Poprzednie edycje:  200620072008200920102011 |  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Galerie:  20062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

14. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2019

EBHC, VBHC or Just Health Care?
Kraków, 7-8 października 2019

14. Międzynarodowe Sympozjum EBHC pt. EBHC, VBHC or Just Health Care? odbyło się w Krakowie w dniach 7-8 października 2019 roku w hotelu Park Inn, ul. Monte Cassino 2.

Dobrany panel ekspertów z Polski i ze świata przedstawił wyniki swoich badań oraz propozycje rozwiązań w ciągu 2 dni trwania Sympozjum, w ramach 6 sesji tematycznych:

  1. Better value care – wstęp wolny
  2. Innovative model of medical technology reimbursement
  3. Evidence or value – new models of health care services
  4. Prevention
  5. Real world data – many dimmensions
  6. Assessment in HTA – still new methodological challanges

Ze względu na szczególny walor edukacyjny wstęp na wykład otwierający był bezpłatny. Chcemy w ten sposób zachęcić do udziału w niej tych, którzy nie mogą wziąć udziału w całym Sympozjum – studentów oraz kolegów ze środowisk naukowych.

Od pierwszych edycji naszego Sympozjum stawialiśmy na pierwszym miejscu ideę Evidence-Based Health Care. Piętnaście lat temu istniała pilna potrzeba szerokiej i wielostronnej dyskusji o EBHC, aby wypracować wspólny dla całej Polski język do pracy nad zmianami w systemie ochrony zdrowia. W miarę popularyzacji podejmowania decyzji w oparciu o dowody naukowe (EBM) powstały dedykowane państwowe instytucje i mechanizmy formalne. Unowocześnione zarządzanie ochroną zdrowia koncentrowało się na konieczności poprawy efektów zdrowia, ale w wyniku ówcześnie bardzo pilnej potrzeby opanowania ekonomicznej strony systemu, nabrało też niespotykanego wcześniej w Polsce finansowo-statystycznego charakteru.

Szybko wykorzystali to krytycy reform, którzy zaczęli podkreślać biurokratyczny i „bezduszny” charakter nowych mechanizmów decyzyjnych. Pojawiła się więc potrzeba zrównoważenia sytuacji przez wprowadzenie Value-Based Health Care – podejścia skoncentrowanego na pacjencie i kładącego nacisk na efekty zdrowotne. Dość młoda jeszcze w Polsce koncepcja Value-Based Health Care zdobyła poklask wielu środowisk związanych z systemem ochrony zdrowia. Jednak bez szeroko zakrojonych i kosztownych działań rządowych nie pojawią się narzędzia do pełnego wdrożenia tej idei, czyli ogólnokrajowe zbieranie danych (rejestry) i ich analiza. A tych do tej pory brak.

W sytuacji tej widzimy okazję do refleksji nad skutkami przeszłych, obecnych i przyszłych zmian. Może mimo konieczności dalszego rozwoju EBHC i VBHC warto spojrzeć też wstecz? Może warto co jakiś czas zejść z rozwiniętych gałęzi swoich bujnie wyewoluowanych  dziedzin naukowych i odgarnąć wielkie liście, aby spojrzeć na ziemię i wspólne korzenie. A te wspólne korzenie to Just Health Care – najstarsza koncepcja ochrony zdrowia. Pra-matka, ale i przyczyna powstania wszystkich późniejszych koncepcji systemu ochrony zdrowia. Po latach oceny technologii medycznych i szczerej wiary w evidence przekonajmy się czy nadal zmierzamy w dobrym kierunku. Czy nasza nauka i procedury nadal realizują cele pierwotnej koncepcji Just Health Care.

Spotkaliśmy się na 14. Sympozjum EBHC (a może już VBHC?), aby tym razem wrócić do korzeni…

Partnerzy
14. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2019

Prelegenci
14. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2019

Francis Arickx, Belgium  |  Małgorzata Bała, Poland  |  Stefan Bogusławski, Poland  |  John Eric Chaplin, Sweden  |  Carla Fernández Barceló, Spain  |  Jakub Gierczyński, Poland  |  Erica Ison, UK  |  Michał Jakubczyk, Poland  |  Tadeusz Jędrzejczyk, Poland  |  Grzegorz Juszczyk, Poland  |  Maria Libura, Poland  |  Joanna Łapa, Poland  |  Robert Plisko, Poland  |  Michał Rataj, Poland  |  Paulina Rolska-Wójcik, Poland  |  Przemysław Ryś, Poland  |  Stefan Sauerland, Germany  |  Małgorzata Skweres-Kuchta, Poland  |  Roman Topór-Mądry, Poland  |  Magdalena Władysiuk, Poland  |  Rafał Zasiewski, Poland

Francis Arickx

Francis Arickx
Francis Arickx przewodzi dyrektoriatowi ds. Refundacji leków i polityki lekowej Departamentu Opieki Zdrowotnej Narodowego Instytutu Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Niepełnosprawności (NIHDI RIZIV/INAMI) w Belgii. Zarządza departamentami odpowiedzialnymi za administrację oraz ocenę naukową i wartościującą wniosków refundacyjnych dla leków, w tym leków sierocych oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.
Francis Arickx jest byłem sekretarzem generalnym Komisji Refundacji Leków, działa także jako przedstawiciel/ekspert Instytutu oraz Belgii w licznych krajowych i Europejskich platformach (NM CAPR, MEDEV, MoCA). Jest jednym z koordynatorów krajowych inicjatywy BeNeLuxA www.beneluxa.org.
Francis ukończył studia farmaceutyczne na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii i wykłada politykę zdrowotną w Departamencie Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu w Antwerpii. do góry

Małgorzata Bała

Małgorzata Bała
Dr hab. Małgorzata Bała, prof. UJ jest pracownikiem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z zagadnieniami evidence-based healthcare jest związana od początku swojej pracy zawodowej. Jest współautorką rozdziałów w podręczniku pt. “Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny” (2008) oraz autorem wielu publikacji z zakresu przeglądów systematycznych. do góry

Stefan Bogusławski

Stefan Bogusławski
Lekarz, ekspert rynku zdrowia, specjalizujący się w zagadnieniach finansowania i strategii oraz w rynku farmaceutycznym.
Stefan Bogusławski ma prawie 30 lat doświadczenia w badaniach rynku i doradztwie na rynku ochrony zdrowia. Przez 10 lat zarządzał Sequence i PEX PharmaSequence, przedtem, w latach 1991-2007 kierował polskim i środkowoeuropejskim oddziałem IMS Health oraz zarządzał firmą badawczą Azyx.
Wielokrotnie występował na konferencjach branżowych w Polsce i innych krajach, jest również autorem publikacji w specjalistycznych i masowych mediach dotyczących polskiego rynku ochrony zdrowia, w szczególności rynku leków.
Stefan Bogusławski jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tytuł lekarza uzyskał w 1985 roku. do góry

John Eric Chaplin

John Eric Chaplin
John Chaplin jest profesorem nadzwyczajnym i psychologiem pracującym dla Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych i Regionów (Swedish Association of Local Authorities and Regions, SALAR) oraz Sahlgrenska Academy na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji. Kieruje projektem w zakresie tłumaczenia i wdrażania systemu PROMIS (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System) do szwedzkiego systemu opieki zdrowotnej i szwedzkich rejestrów jakości. Nadzoruje projekt badawczy dotyczący opracowania zorientowanego na pacjentów zestawu narzędzi, który pomoże im ocenić poziom swojej opieki zdrowotnej i zaangażuje ich do współtworzenia systemu opieki. Pracował nad krajowymi i międzynarodowymi projektami związanymi z podnoszeniem jakości życia oraz zgłaszanych przez pacjentów wskaźników skuteczności, takimi jak DISABKIDS, KIDSCREEN czy PROMIS. Był głównym badaczem w projektach europejskich, w tym w projekcie EU RESPECT oceniającym potrzeby dzieci w badaniach klinicznych. Obecnie jest współprzewodniczącym International Society for Quality of Life’s Special Interest Group for Children [ISOQOL, Grupa Specjalnych Interesów Dzieci w ramach Międzynarodowego Towarzystwa ds. Jakości Życia] oraz liderem Narodowego Centrum PROMIS w Szwecji. do góry

Carla Fernández Barceló

Carla Fernández Barceló
Carla pełni funkcję technika ds. oceny technologii medycznych w dziale innowacji w Hospital Clínic w Barcelonie. Jest to zaawansowany technologicznie szpital, stanowiący punkt odniesienia dla opieki zdrowotnej, badań i szkoleń medycznych w Hiszpanii. W codziennej pracy zajmuje się różnymi projektami (dotyczącymi technologii, świadczeń), dokonując ocen wyników klinicznych i ekonomicznych, aby udowodnić wartość zarówno technologii medycznych rozwijanych w szpitalu, jak i nowych technologii, które potencjalnie mogą zostać wprowadzone w Szpitalu.
Wcześniej Carla Fernandez brała udział w programie podyplomowym d·Health Barcelona (Moebio, Biocat), ukierunkowanego na innowacje w opiece zdrowotnej. Opracowała tam 18-miesięczny projekt obejmujący wszystkie etapy cyklu innowacji w służbie zdrowia (wykrycie problemu, stworzenie rozwiązania, stworzenie prototypu, opracowanie modelu biznesowego i przedstawienie go potencjalnym inwestorom).
Kontakt z sektorem innowacji w służbie zdrowia z punktu widzenia start-upu pokazał jej perspektywę, która jest przydatna w pracy w dziale HB-HTA i która uzupełniła wcześniejszą wiedzę na temat innowacji; punkt widzenia “sprzedawcy/start-upu” został uzupełniony perspektywą “kupującego/szpitala”. do góry

Jakub Gierczyński

Jakub Gierczyński
Doktor nauk medycznych, lekarz i absolwent MBA z certyfikatami London School of Economics i Stockholm Business School. Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego, zarządzania chorobą, analizy decyzyjnej, audytu medycznego, zarządzania ryzykiem (Burton, EBM, HTA oraz VBHC. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, HTAi, ISPOR, Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz IFIC Polska. Współautor polskich wytycznych oceny HTA dla technologii lekowych oraz członek zespołu przygotowującego polskie wytyczne oceny HTA dla wyrobów medycznych. Autor kilkudziesięciu publikacji, opracowań i raportów (https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Gierczynski). Członek międzynarodowych projektów w dziedzinie polityki zdrowotnej, zarządzania chorobą i ekonomiki zdrowia. Ekspert i wykładowca w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia, MBA Ochrona Zdrowia oraz Center of VBHC Uczelni Łazarskiego. Jest właścicielem firmy Doradztwo i ekspertyzy. do góry

Erica Ison

Erica Ison
Erica pracuje w Oxford Centre for Triple Value Healthcare (3V) w Anglii. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w identyfikacji nieuzasadnionych zmian w celu zwiększenia wartości świadczenia usług zdrowotnych. Była redaktorką w NHS Atlases of Variation in Healthcare od pierwszej edycji pierwsze kompendium Atlas w ramach programu Quality Innovation Improvement & Prevention (QIPP) [pol. poprawa jakości innowacji i jej zapobieganie] pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia Anglii w 2010 roku. Od tego czasu Erica nadzoruje pisanie, edytowanie oraz produkcję trzech zbiorów atlasów i sześciu atlasów specjalistycznych, obejmujących choroby wątroby, leczenie nerek, pacjentów pediatrycznych, usługi diagnostyczne, choroby układu oddechowego oraz cukrzycę.
Obecnie Erica pracuje nad dwoma projektami dla Krajowej Służby Zdrowia (NHS) mających na celu zwiększenie wartości opieki zdrowotnej, z których jeden dotyczy opieki paliatywnej, drugi – osób ze schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Przez najbliższe 4 lata będzie również pracować nad finansowanym przez Unię Europejską projektem ExACT w imieniu 3V, współpracując z uniwersytetami we Włoszech, w Holandii i Belgii oraz innymi interesariuszami z sektora opieki zdrowotnej.
Co więcej, Erica jest liderką, a także koordynatorką/instruktorką prowadzonego przez 3V programu Critical Appraisal Skills (CASP).
Erica jest specjalistką w zakresie Health Impact Assessment [ocena wpływu na zdrowie] (HIA) oraz Health in All Policies [zdrowie we wszystkich obszarach polityki] (HiAP). Od 2003 roku pracuje jako ekspertka w zakresie HIA dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a od 2008 roku także w zakresie HiAP. W ostatnich latach pracowała nad trzema wielkimi projektami dotyczącymi wpływu budowy i działalności na zdrowie znaczącej w skali kraju infrastruktury dla Public Health England. Erica była również przez dwa lata członkiem zespołu Global Burden of Disease [GBD, globalne obciążenie chorobowością] dla Public Health England (PHE).
W 2005 roku Erica zdobyła indywidualną nagrodę w dziedzinie oceny wpływu od International Association for Impact Assessment, a także w tym samym roku została honorowym członkiem English Faculty of Public Health [Angielskiego Wydziału Zdrowia Publicznego]. do góry

Michał Jakubczyk

Michał Jakubczyk
Dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH, pracuje w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), jak również jest współwłaścicielem firmy konsultingowej HealthQuest (www.healthquest.pl). Ma wykształcenie ekonomiczne (mgr, dr i hab. w SGH) i matematyczne (lic na Uniwersytecie Warszawskim). Spędził rok w Center for Operations Research and Econometrics w Louvain-la-Neuve w Belgii (stypendium Marie-Curie) oraz semestr w Tippie College of Business, University of Iowa w Iowa City, Iowa, USA (stypendium Fulbright Senior Award). Jego zainteresowania naukowe obejmują badanie preferencji dotyczących zdrowia, szczególnie w kontekście nieprecyzyjnego opisu tych preferencji. Opublikował liczne artykuły naukowe z obszaru wspomagania decyzji, ekonomii zdrowia i teorii decyzji w ogólności (m.in. w Annals of Operations Research, Central European Journal of Operations Research, Health Economics, Pharmacoeconomics, Quality of Life Research, Value in Health, por. http://michaljakubczyk.pl). Jest członkiem stowarzyszeń naukowych The EuroQol Group oraz International Academy of Health Preference Research (IAHPR). Kierował zwycięską drużyną w ogólnoświatowym konkursie na modelowanie preferencji i wyborów w obszarze zdrowia, organizowanym przez IAHPR (http://iahpr.org/eq-dce-competition/). Prowadzi wykłady z obszaru analizy decyzji na poziomie licencjackim, magisterskim i MBA oraz szkolenia dla różnych instytucji (np. Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, firm prywatnych). Współkieruje programem MBA oferowanym wspólnie przez SGH i Warszawski Uniwersytet Medyczny. do góry

Tadeusz Jędrzejczyk

Tadeusz Jędrzejczyk
Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Specjalista Zdrowia Publicznego. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych i pełni stanowisko adiunkta w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu zdrowia publicznego, w tym w szczególności z zakresu zarządzania i organizacji opieki zdrowotnej, aspektów ekonomicznych i epidemiologii.
Radny Miasta Gdańska (1994-1998) i przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1997-2001). Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (2010-2014) dyrektora Zastępca dyrektora a następnie dyrektor Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (2008-2009 i następnie 2013/14); w od czerwca 2014 do marca 2016 roku pełnił funkcje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. do góry

Grzegorz Juszczyk

Grzegorz Juszczyk
Doktor n. medycznych, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Od 2003 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia Publicznego WUM. Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED, gdzie we współpracy z pracodawcami planował i wdrażał działania prozdrowotne w miejscu pracy. W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej. Reprezentował polskich pracodawców w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy.
do góry

Maria Libura

Maria Libura
Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem Pradera-Willego. do góry

Joanna Łapa

Joanna Łapa
Kierownik zespołu w firmie HTA Registry. Wcześniej, Koordynator projektów w CEESTAHC oraz analityk w MedInvest Scanner i w Fundacji Watch Health Care. Absolwentka studiów na kierunku Zdrowie Publiczne oraz Administracja. do góry

Robert Plisko

Robert Plisko
Prezes HTA Consulting od 2006 roku, jeden z założycieli firmy. Magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Swoją pracę rozpoczynał w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Autor wielu publikacji z zakresu HTA i ochrony zdrowia. Jako doradca Banku Światowego uczestniczył w realizacji projektów prowadzonych w Serbii. Kieruje Działem Analiz Ekonomicznych firmy HTA Consulting i realizuje projekty w Azji i Australii. Spokój i zdrowy rozsądek to drugie i trzecie imię Roberta. do góry

Michał Rataj

Michał Rataj
Absolwent wydziału Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, z zawodu specjalista branży IT. Pacjent, od ponad 20 lat aktywnie zaangażowany w działalność organizacji pacjentów. Członek zarządu Europejskiego Forum Pacjentów (EPF). Mam zaszczyt reprezentować EPF w grupie roboczej pacjentów i konsumentów (PCWP) w Europejskiej Agencji Leków (EMA). Za pośrednictwem EMA biorę udział w różnych projektach, m.in. takich jak grupa robocza ds. Mediów cyfrowych, elektronicznych produktach informacyjnych, szczepień i wielu innych. Jestem członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych (PTCHNM) oraz Europejskiego Sojuszu na rzecz Stowarzyszeń Chorób Nerwowo-Mięśniowych (EAMDA). Współorganizator wielu krajowych i międzynarodowych konferencji dla pacjentów z chorobami nerwowo mięśniowymi. Współautor publikacji: „Bądź ambasadorem zmian, które chciałbyś zobaczyć”: wezwanie do działania dla wszystkich zainteresowanych stron na rzecz współtworzenia opieki zdrowotnej i badań medycznych w celu poprawy jakości życia osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi (Orphanet Journal of Rare Diseases). Prywatnie entuzjasta nowoczesnych technologii i wszelkich gadżetów ułatwiających sprawność ruchową. do góry

Paulina Rolska
Paulina Rolska-Wójcik Business development & project manager w firmie HTA Consulting. Poprzednio specjalista ds. ekonomiki zdrowia w dziale Market Access w GlaxoSmithKline. Od 2014 do 2016 roku współpracowała z firmą MedInvest Scanner, zajmującą się oceną ryzyka inwestycyjnego w innowacyjne nielekowe technologie medyczne oraz due diligence. W latach 2013-2014 audytor w firmie HTA Audit zajmującej się oceną jakości analiz wchodzących w skład raportu HTA. Z wykształcenia doktor nauk o zdrowiu. Autorka wielu publikacji. do góry
Przemysław Ryś

Przemysław Ryś
Dyrektor Działu Analiz Klinicznych Firmy HTA Consulting. Lekarz z wykształcenia – ukończył Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował w Szpitalu im. Dietla oraz w Szpitalu Uniwersytecki w Krakowie. Przemysław prowadzi Dział Analiz Klinicznych, kieruje projektami realizowanymi w Polsce oraz w Europie. Jest autorem publikacji klinicznych oraz metodycznych, a także recenzentem czasopism naukowych. Doskonały detalista, posiada też umiejętność zadawania trafnych pytań klinicznych i metodycznych. do góry

Stefan Sauerland

Stefan Sauerland
Stefan Sauerland dołączył do IQWiG (Instytut ds. Jakości i Efektywności w Służbie Zdrowia) w styczniu 2010 r. Jako szef Departamentu ds. leczenia niefarmakologicznego odpowiada za naukową ocenę terapii niefarmakologicznych (w tym wyrobów medycznych), testów diagnostycznych i procedur kontrolnych. IQWiG odpowiada za sporządzanie opartych na dowodach naukowych raportów, które pomagają w podejmowaniu decyzji refundacyjnych na poziomie krajowym w ramach niemieckiego systemu opieki zdrowotnej.
Prof. Sauerland posiada ponad 12-letnie doświadczenie w badaniach chirurgicznych, które najpierw zdobywał na Uniwersytecie w Kolonii, a następnie na Uniwersytecie Witten/Herdecke. Jego głównym obszarem zainteresowań były badania kliniczne, wytyczne kliniczne oraz metaanalizy. Opublikował ponad 250 artykułów, z których ponad 150 znajduje się w bazie Medline. W 2005 r. otrzymał nagrodę DKV Cochrane za sporządzenie dla Cochrane oceny appendektomii laparoskopowej. Uzyskał tytuł lekarza medycyny na Uniwersytecie w Kolonii oraz tytuł M.P.H (magistra ds. ochrony zdrowia publicznego) na Uniwersytecie w Dusseldorfie. W 2019 r. został profesorem-adiunktem na Uniwersytecie w Kolonii. do góry

Małgorzata Skweres- Kuchta

Małgorzata Skweres-Kuchta
Doktor nauk ekonomicznych, zawodowo związana z Uniwersytetem Szczecińskim, pracuje nad zagadnieniami w zakresie zarządzania systemem ochrony zdrowia i wsparcia dla chorób rzadkich wśród dzieci, członek Rady ekspertów ds. chorób rzadkich przy Medycznej Racji Stanu, Prezes Zarządu Fundacji Platynowa Drużyna – organizacji pacjenckiej na rzecz chorych na ceroidolipofuscynozę neuronalną typu 2 (CLN2), członek organizacji pacjenckiej NCL Gruppe Deutschland e.V. do góry

Roman Topór-Mądry

Roman Topór-Mądry
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Lekarz, specjalista zdrowia publicznego, epidemiolog. Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego w województwie małopolskim. Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uczestnik i koordynator wielu projektów naukowych, pracował w zespołach doradczych m.in. Ministerstwa Zdrowia, towarzystw naukowych, samorządów lokalnych, Komisji Europejskiej, Banku Światowego. do góry

Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk
Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Prezes Zarządu MedInvest Scanner, Wiceprezes firmy HTA Consulting, w której odpowiedzialna jest za strategiczny rozwój firmy. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości informacji i danych w oparciu o EBM i HTA. Podejmuje działania nie tylko na terenie Polski, ale także w Europie i Azji. Jej kluczowym zadaniem jest poprawa wyników leczenia pacjentów poprzez podejmowanie lepszych decyzji leczniczych.
W CEESTAHC jest odpowiedzialna za przygotowanie i zapewnienie platformy do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych grup interesów w sektorze opieki zdrowotnej. Misją CEESTAHC jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w oparciu o dowody.
Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Ekonomii i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W latach 2006-2008 była członkiem corocznych spotkań HTAi. do góry

Rafał Zasiewski

Rafał Zasiewski
Od 1999 zdobywał doświadczenie i osiągał sukcesy na stanowiskach managerskich w dziale sprzedaży i marketingu. Przez 15 lat był związany ze szwajcarskim koncernem farmaceutycznym Novartis. W 2011 roku, jako leader międzynarodowego zespołu managerów ds. leków okulistycznych w Novartis, budował i rozwijał strategie marketingowe w Holandii, Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji i Polsce. Wprowadzał projekty optymalizacji działań i zarządzania strategią produktu w obliczu pojawienia się konkurencji na rynku. Od roku 2015 współtworzy firmę Ideal Datum, której głównym produktem jest Compass Point- Clinics Audit, będący usługą doradczą opartą na szwajcarskich standardach, dostarczającą polskim przedsiębiorcom profesjonalnego narzędzia wspomagającego efektywność operacyjną. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się również audytowaniem efektywności zespołów sprzedażowych i marketingowych w firmach branży medycznej i farmaceutycznej. do góry

Materiały do pobrania
14. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2019

Poprzednie edycje

EBHC 2006 archiwum

Zobacz edycję 2006

EBHC 2007 archiwum

Zobacz edycję 2007

EBHC 2008 archiwum

Zobacz edycję 2008

EBHC 2009 archiwum

Zobacz edycję 2009

Zobacz edycję 2010

Zobacz edycję 2011

Zobacz edycję 2012

Zobacz edycję 2013

Zobacz edycję 2014

Zobacz edycję 2015

Zobacz edycję 2016

Zobacz edycję 2017

Zobacz edycję 2018

Zobacz edycję 2019

Zobacz edycję 2020

Zobacz edycję 2021

Zobacz edycję 2022

pl_PLPolski