18. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2023

Integrating evidence for enhanced outcomes
9-10 października 2023 | stacjonarnie + ONLINE

Od początku ery oceny technologii medycznych proces generowania dowodów naukowych był rozproszony, długotrwały i podzielony na etapy, realizowane niezależnie przez wiele zespołów. Początkowo projektowanie badań przywiązywało dużą wagę do optymalizacji zakresu zbieranych danych, bo zbyt duża ilość danych mogła przekroczyć możliwości i budżet ośrodka. Działania badaczy wymagały uwzględnienia kosztów (np. pracy analityków), czasu (wymagane obliczenia), ograniczeń technicznych (pojemność baz danych) oraz silosowego podejścia do procesów badawczych.

Integracja nr 1 – jednolite formatowanie formularzy

Dane na poszczególnych etapach procesu badawczego były formatowane i przetwarzane tak, aby odpowiadać wymaganiom kolejnych metod analizy i wnioskowania. Duże zasoby techniczne, finansowe i osobowe były angażowane w zbieranie, powielanie, przesyłanie i przechowywanie papierowej, a później elektronicznej dokumentacji badań. Zgromadzone z takim wysiłkiem dane były (i nadal są) ściśle strzeżone przez różne instytucje. Tworzenie i ochrona zasobów danych wrażliwych jest nie tylko ważne z perspektywy przeciętnego pacjenta, ale także z uwagi na kwestie własności intelektualnej. Tymczasem…

Integracja nr 2 – skale, oceny, wiarygodność…

Prowadzenie izolowanych badań, nawet coraz większych, jest na dłuższą metę niepraktyczne, ponieważ nie daje szansy na osiągnięcie synergii przez łączenie wyników z wielu badanych populacji. Badania wtórne stały się szansą na tworzenie trafniejszych wniosków, ale wymagały standaryzacji procesów analitycznych, w tym zwłaszcza metod syntezy danych, zarówno dla celów naukowych, tworzenia nowych technologii, jak i analizy systemów opieki zdrowotnej.

Integracja nr 2.5 – refundacja!

Kolejną rewolucją było zastosowanie dowodów naukowych do oceny zasadności refundacji technologii medycznych. Rozwój medycyny, wspierany przez przemysł farmaceutyczny (badania pierwotne i wtórne) oraz w różnym stopniu przez sektor publiczny, spowodował ogromny wzrost zasobów wiedzy, ale również trudności w implementacji w opiece zdrowotnej i poprawie jakości opieki nad pacjentem. Coraz częściej subiektywne potrzeby pacjentów były kwantyfikowane w procesach oceny technologii medycznych czy ocenach jakości, ale używane narzędzie nie dawały odpowiedzi na pytania o zaspokajanie potrzeb osób objętych opieką. do góry

Integracja nr 3 – czynnik ludzki

Jako przeciwwaga dla tych niedoskonałości powstały nowe koncepcje, które miały uzupełnić i wesprzeć podejmowanie decyzji w oparciu o HTA oraz zarządzaniu opieką zdrowotną. Należą do nich m.in. Value-Based Health Care (VBHC), które skupia się na potrzebach pacjentów, oraz Real World Evidence (RWE). Potrzeba uczestnictwa pacjentów jako najszerszej grupy interesariuszy zaczyna się już materializować w ustawowych regulacjach dotyczących udziału pacjentów w procesach decyzyjnych (np. program Public Involvment prowadzony przez NICE). Z kolei RWE proponuje wykorzystanie masowych danych rzeczywistych już na najniższych poziomach decyzyjnych (np. przez lekarzy), bez czasochłonnej obróbki i formalnych raportów instytucji. Pandemia COVID-19 i rozwój cyfryzacji przyspieszyły korzystanie z RWE, katalizując równocześnie proces tworzenie dowodów naukowych na ich podstawie. Lekarze walczący z pandemią na bieżąco dzielili się z całym światem wynikami swoich działań, co było pierwszym masowym użyciem RWE – jeszcze bez formalnego systemu i za pomocą improwizowanych środków (media społecznościowe, telefony, e-maile).

Wraz z postępem technologicznym, zwłaszcza dostępnością cyfryzacji i ogromnym wzrostem możliwości baz danych, współczesnym badaczom coraz łatwiej jest przetwarzać dane. Nie muszą też aż tak bardzo obawiać się nadmiaru danych. Zbieranie danych różnych rodzajów przypomina teraz zabawę klockami o różnych rodzajach połączeń. Im więcej połączeń będą miały nasze klocki, tym większe będą możliwości dołączenia ich do “budowli” (badań) innych badaczy. Jednak im klocki są większe, tym większych potrzebujemy na nie pudełek (baz danych). Za to otrzymujemy możliwość integracji dowodów naukowych pozyskiwanych z zupełnie różnych źródeł, środowisk i technik badawczych. Tworzenie nowych połączeń staje się przedmiotem regulacji międzynarodowych min. Europejskiej Współpracy Danych Zdrowotnych (EHDS). do góry

Integracja nr 4 – tylko nowe zabawki czy już matrix?

Integracja dowodów naukowych na poziomie oceny technologii medycznych staje się coraz bardziej popularna i często inicjowana jest już na wczesnych etapach tworzenia technologii medycznych. Podejście łączące badania kliniczne z randomizacją (RCT) i dowody oparte na danych z rzeczywistego świata (RWE) może być strategiczną drogą rozwoju dla wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Te nowe możliwości przyniosą też nowe wyzwania, nie tylko w kontekście postępu medycyny, ale również ewolucji systemów opieki zdrowotnej.

Gwałtowny wzrost liczby gromadzonych danych może budzić obawy dotyczące możliwości ich sensownej analizy, ale właśnie odpowiedzią może być zaimplementowanie sztucznej inteligencji (AI). Być może wkrótce AI pozwoli określić kluczowe modele analizy danych i oceny efektywności, np. bez konieczności przeprowadzania badań randomizowanych (RCT). Z pewnością pomoże lepiej typować pacjentów do takich badań. Dzięki analizie RWE za pomocą AI może powstać cyfrowy model systemu opieki zdrowotnej, który ułatwi śledzenie ścieżek diagnostycznych, monitorowanie obszarów wymagających interwencji, identyfikowanie i przełamywanie barier diagnostycznych. Taki model mógłby również dostosowywać poziom produkcji do bieżących potrzeb systemu lub rekomendować liczbę miejsc na uczelniach medycznych na podstawie analizy trendów.

Cyfryzacja stwarza tak ogromne możliwości, że znalezienie i wdrożenie sensownych pomysłów na ich pełne wykorzystanie zajmie jeszcze trochę czasu. Jednak już teraz pojawiają się nowe dylematy, takie jak prywatność i bezpieczeństwo danych obywateli oraz konieczność tworzenia rozwiązań, które nie generują kolejnych nierówności w zdrowiu.

I o tym wszystkim dyskutowaliśmy na 18. Międzynarodowym Sympozjum EBHC. do góry

Partnerzy

18. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2023 Integrating evidence for enhanced outcomes
9-10 października 2023 | stacjonarnie + ONLINE
18. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2023 Integrating evidence for enhanced outcomes
9-10 października 2023 | stacjonarnie + ONLINE
Magdalena Ankiersztejn-Bartczak
Magdalena Ankiersztejn-Bartczak
Ewa Bandurska
Ewa Bandurska
Michał Byliniak
Michał Byliniak
Michał Chodorek
Michał Chodorek
Grażyna Cieślak
Grażyna Cieślak
Justin Clark
Justin Clark
Karen Facey
Karen Facey
Clifford Goodman
Clifford Goodman
Tomasz Hryniewiecki
Tomasz Hryniewiecki
Inna Ivanenko
Inna Ivanenko
Tadeusz Jędrzejczyk
Tadeusz Jędrzejczyk
Roman Kolek
Roman Kolek
Ewa Lech-Marańda
Ewa Lech-Marańda
Maria Libura
Maria Libura
Maciej Miłkowski
Maciej Miłkowski*
Magdalena Ruth Moshi
Magdalena Ruth Moshi
Marta Musidłowska
Marta Musidłowska
Daniel Ollendorf
Daniel Ollendorf
Wija Oortwijn
Wija Oortwijn
Mark Parker
Mark Parker
Bonny Parkinson
Bonny Parkinson
Marcin Pasiarski
Marcin Pasiarski
Serhii Pekh
Serhii Pekh
Barbara Pepke
Barbara Pepke
Maria Piętak-Frączek
Maria
Piętak-Frączek
Robert Plisko
Robert Plisko
Tomasz Jan Prycel
Tomasz Jan Prycel
Michael Schlander
Michael Schlander
Michał Seweryn
Michał Seweryn
Jacek Siwiec
Jacek Siwiec
Krzysztof Tomasiewicz
Krzysztof Tomasiewicz
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk
Marek Wójcik
Marek Wójcik
Jan Zygmuntowski
Jan Zygmuntowski
Magdalena Ankiersztejn-Bartczak
Magdalena Ankiersztejn-Bartczak   |  Poland
Doktor nauk społecznych, pedagog, edukator seksualny, socjolog, certyfikowany edukator, konsultant i doradca HIV/AIDS. Prezes zarządu Fundacji Edukacji Społecznej (FES), członek HIV/AIDS, viral hepatitis and Tuberculosis Civil Society przy Komisji Europejskiej, członek Światowego (International AIDS Society) , Europejskiego (European AIDS Clinical Society) i Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTnAIDS). Współautorka Polskich Rekomendacji „Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV”, koordynator i doradca Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych oraz Mobilnego Serwisu Redukcji Szkód. Autorka wielu publikacji i programów edukacyjnych uhonorowana Czerwoną Kokardką. do góry
Ewa Bandurska
Ewa Bandurska   |  Poland

Doktor nauk o zdrowiu, magister zdrowia publicznego oraz ekonomii. Autorka licznych publikacji dotyczących analiz efektywności kosztowej, opieki zintegrowanej oraz jakości życia. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, jest autorką unikatowego modelu kształcenia studentów kierunku Zdrowie Publiczne z zakresu farmakoekonomiki. Jest kierownikiem kierunku Zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia (studia I stopnia). Członek Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomiki (aktualnie członek komisji rewizyjnej), Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Opiekun koła naukowego GUMed Zarządzanie i Ekonomika w Ochronie Zdrowia oraz współopiekun ISPOR Student Chapter Poland – ogólnokrajowego koła naukowego studentów zajmujących się farmakoekonomiką. Ekspert współpracujący między innymi z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, Fundacją Medicover, Bankiem Światowym i innymi podmiotami. do góry

Temat wykładu: Rola punktów końcowych pochodzących od pacjentów w ocenie efektywności opieki – na przykładzie opieki zintegrowanej

Michał Byliniak
Michał Byliniak   |  Poland

Michał Byliniak z rynkiem farmaceutycznym związany jest od ponad 15 lat, zdobywając bogate doświadczenie menedżerskie w zakresie dystrybucji, refundacji, badań klinicznych i rejestracji produktów leczniczych. Był wieloletnim prezesem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, a także  prezydentem Grupy Farmaceutycznej UE. Od 2022 roku jest Dyrektorem Generalnym Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Posiada doświadczenie w pracy w polskim systemie ochrony zdrowia w różnego rodzaju organizacjach, takich jak apteki, hurtownie krajowe, firmy farmaceutyczne oraz firmy konsultingowe. Jest autorem licznych opracowań związanych z sektorem farmaceutycznym. do góry

Temat wykładu: Rozwój HTA z perspektywy przemysłu
Michał Chodorek
Michał Chodorek   |  Poland
Michał Chodorek – adwokat, specjalista w zakresie prawa Life Sciences (m.in. prawa farmaceutycznego, wyrobów medycznych) oraz prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w branżach Healthcare i Life Sciences. Doradza klientom w projektach e-Health i m-Health, prowadzenia badań klinicznych, wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych, rozwoju wyrobów medycznych (w tym medical device software), pozyskiwania i wykorzystywania danych medycznych – w tym dla potrzeb trenowania sieci neuronowych, wtórnego wykorzystywania danych pochodzących od uczestników badań klinicznych, rozwoju i wdrażania narzędzi AI/ML wspierających decyzje diagnostyczne i terapeutyczne. Pracuje dla wiodących międzynarodowych firm farmaceutycznych i medycznych działających w Polsce i dla wielu stowarzyszeń branżowych, w tym dla Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, stowarzyszenia 25 najbardziej innowacyjnych firm farmaceutycznych. Autor publikacji dotyczących klasyfikacji oprogramowania jako wyrobu medycznego, wykorzystywania AI w badaniach klinicznych i procesie badania i rozwoju leków, przetwarzania danych osobowych w ramach badań klinicznych, współautor międzynarodowych publikacji dotyczących Digital Healthcare i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Michał Chodorek jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. Jest rekomendowany w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal 500 EMEA 2022 w dziedzinie Healthcare & life sciences oraz wyróżniony jako IP Star 2022 w dziedzinie znaków towarowych w rankingu dotyczącym prawa własności intelektualnej, prowadzonym przez Managing IP. do góry

Temat wykładu: EU Health Data Space – wtórne wykorzystanie danych z perspektywy pacjentów

Grażyna Cieślak
Grażyna Cieślak   |  Poland
Wieloletnia koordynator projektów realizowanych w obszarze zdrowia i opieki medycznej, w tym profilaktyki cukrzycy, raka jelita grubego, szyjki macicy oraz projektów infrastrukturalnych publicznych szpitali. Kierownik administracyjno – finansowy w projektów badawczo – naukowych, m. in. „Evolvable platform for programmable nanoparticle-based cancer therapies (EVO-NANO)”, „ In-vivo Gene Editing by NanotransducErs” (I-GENE). Wszystkie prowadzone działania projektowe cechują się poszukiwaniem wartości dla pacjentów. Pracownik Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień oraz współpracownik Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych w Gdańsku. Udziela wsparcia merytorycznego (jako supervisor) podmiotom leczniczym i instytucjom w przygotowaniu i wdrażaniu programów zdrowotnych . Zaangażowana w działania projakościowe i proefektywnościowe w systemie zdrowia, szczególnie w obszarze chorób cywilizacyjnych. do góry

Temat wykładu: Implementacja i rezultaty projektu prediabetes – perspektywa pacjenta. Jak powielić sukces?

Justin Clark
Justin Clark  |  Australia
Justin Clark jest kierownikiem ds. rozwoju badań w Institute for Evidence-Based Healthcare (IEBH). Jest także specjalistą Cochrane ds. informacji dla grupy ostrych infekcji dróg oddechowych, członkiem Information Specialists Executive organizacji Cochrane i współprzewodniczącym grupy badawczej Living Evidence Network. Jest jednym z twórców metody Two-Week Systematic Review (2weekSR), członkiem-założycielem International Collaboration for the Automation of Systematic Reviews (ICASR), a obecnie kieruje zespołem ds. automatyzacji w IEBH. Jego praca skupia się na lokalizowaniu i uzyskiwaniu informacji w celu zminimalizowania zasobów wymaganych do przeprowadzenia przeglądu dowodów; rozwija on również narzędzia i metody automatyzacji przeglądów systematycznych. do góry

Temat wykładu: Wydajne przeszukiwanie literatury dot. HTA

Karen Facey
Karen Facey  |  UK

Dr Karen Facey,  pracowała jako statystyk przy tworzeniu regulacji w dziedzinie farmacji i leków, a następnie objęła funkcję dyrektora generalnego w pierwszej krajowej Agencji HTA w Szkocji. Przez ostatnie 20 lat pracowała jako międzynarodowy konsultant ds. HTA. Jej zainteresowania obejmują w szczególności zastosowanie RWD, ocenę leczenia chorób rzadkich oraz zaangażowanie pacjentów. Dr Facey jest starszym doradcą ds. HTA w FIPRA, gdzie zapewnia wsparcie sekretariatu społeczności RWE4Decisions, kierowanej przez płatników sieci edukacji. do góry

Temat wykładu: Współpraca w celu opracowania wiarygodnych RWE wspierających procesy podejmowania decyzji
Clifford Goodman
Clifford Goodman  |  USA
Dr Clifford Goodman jest niezależnym konsultantem w dziedzinie technologii i polityk zdrowotnych. Uprzednio pełnił funkcję Wiceprezesa w The Lewin Group (spółka Optum oraz spółka zależna UnitedHealth Group), firmie konsultingowej ds. polityki zdrowotnej, z którą był związany przez 27 lat. Dr Goodman posiada czterdzieści lat doświadczenia w obszarach takich jak ocena technologii medycznych, opieka zdrowotna oparta na dowodach, wytyczne praktyk klinicznych, ekonomika zdrowia oraz nauki związane z innowacją, regulacjami i płatnościami w opiece zdrowotnej. Prowadził badania i projekty na międzynarodową skalę dla agencji rządowych; spółek zajmujących się farmaceutyką, biotechnologią i wyrobami medycznymi; instytucji dostawy opieki zdrowotnie; oraz zawodowych i branżowych grup interesu, a także grup interesu pacjentów. Ostatnio jego praca obejmuje obszary takie jak choroby przewlekłe, choroby zakaźne, nowotwory, choroby rzadkie, badania diagnostyczne, terapia genowa, farmakogenomika, medycyna spersonalizowana, leki biopodobne, kontraktowanie oparte na wartościach, społeczne uwarunkowania zdrowia i stosowanie rzeczywistych danych. Dr Goodman pełnił funkcję przewodniczącego amerykańskiego komitetu Medicare Evidence Development and Coverage Advisory Committee (MEDCAC, 2009-12) dla agencji US Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Ponadto, pełnił funkcję prezesa społeczeństwa zawodowego, Health Technology Assessment international (HTAi, 2011-13) oraz jest członkiem American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE). W 2022 r. otrzymał nagrodę David Banta Distinguished Career Award w ocenie technologii medycznych od HTAi. Zdobył tytuł doktora w Wharton School of the University of Pennsylvania, tytuł magistra w dziedzinie nauk ścisłych na Instytucie Technicznym Georgii (Georgia Institute of Technology) oraz tytuł licencjata w dziedzinie nauk humanistycznych na Uniwersytecie Cornella. do góry
Temat wykładu: Integracja danych i dowodów w HTA. Dokąd zmierzamy?
Tomasz Hryniewiecki
Tomasz Hryniewiecki  |  Poland

Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032. Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii. Zawodowo i naukowo prof. Hryniewiecki związany jest z Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowym Instytutem Badawczym, gdzie od 12 lat jest kierownikiem Kliniki Wad Zastawkowych Serca. Dyrektor Instytutu w latach 2015 – 2022, który przekształcił w Państwowy Instytut Badawczy o najwyższej kategorii naukowej A+ i rozpoczął jego gruntowną modernizację.  W 2020 roku prof. Hryniewiecki rozpoczął prace przygotowujące Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032. Równolegle rozpoczął prace nad programem kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej „Krajowa Sieć Kardiologiczna”, który ma ułatwić drogę pacjenta od podstawowej opieki zdrowotnej do rozpoznania i nowoczesnego leczenia w odpowiednich ośrodkach specjalistycznych. Jest autorem licznych prac naukowych, podręczników i redaktorem naczelnym pism oraz kierownikiem naukowym kongresów. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Fellow). do góry

Temat wykładu: Sieć kardiologiczna – doświadczenia 2 lat
Inna Ivanenko
Inna Ivanenko  |  Ukraine

Dyrektor wykonawczy Fundacji Charytatywnej „Pacjenci Ukrainy”.

Inna ukończyła Szkołę Pracy Socjalnej Uniwersytetu Narodowego Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w 2007 roku i od tego czasu jej kariera rozwija się w sferze społecznej i humanitarnej. Od roku 2007 do 2012 Inna pracowała na Wydziale Polityki i Rzecznictwa Ogólnoukraińskiej Sieci Osób Żyjących z HIV, walcząc o dostęp do leczenia ARV dla wszystkich, którzy tego potrzebowali. W 2012 roku Inna Ivanenko została jednym z założycieli charytatywnej fundacji dla pacjentów „Pacjenci Ukrainy” a w 2018 r. została wybrana na jej dyrektora wykonawczego. Fundacja charytatywna „Pacjenci Ukrainy” to wyjątkowa organizacja zrzeszająca 50 członków, którzy są liderami organizacji dla pacjentów z 23 obszarów chorobowych. Organizacja jest zdecydowanie opowiada się za lepszym dostępem do leczenia, reformy antykorupcyjnej w zakresie zamówień medycznych i ogólnej reformy opieki zdrowotnej na Ukrainie, reprezentując interesy ponad 1,5 miliona pacjentów zmagających się z ciężkimi chorobami. Podczas pełnowymiarowej wojny na Ukrainie fundacja „Pacjenci Ukrainy” znajduje się w gronie liderów pomagających pacjentom z Ukrainy oraz systemowi opieki zdrowotnej przezwyciężyć konsekwencje rosyjskiej inwazji. do góry

Temat wykładu: Opieka zdrowotna w Polsce z perspektywy uchodźców z Ukrainy

Tadeusz Jędrzejczyk
Tadeusz Jędrzejczyk   |  Poland
Tadeusz Jędrzejczyk, Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Specjalista Zdrowia Publicznego. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych i pełni stanowisko adiunkta w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu zdrowia publicznego, w tym w szczególności z zakresu zarządzania i organizacji opieki zdrowotnej, aspektów ekonomicznych i epidemiologii. Radny Miasta Gdańska (1994-1998) i przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1997-2001). Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (2010-2014) dyrektora Zastępca dyrektora a następnie dyrektor Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (2008-2009 i następnie 2013/14); w od czerwca 2014 do marca 2016 roku pełnił funkcje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. do góry
Roman Kolek
Roman Kolek   |  Poland
Polski samorządowiec, lekarz i działacz mniejszości niemieckiej, w latach 2010-2020 Wicemarszałek województwa opolskiego. W latach 1999–2002 pozostawał dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W 2002 przeszedł na stanowisko wicedyrektora Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych ds. medycznych, następnie objął analogiczne stanowisko w opolskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Działał także społecznie, biorąc udział w konsultacjach dotyczących zmian w polityce zdrowotnej państwa i w programie racjonalizacji antybiotykoterapii. Zaangażował się politycznie w działania mniejszości niemieckiej w ramach Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. W 2017 wraz innymi działaczami MN współtworzył partię „Regionalna. Mniejszość z Większością”, w 2018 został zastępcą jej przewodniczącego. Prowadził zajęcia na kursach dla lekarzy, a także w ramach Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego na Politechnice Warszawskiej. Opublikował prace naukowe z zakresu zdrowia publicznego i finansów służby zdrowia, a także analizy kosztów wydatków świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz ubezpieczonych oraz wykłady dla lekarzy w ramach szkoleń i kursów z zakresu zdrowia publicznego oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Współorganizował  wiele konferencji z zakresu polityki zdrowotnej i finansowania świadczeń zdrowotnych w tym Brytyjsko-Polskiego Forum Ochrony Zdrowia, Polsko-Ukraińskiego Forum Ochrony Zdrowia, Polsko-Niemieckiego Forum Zdrowia. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu zdrowia publicznego i finansowania świadczeń zdrowotnych. W roku 2020, w czasie pandemii, zrezygnował z pełnienia funcji Wicemarszałka Województwa Opolskiego, powrócił do wykonywania zawodu lekarza anestezjologa, obecnie jest Zastępcą Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego ds lecznictwa, pełni funkcję Pełnomocnika ds Jakości.  do góry
Ewa Lech-Marańda
Ewa Lech-Marańda   |  Poland

Konsultant krajowy w dziedzinie hematologii. Wiceprezes Polskiej Grupy ds. Białaczek u Dorosłych (Polish Adult Leukemia Group). Członek Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (Polish Lymphoma Research Group).

Prof. Ewa Lech-Marańda posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej i immunologii klinicznej. Jest autorką ponad 130 prac oryginalnych, poglądowych i rozdziałów do podręczników. W latach 1995-2010 była asystentem i adiunktem w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Łodzi. Od 2010 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie na stanowisku zastępcy kierownika Kliniki Hematologii. W latach 2015-2017 pełniła funkcję zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Instytucie, a w 2017 roku została powołana przez Ministra Zdrowia na stanowisko Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Od 2013 roku jest również kierownikiem Kliniki Hematologii i Transfuzjologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie hematologii dla województwa mazowieckiego, a od 2018 roku konsultantem krajowym w dziedzinie hematologii. do góry

Temat wykładu: Poprawa opieki pacjentów hematologicznych – sieć hematologiczna w Polsce

Maria Libura
Maria Libura  |  Poland
Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem Pradera-Willego.  Członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. do góry
Temat wykładu: Pacjent w świecie cyfryzacji
Maciej Miłkowski
Maciej Miłkowski* |  Poland

Menedżer, ukończył Szkołę Główną Handlową, a także studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie – Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych. Rozpoczynał pracę w bankowości inwestycyjnej w Polskim Banku Inwestycyjnym. Od początku, tj. od kwietnia 1998 r., współorganizował Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych i został jej pierwszym członkiem zarządu ds. ekonomiczno-administracyjnych oraz dyrektorem finansowym. Od 2002 r. przez trzy lata prowadził NZOZ Europejskiej Kliniki Rehabilitacji VICTORIA. W latach 2005-2007 pracował w Instytucie Matki i Dziecka jako pełnomocnik dyrektora ds. finansowo-księgowych oraz zastępca dyrektora ds. ekonomicznych. Od czerwca 2007 r. do stycznia 2016 r.był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. W dniu 15 stycznia 2016 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych. Od 2018 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. do góry

Temat wykładu: Formy opieki zdrowotnej dla uchodźców. Dane liczbowe i fakty nt. opieki zdrowotnej dla uchodźców w wybranych schorzeniach, w tym HCV i HI
Magdalena Ruth Moshi
Magdalena Ruth Moshi  |  Australia
Dr Magdalena Ruth Moshi jest starszym specjalistą ds. badań (SRO) w Królewskim Australoazjatyckim Kolegium Chirurgów (RACS). Obecnie zajmuje się przeprowadzaniem ocen technologii medycznych w ramach zespołu Australian Safety and Efficacy Register of New Interventional Procedures-Surgical (ASERNIP-S). Zainteresowania badawcze Dr Moshi obejmują opracowywanie metodologii oceny technologii medycznych, które mogą sprostać wyjątkowym wyzwaniom związanym z innowacyjnym oprogramowaniem lub kontekstem opieki zdrowotnej. Jest recenzentką artykułów na ten temat dla czasopisma medycznego International Journal of Technology Assessment in Health Care. do góry
Temat wykładu: Ramy HTA dla technologii cyfrowych. Perspektywa australijskiego systemu ochrony zdrowia
Marta Musidłowska
Marta Musidłowska  |  Poland

Marta Musidłowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej w zakresie polityki cyfrowej. Specjalistka ds. analizy polskich, unijnych i amerykańskich regulacji związanych z nowymi technologiami, przede wszystkim data governance w różnych sektorach (głównie opieki zdrowotnej). Doświadczenie praktyczne zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, a także przy tworzeniu polityk w ramach inicjatyw Organizacji Narodów Zjednoczonych i polskiej administracji publicznej. Pod koniec lipca zakończyła staż w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia w Komisji Europejskiej, gdzie wspierała prace nad Europejską przestrzenią danych dotyczących zdrowia. Obecnie pracuje jako badacz prawa w Centrum Prawa Informatycznego i Prawa Własności Intelektualnej w KU Leuven, gdzie pracuje nad projektem Centrum Wsparcia Przestrzeni Danych. Zajmuje się również dziennikarstwem, publikując teksty na temat nowych technologii, a także polityki cyfrowej i energetycznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. do góry

Temat wykładu: Europejska Przestrzeń Danych Zdrowotnych (EHDS) – cyfrowa przyszłość opieki zdrowotnej?
Daniel Ollendorf
Daniel Ollendorf |  USA
Dan Ollendorf jest dyrektorem działu ds. pomiaru wartości i globalnych inicjatyw zdrowotnych w Center for the Evaluation of Value and Risk in Health (CEVR, Centrum Oceny Wartości i Oceny Ryzyka. Jego badania obejmują szersze wykorzystanie oceny technologii medycznej w gospodarkach o niskich i średnich dochodach oraz doskonalenie narzędzi oceny wartości w USA. Przed dołączeniem do CEVRu dr Ollendorf przez 10 lat sprawował urząd dyrektora ds. naukowych w Institute for Clinical and Economic Review (ICER, Instytut Badań Klinicznych i Ekonomicznych). Był odpowiedzialny za nadzór naukowy nad klinicznymi i ekonomicznymi aspektami oceny technologii medycznych. Dr Ollendorf uzyskał tytuł doktora epidemiologii klinicznej na Uniwersytecie Amsterdamskim i tytuł magistra zdrowia publicznego na Uniwersytecie Bostońskim. Obecnie jest przewodniczącym Health Technology Assessment International (HTAi) Global Policy Forum oraz gościnnym członkiem Centrum Globalnego Rozwoju, a w latach 2015–2019 należał do amerykańskiego komitetu Medicare Evidence Development and Coverage Advisory Committee (MEDCAC). Dr Ollendorf jest autorem ponad 100 artykułów w recenzowanych czasopismach oraz współautorem książki The Right Price: A Value-Based Prescription for Drug Costs (wyd. Oxford Univeristy Press). do góry
Temat wykładu: Wyznaczając kurs: droga ku przyszłości HTA
Wija Oortwijn
Wija Oortwijn |  The Netherlands

Wija Oortwijn jest starszym badaczem/wykładowcą na Wydziale Dowodów Zdrowotnych w Centrum Medycznym Uniwersytetu Radboud w Nijmegen (Holandia). Studiowała nauki o zdrowiu i uzyskała tytuł doktora nauk medycznych (ustalanie priorytetów w ocenie technologii medycznych). Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w HTA i analizie polityki zdrowotnej na całym świecie, a jej głównym zainteresowaniem jest ustalanie priorytetów, zintegrowane HTA i budowanie potencjału.

Od 1992 roku jest szczególnie zaangażowana w rozwój HTA i wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. Obejmuje to liczne projekty, konsultacje i budowanie potencjału w większości krajów Unii Europejskiej, a także w Abu Zabi, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Kazachstanie, Mołdawii, RPA, Ukrainie i wielu innych państwach.

Jest współautorką 10 rozdziałów książki dotyczących różnych aspektów HTA, redaktorką kilku numerów czasopism i autorką ponad 70 innych publikacji naukowych. Jest głównym redaktorem the VALIDATE handbook: an approach on the integration of values in doing assessments of health technologies, 2022; dostępnej na: https://validatehta.eu/. Jest także główną autorką wytycznych dotyczących instytucjonalizacji HTA poprzez wykorzystanie procesów deliberacyjnych opartych na dowodach, 2021; dostępność: https://www.radboudumc.nl/global-health-priorities. Wytyczne te są stosowane w kilku krajach na całym świecie, w tym w Abu Zabi, Ghanie, Iranie, Indonezji, Kazachstanie, Kirgistanie, Libanie, Liberii, Mołdawii, Pakistanie, Rwandzie, Tanzanii i na Ukrainie.

Jest członkiem-założycielem Holenderskiego Towarzystwa HTA (NVTAG) i Międzynarodowego Towarzystwa HTA (HTAi). W latach 2011-2017 była współprzewodniczącą grupy zainteresowań HTAi/INAHTA ds. etyki, a w latach 2016-2019 pełniła funkcję sekretarza naukowego Global Policy Forum HTAi.

Obecnie jest członkiem zarządu HTAi w charakterze byłego Prezesa, jest współprzewodniczącą grupy roboczej HTAi-DIA ds. niepewności na interfejsie regulacyjnym HTA i jest współredaktorem International Journal of Technology Assessment in Health Care. Jest również członkiem Rady Doradczej słowackiej agencji HTA (NIHO) oraz grupy roboczej HTAi-ISPOR-HTAsiaLink ds. wytycznych HTA. do góry

Temat wykładu: Zintegrowane HTA dla oceny złożonych technologii
Mark Parker
Mark Parker |  Serbia
Mark Parker jest dyrektorem w spółce ZEM Solutions mającym ponad 20-letnie doświadczenie w międzynarodowych projektach dotyczących ekonomiki zdrowia i oceny technologii medycznych. Ponadto specjalizuje się w modelowaniu ekonomiki zdrowia (Uniwersytet w Liverpoolu, Uniwersytet w Yorku (Wielka Brytania) consultingiem w obszarze ekonomiki zdrowia. Główne obszary działalności Marka obejmują opracowywanie ścieżek opieki, modeli ekonomicznych oraz ich podstaw dowodowych mających zastosowanie w dokumentów GVD (global value dossier), międzynarodowych zgłoszeniach dot. oceny technologii medycznych oraz krajowych projektach takich jak opracowanie jednorodnych grup pacjentów, rejestrów pacjentów oraz ich analiza. Poza tym specjalizuje się w wyzwaniach regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozwoju opieki zdrowotnej. Mark Parker ma doświadczenie w szerokim zakresie obszarów chorób oraz modelowaniu populacji, współpracuje z przemysłem, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami rządowymi w celu zapewnienia mocnego zaplecza edukacyjnego w zakresie ekonomiki, rozwoju oprogramowania, systemów oraz obliczeń rozproszonych, sztucznej inteligencji (dyplom z wyróżnieniem, Licencjat Ekonomiki i Nauk Informatycznych, Uniwersytet w Liverpoolu). do góry
Temat wykładu: Od RWD do RWE poprzez modelowanie w ekonomice zdrowia
Bonny Parkinson
Bonny Parkinson |  Australia
Profesor nadzwyczajna uczelni Bonny Parkinson pracuje jako tymczasowa zastępczyni dyrektora oraz ekonomistka zdrowia w Ośrodku Ekonomii Zdrowia Uniwersytetu Macquarie (2022). Wcześniej współpracowała także z Politechniką w Sydney, AstraZeneką w Wielkiej Brytanii, Access Economics i Australijskim Uniwersytetem Narodowym. Obecnie współprzewodniczy grupie naukowców oceniających zgłoszenia do Komisji doradczej ds. świadczeń farmaceutycznych (PBAC) i badających metodologię ewaluacji ekonomicznych. Od 2009 roku była zaangażowana w ponad 50 ocen zgłoszeń do PBAC oraz prowadziła oceny zgłoszeń do Komisji doradczej ds. usług medycznych (MSAC). Otrzymała dotychczas finansowanie badań o wartości ponad 22 milionów dolarów w ramach 16 grantów oraz opublikowała 38 recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych. Zasiada w zespole redakcyjnym „Pharmacoeconomics” oraz jest zastępczynią redaktora „Oxford Open Economics”.   do góry
Temat wykładu: Niepewność w HTA
Marcin Pasiarski
Marcin Pasiarski |  Poland

Specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i immunologii. Profesor i wykładowca Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2015 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie hematologii. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (tam również uzyskał w 2009 roku stopień doktora nauk medycznych). Od 2001 roku pracuje w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Od 2011 roku kierował oddziałem hematologii, a od 2014 roku Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

Pod kierunkiem profesora Pasiarskiego prowadzone były badania naukowe nad oceną efektywności szczepień przeciwko streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc) u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i gammapatię monoklonalną o nieustalonym znaczeniu. W oparciu o swoje badania opracował on pierwszy w Polsce i Europie program szczepień przeciwko pneumokokom dla chorych onkologicznie, chroniący ich przed pneumokokowym zapaleniem płuc i sepsą. do góry

Temat wykładu: Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dorosłych. Grupa ryzyka: pacjenci onkologiczni
Serhii Pekh
Serhii Pekh  |  Ukraine

Serhii Pekh to wyjątkowy influencer, którego działania w mediach społecznościowych przynoszą znaczący wpływ na społeczeństwo. Jego głównym celem jest nagłaśnianie zasad legalnego przebywania na terytorium Polski oraz procedur wjazdu do Polski, nie tylko dla obywateli Ukrainy, ale także dla innych narodowości. Jako osoba z zaangażowaniem społecznym, Serhii jest współzałożycielem fundacji Wellcome EU, której celem jest pomaganie uchodźcom z różnych krajów w trudnych chwilach. Serhii Pekh to nie tylko influencer, ale również filantrop. Jego zaangażowanie w pomoc uchodźcom różnych narodowości pokazuje, że zawsze stawia sprawy humanitarne na pierwszym miejscu. Ponadto, jako inwestor, zdaje sobie sprawę z roli, jaką może odegrać biznes w tworzeniu pozytywnych zmian społecznych. Jego wszechstronność i wiedza psychologiczna pomagają mu zrozumieć, jak działają media społecznościowe i jak najlepiej przekazywać swoje przekazy społeczne. Serhii Pekh to jednostka, która inspiruje i motywuje innych do działania na rzecz dobra wspólnego oraz rozumienia potrzeb uchodźców i migrantów na terytorium Polski, niezależnie od ich pochodzenia. do góry

Barbara Pepke
Barbara Pepke |  Poland

Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei. Lider Koalicji Hepatologicznej. Działaczka na rzecz pacjentów cierpiących na choroby wątroby. Była pacjentka wyleczona z WZW C. Od ponad 15 lat współzałożycielka i prezes Fundacji Gwiazda Nadziei.

Zawodowo od ponad 25 lat związana jest z samorządem terytorialnym, aktualnie z samorządem województwa. Radna Powiatu Mikołowskiego V Kadencji, aktualnie Przewodnicząca Rady Powiatu Mikołowskiego VI Kadencji. Inicjatorka licznych akcji społecznych, szkoleń oraz programów edukacyjnych z zakresu profilaktyki chorób wątroby oraz chorób nowotworowych. Współtwórca licznych kampanii edukacyjnych skierowanych do młodzieży, nauczycieli, mieszkańców, lekarzy a w ostatnim czasie również do uchodźców z Ukrainy. Pomysłodawczyni, współautor oraz koordynator wydawanych przez Fundację Gwiazda Nadziei publikacji wykorzystywanych w kampaniach promujących akcje bezpłatnych badań oraz edukujących lekarzy rodzinnych i nauczycieli z zakresu aktualnej wiedzy o zakażeniach wirusami hepatotropowymi.

W życiu wyznaje dewizę, że zdrowie i życie ludzkie są wartością nadrzędną.   do góry

Maria Piętak-Frączek
Maria Piętak-Frączek  |  Poland
Pracuje w Urzędzie Miasta Krakowa od 20 lat od 1999 r. Ukończyła studia wyższe w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Ochrony Zdrowia, Instytut Pielęgniarstwa,  w roku 1997 studia podyplomowe w zakresie promocji zdrowia w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2012 roku studia podyplomowe o kierunku „Gospodarka i administracja publiczna” w ramach Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w roku 2019 studia podyplomowe o kierunku „ HTA i EBM   w zarządzaniu w ochronie zdrowia”  w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia” organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, Wydział Nauk o Zdrowiu. Od początku swojej pracy zajmuje się opracowaniem założeń Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków”, organizacją konferencji, szkoleń i imprez plenerowych o charakterze zdrowotnym w tym „Krakowskich Dni Zdrowia”. Współpracuje z licznymi regionalnymi i krajowymi instytucjami działającymi w ochronie zdrowia. Jednocześnie jest przedstawicielem Gminy Miejskiej Kraków w Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i  Prezesem  Zarządu Stowarzyszenia. W ramach tej działalności jest m.in. współorganizatorem spotkań  dla miast członkowskich w zakresie istotnych problemów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Menedżer ochrony zdrowia – ukończone w roku 2022 studia podyplomowe: Zarządzanie ochroną zdrowia.  do góry
Robert Plisko
Robert Plisko  |  Poland

Prezes HTA Consulting od 2006 roku, jeden z założycieli firmy. Magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Pracę rozpoczynał w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Autor wielu publikacji z zakresu HTA i ochrony zdrowia. Kieruje Działem Analiz Ekonomicznych firmy HTA Consulting. do góry

Tomasz Jan Prycel
Tomasz Jan Prycel  |  Poland
Dyrektor Zarządzający CEESTAHC. Absolwent Wydziału Lekarskiego Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego i Podyplomowego Studium Zarządzania w Ochronie Zdrowia  w Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera. Ekspert w obszarze współpracy i tworzenia projektów zdrowotnych z jednostkami samorządu terytorialnego, z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu platform edukacyjnych wspomagających proces tworzenia wysokiej jakości programów zdrowotnych w istotnych obszarach zdrowia publicznego. Prezes Europejskiej Fundacji Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych. Współtwórca projektu edukacyjnego „ZdrowieCzłowiekProfilaktyka” adresowanego do środowisk samorządowych oraz pracodawców. Inicjator portalu ww.dobreprogramyzdrowotne.pl zawierającego Kreator Programów Zdrowotnych oraz materiały edukacyjne dla twórców programów polityki zdrowotnej. do góry
Michael Schlander
Michael Schlander  |  Germany

Michael Schlander jest profesorem ekonomiki zdrowia (na AWI – Instytucie Ekonomii Alfreda Webera i na Wydziale Medycznym w Mannheim) na Uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie obecnie przebywa na urlopie, by pełnić funkcję kierownika Wydziału Ekonomiki Zdrowia w Niemieckim Centrum Badań nad Rakiem (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ) w Heidelbergu w Niemczech (od 2017 r.). Jest prezesem-założycielem organizacji non-for-profit „Instytut Innowacji i Wyceny w Opiece Zdrowotnej” (Institute for Innovation & Valuation in Health Care, InnoValHC e.V.) w Wiesbaden w Niemczech (od 2005 r.) i pełni funkcję doradcy naukowego w tamtejszym oddziale ds. doradztwa i zarządzania, Inno-Val-HC-Forschungsgesellschaft mbH (InnoValHC Research Inc., również od 2005 r.). Jest członkiem licznych stowarzyszeń naukowych, w tym Stowarzyszenia ds. Informacji o Lekach (Drug Information Association, DIA), Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia (International Health Economics Association, iHEA) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Farmakoekonomiki i Badań Wyników (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, ISPOR); w 2008 r. był współzałożycielem Niemieckiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (Deutsche Gesellschaft für Gesundheitsökonomie, DGGÖ). Ponadto Michael Schlander pełnił funkcję przewodniczącego programu naukowego 15. dorocznego Europejskiego Kongresu ISPOR w 2012 r., w którym uczestniczyło ponad 3500 osób. Po sześciu latach spędzonych na eksperymentalnych badaniach mózgu i neurologii klinicznej (na uniwersytetach we Frankfurcie nad Menem i Moguncji), w 1987 roku dołączył do międzynarodowego przemysłu biofarmaceutycznego , gdzie spędził 15 lat na stanowiskach kierowniczych w zakresie rozwoju klinicznego (1987-1993), marketingu (1993-1999) i zarządzania ogólnego (1999-2002) w Belgii, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Jego publikacje naukowe obejmują dwie monografie: „Wkład ekonomiki zdrowia w zorientowane rynkowo badania i rozwój farmaceutyczny” (The Contribution of Health Economics to Market-Oriented Pharmaceutical Research and Development) (Wydawnictwo Witten/Herdecke University Press; Witten, Niemcy: 1998) oraz „Oceny technologii medycznych przez Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE)” w Anglii i Walii (Health Technology Assessments by the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)) (Springer; Nowy Jork, NY: 2007). do góry

Temat wykładu: Ewolucja postrzegania pojęcia wartości
Michał Seweryn
Michał Seweryn  |  Poland
Prezes EconMed Europe, absolwent CMUJ, specjalista zdrowia publicznego i epidemiologii, doktor ekonomii w obszarze ekonomiki zdrowia. Specjalizuje się w ekonomice zdrowia, HTA i gospodarce lekami. Ekspert Komisji Europejskiej (oceniający granty w programie HORIZON), wieloletni wykładowca HTA i ekonomiki zdrowia – adiunkt w Collegium Medicum UJ (2009-2016). W przeszłości pełnił funkcje Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Lekami Małopolskiego OW NFZ. Autor publikacji naukowych i opracowań specjalistycznych z obszaru ekonomiki zdrowia i epidemiologii. do góry

Temat wykładu: Ścieżki finansowania szczepień dla dorosłych – na przykładzie półpaśca (wykład edukacyjny firmy GSK)

Jacek Siwiec
Jacek Siwiec  |  Poland

Socjolog – ekspert z zakresu HTA – posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach publicznych i prywatnych związanych z oceną technologii medycznych (HTA/EBM), kompleksowym zarządzaniem jakością (TQM), wskaźnikami klinicznymi, pomiarem jakości życia, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz badaniami klinicznymi. Pełnił funkcje zarządcze w Stowarzyszeniu CEESTAHC, Fundacjach WHC oraz Medicea, ośrodkach badań klinicznych oraz kilkunastu firmach zajmujących się szeroko definiowaną jakością, ubezpieczeniami dodatkowymi, HTA. Obecnie pełni funkcję dyrektora w Zespole Zamiejscowym AOTMiT w Krakowie. Był pomysłodawcą i organizatorem, Międzynarodowego Sympozjum EBHC (2006-11) Stowarzyszenia CEESTAHC oraz cyklu konferencji pt. „Innowacje w medycynie” Fundacji WHC. Kierownik, organizator, trener szkoleń, kilkuset programów szkoleniowych z zakresu EBM/EBHC/HTA/GCP, wykładowca akademicki – m.in. studia podyplomowe z zakresu HTA w IZP UJCM (PRO-QUO HEALTH, HB-HTA). Pełnił funkcje doradcze m.in. jako członek Zespołu Ministra Zdrowia ds. Translacji Map Potrzeb Zdrowotnych, ekspert Rady do spraw Taryfikacji AOTMiT, koordynator HTA w projekcie „Pointer”. Członek zespołów oraz współautor narzędzia Ministra Zdrowia „IOWISZ”. Współautor opracowań HTA i konsultacji eksperckich dla ministerstw zdrowia: Serbii (z ramienia World Bank), Ukrainy. Współpracował z międzynarodowymi instytucjami, takimi jak WHO (HEN), EUnetHTA, HTAi, Bank Światowy czy DG SANCO – członek zespołu Expert Group on Health Systems Performance Assessment (HSPA) oraz polskimi i zagranicznymi uniwersytetami. Obecnie partycypuje w kilkunastu zespołach zadaniowych i konsultingowych, m.in. Wojewódzkich Zespołach ds. Map Potrzeb Zdrowotnych, czy pracach Zespołu Roboczego ds. Centrów 75 + Prezydenta RP, czy pracach Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Od 2023 członek-ekspert, reprezentant Polski ds. metodologii HTA zespołu UE – Coordination Group on Health Technology Assessment (CG-HTA), zajmującego się uwspólnianiem aktywności HTA w UE. do góry

Krzysztof Tomasiewicz
Krzysztof Tomasiewicz  |  Poland
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wieloletni członek zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (PTH), wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ). Członek założyciel CEHC. Kierownik licznych projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. Badacz główny w ponad 20 badaniach klinicznych z zakresu chorób infekcyjnych i hepatologii. Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD/NASH, Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów HCV, Członek Polskiej Grupy Ekspertów HBV, Członek Grupy Ekspertów ds. Zwalczania Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną. Były członek Rady Medycznej ds. COVID-19. Recenzent Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (European Association Study of the Liver (EASL) International Liver Congress na lata 2019-2021. Ekspert ds. eliminacji HCV na zaproszenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Współautor krajowych rekomendacji postępowania I terapii zakażenia HCV, HBV, NAFLD/NASH oraz riketsjoz. Wielokrotnie recenzent programów terapeutycznych dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz projektów badawczych dla NCN. Członek Scientific Commitee of joint project on “International Transfer of Health Data ”The European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA), the European Academies’ Science Advisory Council (EASAC), and the Federation of European Academies of Medicine (FEAM). W ostatnich latach bardzo ścisła współpraca z Department of Gastroenterology and Hepatology, Essen University Hospital w Essen (Niemcy) oraz Dept. of Gastroenterology, Hepatology and Endokrinologie, Medical School Hannover (Niemcy). Autor licznych prac oryginalnych, poglądowych o sumarycznym IF ponad 350 i liczbie cytowań ponad 6000, h-index 23. Redaktor Naczelny “Clinical and Experimental Hepatology”, Guest Editor w zakresie Gastroenterologii wydawnictwa Frontiers. do góry

Temat wykładu: Prewencja chorób zakaźnych jako wyzwanie do 2030 roku – na przykładzie HCV

Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk  |  Poland

Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC. Wiceprezes firmy HTA Consulting, w której odpowiedzialna jest za strategiczny rozwój firmy. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości informacji i danych w oparciu o EBM i HTA. Podejmuje działania nie tylko na terenie Polski, ale także w Europie i Azji. Jej kluczowym zadaniem jest poprawa wyników leczenia pacjentów poprzez podejmowanie lepszych decyzji leczniczych.
W CEESTAHC jest odpowiedzialna za przygotowanie i zapewnienie platformy do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych grup interesów w sektorze opieki zdrowotnej. Misją CEESTAHC jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w oparciu o dowody.
Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Ekonomii i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W latach 2006-2008 była członkiem corocznych spotkań HTAi. do góry

Tematy wykładów: JCA – wspólna ocena kliniczna  i  Koordynacja opieki onkologicznej – doświadczenia polskich pacjentów

Marek Wójcik
Marek Wójcik |  Poland

Marek Wójcik, ekspert do spraw ochrony zdrowia Związku Miast Polskich, w latach 2014 – 2015 wiceminister administracji cyfryzacji, wieloletni uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie; członek zespołu do spraw ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz uczestnik prac Rady Dialogu Społecznego. Od 2004 roku, przewodniczący trzech kadencji Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ekspert Ministra Zdrowia ds. restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej i przekształceń własnościowych (2009 – 2011), członek Rady do spraw Zdrowia Publicznego oraz Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Nadzorujący działalność podmiotów leczniczych podległych Sadeckiej Miejskiej Strefie Usług Publicznych (pilotażowy powiat), oraz Powiatu nowosądeckiego. Autor publikacji dotyczących zdrowia publicznego i samorządowych programów zdrowotnych. W działalności dydaktycznej, m.in. współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, WSB National – Louis University w Nowym Sączu, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. do góry

Jan Zygmuntowski
Jan Zygmuntowski  |  Poland

Ekonomista i przedsiębiorca społeczny zainteresowany złożonymi systemami, ekonomią polityczną technologii oraz gospodarką cyfrową. Współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii i dyrektor programowy CoopTech Hub, pierwszego w Polsce centrum technologii spółdzielczych. Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego i wykładowca kierunku Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie. Założyciel i w latach 2015-2020 prezes zarządu Fundacji Instrat, progresywnego think-tanku. Doświadczenie zdobywał m.in. w Polskim Funduszu Rozwoju. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta G20 Global Solutions, British Council, Møller Institute, Open Future Foundation i FEPS. Autor „Kapitalizmu Sieci”, książki nominowanej do nagrody Economicus 2020. Ambasador DigitalEU. do góry

Temat wykładu: EHDS – cyfrowa przyszłość medycyny

Poprzednie edycje

EBHC 2006 archiwum

Zobacz edycję 2006

EBHC 2007 archiwum

Zobacz edycję 2007

EBHC 2008 archiwum

Zobacz edycję 2008

EBHC 2009 archiwum

Zobacz edycję 2009

Zobacz edycję 2010

Zobacz edycję 2011

Zobacz edycję 2012

Zobacz edycję 2013

Zobacz edycję 2014

Zobacz edycję 2015

Zobacz edycję 2016

Zobacz edycję 2017

Zobacz edycję 2018

Zobacz edycję 2019

Zobacz edycję 2020

Zobacz edycję 2021

Zobacz edycję 2022

Zobacz edycję 2023

pl_PLPolski