktyce pierwotnej chorób zakaźnych oraz zapewnieniu powszechnego i równego dostępu do szczepionek i szczepień na każdym poziomie opieki zdrowotnej. do góry https://opzci.pl/

Fundacja Edukacji Społecznej

Fundacja Edukacji Społecznej od 2002 roku działa na rzecz pogłębiania w społeczeństwie wiedzy na temat problemów społecznych oraz zdrowia publicznego. Fundacja prowadzi działania edukacyjne w zakresie zdrowia psychicznego, psychoseksualnego, przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniom behawioralnym. Zajmuje się kompleksową profilaktyką HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, oferując nieprzerwanie od 2004 r., powszechne, bezpłatne i anonimowe testowanie. FES prowadzi też szerokie wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne dla osób żyjących z HIV. https://www.fes.edu.pl/      do góry

Fundacja OnkoCafe - Razem Lepiej

Fundacja “Onkocafe – Razem Lepiej” założona przez Annę Kupiecką, która sama doświadczyła choroby onkologicznej działa od 2014 roku na rzecz pacjentów onkologicznych i ich bliskich w zakresie pomocy specjalistów, wsparcia psychologicznego, wolontariatu międzypacjenckiego organizując min. warsztaty, szkolenia dla pacjentów i osób towarzyszących jak również personelu medycznego. Wydawnictwem poradników oraz kampaniami edukacyjnymi szerzy wiedzę na temat profilaktyki i edukacji zdrowego stylu życia. Prowadzi m.in. kampanie edukacyjne: BreastFit.Kobiecy Biust.Męska Sprawa, Badaj Biust, ProstaTaHistoria i Mundur Nie Zbroja. http://onkocafe.pl/   do góry

Fundacja To się leczy

Jedną z głównych podwalin dla powstania Fundacji była realizowana w latach 2013-2015 Kampania „Rak To Się Leczy!”, która dzięki zaangażowaniu wielu osób, bardzo szeroko dotarła z pozytywnym przekazem, że rak to nie wyrok, dlatego warto się badać i nie rezygnować z leczenia. Cele statutowe Fundacji obejmują m.in. ochronę i promocję zdrowia, promocję i organizację wolontariatu oraz problematyki chorób cywilizacyjnych, a także edukację w zakresie zdrowia, zorientowaną na różne środowiska społeczne. Fundacja prowadzi bezpłatną infolinię pomocową Rak Płuca – TO SIĘ LECZY, webinary i warsztaty dla pacjentów z chorobami kardiologicznymi i onkologicznymi, grupy wsparcia oraz wydaje raporty i materiały edukacyjne. www.tosieleczy.pl       do góry

Fundacja Transplantacja Liver Strong

Fundacja powstała z dramatycznych doświadczeń Prezesa – Grzegorza Perzyńskiego, któremu 21 lat temu w ostatniej chwili, w stanie skrajnym, przeszczepiono wątrobę, a także z doświadczeń jego brata, ponad 22 lat po pierwszej transplantacji nerki. Główny celem Fundacji jest działanie na rzecz i w interesie osób około transplantacyjnych – tych przed, jak i po przeszczepie, pacjentów dializowanych, a także podnoszenie świadomości społecznej, co do dawstwa organów oraz przepięknej idei transplantacji, bezpośrednio ratującej życie. Już drugi rok prowadzimy kampanię społeczną pod tytułem “Od przeszczepienia do Ironmana – zostań DAWCĄ będziesz WIELKI” na rzecz podniesienia świadomości społecznej w obszarze donacji organów. W ramach kampanii rozdajemy karty oświadczenia woli wraz z ulotką informacyjną, a także rozmawiamy z potencjalnymi dawcami. Działania te prowadzimy wraz z partnerami – organizatorami dużych imprez masowych, jak choćby seria zawodów Ironman Poland, czy imprezy kolarskie Czesława Langa – Orlen Tour De Pologne Amatorów. Co roku jesteśmy również obecni w strefie NGO na Opener Festival w Gdyni. Działamy aktywnie w Parlamentarnym Zespole ds. Transplantacji, jesteśmy członkiem Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, a także mamy zaszczyt brać udział w posiedzeniach tzw. Okrągłego Stołu Polskiej Transplantologii. Prezes Grzegorz ma również wielki honor należeć do Kadry Narodowej Osób po Transplantacji, z którą nasza Fundacja obecna była na Światowych Igrzyskach w Australii w kwietniu bieżącego roku. do góry

MATIO
Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

Fundacja MATIO wspiera swoich podopiecznych od 1996 r. Od 27 lat nie tylko dofinansowuje chorym leki czy sprzęt, ale także rozpowszechnia wiedzę na temat nieuleczalnej choroby, jaką jest mukowiscydoza, poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji medyczno-naukowych czy kampanii społecznych. Organizacja m.in. wydaje kwartalnik MATIO skierowany do chorych, ich rodzin oraz przedstawicieli środowiska medycznego. Organizuje Kampanię społeczną „Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy”, ale przede wszystkim zabiega o zmiany systemowe zmieniające życie chorych na mukowiscydozę. Pod opieką Fundacji jest ok. 1800 osób z terenu całej Polski.   http://www.mukowiscydoza.pl       do góry

3majmy Się Razem
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej

Działalność Stowarzyszenia “3majmy się razem” opiera się głównie na wolontariackiej pracy członków stowarzyszenia – często osób, które od wielu lat chorują na zapalne choroby tkanki łącznej. To właśnie oni wiedzą najlepiej, jakie są problemy młodych chorych i ich rodzin, jakie są potrzeby, oczekiwania, czego brakuje i co jeszcze można zrobić. Cele Stowarzyszenia to m.in. integracja społeczna chorych na zapalne choroby tkanki łącznej, podnoszenie poziomu wiedzy o zapalnych chorobach tkanki łącznej wśród samych chorych i ich oraz w środowisku społecznym, a także wspólne pokonywanie barier w dostępie do nowych informacji odnośnie możliwości terapeutycznych w chorobach układowych tkanki łącznej. do góry

Stowarzyszenie "Metalowych Serc" w Przemyślu

Główne obszary działania Stowarzyszenia to pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia i rehabilitacja. Stowarzyszenie “Metalowych Serc” w Przemyślu powstało spontanicznie i wyrosło z potrzeby osób chorych, leczonych kardiologicznie. Stowarzyszenie realizuje  swoje cele statutowe  poprzez: prowadzenie działalności mającej na celu poprawę komfortu życia osób po zabiegach operacyjnych na otwartym sercu, propagowanie zdrowego stylu życia, nawiązywanie kontaktów między pacjentami, a także likwidację samotności w chorobie. do góry

Serce na Banacha
Stowarzyszenie Pacjentów i Przyjaciół Kliniki Kardiologii na Banacha

Stowarzyszenie Serce na Banacha jest organizacją pozarządową. Stowarzyszenie w ramach realizacji swoich celów statutowych prowadzi działania:

 • zwiększające świadomość osób z chorobami sercowo-naczyniowymi w zakresie możliwości leczenia,
 • opieki nad pacjentami z problemami kardiologicznymi w walce z chorobą,
 • społeczno-informacyjne w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz wtórnej dla chorób układu krążenia,
 • wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi organizacjami i instytucjami z Polski oraz z całego świata.

Stowarzyszenie Serce na Banacha współpracuje z ośrodkami zdrowia w całym kraju i Europie. Dodatkowo Stowarzyszenie jest członkiem ogólnoświatowej organizacji, której celem jest m.in. poprawa jakości leczenia pacjentów oraz zwiększenie znaczenia profilaktyki zdrowotnej w kwestii zapobiegania chorobom układu krążenia.

Już teraz zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej https://sercenabanacha.org.pl, gdzie można znaleźć wiele interesujących informacji o naszej działalności oraz w jaki sposób można zapobiec chorobom serca. do góry

 

Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti"

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti zrzesza osoby z problemem nietrzymania moczu. Stowarzyszenie zostało założone przez grupę aktywnych osób, które chcą pomóc sobie i innym pacjentom borykającym się z tym problemem. Cele Stowarzyszenia to poprawa jakości życia osób z NTM, wsparcie dla osób z problemem nietrzymania moczu i ich rodzin, a także popularyzacja wiedzy na temat metod leczenia nietrzymania moczu oraz wzrost świadomości społecznej na temat NTM. do góry

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym"

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” jest Związkiem Stowarzyszeń, reprezentującym ponad 500 organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz niesamodzielnych i przewlekle chorych. Od początku istnienia działa na rzecz systemowych zmian w opiece nad osobami niesamodzielnymi, rozwoju oraz profesjonalizacji środowiskowego wsparcia, prowadzących do poprawy jakości życia osób niesamodzielnych i przewlekle chorych. Celem Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” jest przekonanie władz państwowych, samorządowych oraz opinii publicznej do pilnej potrzeby budowy w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych. Świadczone usługi pomocowe i opiekuńcze powinny być ustandaryzowane, koordynowane, nadzorowane i poparte stabilnymi źródłami finansowania. Więcej informacji o działalności Koalicji na stronie http://www.niesamodzielnym.pl       do góry

Fundacja STOMAlife

Fundacja STOMALife to zarówno ludzie jak i przestrzeń. Dobrzy ludzie i dobra przestrzeń. Przestrzeń, w której wszyscy czują się ludzko i bezpiecznie i gdzie nikt nie jest wykluczony ze względu na niewidoczną niepełnosprawność jaką jest również stomia. Statutowo zajmujemy się szerzeniem wiedzy na temat stomii. Edukujemy, odkłamujemy stereotypy, odpowiadamy na wszelkie pytania. Szkolimy, rozmawiamy i pokazujemy na przykładach, że stomia nie odczłowiecza, że to poważny zabieg, który ratuje życie choć jednocześnie bardzo je zmienia.

https://stomalife.pl/   do góry

Fundacja MatkoweLove

Fundacja MatkoweLove wspiera wcześniaki oraz ich rodziców. Nasze działania skoncentrowane są na tworzeniu grup wsparcia, warsztatach edukacyjnych dla rodziców wcześniaków, konsultacjach specjalistów wspierających dzieci urodzone przed czasem, kampaniach edukacyjnych oraz działaniach strażniczych w kontekście praw wcześniaka, jako pacjenta.  do góry

Fundacja MY Pacjenci

Fundacja MY Pacjenci powstała w 2012 roku w celu wspierania partycypacji pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i zapewnianiu zaplecza eksperckiego organizacjom pacjenckim, dając im tym samym możliwość skutecznego komunikowania swoich problemów i potrzeb oraz skutecznego wpływania na wdrożenie ich w politykach zdrowotnych prowadzonych przez administrację publiczną. Fundacja jest thinktankiem działającym w ochronie zdrowia, analizującym potrzeby pacjentów i obywateli, dostarczającym decydentom konstruktywnych propozycji rozwiązań systemowych wychodzących naprzeciw tym potrzebom. Misją Fundacji jest budowanie płaszczyzn współpracy między administracją publiczną, pacjentami i ich organizacjami, lekarzami, światem akademickim i biznesem w ochronie zdrowia. do góry

Fundacja "Gwiazda Nadziei"

Fundacja „Gwiazda Nadziei” z siedzibą w Katowicach jest organizacją pożytku publicznego. Istnieje od 2007 r. Celem Fundacji jest ratowanie ludzkiego życia, w szczególności osób z chorobami wątroby. Stąd Fundacja podejmuje liczne działania, mające na celu wspieranie osób chorych, w szczególności dotkniętych chorobami wątroby, chorobami nowotworowymi i niepełnosprawnością.

Wszystkie działania Fundacji są nieodpłatne dla beneficjentów, którymi są nie tylko osoby chore ale również odbiorcy kampanii społecznych czy programów edukacyjnych, kierowanych do lekarzy, nauczycieli i młodzieży z zakresu profilaktyki chorób wątroby oraz chorób nowotworowych.  do góry

Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich powstało w 1993 r. Jest organizacją pozarządową skupiającą miasta i gminy, których Rady Miejskie i Gminne, akceptując Statut, podjęły uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz wzięły na siebie odpowiedzialność za realizację na poziomie lokalnym strategii Zdrowie dla Wszystkich, dostosowując ją do swoich warunków. Aktualnie (2020 r.) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich liczy 39 miast i gmin o łącznej populacji ok. 6,5 mln. Nasza organizacja i miasta członkowskie realizują Projekt Zdrowe Miasta wprowadzony przez Biuro Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii “Zdrowie dla wszystkich do roku 2000”. Ma on na celu poprawę warunków zdrowotnych miast, tzn. warunków środowiskowych i stanu zdrowia mieszkańców. Głównym założeniem WHO jest dążenie do utrzymania zasady równości w zdrowiu całego społeczeństwa i stałego rozwoju w tym zakresie. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich utrzymuje stały kontakt ze Światową Organizacją Zdrowia. Jest jedną z narodowych sieci zdrowych miast, która spełnia kryteria WHO (posiada certyfikaty przyznane przez WHO). Jak wynika z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 -2020 właśnie Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich zostało wskazane jako podmiot właściwy do współpracy w obszarze: zadania koordynacyjne, ewaluacyjne i badawcze. Zdrowe Miasta to sposób działania na rzecz zdrowia oparty na współpracy międzysektorowej i uwzględniający różne determinanty zdrowia; to grupa samorządów lokalnych aktywnie wspierających zdrowie i jakość życia swoich mieszkańców, która staje się platformą służącą bieżącej wymianie informacji i doświadczeń. Wachlarz działań w miastach członkowskich jest bardzo szeroki: od promocji zdrowia, profilaktyki, działań adresowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, po ochronę środowiska i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu i zdrowemu stylowi życia. Cele i zadania Zdrowych Miast są zbieżne z Narodowym Programem Zdrowia. Stowarzyszenie wspiera miasta i gminy członkowskie poprzez:
 • inspirowanie i wspieranie lokalnych działań prozdrowotnych,
 • ułatwianie wymiany doświadczeń pomiędzy miastami członkowskimi i promowanie dobrych praktyk w zakresie wielosektorowych działań wspierających zdrowie,
 • ułatwianie dostępu do materiałów Światowej Organizacji Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego
 • rozpowszechnianych w ramach współpracy Zdrowych Miat w Europie,
 • współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowia.
Jesteśmy organizacją otwartą – zapraszamy do współpracy jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe i instytucje. https://www.szmp.pl       do góry

Zdrowie Człowiek Profilaktyka

Projekt Zdrowie Człowiek Profilaktyka od 10-ciu lat dostarcza gotowe rozwiązania dla samorządów, instytucji i pracodawców w obszarze zdrowia. Zachęcamy do zajrzenia na stronę www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl i skorzystania z bezpłatnych narzędzi ułatwiających zaplanowanie, wdrożenie i ewaluację inicjatyw zdrowotnych. do góry

pl_PLPolski